Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Październik 2021r.

Dzień Patronaw Szkole Podstawowej nr 1im. Jana Pawła IIw Bełżycach

"Nie lękajcie się” – to motto XXI Dnia Papieskiego, który odbył się 10 października 2021 roku. Były to jedne z pierwszych słów, z którymi wyszedł do ludzi 22 października 1978 roku Jan Paweł II. Jakże aktualne także dzisiaj, kiedy pełni obaw przed jutrem obchodzimy święto naszego Patrona – Świętego Jana Pawła II.Tegoroczny Dzień Papieski celebrujemy w świetle nowych błogosławionych: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Kardynała Wyszyńskiego z Karolem Wojtyłą dzieliło prawie dwadzieścia lat życia, a łączyła głęboka i niezwykła przyjaźń. Mieli różne osobowości, ale silną wiarę w Boga, miłość do Kościoła i Matki Bożej, której zawierzyli swoje życie.Matka Elżbieta Czacka była starsza od Stefana Wyszyńskiego o 25 lat. Oboje przeszli w młodości przez trudne doświadczenia. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufności i błogosławiony koniec. Jak wielkich dzieł Bóg przez nich dokonał. Przez Krzyż do nieba mówiła swoim siostrom, niewidomym i świeckim współpracownikom Dzieła Matka Elżbieta Czacka. Soli Deoprzypominał wszystkim w 1946 r. młody biskup lubelski, Stefan Wyszyński. Mogli uczynić tyle dobra, ponieważ całkowicie oddali swoje życie Bogu i na serio przyjęli słowa św. Pawła: "Nic nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej".Dzisiaj ci wielcy ludzie Kościoła i naszej Ojczyzny są w niebie. Prosimy ich, aby w każdej potrzebie wstawiali się za nami .

O Janie Pawle IIdla najmłodszych

Ojciec Świętydo dzieci

Dziecido Ojca świętego

! Człowiek nie może żyć bez miłości. Jest wezwany do miłości Boga i bliźniego. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych.! Drogie dzieci tworzycie łańcuch solidarności łączący pięć kontynentów i stwarzacie — również najuboższym — możliwość „dawania”, a najbogatszym „otrzymywania” — poprzez dawanie. Dbajcie nadal o tę „wymianę darów”, która przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.

Św. Jan Paweł II

Poezja, która jest przesłaniem.

Słowa Ojca Świętegoskierowane do młodzieży

Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.Wypłynąć na głębię znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm w służbę Chrystusowi.Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.

Prymas Tysiącleciabłogosławionykardynał Stefan Wyszyński

Wyjątkowa przyjaźń

Nauczanie Kardynała Wyszyńskiego

"Ciągle Was pouczam, że ten zwycięża – choćby był powalony – kto miłuje, a nie ten, który z nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi – przegrał! Kto mobilizuje nienawiść – przegrał! Kto walczy z Bogiem Miłości – przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – ten, kto miłuje, przebacza, kto jak Chrystus oddaje swoje serce, a nawet życie za nieprzyjaciół swoich. Ze swojego doświadczenia dwudziestu wieków Kościół wydobył potężną naukę o godności człowieka, której trzeba bronić przez miłość, jaką winniśmy mieć ku każdemu człowiekowi”

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie!Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przez więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.Te słowa wygłosił Jan Paweł II do Kardynała Wyszyńskiegopodczas audiencji dla Polaków w Watykanie 23 października 1978 r.

BłogosławionamatkaElżbieta Róża Czacka

Świat spostrzegany inaczej

SpołecznośćSzkoły Podstawowej nr 1 w Bełżycachw hołdziepatronowiJanowi Pawłowi II

Kwestujemy

Gramy

Malujemy

Śpiewamy

Od wielu lat włączamy się do publicznej zbiórki w ramach fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nasi wolontariusze zbierają do puszek pieniądze, które zasilają program stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.Fundacja rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500 osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje prawie 2000 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe tylko dzięki naszej ofiarności.

Portrety Ojca Świętego nagrodzone w szkolnym konkursie plastycznym.

W przygotowaniu prezentacji brali udział:uczniowie klas 4d, 5b, 5c i 8 c oraz członkowie szkolnego chórupod opieką nauczycieli:Katarzyny BrewczakMarzeny GocMoniki PlewikAndrzeja PietrasiaKrzysztofa Jusiaka

W prezentacji wykorzystano materiały :* Jan Paweł II do młodzieży https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU&t=40s*film " Jan Paweł II" https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o&t=97s*" Czas to miłość" Gabi Gąsior https://www.youtube.com/watch?v=rRrn3ErlW1s*" Kardynał Stefan Wyszyński" https://www.youtube.com/watch?v=qdvcCDfhx3c* ABC Społecznej Krucjaty Miłości https://www.youtube.com/watch?v=4Qs9Ggn_Bzw* " Nie boję się" https://www.youtube.com/watch?v=RZQPuNLGSpU* " Ociemniała arystokratka"https://www.youtube.com/watch?v=YcSpAqm23ZE* " O nasza matko" https://www.youtube.com/watch?v=arhDgUzkvc8* nagrania własne