Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

GAZETKA DLA RODZICÓW.

TROCHĘ O:

Rodzina i przedszkole.

"Nie możemy oczekiwać, że dziecko będzie zdyscyplinowanie cierpliwe i wytrwałe
w swoich działaniach samo z siebie, bez żadnej ingerencji dorosłych.
Wychowanie i nauczanie jest rolą dorosłych.
Ucząc dziecko zdrowej dyscypliny, stopniowo wdrażamy do obowiązków,
szanowania wartości, wytrwałości i samodyscypliny."
B. Włodawiec

1.WYCHOWANIU
2.WARTOŚCIACH WYCHOWANIA,

3.DYSCYPLINIE - "POZYTYWNA DYSCYPLINA"

Część I

Część II

Next

1. O WYCHOWANIU.

WYCHOWANIE:
- to ogół czynności polegających na przekazywaniu wiedzy, która ma na celu ukształtowanie człowieka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie
- umiejętności odpowiedniego zachowania

Podstawową jednostką wychowywania małego człowieka jest rodzina.

Nikt nie zastąpi rodzica w roli wychowawcy.

Przedszkole jest instytucją wspomagajacą rodzinę w tym zakresie.

Next

"Wartości to drowskazy,które wskazują nam jak postępować, kierują naszymi wyborami, ustosunkowaniem
do świata, innych ludzi i nas samych."
A. Małkowska

Dzieciństwo to czas nabywania nawyków, kształtowania charakteru, przyswajania wartości, które bedą wyznacznikiem postępowania w całym pózniejszym życiu.

2.O WARTOŚCIACH WYCHOWANIA.

Next

Edukacja przedszkolna jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka
i nie można jej zaniedbywać.
Przedszkole to miejsce gdzie dziecko zdobywa wiele róznorodnych doświadczeń.

2. WARTOŚCI WYCHOWANIA
W NASZYM PRZEDSZKOLU

Zagadnienia programu wychowawczego naszego przedszkola
wpływają na rozwój umiejętności: społecznych, intelektualnych, emocjonalnych i językowych.
Umożliwiając dzieciom rozpoczęcie nauki w szkole
i zdobywanie dalszych sukcesów.

Next

Zabawa jest podstawową formą działalności dzieci, podczas której uczą się zasad
i norm postępowania w wymienionych zakresach.

Next

Next

O pozytywnej dyscyplinie

w następnej gazetce .

Zapraszam.