Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Książka w zbiorach biblioteki - sygn. 61 030

Książka w zbiorach biblioteki - sygn. 61 086

NOWOŚCI CZERWIEC 2021

Dlaczego ryby nie toną? : i inne ważne pytania / tekst Anna Claybourne; ilustracje Claire Goble; tłumaczył Grzegorz Kulesza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.


Autorka zabiera małych czytelników do fascynującego świata natury. Opowiada o pojawieniu się zwierząt na Ziemi, o ich gatunkach, zwyczajach, wyjątkowych cechach, umiejętnościach adaptacji do zmieniającego środowiska oraz o miejscu człowieka wśród innych stworzeń.


źródło opisu: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dlaczego-ryby-nie-tona,735911082,p.html

źródło okładki: https://ksiegarnia.pwn.pl/Dlaczego-ryby-nie-tona,735911082,p.html

Jego wysokość dziecko / red. Beata Rola. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020.


Publikacja, którą oddajemy w ręce czytelników ma na celu dookreślenie pojęć związanych z tematyką kształtowania się narcystycznej linii osobowości u dzieci. Opisujemy zagrożenia i wyzwania z tym związane, koncentrując się głównie na perspektywie pedagogicznej. Mamy bowiem przekonanie, że opiekunowie, wychowawcy i rodzice mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu u dzieci cech niekorzystnych rozwojowo. Podręcznik został napisany z myślą o studentach i nauczycielach, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą środowiska wychowawczego dziecka oraz jego prawidłowych cech rozwojowych. Wiedza ta jest niezbędna do organizacji procesu wspomagania rozwoju, wychowania, edukacji oraz terapii dzieci przejawiających trudne zachowania, w tym o charakterze narcystycznym.


źródło opisu: https://ksiegarnia.difin.pl/jego-wysokosc-dziecko

źródło okładki: https://ksiegarnia.difin.pl/jego-wysokosc-dziecko