Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

BECAS DA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA PARA ESTUDAR 1º DE BACHARELATO EN ESTADOS UNIDOS OU CANADÁ NO CURSO 2022/23

Quen pode solicitar a beca?

Alumnado de 4º de ESO

Período de solicitude

Dende o 27 de setembro ata o 27 de outubro de 2021 ás 13´00h.

Nº de becas que se conceden

Convócanse un total de 400 becas dirixidas ao alumnado de 4º de ESOque lles permitirá convivir cunha familia durante o curso escolar no país de destino.70de esas becas están destinadas a estudantes galegos e o resto a estudantes doutras comunidades autónomas.

Cales son os requisitos?

Estudar actualmente4º de ESOnun centro educativo en España.Ter unha nota media mínima de7,00 en 3º de ESO e de 7,00 en inglés ou un idioma alternativo.A participación no programa non require un nivel mínimo ou máximo de ingresos por familiaEnviar oformulario onlinecorrectamente cumplimentado coa documentación esixida.

Ligazón á inscripción

Para realizar a inscripcióbn, os participantes deben de rexistrarse e cumplimentar un formulario de inscripción, xuntando a documentación requerida.Acceso ó formulario: https://registrobecas.faortega.org/solicitud/registro/Acceso ó manual de inscripción

Ligazón a web