Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

¿QUANT SAPS SOBRE LA

SALUT MENTAL?

Empezar

Dia Mundial de la Salut Mental10 octubre 2021

¿Què és el trastorn mental?

És una discapacitat que pot afectar a les funcions cognitives.

Pregunta 1 de 5

El trastorn mental és una condició temporal o no, d’alteració que pot afectar al pensament, emocions, sentiments i conducta.

És una condició que afecta a la capacitat mental i de relació.

¿Què és el trastorn mental?

És una discapacitat que pot afectar a les funcions cognitives.

Pregunta 1 de 5

El trastorn mental és una condició temporal o no, d’alteració que pot afectar al pensament, emocions, sentiments i conducta.

Es una condició que afecta a la capacitat mental i de relació

Explicació

Eltrastorn mental és una alteració de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge, el llenguatge... que dificulta l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social on viu i crea alguna forma de malestar subjectiu”.Les trastorn de salut mental que poden afectar la població s’agrupen en diferents tipus:Trastorns mentals severs: com la depressió, el trastorn bipolar o l'esquizofrènia.Trastorn per dèficit d'atenció (TDAH), amb símptomes com un alt nivell d’impulsivitat, activitat i atenció no adequats a l'edat del desenvolupament...Trastorns de l'espectre autista (TEA), amb alteracions en la interacció social, alteracions qualitatives de la comunicació i alteracions dels interessos, activitats i conductes.Trastorns de comportament (TC): comportaments antisocials que poden entrar en conflicte amb les normes i les regles adequades per a l'edat.Trastorns de la conducta alimentària (TCA), que es caracteritzen per una sèrie de comportaments patològics davant la ingesta alimentària amb una obsessió pel control de pes.Font: https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/salut_mental/#bloc1Salut mentalNo seria estrany que algun dia un amic, una companya de feina, algú de la teva família o tu mateix/a tingués un problema de salut mental. L'ansietat,...JovecatSalut mentalNo seria estrany que algun dia un amic, una companya de feina, algú de la teva família o tu mateix/a tingués un problema de salut mental. L'ansietat,...Jovecat

És una condició que afecta a la capacitat mental i de relació.

¿Un trastorn mental afecta a la capacitat intel·lectual?

Pot incidir per una sèrie de factors però el trastorn mental no altera la capacitat intel·lectual.

Pregunta 2 de 5

Si, sempre afectarà la capacitat intel·lectual, disminuint-la.

Mai afectarà a la capacitat intel·lectual.

¿Un trastorn mental afecta a la capacitat intel·lectual?

Pot incidir per una sèrie de factors però el trastorn mental no altera la capacitat intel·lectual.

Pregunta 2 de 5

Si, sempre afectarà la capacitat intel·lectual, disminuint-la.

Mai afectarà a la capacitat intel·lectual.

Explicació

No. Un trastorn mental no té perquè afectar a la capacitat intel·lectual sempre, la capacitat intel·lectual és la habilitat de raonar, planificar, resoldre problemes, pensar de manera abstracta... és a dir la capacitat que tenim totes les persones per entendre el nostre propi entorn.Els trastorns mentals són desajustos de la salut com qualsevol altre malaltia o trastorn, com per exemple: l’asma, la diabetis... A diferència de la discapacitat psíquica, el trastorn mental no disminueix ni deteriora les capacitats mentals, sinó que les altera de forma esporàdica.Font:https://obertament.org/ca/lluita-contra-l-estigma/salut-mental/preguntes-frequents

¿Qui pot patir un trastorn mental?

Persones que han fet un abús de substàncies (drogues).

Pregunta 3 de 5

Persones amb predisposició genètica.

Tothom.

¿Qui pot patir un trastorn mental?

Persones que han fet un abús de substàncies (drogues).

Pregunta 3 de 5

Persones amb predisposició genètica.

Tothom.

Explicació

Sí. Tothom és vulnerable de tenir problemes de salut mental, com de patir qualsevol altra malaltia. Una de cada quatre persones tindrà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Per això és important parlar-ne obertament, perquè redueix l’estigma i ajudar a posar-hi remei quan apareix.A més, la predisposició genètica pot ser un dels factors que incideixen en l'aparició d'alguns trastorns mentals. Tot i així també hi ha factors ambientals que influeixen com: l'estrés, el consum de drogues, traumatismes cerebrals, malalties orgàniques, un esdeveniment traumàtic o una situació de crisis.Font: https://obertament.org/ca/lluita-contra-l-estigma/salut-mental/preguntes-frequents

En un lloc de feina... ¿quin es el principal problema del trastorn mental?

La violencia i la inestabilitat de la persona.

Pregunta 4 de 5

L'estigma que hi ha a l'entorn.

No tindrà cap problema/dificultat.

En un lloc de feina... ¿quin es el principal problema del trastorn mental?

La violencia i la inestabilitat de la persona.

Pregunta 4 de 5

L'estigma que hi ha a l'entorn.

No tindrà cap problema/dificultat.

Explicació

L’estigma és defineix com l’atribució de qualitats negatives i despectives a un col·lectiu de persones, que passen a ser vistes, pensades i tractades amb prejudicis i manca d’informació.Sovint, l’estigma deriva del desconeixement al voltant dels trastorns mentals.Poc fiables, impredictibles, poc capaces d’assumir responsabilitats, febles, agressives, incapaces de treballar i de prendre decisions... amb aquests qualificatius es descriuen sovint les persones amb trastorns de salut mental, estereotips que no s’ajusten a la realitat però que tenen una clara influència en les actituds i els comportaments que els altres tenen cap als afectats.L’estigma i, com a conseqüència, la discriminació obstaculitza la recuperació i el benestar per poder tenir una vida plena i normalitzada.Per això, en un lloc de feina, el principal problema que pot patir una persona amb trastorn mental no és el "no ser capaç" sinó, els prejudicis que recauen sobre ella per part de les altres persones, de l'entorn.La realitat és que un 80,1% de les persones amb algun problema de salut mental a Catalunya han patit una discriminació o un estigma. El 54,9% han sigut discriminades freqüentment.Algunes dades importants en relació amb l'estigma que pateixen les persones amb algun trastorn mental als diversos àmbits són:- Àmbit laboral: un 61,9% és la taxa d'atur de persones amb algun trastorn mental. I un 48,5% han ocultat a la feina el seu trastorn per evitar la discriminació.- Àmbit educatiu: 18,9% han sigut discriminades per part del professorat. I un 51,3% han decidit ocultar-ho al professorat i un 53% als companys de classe.- Àmbit d'atenció sanitària: un 26,1% han sigut discriminades en centres hospitalaris.- Àmbit social (relacions familiars, de parella i amistats): un 50,4% han patit un tracte injust per part del nucli familiar, un 38,6% per part de la familia extensa, un 40% per part de la parella i un 53,1% pel grup d'amistats.Font:https://obertament.org/es/lucha-contra-el-estigma/discriminacion-y-estigma/datos-en-cataluna

¿Com puc ajudar a una persona que pateixi algun trastorn mental?

Només pot ajudar aquesta persona un professional.

Pregunta 5 de 5

No incidint ni potenciant els temes de preocupació d'aquesta persona.

Comunicar-li a la persona que pot parlar obertament.

¿Com puc ajudar a una persona que pateixi algun trastorn mental?

Només pot ajudar aquesta persona un professional.

Pregunta 5 de 5

No incidint ni potenciant els temes de preocupació d'aquesta persona.

Comunicar-li a la persona que pot parlar obertament.

Explicació

Resultados

Resultados

INFORMA'T!

Volver

0 aciertos

POTS MILLORAR!

1-2 aciertos

CASI PERFECTE, SEGUEIX APRENENT SOBRE EL TRASTORN MENTAL!

3-4 aciertos

PERFECTE, SEGUEIX AIXÍ, APREN I ENSENYA ALS ALTRES, EL QUE REALMENT ÉS EL TRASTORN MENTAL!

5 aciertos

Si vols més informació... fes clic aquí, INFORMA'T!!!