Want to make creations as awesome as this one?

Transcript


LOE KAARTI!

Testi oma kaardilugemisoskust ja hangi uusi teadmisi maakaartide kasutamise kohta!

ALUSTA

SPIKKER

MIS ON KAART?

ASUKOHT

NUTIKAS

Vali huvipakkuv teema ja asu infot koguma! Kursoriga teemale liikudes saad rohkem infot, klikkides liigud edasi.

MÕÕTKAVA

ORIENTIIR

ORIENTIIR

TEEKOND

LEPPEMÄRGID

Sul on valikus 7 teemat. Neid ei pea läbima kindlas järjekorras.

Vali ise, mis on sinu nõrgim lüli ja alusta sellest.
Ühe teema läbimisele võib kuluda kuni 15 min.

Teema sees saab liikuda slaidilt slaidile, teema lõpus on võimalik tulla tagasi esilehele või suunduda edasi järgmisele teemale.


Kui soovid teema keset läbimist katkestada ja alustada mõne muu teemaga, lae lehekülg uuesti: Reload this page.

Õppematerjalis olevaid mänge ja videosid saad vajadusel suurendada üle ekraani.

Kasuta hiirt, et avada linke, leida vihjeid ja valida vastuseid.
Lingid avanevad uuel vahelehel /teises sakis.

EDASI

TAGASI

MIS ON KAART?

Kaart on maapinna (või üldisemas tähenduses ka mõne muu taevakeha pinna) üldistatud, vähendatud ja leppemärkidega seletatud mõõtkavaline kujutis, mis näitab, kuidas objektid üksteise suhtes paiknevad.

Tihti hakkavad tekkima küsimused just siis,
kui oled saanud justkui esimesed vastused.
Tahaks teada ju veel rohkem.

Uuri järgi, mida see täpsemalt tähendab.

Ennustamise veebisait Las kaardid räägivad

KAART KUI MAAPINNA

ÜLDISTATUD JA VÄHENDATUD KUJUTIS


VAATA JÄRGI!

Kaart on koostatud pealtvaates ehk nähtuna ülalt alla, näitab objekte vähendatud kujul ning mahutab palju rohkem teavet kui sama suurele paberile kirjutades. Kaardijoonis on kasutatav ja vaataja jaoks õige igast küljest.

Kaardil on leppemärgid, mille abil väljendatakse tegelikkust vähendatud ja valikulisel kujul. Nagu tähti ja sõnu lugedes, tuleb kaardi puhul õppida märkama väikeseid ja sarnaseid detaile.

Kaarditundmine on väga vajalik oskus nii koolis, tööl kui igapäevaelus. Kui tead, kuidas
kaarti valida ja õigesti kasutada, leiad kergesti vastused paljudele küsimustele.

Oskus kaarti lugeda ehk tõlgendada tähendab arusaamist leppemärkidest ja mõõtkavast, õige suuna leidmist ning mõistmist, millal kaart ei ole enam usaldusväärne.

JÄRGMINE

Slaid

JÄRGMINE ÜLESANNE

Geograafiline kaart on ka info kogumise, visualiseerimise, jagamise ja säilitamise vahend.

Kaarte on vaja paljudel erinevatel elualadel, õppimiseks, teadustööks, liiklemiseks, reisimiseks, sportimiseks, planeerimiseks ja ehitamiseks, ilmaprognoosiks, statistika illustreerimiseks, sündmuste kajastamiseks.

Olenevalt kaardi koostamise viisist ja otstarbest võib sama koht olla kaartidel näidatud väga erinevalt.

KAART KUI INFO
KOGUMISE JA ESITAMISE VAHEND

JÄRGMINE

Slaid

Suurenda akent!

KAART KUI INFO
KOGUMISE JA ESITAMISE VAHEND

Vastavalt sisule ja kasutusalale saab määrata kaardi liigi: poliitilised ja halduskaardid, teedekaardid, linnaplaanid, õppe- ja ajalookaardid, levikukaardid, metsa-, mere- ja lennukaardid, looduskaitsekaardid jne.

VAATA JÄRGI!

Kaartidel on erinevad nimed vastavalt nende sisule.

JÄRGMINE

Slaid

Suurenda akent!

JÄRGMINE

Slaid

Tutvu kaardiliigi kirjeldusega

POLIITILINE KAART

maailma poliitilist jaotust ja suuremaid

administratiivüksusi kujutav kaart

TEEDEKAART

teemakaart, mis kujutab teid ja

esitab liiklusega seotud teavet


LINNAPLAAN

linna detailne kaart, kuhu on märgitud

tänavad, nende nimed, hoonestatud

alad, vaatamisväärsused jm

MEREKAART

mere või ookeani piirkonna kujutis

ka NAVIGATSIOONIKAART

laevasõidus v lennuliikluses kasutatav

kaart, mis kujutab navigatsiooniks

olulisi objekte maal ja/või merel

MULLASTIKUKAART

mingi ala muldade paiknemist kirjeldav maakaart

METROOSKEEM

joonis, mis näitab maa-aluse rongi liine,

peatusi ja sõlmjaamu liinide

vahetamiseks

KAART KUI INFO JAGAMISE VAHEND

Uuri lähemalt arvutikaarte!

Kui oled selgeks saanud, millist kaarti ja mis otstarbel vajad, siis oskad valida nii õige kaardi kui kasutamisviisi.

TRÜKITUD KAART

NUTISEADE

GPS-SEADE

ARVUTIKAART

Trükitud kaart on abiks maailma tundamõppimisel, teaduses, ajaloo uurimisel ning konkreetses kohas orienteerumisel (ka välikaardid).

Arvutikaardid on oma sisult mahukad, mitmekihilised ja ajakohastatud andmebaasid, pakuvad palju kasutusvõimalusi ja on kõikjal kättesaadavad.

Nutiseadmetes saab kasutada erinevaid kaardirakendusi aadressi või objekti otsimiseks, teekonna planeerimiseks, töö, hobi või reisimisega seotud ülesannete lahendamiseks.

GPS (globaalpositsioneerimise) seade võimaldab otsida ja määrata täpseid asukohti koordinaatide järgi. GPS vastuvõtja mobiiltelefonis või navigatsiooniseadmes näitab ära täpse asukoha ja võimaldab juhtida või jälgida liikumist valitud marsruudil.

JÄRGMINE

INTERAKTIIVSED ARVUTIKAARDID

OpenStreetMap vabatahtlike koostatav veebikaart, mille andmestik on tasuta kasutatav

Maa-ameti geoportaal
Eesti kaardivärav, mis sisaldab palju erinevaid kaardirakendusi, andmeid ja teenuseid

DELFI Eesti kaart
praktiline ja täpne kaart erinevate huviobjektide otsimiseks, teekonna planeerimiseks ja jagamiseks

Google EARTH
Planeet Maa ja teiste taeva-kehade 3D-mudel

WAZE
kaart ja mobiilirakendus
teekonna planeerimiseks ja liiklusinfo jälgimiseks

Google Maps
enamlevinud arvutikaart ja mobiilirakendus, mis näitab ka tänavavaadet, 3D-kaarti ja isegi teisi taevakehi


Liigu hiirega mõistele peale, et näha sellega kokku sobivat kaarti visuaalselt.

ROHKEM

JÄRGMINE

Slaidvabatahtlike koostatav veebikaart, mille andmestik on tasuta kasutatav


Eesti kaardivärav, mis sisaldab palju erinevaid kaardirakendusi, andmeid ja teenuseidpraktiline ja täpne kaart erinevate huviobjektide otsimiseks, teekonna planeerimiseks ja jagamiseksPlaneet Maa ja teiste taeva-kehade 3D-mudelkaart ja mobiilirakendus
teekonna planeerimiseks ja liiklusinfo jälgimiseksenamlevinud arvutikaart ja mobiilirakendus, mis näitab ka tänavavaadet, 3D-kaarti ja isegi teisi taevakehi

KONTROLLI OMA TEADMISI!


Lohista õige kaardi nimi õige selgituse lahtrisse. Vastused ilmuvad 30 sekundi pärast.

Maa-ameti geoportaal

DELFI Eesti kaart

Google Maps

WAZE

OpenStreetMap

Google Earth

Maa-ameti geoportaal

DELFI Eesti kaart

Google Maps

OpenStreetMap

WAZE

Google Earth

KAART KUI INFO SÄILITAJA

Vanad kaardid võivad olla ajaloo uurimisallikaks ja vastata küsimusele, kus asus vanavanaisa talu, kus paiknesid endised linnamüürid, kust kulges kubermangu- või riigipiir, mis oli maa-alal enne veehoidla rajamist.

UURI
LÄHEMALT!

Vanu kaarte järjestades saad teada, kuidas on uuritavas kohas muutunud poliitiline võim, kultuur ja majandus.

JÄRGMINE

Slaid

Suurenda akent!

JÄRGMINE

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

! KAART ON VANANENUD VÕI SISALDAB UUENDAMATA INFOT

 • Pane tähele, millal kaart on tehtud, kas vajalik info on kõige uuema seisuga.


 • Kaardi valmimine on pikaajaline: sisaldab mõõtmisi, joonise tegemist, parandamist, lisainfo kogumist, trükiks ettevalmistamist. Kaart on mingis osas alati pisut vananenud.


 • Kaardil puudub ilmumisaasta või muu märge ajakohasuse kohta. Täpsemat seisu saab kontrollida valminud ehitiste, teede ja tänavate järgi.
Erinevused kahel samal ajal trükitud Tallinna plaanil

EDASI

!! INIMLIKUST EKSITUSEST VÕI TEADMATUSEST TULENEVAD VEAD
Väga vanade kaartide puhul esineb rohkelt moonutatud kujutisi, sest kaartide valmistamisel ei tehtud täpseid mõõtmisi. Kaardil võib olla valesti märgitud nimesid ja kohti, mida pole tegelikult olemas.

Suur-Pakri, Haapsalu ja
Muhu asuvad ühel saarel

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!


!!! TAHTLIKUD VEAD JA MOONUTUSED
Kaarte on tahtlikult moonutatud, eriti NSV Liidus.

Russalka kuju asub Tallinnas mere kaldal, aga kaardil pole merd üldse näidatud.

Ma olen seda juba kusagil
näinud, aga ei mäleta, kus.

Metsas! Mina nägin seda
juhuslikult põõsas.

Uuri järgi, kas oskad leida õige asukoha.

Alan Alexander Milne. Karupoeg Puhh

Kaart võimaldab aru saada, kus miski asub, aitab asukohta erineval viisil kirjeldada, salvestada ja uuesti üles leida.

Kaardilugemise esimene nipp on oma asukoha või tuttava koha leidmine.

ASUKOHT

Kus see koht kaardil asub?

Leia õige pildistamiskoht ja -suund!

Liigu edasi!

ÕIGE! Vaade Põhja-Eesti pankrannikult itta, päikesetõusu poole.

Proovi veel!

Uuri veel! Siia paistaks päikeseloojang, pildil on päikesetõus.

Kus see koht kaardil asub?

Milliselt tänavalt on tehtud pilt Helsingi Toomkirikust?

Liigu edasi!

ÕIGE! Siit küljest näeb treppe ja kirikut otsevaates.

Kahjuks on see vale koht. Siia paistaks kiriku teine külg.

Siit pole kirikut näha. Kahjuks vale koht!

Kus see koht kaardil asub?

Leia Marrakeshi plaanilt, kust võiks pilt olla tehtud.

Liigu edasi!

See ei ole vaade hotellist.

ÕIGE! Üle Jemaa-El-Fna väljaku paistavad ka Koutoubia mošee ja minarett.

Proovi veel!

ASUKOHA KIRJELDUS


PROOVI JÄRGI

Asukohta võib kirjeldada erineval viisil.

Geograafiline kirjeldus ütleb, et Eesti asub Põhja-Euroopas Läänemere ääres ja tuttava kontuuri järgi on riiki kaardilt lihtne leida.

Elu- ja töökohta saab märkida aadressina, mis näitab riiki, haldusüksust, asulat, küla või tänava nime ning maja- ja korterinumbrit.

Postisaadetis pannakse teele sihtkohta, mida täpsustab sihtnumber (postiindeks).

Jaanitule, teetööde, uusehitiste ja teiste ilma täpse aadressita kohtade puhul on vaja teada asukoha koordinaate või liikumisjuhiseid.

Kus asub kirjeldatud koht?

1

3

2

Sõites Raplast Märjamaa suunas, keera Koikses (sealt, kus mets hakkab) ristmikult vasakule. Sõida läbi küla (Ummaru), pööra paremale ja sõida piki metsa äärt kuni meie taluni. Sealt pöörab tee vahepeal vasakule, aga liigu ikka otse piki metsa serva.
Kas õige koht on 1, 2 või 3? Kliki õigel vastusel.

Märjamaa


JÄRGMINE

Vale koht, tulid õigest teeotsast mööda.

ÕIGE KOHT!
Väga sageli kirjeldatakse teekonda enda tähelepanekute

järgi ja üldse mitte selle järgi, mida võõras tulija esmalt näeb.

Vale koht, siit tuleb minna edasi.

Kus asub kirjeldatud koht?

1

2

3


JÄRGMINE

Kohtume loodus-muuseumi ees metroojaama juures.

Kliki vastusel 1, 2 või 3.

Mis viitab metroojaamale? See pole õige koht, uuri edasi.

Õige! M on sageli kasutatav metroojaama tähis.

Mis viitab metroojaamale? Leia õige koht.

2

Ekskursioon algab loomaaia väravast, mis jääb Meistri peatuse juurde Ehitajate teel.

Kas õige sissepääs
on kohas 1 või 2?

1

Kus asus kirjeldatud koht?

Otsi Ehitajate teed!

Kus asus kirjeldatud koht?

1

2

Koht nr 2 asub Ehitajate teel.
Teine värav on Paldiski maanteel peatuse Zoo juures, aga peatuseid pole sellel kaardil näidatud.

Uuri edasi!

Trükitud kaartidel ja atlastes on võimalik teha otsingut kaardivõrgu abil. Selleks saab kasutada huviväärsuste või tänavanimede registrit. Otsitava objekti või tänava nime juurde on registris/indeksis kirjutatud näiteks H 8 (atlase puhul lisaks lehekülje number), mis tähendab, et kaardil tuleks üles otsida vastav ruut.
NB! Tänavad kulgevad läbi mitme ruudu.

NIMEREGISTER


PROOVI JÄRGI

Millises ruudus asub?

Kus on kaardil Papiniidu jaam?

Näiteks Riia maantee on kaardil ruutudes
N7, O7 ja P7.

6

N6

O7

N7

P7

Õige! Liigu edasi.

Millises ruudus asub?

Kus on kaardil
Laulupeo plats?

6

2

A31

A13

B13

A12

Vale vastus! Proovi uuesti.

Vale vastus! Sellist ruutu polegi.

Vale vastus!

ÕIGE!

Laulupeo plats ehk lauluväljak Tallinnas Pirita tee ääres on märgitud ka numbriga 31, mis lihtsustab objektide otsingut.

Samamoodi on ka teisel vaatamisväärsuste juurde juhataval kaardil.

6

2

A 13


Vaata edasi!

AADRESSIOTSING


PROOVI JÄRGI

Arvutikaardil saab otsingukastis teha kohanime- või aadressiotsingu.

Olenevalt andmebaasist võib otsikasti sisestatav nimi, aadressi kuju või kohanimede järjekord olla erinev, samuti tulemuste hulk ja täiendav info.
NÄITEKS
Maa-ameti aadressiandmete rakenduses on kasutusel lühend tn (tänav), infopäring näitab täisaadressi ning infot hoone kohta.
Google maps võimaldab otsida ka asutusi ja objekte valge maja, eesti rahva muuseum jm ning tulemuste kuvas on antud postiaadress ja sihtnumber.

Tutvu soovi korral Maa-ameti aadressiandmete
kaardirakendusega!

Proovi otsida enda elukohta ja selliseid levinud tänavanimesid nagu Pikk, Uus, Pargi, Kooli tn.

Otsi ka küla- ja asulanimesid. Näiteks Hellamaa on olemas nii Muhu saarel kui ka Hiiumaal.

AADRESSIOTSING

Proovi veel!

Parema sarnasuse tagamiseks
vali alt vasakult
Halltoonides aluskaart

Millises linnas asub plaanil olev aadress?

6

NARVA

TARTU

AADRESSIOTSING

HAAPSALU

Ava võrdluseks Maa-ameti maainfo kaardirakendus ja otsi aadressi RÜÜTLI tn 4.

See ei ole õige.

Kas oled kindel?


Uuri lisa!

ÕIGE!
Aadress Rüütli tn 4 on
olemas viies Eesti linnas.

TALLINN

KOORDINAADID

Kõige täpsemalt näitavad asukohta koordinaadid.
Kui klõpsata arvutikaardil mistahes kohas, näitab infoaken ka selle koha koordinaate. Neid saab salvestada ja otsikasti sisestades otsida.


Proovi otsida!

KOORDINAADID

Leia Google'i kaardil,
milline skulptuur asub kohas koordinaatidega
59°26'06"N 24°44'47"E ?

OTSIDA VÕID KA NII: 59 26 06N 24 44 47E

N, S laiuskraadid E, W pikkuskraadid

Sama koha leiab ka kujul 59.435137, 24.746400.

Mida teha, kui oled eksinud?

OTSI

ABI

Kui soovid harjutada, siis leia õpetuse järgi, millised huviväärsused asuvad selliste koordinaatidega kohtades.

KUS MA OLEN?

Kui sa ei tea oma asukohta, siis oled tõenäoliselt eksinud.
Võõras kohas võib see väga kergesti juhtuda isegi kaarti kasutades. Lennujaamad ja suured kaubanduskeskused ajavad segadusse. Metroojaamast väljudes võib väga kergesti sattuda tundmatule tänavale või tulla bussist maha vales peatuses. Või läheb auto rikki kuskil teel olles, rääkimata eksimisest looduse keskel.

Eksimise vältimiseks või olukorrast väljapääsemiseks tuleks alati meelde jätta või enda jaoks üles märkida alguspunkt, kuhu saab tagasi tulla või mille järgi saab kaardil hinnata, kui hull olukord on.


Vaata ka teemat Orientiir.

Kuidas abi kutsuda?

Asukoha määramine on kriitilise tähtsusega, kui tekib vajadus helistada Päästeameti numbril 112.

Lisaks kutsumise põhjusele kirjelda võimalikult täpselt oma asukohta või millist teed mööda sinna jõudsid. Telefoni kaardirakenduse abil saad ise leida oma aadressi või koha koordinaadid. Samast rakendusest saad jagada oma asukohta ka sõpradele või pereliikmetele.

Uuri ka teemadest Orientiir ja Nutikas.

Vaata lisaks

KUS MA OLEN?

112

JÄRGMINE

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

! OTSITUD ASUKOHA PUNKT ARVUTIKAARDIL NÄITAB TÄIESTI VALET KOHTA.
Kui tegemist on aadressiga x küla (näiteks Piilsi küla Jõgeva maakonnas), paigutab kaardiinfosüsteem punkti selle küla geomeetrilisse keskpunkti.


Tegelik objekt on selle küla piirides, aga teises asukohas. Heal juhul on omanik hoolitsenud, et asutus vm oleks leitav ja pannud vajalikku kohta viidad üles. Saab ka kohalikelt juhatust küsida.

EDASI

!! ERINEV HULK OTSITAVAID AADRESSE JA OBJEKTE
Näiteks Maa-ameti geoportaal näitab Eestis aadresse ja juurdepääsuteid palju täpsemalt kui Google Maps, samas ei sisalda see infot hotellide, kohvikute, kaupluste jne kohta.


!!! KAARDIANDMEID UUENDATAKSE ERINEVATEL AEGADEL
Maa-amet uuendab Eesti kaarti iga kahe-kolme aasta tagant.


!!! ERINEVAD NIMEKUJUD VÕÕRKEELTES
Näiteks Peterburi ja Sankt-Peterburg või Firenze, Florence ja Florencia või Turu, Turku ja Abo.
Google Maps näitab kõiki kohanimesid ladina tähestikus ja tõlgib objektide kirjeldusi ise eesti keelde. Katseta ja uuri järele!


OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

LEPPEMÄRGID

Jooksin metsa vahel nii kiiresti, kui suutsin. Proovisin minna otse, aga siis tuli jõgi. Ujusin üle ja nägin Euroopa Liidu märki.
Olin väga õnnelik!
.

Uuri järgi, mida see täpsemalt tähendab.

Eesti-Vene piiri ületanud põgenik

Info esitamiseks ja eristamiseks kasutatakse kaardil erinevaid värve, jooni, sümboleid ja kirju.

Kaart on maapinna ... leppemärkidega seletatud kujutis...

JÄRGMINE

Eesti põhikaardil on kasutatud selliseid leppemärke.

JÄRGMINE

Kaardilt leiab erinevalt tähistatud punkt- ja joonobjekte
ning värvi või mustriga märgitud alasid.

Raudteed
Maanteed

Palju objekte ühes kohas

Mis asub Järvakandis?
Leia turismikaardile märgitud asutused ja huviobjektid.

Lahenda ülesanne!

Vii nimetus kokku õige sümboliga

INFOPUNKT

UJUMISKOHT

SADAM

HAIGLA/MEDITSIINITEENUS

KOHVIK/RESTORAN

PARKLA

TANKLA

INFOPUNKT

UJUMISKOHT

SADAM

HAIGLA/MEDITSIINITEENUS

KOHVIK/RESTORAN

PARKLA

TANKLA

Õiged vastused ilmuvad 30 sekundi pärast.

JÄRGMINE

Eelmises ülesandes oli valik enim kasutatud ja lihtsalt seletatavaid leppemärke.

Mida võiksid tähistada need viis?

Uuri edasi!

VEEKESKUS

MUUSEUM

VAATAMISVÄÄRSUS

POLITSEI

NUTISEADMETE

LAADIMISKOHT

TURG

Tasapinnalisel kaardil on raske nii näidata kui aru saada kolmandast mõõtmest ehk kõrgustest ja sügavustest.

Topograafilisel kaardil on kindlate vahemikega samakõrgusjooned, näidatud on kõrgemad ja madalamad punktid.

RELJEEF

Üldgeograafilistel kaartidel
on värviskaala.

Arvutikaardid näitavad ka
3D-mudelit.

Proovi järgi!

Pane tähele numbreid joontel ja punktide juures. Veekogudel on antud veepinna kõrgus merepinnast.

UURI RELJEEFI!

1

NARVA

Mida näitab kõrguste vahe?

?

?

?

JÄRGMINE

Madalaim 152,6 m ja kõrgeim 179,1 m.

Maastik on ebatasane ja künklik.


Madalaim 116 m ja kõrgeim 137 m.

Järved on madalate soiste kallastega, loodes kõige kõrgem koht suhtelise kõrgusega 21 m.


Jõgi voolab tasases, aga järskude, üle 30 m kõrguste kallastega sängis.

KAARDIKIRJAD

Uuri järgi, mida see täpsemalt tähendab.

Objektitüüpide eristamiseks kasutatakse erineva värvi ja suurusega kirjastiile.
Numbritega on märgitud kõrgus- ja sügavuspunktid, samakõrgusjoonte väärtus, teelõikude pikkused ja palju muud.

Hästi loetavad kohanimed võtavad kaardil palju ruumi, mistõttu on tegijad alati valiku ees, kas või milliseid nimesid üldse kaardil näidata.

Väga oluliseks infoks kaardil on kaardikirjad:
geograafilised, koha- ja muud nimed ning arvud.

Pane tähele, kuhu ja kuidas on nimed paigutatud.

Uuri kaarti ja leia:

- Millised asulad on linnad? Tähiseks on punktsümbol nagu Viljandil.

- Mis mägi ja millise kõrgusega asub Nuia ja Tõrva vahel?

- Mitu järve on kaardil? Millistel neist on ka nimi märgitud?

- Millised jõed suubuvad Võrtsjärve?

Vastused leitud?

Kas said samad vastused?

- Kaardile jäävad linnad Viljandi, Mustla ja Tõrva, ilma nimeta paistab vasakul raudtee ääres ka Mõisaküla.

- Nuia ja Tõrva vahel on Rutu mägi kõrgusega 146 m. Nuia ja Mustla vahel on 136 m kõrgune Kärstna mägi.

- Kaardil on 5 järve, nimetatud suuremad: Võrtsjärv, Veisjärv ja Õisu järv. Viljandi linna lähedal on sama nimega ehk Viljandi järv.

- Võrtsjärve suubuvad Tänassilma, Õhne ja Väike-Emajõgi.

Harjuta veel!

Nimed märgivad sageli ka mingit suuremat ala.


Milliste kolhooside piiril asub
Roosna küla
1989. a. kaardil?

Vaata vastust

Eesti Vabariigi Narva-tagustel aladel asunud külade Notika, Lommiküla ja Risuküla (1938) asukohta märgib vaid sama nimega jõgi Нотика = Notika Leningradi oblastis (1979)

Roosna küla asus Järva-Jaani kolhoosis, mille naabriks oli Aravete kolhoos. Kolhoosid olid põllumajanduse või kalandusega tegelevad ühismajandid nõukogude perioodil, kuhu jääb ka aasta 1989.


Endiste asulate asukohti ja nimesid, riikide ja haldusüksuste piire, erinevaid nimekujusid ja võõrkeelseid nimesid saab teada või kontrollida just kaardilt.

Mis on legend?

KAARDI LEGEND

Leppemärkide tähendus on täpsemalt kirjas kaardi legendis.

Legend
Tingmärgid
Leppemärgid
Märkide seletus

Milline neist on halduskaart, majanduskaart, kliimakaart või ajalookaart?

Kas leidsid õige vastuse?Legend koos pealkirjaga näitab, mis kaardiga täpsemalt tegu.

Millised on ohud?

EDASI

! Kaarditegija teeb alati valiku, mida on kaardil vaja näidata ja mis ei ole hetkel oluline.
Kasutades üht liiki kaarti, ei pruugi sealt leida mõne muu teema kohta mingit teavet.

!! Sümbolite puhul ei arvestata mõõtkava.
Näiteks tee laius või punktiga märgitud linna suurus kaardil ei vasta tegelikele mõõtudele.

!!! Leppemärgid ja nimed on õigest asukohast nihutatud.
Ühte kohta koondunud sümboleid ja kohanimesid on vaja ümber paigutada, et need üksteise varju ei jääks. Näiteks Järvakandi puhul olid leppemärgid kasti sees ja selle kohta oli legendis selgitus:


!!!! Arvutikaardil muutub suurendamisel ja vähendamisel kaardil kuvatava info hulk ja vahel tuleb infokiht sisse lülitada! Vaata lähemalt teemat Nutikas.

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

MÕÕTKAVA

Nii ei tea Alice vahel ise ka,
kas ta on nüüd suur või väike ja
kas ta parasjagu kasvab või kahaneb.

.

Uuri järgi, mida see täpsemalt tähendab.

Ester Vilgats.
Endlas esietendus “Alice Imedemaal”

Kaardi koostamisel on kasutatud matemaatikat ja tehtud kõik mitu korda väiksemaks. Kui palju, selle kohta annab infot mõõtkava.

Kaart on maapinna ... mõõtkavaline kujutis...

KUI PALJU MAHUB KAARDILE?

1

NARVA

Uuri täpsemalt!

Mõõtkava järgi saab hinnata, millist osa tegelikkusest
on olnud võimalik kaardile mahutada.
Mõõtkava 1:10 000 näitab, et 1 cm-le kaardil vastab 100 m looduses.


1 mm-le vastab siis 10 m.
Keskmised eramajad on just nii suured.

OSKA MÕÕTKAVA LUGEDA

NARVA

Harjutama!

Kahel pool jagamismärki on ühikuteks ühtemoodi sentimeetrid.
1:100 000
100 cm = 1 m - võttes paremalt maha kaks kohta, jäävad alles meetrid
1000 m = 1 km - võttes maha veel 3 kohta, jääb alles pikkus kilomeetrites

Teisenda suured arvud väiksemaks ja loetavamaks.

1:10 000 => 1 cm = 100 m 00 cm
1:1 500 000 => 1 cm = 15 km 000 m 00 cm

LEIA SOBIV MÕÕTKAVA!

?

1

1:15 000

1:10 000

1

1:5 000

Õige vastus! 1 cm võrdub 50 m looduses.

Pole õige!

LEIA SOBIV MÕÕTKAVA!

?

1:10 000

1

1:20 000

1:50 000

?

1

1:100 000

Õige valik! Kui vahemaad pikenevad, peab mõõtkava olema suurem ehk arv ise väiksem.

Pole õige!

Vaata näiteks Tamula järve!

ARVMÕÕTKAVA

SUUREM JA VÄIKSEM

1

NARVA

Proovi edasi!

Kuigi arve vaadates tahaks öelda vastupidi, on mõõtkavad
1:100 000 ja 1:50 000 VÄIKSEMAD kui mõõtkava 1:20 000.

Mõõtkava 1:20 000 on SUUREM, 1 cm-le vastab 200 m,
vahekaugused pikenevad, hooned ja tänavad on eristatavad.

LEIA SOBIV MÕÕTKAVA!

?

1:10 000

1

1:50 000

?

1:100 000

?

1:200 000

1

1:50 000

Õige! Vahekaugused on 2 korda lühemad.

Vale! Kas Võru ja Vastseliina vaheline kaugus väheneb või suureneb?

LEIA PAARID

1

NARVA

Ühenda paarid joonega paremas ülanurgas olevale pliiatsile klikkides ja hiljem kontrolli, kas tegid õigesti!

1:50 000

1:600 000

1:6 000 000

1:5 000

1:63 333

1 cm-le kaardil vastab looduses 60 km

1 cm-le kaardil vastab looduses 633,33 m

1 cm-le kaardil vastab looduses 6 km

1 cm-le kaardil vastab looduses 500 m

1 cm-le kaardil vastab looduses 50 m

1:50 000 1 cm-le kaardil vastab looduses 500 m

1:600 000 1 cm-le kaardil vastab looduses 6 km
1:6 000 000 1 cm-le kaardil vastab looduses 60 km
1:5 000 1 cm-le kaardil vastab looduses 50 m
1:63 333 1 cm-le kaardil vastab looduses 633,33 m

Vastus ilmub siia 30 sekundi pärast!

JOONMÕÕTKAVA

1

NARVA

Arvutikaardil kasutatakse joonmõõtkava, mis muutub koos suurendamise ja vähendamisega.

Pane tähele, millistes ühikutes see parasjagu on.

Mõõtkava abil saab arvutada objektide suurust ja pindala, mõõta kaugusi ning hinnata vahemaade läbimiseks kuluvat aega.


Uuri järgi!

1 km läbimisele kulub kõndides 10-12 min,

autoga maanteel sõites umbes 1 min.

LEIA JA VALI

ÕIGE KAUGUS!

Kui pikk on vahemaa Eesti mandriosa ja Hiiumaa vahel?

1

NARVA

13 km

22 km

45 km

Vale! Vaata joonmõõtkava!

Vale! Võrdle joonmõõtkavaga.

Õige!

Kas võrdlesid joonmõõtkavaga?

LEIA JA VALI

ÕIGE KAUGUS!

Kui pikk on vahemaa Kihelkonna ja Mustjala vahel Saaremaal?

1

NARVA

23 km

17 km

11 km

Vale! Jaga teelõik mõõtkava näiduga 5 km pikkusteks lõikudeks.

Õigesti valitud!

Seda on natuke vähe!

LEIA JA VALI

ÕIGE KAUGUS!

Kui pikk on lühim otsetee Saarnaki laiu ja Kaevatsi laiu vahel?

1

NARVA

200 m

15 km

3 km

Mõõtkava näitab 2000 meetrit, mis tähendab 2 km!

Seda on palju!

Õige!

Proovi uuesti!

Alati pole vaja täpselt meetreid teada.

Leia kaardil lähim nähtav objekt ja
hinda kaugust oma silmaga.

Kui oled vahemaa selleni läbinud,
saad teada ajakulu ja näed, millise
osa oled kaardil läbinud.

VALI KAART ÕIGES MÕÕTKAVAS!

VALI KAART ÕIGES MÕÕTKAVAS!

Millise kaardiga läheksid matkale?

1

NARVA

1

2

2

1

Õige valik!

Nendel kaartidel puuduvad paljud olulised detailid, mille järgi saaks orienteeruda.

EDASI

! Kaardi suurendamisel ja vähendamisel mõõtkava muutub.
Kaardil võib olla vale mõõtkava, kui kaarti on koopia tegemisel suurendatud või vähendatud või on trükkimiseks muudetud kaardi suurust pildifailis ja mõõtkava jäänud parandamata.


!! Ei saa mõõtkavast aru, ei oska mõõtkava kasutada ega arvutada.
Saab valida õige kaardi või abivahendid. Näiteks mõnel teedekaardil on teelõikude pikkused ära näidatud, topograafilistel kaartidel on kilomeetriruudustik. Arvutikaartidel saab vastava tööriistaga vahemaid mõõta ja teekonda planeerida. Kaugust saab ka ajaliselt hinnata, näiteks ajaloolises vanalinnas jõuab jalgsi igale poole 15 minutiga.
Vaata lähemalt teemadest Teekond ja Nutikas,
kuidas kasutada mõõtmise tööriista ja valida sobivat teekonda.

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

Arvuta ise mõõtkava!

KUI MÕÕTKAVA POLE ANTUD

1

NARVA

Arvuta või tuleta ise kaudne mõõtkava.

Leia kaardil kaks punkti ja mõõda nendevaheline kaugus kahel kaardil, ühel peab mõõtkava olema teada:

teadaolev mõõtkava x kaugus cm-tes : kaugus ilma mõõtkavata kaardil cm-tes = puuduv mõõtkava

20 000 x 5,4 : 8 = 13 500

Võib-olla tead vahemaad varasema kogemuse põhjal. Näiteks Rakvere ja Narva vaheline sirgjoon on täpselt 100 km, Harku järve pikkus 2 km.
100 km = 10 000 000 cm : 25 (kaugus ilma mõõtkavata kaardil cm) = 400 000 (puuduv mõõtkava)

TAGASI

ORIENTIIR

Kui küsida noortelt inimestelt,
mis jääb teie kodust põhja poole,
siis sageli saad vastuseks küsimuse:
mis see põhi on?


Üks vanem kaarditegija


Uuri järgi, mida see täpsemalt tähendab!

Orientiir on hästi nähtav liikumatu ese või märk, mille järgi orienteerutakse. Orientiirid on ka tuttavad kohad ja objektid, mille järgi teame oma asukohta ja oskame teed juhatada.

Kaart on maapinna ... kujutis, mis näitab,
kuidas objektid üksteise suhtes paiknevad.

Millises ilmakaares asub

Norra Taanist?
Eesti Rootsist?
Läti Soomest?
Taani Leedust?

ILMAKAARED

VASTUS

Proovi edasi!

põhja
ida

lõuna

lääne pool

Millises ilmakaares asuvad
Keenia, Etioopia ja Somaalia Iisraelist?

ILMAKAARED

VASTUS

Üks kord veel!

Kokkuleppeliselt on kaardi ülaserv orienteeritud põhjasuunda, aga täpsemalt näitab seda kompass.

lõuna pool

Millises ilmakaares asub Indoneesia Austraaliast?

ILMAKAARED

VASTUS

Liigu edasi!

põhja, täpsemalt loode pool

ÕIGE SUUND

1

NARVA

Kui põhi on otse ees, on ida paremal ja lääs vasakul. Kui pöörata näoga lõuna poole, siis on kaardil olukord täpselt vastupidine!Pööra kaart alati vaatamise suunda: see, mida näed, peab ka kaardil asuma samas suunas.

Mis näitab ilmakaari?

Ilmakaartega on seotud päikese liikumine: hommikul on see idas, õhtul läänes ja kl 12-13 lõunas. Ka piiratud vaatega linnas võib päike aidata leida vajalikku suunda. Öösel näitab põhjasuunda Põhjanael.

ÕIGE SUUND

1

NARVA

Kompassi abil on kõige
lihtsam ilmakaari määrata.


Mille järgi veel orienteeruda?

HEAD ORIENTIIRID

1

NARVA

Võõras kohas aitavad silmatorkavad orientiirid määrata ja hoida õiget suunda.

Uue kohaga tutvumisel tee selgeks, mis ja millises suunas asub.
Pane tähele, kus pool on merekallas, jõgi, kesk- või vanalinn, kuhu suunduvad peateed ja tänavad.

Harjutama!

Laevasõidul näevad turistid merekaldal ajaloolist vaatamisväärsust Valge torn (White Tower).
Kummal pool asub sadam laeval sõitjate jaoks?

VASAKUL

PAREMAL

VALI ÕIGE POOL

Liigu edasi!

Laevalt ranna poole vaadates on torn paremal.

Õige! Oskad õiget suunda valida.

Peruus Cusco linnas näed mäenõlval kirja Viva El Peru.
Millisesse suunda sellest mäest jääb pildil olev vanalinn?

KAGU

LOE

EDEL

VALI ÕIGE ILMAKAAR

Proovi veel!

Kagu on lõuna ja ida vahe. Näiteks Kagu-Eesti tähendab Võru-, Põlva- ja Valgamaad.

Proovi uuesti!

ÕIGE! Oled ilmakaared selgeks saanud?

Milline ilmakaar jääb põhja ja lääne vahele?

Edel on lõuna ja lääne vahel. Näiteks Eesti edelaosas asub Pärnumaa.

Proovi uuesti!

Proovi veel!

1

EES, TAGA, KÕRVAL, LÄHEDAL

Uuri, mida võiks botaanikaaias vaadata või külastada ja kirjelda teekonda.

Vaata legendist, mis siin asub. Mis asub selle hoone ees ja taga, kui peavärav on lõunas?

Mis on skulptuurist "Noorus" paremal? Millises suunas tuleb minna, et jõuda lavani?

Milline skulptuur on kõige läänepoolsem? Aga idapoolsem? Kuidas nende juurde jõuda?

Millises suunas peaksid liikuma, et jõuda tagasi külastuskeskusesse?

Tuled kaubanduskeskusesse trammiga,
sisened lääneküljest ja liigud paremale.
Et minna RIMI hüpermarketisse,
pöörad teise eskalaatori juurest

KUHU JUHATAKSID?

Tuled kaubanduskeskusesse autoga
ja pargid majaesises parklas. Lõunaküljest peauksest sisenedes asub lähim WC

VASAKUL

PAREMAL

PAREMALE

VASAKULE

JÄRGMINE

Otsustasid õigesti!

Vaata märgist kaardil ja proovi uuesti!

Kummale poole jääb RIMI hüpermarket?

Kummal pool asub lähim tualett?

Nii küll ei jõua õigesse kohta.

Õige valik!

KUI HÄSTI SA ORIENTEERUD?

Harjutamiseks võid mälu järgi koostada skeemi koduümbruse kohta. Pane paika põhjasuund: meenuta, kust poolt ja millal paistab päike või kus on kõige kauem lumi maas.

Kui skeem valmis, kontrolli mõne kaardi järgi oma suunataju ja vahemaid!

Mis saab valesti minna?

EDASI

! Sa ei pööra kaarti vastavalt liikumisele.


!! Sa arvad, et oled halb orienteeruja ja oled harjunud laskma end teistel juhtida.

!!! Sa kardad võõraid kohti, eksid sageli või lähed lausa paanikasse.

Vaata lähemalt teemadest Teekond ja Nutikas.

Pöörates 90° või 180°, tuleks sama palju pöörata ka kaarti. Suund, kuhu sa liigud, peab kaardil asuma otse ees.

Kaaslast silmist kaotades võid ära eksida! Parem kasuta võimalust harjutada ja teha tähelepanekuid!

Kui võimalik, tee ettevalmistusi või otsi internetist pilte, plaane ja 3D-kaarte, mis aitavad luua sellest kohast pildi. Tee kindlaks tänavate nimed, visuaalselt märgatavad objektid ja hooned, mis oleksid kohale saabudes sulle orientiirideks, et tunneksid ennast kohe olevat juba tuttavas kohas.

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

TEEKOND

Teadlased leidsid, et vaatamata tehnoloogia edenemisele, nagu näiteks
satelliitnavigatsiooniseadmed, eksime õigelt teelt tavaliselt 24 korda aastas
või enam kui 1450 korda kogu elu jooksul.


Ajaleht The Sun

Uuri täpsemalt!

Kaardilt leiab nii tuttavaid kui võõraid kohti ja nimesid. Mis seal on? Kuidas sinna jõuda?

Kaart aitab leida parima võimaliku teekonna.

ÕIGE SIHTPUNKT

Teekonna planeerimiseks saad kasutada sobivat linnaplaani, teedekaarti või atlast, aga kõige lihtsam on teha seda arvutis või nutitelefoni kaardirakenduses.

Kõige olulisem on leida õige
algus- ja sihtpunkt.

Vaata ka teemat Asukoht.

Ole tähelepanelik aadressi otsimisel!

Mida veel
tähele panna?

ÕIGE SIHTPUNKT

Aadresside ja kohanimede otsingul võib viga tekkida juba ühe tähega eksimisel.
Tehes kogemata esimese pakutava valiku, võid suunduda täiesti valesse kohta.

Samanimelised kohad asuvad erinevates piirkondades või riikides!

Õppima!

GOOGLE MAPS

Kui leidsid kaardil
õige sihtpunkti, vali
Juhised.
***
Märgi ka alguspunkt.
***
Vali liikumisvahend:
auto, ühistransport või jalgsi. Google Maps võimaldab valida ka jalgratta või lennuki.

JUHISED

Harjuta mõne tuttava kohaga ja uuri edasi!

JUHISED

Vali üks pakutud marsruutidest ja
vaata detaile.
Täpsusta eelistusi menüüs VALIKUD.

Uuri edasi!

Otsingu tulemus näitab, et vanalinna pääseb jalgsi paremini kui ühistranspordiga.

Marsruuti või liikumisvahendit muutes arvutab kaart uue teekonna.

Teekonda saab muuta ka otspunkte või pakutud trajektoori hiirega teise kohta lohistades.

Satelliidivaates näed rohkem detaile.

JUHISED

Vaata ka teemat Nutikas.

Uuri tänavavaadet

Tutvu lisatud maastikuprofiiliga. Valitud teekonnale jääb 90-meetrine tõus.

TÄNAVAVAADE

Uuri järgi, kus täpselt õige uks, hoone, parkla või muu huviobjekt asub.


Vaata ka teemat
Nutikas.

PANE TÄHELE!
Vaade võib olla salvestatud
mitu aastat tagasi.

KASUTA TÄNAVAVAADET!

GOOGLE MAPS

Kompassi asend muutub
vastavalt liikumise suunale.

Navigatsiooniakna saab laiendada
üle ekraani.

Vaata videot

TÄNAVAVAADE

GOOGLE MAPS


Harjutama!

JUHISED

Vaata videost

Sadamad, staadionid, haiglakompleksid, loomapargid - suurte objektide puhul otsi veebilehtedelt külastajatele ja klientidele mõeldud juhiseid.

OTSI TÄPSEID JUHISEID

Tallinna Tehnikaülikool TalTech Loodusteaduste maja SCI

Tartu Ülikooli Kliinikum Verekeskus

Tallinna Lilleküla staadion A. le Coq Arena Värav 7

Tallinna Sadam D-reisiterminali invaparkla

VALI

VALI

VALI

VALI

Vali üks neist kohtadest!

Tee otsing Google Maps satelliidikaardil ja planeeri teekond soovitatud või enda valitud kohast. Vaata asutuse antud täpsemaid juhiseid, võrdle ja korrigeeri teekonda!

A. LE COQ ARENA

Kliki plaanil

Võrdle, mida on plaanil sellist, mida kaardil polnud. Leia värav 7! Kas pead teekonda muutma?

Leia ka kodulehelt
PLAAN ja JUURDEPÄÄS

PAREMAKS TUTVUMISEKS KASUTA TänavavaaDET!

Kliki kaardil

Uuri staadioni ümbrust, tänavaid, rongi- ja bussipeatusi.
Klõpsa staadionil, vali Juhised ja pane alguspunktiks
Balti jaam.
Vaata tulemusi!

Järgmine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Kliki plaanil

Võrdle, mida on plaanil sellist, mida kaardil polnud. Leia plaanil Loodusteaduste maja. Kas nüüd saad sama teekonna?

Leia ka kodulehelt ÜLIKOOLILINNAK Campuse kaart.

PAREMAKS TUTVUMISEKS KASUTA TänavavaaDET!

Kliki kaardil

Uuri TalTechi linnakut, tänavaid, bussipeatusi.
Klõpsa peahoonel, vali Juhised ja pane alguspunktiks Vabaduse väljak.
Vaata tulemusi!

Järgmine

TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

Kliki plaanil

Võrdle, mida on plaanil sellist, mida kaardil polnud. Leia peasisse-pääsud ja registratuur. Kas nüüd on parem teekonda valida?

Uuri majajuhti kodulehe
rubriigis PATSIENDILE.

PAREMAKS TUTVUMISEKS KASUTA TänavavaaDET!

Kliki kaardil

Uuri TÜ Kliinikumi kompleksi, tänavaid, bussipeatusi. Soovid minna doonorina Verekeskusesse läbi registratuuri.
Klõpsa kaardil, vali Juhised ja märgi alguspunktiks Tartu bussijaam.
Vaata tulemusi!

Järgmine

TALLINNA SADAM

Kliki plaanil

Võrdle, mida näed pildil sellist, mida kaardil polnud. Leia õige parkla! Kuidas nüüd teekonda valid?

Leia plaanid kodulehe
rubriigist REISIJALE.

Kliki kaardil

Uuri D-reisiterminali, ümbritsevaid tänavaid, parkimiskohti.
Klõpsa kaardil, vali Juhised ja märgi alguspunktiks Tallinna bussijaam.
Vaata tulemusi!
Muuda liikumisvahendit!

Meelespea

PAREMAKS TUTVUMISEKS KASUTA TänavavaaDET!

JÄRGMINE

OHUPUNKTID!!!

! Kaardilt puudub oluline info.

 • Kaart on vananenud

 • Esinevad hooajalised muudatused • Kõrgusinfo puudub


 • Ühesuunalised tänavad, jalakäijate alad


Puuduvad juurde- või ümberehitatud teed ja uuem info.

Ajutised sillad, jääteed, piirangutega teelõigud - märka eri märgistust!Vahemaad tunduvad lühemad, teed võivad olla ohtlikud või raskemini läbitavad, tänaval võib olla trepp.

Autoga sõites võib valitud marsruut ootamatult muutuda.

edasi

Ärevusest või segadusest võib tekkida liiklusohtlik olukord. Peatu esimesel võimalusel ja uuri, kuhu on vaja sõita.
Hoia käepärast ka suuremat ülevaatekaarti! Kiirteedel ei ole võimalik kümnete kilomeetrite jooksul tagasi pöörata.

Vaata teemast NUTIKAS, kuidas oma asukohta salvestada ja jagada.


Vali alati õige sihtkoht, kasuta ülevaatekaarti ja tunne koha geograafiat, pane tähele, mis peaks jääma tee peale või on sihtpunktile lähedal.

!! Ootamatud või ohtlikud olukorrad

 • Õigest kohast mööda sõites satud tundmatusse kohta • Eksid teelt pimeduse või udu tõttu, satud loodusõnnetusse


!!! Naviseadmete liigne usaldamine


OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

NUTIKAS

Uuringud kinnitavad, et suur osa autojuhte isegi ei tea, millised nutikad abid sõiduki pardal on, ega oska neid ka kasutada.


Uuri täpsemalt!


FORTE
Ylle Tampere, Accelerista

Kuidas toimib arvutikaart?
Mida teab ja oskab sinu nutitelefon?

Digitaalne kaart erineb oluliselt paberkaardist. See on terve kaartide kogu, mis suhtleb sinuga ja võib ohuolukorras olla esimeseks abimeheks.

KAARDIKIHID

ALUSKAART

TEEMAKIHID

Arvutikaart on kihiline. Kasutaja saab ise kihte valida, sisse ja välja lülitada.

Vali sellise detailsuse ja sisuga aluskaart, millelt saad otsida endale vajalikku teavet. Pane tähele, et suurendades ja vähendades muutub kuvatava info hulk.

Kihtide abil saab lisada kaardile uut infot või teemasid. Vali kiht nupuga või märgista "linnukesega" loetelus.

Kihtide kaupa on kaart lihtsamini loetav ja vaadeldav.

OTSING ja INFOPÄRING

OTSING

INFOPÄRING

Arvutikaart sisaldab palju rohkem infot kui peale vaadates paistab.

Otsingukastis saab alati teha aadressi- või kohanimeotsingut. Olenevalt kaardist on võimalik otsida ka muud teemakohast. Näiteks Google Maps leiab ka asutuste, huviväärsuste jms nimesid.

Täiendava info pärimiseks klikka kaardil. Avanevas hüpikaknas näed rohkem infot või linke teistesse andmekogudesse.

MÕÕTKAVA ja VAHEMAAD

MÕÕTKAVA

JUHISED

VAHEMAAD

Mille abil hinnata kaugust ja mõõta vahemaid?

Mõõtkava kohta sai rohkem teda teemas Mõõtkava. Oluline on tähele panna, et suurendades ja vähendades arvutikaardi mõõtkava muutub.

Tööriist on mõeldud vahekauguste või pindala mõõtmiseks. Vali esmalt tööriist, seejärel kliki kaardil vajalikes punktides. Pane tähele, et punktide vaheline kaugus on mõõdetud mööda sirgjoont.

.

Liikumisjuhiste saamiseks kasutatav tööriist arvutab ise punktide vahemaa vastavalt valitud liikumisviisile.

Rohkem saad teada teemast Teekond.

LIUGKAART

SALVESTA

JAGA

Kaardile salvestatud punkte ja teekondi saab teistega jagada.
Kasutamisega tekib juurde oskusi erinevaid võimalusi rakendada.

LISAVÕIMALUSED

NAVIGATSIOONIAKEN

Kaardile saab märkida ning salvestada vajalikke kohti ja teekondi.

Jagatud lingilt avanev kaart näitab sama kohta koos kogu salvestatud infoga.

Vahel on võimalik võrrelda kahte kaarti kas kõrvuti kuval eraldusjoont liigutades või üksteise peal läbipaistvust muutes.

Abiaknas näeb ülevaatekaardil kohta, mida oled parasjagu suuminud.

Tutvu menüüde ja tööriistadega

Navigatsiooniaken

Valitavad infokihid

Infopäring

MAA-AMETI AJALOOLISTE KAARTIDE RAKENDUS

Mõõtmis-, jagamis-,

printimis- jm tööriistad

Aadressi- ja kohanime otsing

Uuri järgi, milliseid aluskaarte ja kihte saad kasutada. Märka kollektsioonide pildirida paremas ääres.


DELFI EESTI KAART

Tutvu menüüde ja tööriistadega

Objektipunktil klikkides avaneb hüpikaken täiendavate võimalustega.

Leia vajalik infokiht ja lülita see sisse või välja.

Võta appi kasutusjuhend.

Märgi üles punkte ja teekondi.

Tutvu menüüde ja tööriistadega

GOOGLE MAPS

Kliki aknal KIHID! Vali Rohkem. Proovi erinevaid valikuid sisse ja välja lülitada!

Uuri, mis muutub valikutes Maakeravaade ja Sildid.

Satelliidivaates on võimalik 3D valik.

Street view ehk tänavavaade on põhjalikult kirjeldatud teemas Teekond.

Vaata täpsemalt

GOOGLE MAPS

Tutvu menüüde ja tööriistadega

Määra siit oma konto seadeid, salvesta, jaga, vaheta kaardi töökeelt.

Vajadusel saad jagada või kontrollida enda või teiste asukohta.

Google Maps kontoga seotud ajaskaala näitab kohti, kus oled viibinud.

Asukoha salvestamise võimaluse saab ka välja lülitada.

Parema klahvi alt avanevas menüüs

- näeb koha koordinaate;

- saab alustada teekonna planeerimist;

- saab mõõta vahemaid ja pindala.


Vaata ka videost, millised on Google Mapsi tööriistad ja kuidas neid kasutada.

Üldine tutvustus Infootsing Minu valikud

MOBIILIRAKENDUS GOOGLE MAPS

Vaata järgi, kust leiad erinevad võimalused.

Kohtade salvestamine

Siin on kontoga seotud info.

Siit avaneb paremal nähtav aluskaartide ja teemakihtide valik

Tänavavaate aken tekib siis, kui märgid kaardil sõrmega punkti ja avad pisipildi.

Kui soovid saata koha lingi, leia käsklus Share või Jaga.

GOOGLE MAPS ja SALVESTAMINE

Vaata järgi, kust leiad erinevad võimalused.


Pildid teen uuesti!

PLUS CODE

Asukohapunkti salvestamisel saad

valida erinevaid gruppe
ja tekitada oma kaardikihte.

KORDAMA!

Konto ikooni alt avanevas menüüs saad valida, kellega tahad püsivalt oma asukohta jagada.

Võrguühenduseta kaarte (offline maps) saad kasutada ka ilma internetiühenduseta.

Suumi esmalt ekraanil sobiv piirkond, vali Võrguühenduseta kaardid ja lae kaart telefoni. Edaspidi leiad selle enda antud nime alt samast menüüst.

Rakenduses Google maps on asukoha salvestamiseks ja jagamiseks kasutusel PLUS CODE.

Koodile tuleb lisada asula ja maakonna nimi, seda koodi saab saata ja otsida.

Vii nimetus kokku õige sümboliga

JAGA KAARTI

INFOPÄRING

KAARDIKIHID

OTSING

MÕÕDA VAHEMAID

SALVESTA

ALUSKAART

JAGA KAARTI

INFOPÄRING

KAARDIKIHID

OTSING

MÕÕDA VAHEMAID

SALVESTA

ALUSKAART

Õiged vastused ilmuvad 30 sekundi pärast.

JÄRGMINE

MÕISTETE MEELESPEA

Kas tead, kust leiad ja kuidas kasutad?

Minu konto asukohaajalugu asukoha jagamine
aadressiotsing kihid ja aluskaardid
keel zoom 3D sildid
maakeravaade tänavavaade ehk street view
navigatsiooniaken vahemaade mõõtmine
teekonna planeerimine
asukoha salvestamine kaardi allalaadimine

Veel meeles-pidamiseks


Maa-ameti kaardid on
Eesti kohta kõige täpsemad!

 • Aku saab tühjaks. Kui oled määranud teekonna ja jäänud lootma telefoni juhatuse peale, siis võid end ootamatult leida olukorrast, kus sa ei tea oma asukohta. Sa ei saa abi kutsuda ega oma asukohast teada anda.

 • Puudub vajalik internetiühendus. Ka Eestis ei ole internet kõikjal kättesaadav, kaart ei avane või ei näita sinu asukohta. Välismaal võib kasutatav pakett või selle andmemahust tulenev hind piirata internetile juurdepääsu.

 • Turvalisus! Jälgi, kuidas ja kellele jagad infot enda või lähedaste asukoha kohta.

OHUPUNKTID! NIPID! NÕUANDED!

LÕPP

Võrguühenduseta kaart on salvestatud nimega Kohalik.