Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Dades actuals d'actuacions de control integral contra la processionària del pi a l'illa d'Eivissa.

Servei de Sanitat Forestal, Octubre 2021


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnològic 2002-2020

01

2001, 15 rutes:
Serra Balasant, Amunts 1,Amunts 2, Amunts 3, Amunts 4, Cala Mastella, San Antony Nord, Atzaró-Mossona, Ses Salines. Serra Grossa, Jondal-Porroig, Centre Nord, Centre Sud, Cala D’hort i Cales Sant Antoni.

Actuacions de control contra la processionària del pi

a Eivissa: trampeig 2020

02

El total de captures de l’any 2020 en l’illa d’Eivissa és de 3. 656 papallones mascle, un 35,80% menys que l’any 2019 i 60% menys que 2018.

Actuacions de control contra la processionària del pi

a Eivissa: trampeig 2020

03

84% de les captures, es produeixen en 5 rutes: Amunts 2,3,4, Cala Mastella i Serra de Balasant ; aixi mateix les captures acumulades /trampa per ruta indiquen máxims en les rutes Atzarò i Centre Nord.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: detecció i eliminació bosses període 2020-2021.

04

Evolució bosses període 2013 -2021:

El període 2020-2021, es varen eliminar un total de 4.813 bosses: COFIB 2.959; IBANAT 1.804 i TECMENA 50 bosses. Enguany ha hagut un increment respecte al màxim de l'any 2018 de 64,5%.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: captures 2020 i bosses període 2020-2021.

05


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnologico, 2021.

06

2021: s'han instal·lat 1.506 trampes per TECMENA, 120 trampes tipus G per IBANAT i 120 instal·lades per el COFIB- Eivissa. Es realitzen 4 revisions ordinaries: 2ª quinzena d'agost, 1ª quinzena de sep., 2ª quinzena de sep. i 1ª quinzena d'octubre.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnologico, 2021.

07

2021: A la tercera revisió, el total de captures són d'11.128, el màxim fins a aquesta data


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnologico, 2021.

08

Comparativa captures totals 2018-2021: A la tercera revisió, el total de captures en 2018 varen ser de 9.252 captures totals i en 2021 d'11.128.


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: control biotecnologico, 2021.

09


Actuacions de control contra la processionària del pi a Eivissa: tractament aeri _2021.

10

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ