Want to make creations as awesome as this one?

Święto Drzewa 2021

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu

Święto Drzewa
2021

Spis treści:


1. Święto Drzewa w SP6

2. Gazetki klasowe i prace uczniów

3. Konkurs "Bioróżnorodność"

4. Citizen Day w SP6

jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety – ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, aby sprostać wyzwaniom jakie niosą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Przez 18 lat Święta Drzewa dzięki zaangażowaniu ponad 760 000 osób posadzono ponad 940 000 drzew i krzewów, zrobiono blisko 1700 schronień/budek lęgowych dla zwierząt i zebrano ponad 5 100 ton makulatury.

Święto Drzewa

Szkoła Podstawowa Nr 6 obchodzi to wspaniałe ekologiczne święto od 2004 roku, czyli 17 lat!.

Cichym świadkiem naszych obchodów jest nasz ponad stuletni kasztanowiec Jeżyk, który zyskał w 2014 roku tytuł pomnika przyrody.

Święto Drzewa w naszej szkole

Jednym z działań podjętych w 2021 roku były klasowe gazetki
i prace twórcze.

Prace klasy IA

Gazetka
klasy

IIA i IIB

Prace


klasy

IIIA

IIIA
jest bardzo twórcza!

IIIA
lepiła też
z plasteliny

Gazetka
klasy
IIIB
i IIIC

Prace plastyczne klasy IIIB i IIIC
oraz kasztanowe ludki

Starsze klasy też pamiętały
o Święcie Drzewa!

Klasa
IVB

Gazetka klasy VA

Klasa VIB
ze swoją gazetką

Tak Święto Drzewa uczciła VIIA

We współpracy z firmą Solvay klasa IVB wzięła udział w dwóch przedsięwzięciach:
1. w konkursie "Bioróżnorodność",
w którym uczniowie wykonywali prace plastyczne i prezentacje multimedialne.
2. w Citizen Day, czyli wspólnym sadzeniu roślin na terenie szkoły.

17 września 2021 Pani Orzeł- Małecka
z firmy Solvay zapoznała uczniów klasy IVB
z pojęciem bioróżnoro-dności oraz sposobami na jej ochronę.

Prace klasy IVB
w konkursie "Bioróżnorodność"

Wojciech Łocha

Niektórzy uczniowie wykonali wspaniałe prezentacje

Karol Kaczmarek

Bartosz Suchecki

Borys Przybyłowski

Za udział w konkursie spotkała nas miła niespodzianka- dostaliśmy nagrody!

Citizen Day
z IVB

Ideą tego dnia jest zaangażowanie lokalnej społeczności w ochronę przyrody przez wspólne sadzenie roślin.

8 października 2021 roku klasa IVB zasadziła na szkolnym trawniku rośliny sponsorowane przez firmę Solvay łącząc ideę Święta Drzewa i Citizen Day.

Humory nam dopisywały, a świadomość, że teraz każdy ma swoją roślinkę, którą się będzie opiekował,
jest bezcenna!

Prezentację przygotowała:

Małgorzata Łukaszewska