Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Październik 2021r.

Dzień Patrona
w Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II
w Bełżycach

"Nie lękajcie się” – to motto XXI Dnia Papieskiego, który odbył się 10 października 2021 roku. Były to jedne z pierwszych słów, z którymi wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku Jan Paweł II. Jakże aktualne także dzisiaj, kiedy pełni obaw przed jutrem obchodzimy święto naszego Patrona – Świętego Jana Pawła II.

Tegoroczny Dzień Papieski celebrujemy w świetle nowych błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Kardynała Wyszyńskiego z Karolem Wojtyłą dzieliło prawie dwadzieścia lat życia, a łączyła głęboka i niezwykła przyjaźń. Mieli różne osobowości, ale silną wiarę w Boga, miłość do Kościoła i Matki Bożej, której zawierzyli swoje życie.

Matka Elżbieta Czacka była starsza od Stefana Wyszyńskiego o 25 lat. Oboje przeszli w młodości przez trudne doświadczenia. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufności i błogosławiony koniec. Jak wielkich dzieł Bóg przez nich dokonał. Przez Krzyż do nieba mówiła swoim siostrom, niewidomym i świeckim współpracownikom Dzieła Matka Elżbieta Czacka. Soli Deo przypominał wszystkim w 1946 r. młody biskup lubelski, Stefan Wyszyński. Mogli uczynić tyle dobra, ponieważ całkowicie oddali swoje życie Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: "Nic nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej".

Dzisiaj ci wielcy ludzie Kościoła i naszej Ojczyzny są w niebie. Prosimy ich, aby w każdej potrzebie wstawiali się za nami .

O Janie Pawle II

dla najmłodszych

Ojciec Święty

do dzieci

Dzieci

do Ojca świętego

! Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.

! Drogie dzieci tworzycie łańcuch solidarności łączący pięć kontynentów i stwarzacie — również najuboższym — możliwość „dawania”, a najbogatszym „otrzymywania” — poprzez dawanie. Dbajcie nadal o tę „wymianę darów”, która przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Św. Jan Paweł II

Poezja, która jest przesłaniem.

Słowa Ojca Świętego

skierowane do młodzieży

  • Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
  • Wypłynąć na głębię znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm w służbę Chrystusowi.
  • Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.

Prymas Tysiąclecia

błogosławiony
kardynał Stefan Wyszyński

Wyjątkowa przyjaźń

Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego


"Ciągle Was pouczam, że ten zwycięża – choćby był powalony – kto miłuje, a nie ten, który z nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi – przegrał! Kto mobilizuje nienawiść – przegrał! Kto walczy z Bogiem Miłości – przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – ten, kto miłuje, przebacza, kto jak Chrystus oddaje swoje serce, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich. Ze swojego doświadczenia dwudziestu wieków Kościół wydobył potężną naukę o godności człowieka, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi”


Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie!

Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przez więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.


Te słowa wygłosił Jan Paweł II do Kardynała Wyszyńskiego

podczas audiencji dla Polaków w Watykanie 23 października 1978 r.

Błogosławiona

matka
Elżbieta Róża Czacka

Świat spostrzegany inaczej

Społeczność

Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycach
w hołdzie
patronowi Janowi Pawłowi II

Kwestujemy

Gramy

Malujemy

Śpiewamy

Od wielu lat włączamy się do publicznej zbiórki w ramach fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nasi wolontariusze zbierają do puszek pieniądze, które zasilają program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich. Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2000 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki naszej ofiarności.

Portrety Ojca Świętego nagrodzone w szkolnym konkursie plastycznym.

W przygotowaniu prezentacji brali udział:

uczniowie klas 4d, 5b, 5c i 8 c oraz członkowie szkolnego chóru
pod opieką nauczycieli:
Katarzyny Brewczak
Marzeny Goc
Moniki Plewik
Andrzeja Pietrasia
Krzysztofa Jusiaka

W prezentacji wykorzystano materiały :

* Jan Paweł II do młodzieży https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU&t=40s
*film " Jan Paweł II" https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o&t=97s
*" Czas to miłość" Gabi Gąsior https://www.youtube.com/watch?v=rRrn3ErlW1s
*" Kardynał Stefan Wyszyński" https://www.youtube.com/watch?v=qdvcCDfhx3c
* ABC Społecznej Krucjaty Miłości https://www.youtube.com/watch?v=4Qs9Ggn_Bzw
* " Nie boję się" https://www.youtube.com/watch?v=RZQPuNLGSpU
* " Ociemniała arystokratka"https://www.youtube.com/watch?v=YcSpAqm23ZE
* " O nasza matko" https://www.youtube.com/watch?v=arhDgUzkvc8
* nagrania własne