Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

עינבל אריאלי

מבוא לפסיכולוגיה תשפ"ב

מה נלמד ביחידה?

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

מהי פסיכולוגיה?

פסיכה= נפש

לוגיה= תורה

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

ציפור הנפש

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

מהי פסיכולוגיה?

פסיכה= נפש

לוגיה= תורה

ההגדרה המקצועית:
פסיכולוגיה היא מדע החוקר את התנהגות האדם

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

בואו נראה סרטון קצר

התנהגות סמויה

התנהגות גלויה

1. מהי פסיכולוגיה?

התנהגות

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

פסיכולוגים צופים בהתנהגותו של היחיד וכיצד הוא מבצע פעולה בסביבה התנהגותית נתונה ובהקשר חברתי או תרבותי רחב יותר

2. תנאים למדע

התנהגות שלא ניתן לצפות בה.

לדוגמא: חשיבה, רגשות, הסקת מסקנות, יצירתיות, חלומות...


התנהגות שניתן לצפות בה.

לדוגמא: שחייה, הסמקה, ריקוד, שירה, אכילה.


התנהגות היא האופן שבו מסתגל האורגניזם (האדם) לסביבתו. פעולה. כל מה שהאדם עושה חושב, מרגיש...


התנהגות גלויה או סמויה?
חשיבה מאומצת על פתרון בעיה בפיזיקה

התנהגות גלויה או סמויה?
אכילת תפוח

התנהגות גלויה או סמויה?
רוית כועסת על אמא

התנהגות גלויה או סמויה?
קושי לנשום

התנהגות גלויה או סמויה?
משיכה מהירה של היד כתוצאה מנגיעה בחפץ לוהט.

התנהגות גלויה או סמויה?
תחושת פחד למראה כלב מאיים.

התנהגות גלויה או סמויה?
תינוק מתחיל ללכת

בואו נתרגל

מכלול הידע שנצבר באמצעות חקר המציאות ועומד בקריטריונים של אמפיריות, אובייקטיביות, כימות ופומביות

מדע

האם פסיכולוגיה עומדת בקריטריונים האלה?

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

"מחקר משמעו לראות מה שכולם ראו, ולחשוב מה שאיש טרם חשב"

אלברט סנט גיירגי

רופא וביו כימאי הונגרי
(1893-1986)

כעבור מספר ימים חלה גם החייט של העיירה. בדק הרופא אותו וקבע כי יש להאכיל את החייט בכרוב כבוש" לא .עבר יום אחד והוא נפח את נשמתו.
שוב הוציא הרופא את מחברתו וכתב "כרוב כבוש הינו תרופה מצוינת רק לסנדלרים"

בעיר חלם היה רופא אחד. יום אחד חלה הסנדלר במחלה קשה. הרופא בדק אותו מכף רגל ועד ראש וקבע: "אתה חולה אנוש והולך למות בקרוב. “
אמר הסנדלר: " אולי אפשר לאכול קצת כרוב כבוש לפני מותו אכל הסנדלר את הכרוב הכבוש ולמחרת הבריא.
כששמע זה הרופא כתב במחברתו: "כרוב כבוש מציל ממות"


סיפור הרופא של חלם

כעבור מספר ימים חלה גם החייט של העיירה. בדק הרופא אותו וקבע כי יש להאכיל את החייט בכרוב כבוש" לא .עבר יום אחד והוא נפח את נשמתו.
שוב הוציא הרופא את מחברתו וכתב "כרוב כבוש הינו תרופה מצוינת רק לסנדלרים"

בעיר חלם היה רופא אחד. יום אחד חלה הסנדלר במחלה קשה. הרופא בדק אותו מכף רגל ועד ראש וקבע: "אתה חולה אנוש והולך למות בקרוב. “
אמר הסנדלר: " אולי אפשר לאכול קצת כרוב כבוש לפני מותו אכל הסנדלר את הכרוב הכבוש ולמחרת הבריא.
כששמע זה הרופא כתב במחברתו: "כרוב כבוש מציל ממות"


כנראה שלא הייתם הולכים לרופא זה אם הייתם חולים.. מדוע?

האם הרופא התבסס על נתונים או על שיטות מדעיות?

איך הגיע למסקנות?

מה הקריטריונים שהתבסס עליהם הרופא?

אובייקטיביות

אמפיריות

פומביות


כימות

קריטריונים למדע

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

אאפ"כ

מתייחסים לשיטת המחקר

מתייחסים לאימות נתונים

גישה נטולת השקפות ועמדות אישיות


אנו מצפים שחוקרים שונים המאמצים גישה אובייקטיבית, כלומר משתחררים מהשקפותיהם

ועמדותיהם האישיות, יגיעו לממצאים דומים ולמסקנות דומות אם יערכו אותו מחקר או אם ישחזרו

אותו תוך שימוש בשיטות ובתנאים דומים.


לדוגמה: שני פיזיקאים החוקרים את הקשר בין משקל הגוף למהירות נפילתו יגיעו לאותם ממצאים

ומסקנות משום שאין עניין של דעה אישית


גישה המבוססת על מחקרים היא גישה שניתן לבדוק את הטענות והנתונים שנאספו ניסויים, תצפיות

אם בתחום ידע מסוים ניתן לבדוק את הטענות והנתונים על ידי ניסויים, אז ניתן לומר שהוא מבוסס

על גישה אמפירית.

שחזור הנתונים ובדיקת הטענות במציאות מאפשרים לאשש (לאשר) או להפריך אותם ובכך

להתקרב לאמת המדעית.

לדוגמה: פיזיקה וכימיה הם מדעים אמפיריים משום שאפשר לבדוק בדרך של ניסוי את הטענות.

הנתונים ניתנים לבדיקת הכלל.

כדי שתחום ידע ייחשב למדע, הנתונים שבו צריכים להיות פומביים, כלומר ברשות הרבים, כך שכל אחד יוכל לבדוק אותם

לדוגמה: "משקל השולחן 40 ק"ג". זהו נתון פומבי משום שכל אחד יכול לשקול את השולחן


ביטוי הנתונים בכמויות מספרים

כדי שתחום ידע ייחשב למדע, הנתונים צריכים להיות כמותיים ,במספרים.

לדוגמה: "השולחן שוקל 50 ק"ג= נתון כמותי.

"השולחן יפה" אינו נתון לכימות.

אמנם הנתון נמצא ברשות הרבים כי כל אחד יכול להתבונן ביופיו של השולחן אך נתון זה לא ניתן

לכימות שכן הוא תלוי בטעמו האישי של המתבונן.

אמפיריות

אובייקטיביות

כימות

פומביות

האם האמירות הבאות מדעיות?

כואב לי הראש

אמפיריות

אובייקטיביות

כימות

פומביות

האם האמירות הבאות מדעיות?

משקלי 53 ק"ג והיקף מותניי 58 ק"ג


אמפיריות

אובייקטיביות

כימות

פומביות

האם האמירות הבאות מדעיות?

אצל מרבית התינוקות צומחת השן הראשונה בערך בגיל שנה

תרגיל בכיתה

לפניכם קישור למחקרים בפסיכולוגיה. מחקרים על הגוף ועל הנפש

בחרו מחקר ובדקו האם הוא עומד בתנאי המדע

כתבו במחברת האם הם עומדים ב4 הקריטריונים או לא, פרטו

מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

תיאור

בקרה

הסבר

חיזוי

מבחן המרשמלו

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

מטרות הפסיכולוגיה

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

1. תיאור

4. בקרה/ השפעה

2. הסבר

מציאת גורם המסביר את התופעה שתוארה.

הפסיכולוגים מפתחים תיאוריות המסבירות- כלומר מפרשות- את ההתנהגות.

מתי התופעה מתרחשת, מה הגורם לה וכו'

הפסיכולוגים מבקשים לגלות כיצד מתרחשת ההתנהגות, באילו תנאים וכיו'..

3. חיזוי/ ניבוי

מבוסס על ההנחה כי קיימת חוקיות מסוימת בהתנהגות האנושית ועל סמך חוקיות זו נוכל לחזות

התרחשויות עתידיות.


מציאת גורם המסביר את התופעה שתוארה.

הפסיכולוגים מפתחים תיאוריות המסבירות- כלומר מפרשות- את ההתנהגות.

מתי התופעה מתרחשת, מה הגורם לה וכיו'

הפסיכולוגים מבקשים לגלות כיצד מתרחשת ההתנהגות, באילו תנאים וכיו'..

התנהגות מושפעת לרוב משילוב של גורמים.


המשימה הראשונה במחקר פסיכולוגי הוא:

לנסות ולתאר/ לאפיין התנהגויות ועל התנאים שבהם התרחשה ההתנהגות


בעקבות המחקר ניתן לגבש דרכים שיוכלו להשפיע על ההתנהגות ולשנותה


מציאת גורם המסביר את התופעה שתוארה


השערות בדבר הסיכויים להתרחשותה של התנהגות מסוימת, או להימצאות קשר מסויים בין משתנים


מטרות הפסיכולוגיה- סיכום

תיאור(מה?)

השפעה/בקרה

חיזוי (אם..אז)

הסבר (למה?)

לנסות לאפיין התנהגויות ועל התנאים שבהם התרחשה ההתנהגות

לגרום להתנהגות להתקיים או לחדול

המדען יאסוף נתונים המתארים מתי וכיצד ילדים לומדים ללכת, לדבר, לאכול בכפית, לקרוא ולכתוב...

המדען יסביר שילדים לומדים לאכול בכפית בגיל שנה כי רק מגיל זה הם יכולים ללעוס אוכל מוצק ולאחוז בכפית בצורה נכונה.

המדען יחזה שמגיל שנה התינוק ירצה לאחוז בעצמו בכפית ויסרב לכך שיאכילו אותו.

המדען יציע לעבור בהדרגה לאוכל מוצק לקראת גיל שנה ולתת לתינוק כפית משלו בזמן הארוחה, כדי לעודד את התפתחותו.

בואו נתרגל את מטרות הפסיכולוגיה

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

ניסוח השערה

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

תיאוריה- מערכת מאורגנת של מונחים, הגדרות וטענות המייצגים השקפה על תופעה מסוימת על ידי הצגת היחסים שבין המונחים
במטרה להסביר ולנבא את התופעה.
●תיאוריות פסיכולוגיות עוסקות בגורמים הסיבתיים העומדים בבסיס דפוסי ההתנהגות של בני האדם.

דיווח הנתונים

ניתוח תוצאות ומסקנות

תהליך החקר כבסיס למדע

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

1

4

2

3

5

●השערה היא טענה זמנית הניתנת לבחינה המקשרת בין גורמים לבין תוצאות.
●השערות מנוסחות לרוב בצורת ניבוי: "אם- אז" והן מפרטות אילו תוצאות ספציפיות יתקבלו בתנאים מסוימים.

השיטה המדעית: סדרה כללית של נהלים לאיסוף ראיות ולפירושן במטרה להניב (להשיג) מסקנות ברורות.

יש מספר כלים לאיסוף הנתונים: תצפיות, שאלונים, ראיונות.

(הפסיכולוגיה נתפסת כמדע במידה שהיא היא עונה על הכללים שהשיטה המדעית דורשת).

●החוקרים מנתחים את נתוני המחקר ומסיקים מסקנות. הם מציגים את הנתונים שנאספו בצורות שונות: תיאור מילולי, גרפים, טבלאות
●התוצאות המתקבלות מן המחקר יכולות לאשש או להפריך את ההשערה שנבעה מהתיאוריה.

המימצאים מדווחים באופן פומבי ופתוח לכל באמצעות כלים מוסכמים (דו"חות מחקר, כתבי עת, ספרי מחקר)

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

ניסוח השערה

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

דיווח הנתונים

ניתוח תוצאות ומסקנות

תהליך החקר כבסיס למדע

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

1

4

2

3

5

תיאוריה- מערכת מאורגנת של מונחים, הגדרות וטענות המייצגים השקפה על תופעה מסוימת על ידי הצגת היחסים שבין המונחים
במטרה להסביר ולנבא את התופעה.
●תיאוריות פסיכולוגיות עוסקות בגורמים הסיבתיים העומדים בבסיס דפוסי ההתנהגות של בני האדם.

●השערה היא טענה זמנית הניתנת לבחינה המקשרת בין גורמים לבין תוצאות.
●השערות מנוסחות לרוב בצורת ניבוי: "אם- אז" והן מפרטות אילו תוצאות ספציפיות יתקבלו בתנאים מסוימים.

השיטה המדעית: סדרה כללית של נהלים לאיסוף ראיות ולפירושן במטרה להניב (להשיג) מסקנות ברורות.

יש מספר כלים לאיסוף הנתונים: תצפיות, שאלונים, ראיונות.

(הפסיכולוגיה נתפסת כמדע במידה שהיא היא עונה על הכללים שהשיטה המדעית דורשת).

●החוקרים מנתחים את נתוני המחקר ומסיקים מסקנות. הם מציגים את הנתונים שנאספו בצורות שונות: תיאור מילולי, גרפים, טבלאות
●התוצאות המתקבלות מן המחקר יכולות לאשש או להפריך את ההשערה שנבעה מהתיאוריה.


המימצאים מדווחים באופן פומבי ופתוח לכל באמצעות כלים מוסכמים (דו"חות מחקר, כתבי עת, ספרי מחקר)

בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר

השיטה המדעית: סדרה כללית של נהלים לאיסוף ראיות ולפירושן במטרה להניב (להשיג) מסקנות

ברורות. יש מספר כלים לאיסוף הנתונים: תצפיות, שאלונים, ראיונות.

(הפסיכולוגיה נתפסת כמדע במידה שהיא היא עונה על הכללים שהשיטה המדעית דורשת).

ניסוח השערה

●השערה היא טענה זמנית הניתנת לבחינה המקשרת בין גורמים לבין תוצאות.
●השערות מנוסחות לרוב בצורת ניבוי: "אם- אז" והן מפרטות אילו תוצאות ספציפיות יתקבלו בתנאים מסוימים.

תיאוריה/העלאת שאלת חקר

תיאוריה- מערכת מאורגנת של מונחים, הגדרות וטענות המייצגים השקפה על תופעה מסוימת על ידי הצגת היחסים שבין המונחים במטרה להסביר ולנבא את התופעה.
●תיאוריות פסיכולוגיות עוסקות בגורמים הסיבתיים העומדים בבסיס דפוסי ההתנהגות של בני האדם.

דיווח הנתונים

ניתוח תוצאות ומסקנות

●החוקרים מנתחים את נתוני המחקר ומסיקים מסקנות. הם מציגים את הנתונים שנאספו בצורות
שונות: תיאור מילולי, גרפים, טבלאות
●התוצאות המתקבלות מן המחקר יכולות לאשש או להפריך את ההשערה שנבעה מהתיאוריה.

תהליך החקר כבסיס למדע

דוגמא

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע

1

4

2

3

5

האם קיים קשר בין סוג המקצוע (ריאלי לעומת הומני) ובין רמת חרדת בחינות?


החוקר יפנה למקורות מידע שונים על מנת לאסוף מידע תאורטי בנושא. הוא יאמץ לעצמו תאוריה שגם נותנת הסבר לכל המונחים והמושגים בהם הוא משתמש

ההשערה:
"יימצא הבדל ברמת חרדת מבחן בין נבחנים במקצועות ריאליים לנבחנים במקצועות הומניים: אצל הנבחנים במקצועות ריאליים, רמת
החרדה תהיה גבוהה יותר מבין אלה במקצועות הומניים"

ההשערה נגזרה מתוך התאוריה והיא תשובה אפשרית להאם יש קשר בין רמת חרדת המבחנים לסוג המקצוע.

החוקר יחפש מדגם של תלמידים בכיתת לימוד שבוע לפני המבחן במקצוע ריאלי ויבדוק את רמת החרדה על ידי שאלון חרדה מתאים .כך גם יעשה בכיתה שתיבחן במקצוע הומני. לאחר מכן ינתח את הנתונים ויעבד בגרפים וטבלאות.

לאחר עריכת המדגם ינתח החוקר את הנתונים ויעבד בגרפים וטבלאות

המימצאים מדווחים באופן פומבי ופתוח לכל באמצעות כלים מוסכמים (דו"חות מחקר, כתבי עת, ספרי מחקר)

אוביקטיביות

אמפיריות
פומביות
כימות

תיאור

הסבר
ניבוי- חיזוי
בקרה- השפעה

סיכום היחידה- מושגים שצריך לדעת

הגדרה

התנהגות גלויה
התנהגות סמויה

מהי פסיכולוגיה?

העלאת שאלת חקר

ניסוח השערה
בדיקת התופעה באמצעות כלי מחקר
ניתוח תוצאות ומסקנות
דיווח הנתונים

תהליך החקר כבסיס מדעי

מטרות הפסיכולוגיה

תנאים למדע

סיימנו את המבוא

כעת ניגש לקלאסרום

מה נלמד ביחידה?

1. מהי פסיכולוגיה?

3. מטרות הפסיכולוגיה

4. תהליך החקר כבסיס למדע

2. תנאים למדע