Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dades actuals de les actuacions de control integral

contra la processionària del pi a Formentera.

Servei de Sanitat Forestal, Octubre 2021


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2007-2020

01

Es produeix un increment exponencial enn el número de captures a partir de l'any 2014

2008, trampes G per tota l'illa, 2010, 5 rutes ordinàries: Barbaria, Salines, Sant Francesc,

Es Migjorn i Sa Mola, es reforça amb altres rutes.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2020

02

El total de captures de l’any 2020 en l’illa de Formentera és de 5.776 papallones mascle, un 66% menys que l’any 2019.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2020

03

67% de les captures, es produeixen en 3 rutes: Barbaria, Salines i ruta de reforç " frente de avance"; així mateix les captures acumulades per trampa i ruta indiquen un màxim a la ruta de Sant Francesc (13 papallones /trampa).

2 màxims de captures:

- 1/08/2020 i 1/09/2020.

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: detecció i eliminació de bosses 2020-2021

04

Evolució bosses període 2010 -2021:
El període 2020-2021, es varen eliminar un total de 25.507 bosses: IBANAT 6.149, TECMENA 890 bosses i CIF ( 1.405 caçadors i 17.063 brigada). Enguany ha hagut un increment respecte a l'anterior màxim de aproximdament el 50%.

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: bosses trobades i eliminades, 2020-2021

05

Perìode 2020- 2021: el major número de bosses està concentrades al front d’avanç de la plaga: repoblats del Cap de Barbaria, zones de Es Migjorn, Cala d’en Baster, Punta Prima, Ca Marí, etc.

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: bosses trobades i eliminades, 2020-2021, on són?

06

Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnoclogic 2021

07


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2021 ( 3ª rev. acumulada)

08


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2021

09

2021: A la tercera revisió, el total de captures són de 25.506, el màxim fins a aquesta data


Actuacions de control contra la processionària del pi a Formentera: tractament aeri 2021

10

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ