Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GAZETKA DLA RODZICÓW.

TROCHĘ O:

Rodzina i przedszkole.

"Nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie zdyscyplinowanie cierpliwe i wytrwałe w swoich działaniach samo z siebie, bez żadnej ingerencji dorosłych.Wychowanie i nauczanie jest rolą dorosłych.Ucząc dziecko zdrowej dyscypliny, stopniowo wdrażamy do obowiązków, szanowania wartości, wytrwałości i samodyscypliny." B. Włodawiec

1.WYCHOWANIU2.WARTOŚCIACH WYCHOWANIA, 3.DYSCYPLINIE - "POZYTYWNA DYSCYPLINA"

Część I

Część II

Next

1. O WYCHOWANIU.

WYCHOWANIE: - to ogół czynności polegających na przekazywaniu wiedzy, która ma na celu ukształtowanie człowieka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie- umiejętności odpowiedniego zachowania

Podstawową jednostką wychowywania małego człowieka jest rodzina.

Nikt nie zastąpi rodzica w roli wychowawcy.

Przedszkole jest instytucją wspomagajacą rodzinę w tym zakresie.

Next

"Wartości to drowskazy,które wskazują nam jak postępować, kierują naszymi wyborami, ustosunkowaniem do świata, innych ludzi i nas samych." A. Małkowska

Dzieciństwo to czas nabywania nawyków, kształtowania charakteru, przyswajania wartości, które bedą wyznacznikiem postępowania w całym pózniejszym życiu.

2.O WARTOŚCIACH WYCHOWANIA.

Next

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać.Przedszkole to miejsce gdzie dziecko zdobywa wiele róznorodnych doświadczeń.

2. WARTOŚCI WYCHOWANIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zagadnienia programu wychowawczego naszego przedszkola wpływają na rozwój umiejętności: społecznych, intelektualnych, emocjonalnych i językowych.Umożliwiając dzieciom rozpoczęcie nauki w szkole i zdobywanie dalszych sukcesów.

Next

Zabawa jest podstawową formą działalności dzieci, podczas której uczą się zasad i norm postępowania w wymienionych zakresach.

Next

Next

O pozytywnej dyscypliniew następnej gazetce.Zapraszam.