Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Co po szkole podstawowej?

Szkoły ponadpodstawowe

Po ukończeniu liceum ogólnokszałcącego mamy wykształcenie średnie.

Możemy dalej iść do szkoły policealnej, na kursy i szkolenia.
Gdy zdamy maturę, możemy też iść na studia.

Trwa 4 lata.

Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.

Możemy uczyć się w klasach profilowanych, np. językowej, bio-chem, mat-fiz, humanistyczno-językowej itd.

Liceum ogólnokształcące

Po technikum możemy iść na studia, jeśli zdamy maturę.

Trwa 5 lat.

Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.

Możemy uczyć się konkretnego zawodu (np. technika elektronika, technika budownictwa), a jednocześnie przygotowywać się do matury.

Technikum

Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury, dodatkowo dostaje tytuł technika.

Trwa 3+2 lata,

Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.

Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe

Szkoła branżowa - I i II stopnia

Którą ścieżkę wybrać?

+info

Niektórych zawodów można się nauczyć na wiele sposobów - niezależnie od szkoły, którą wybierzesz po 8 klasie, będziesz miał/a możliwość nauki i zdobycia kwalifikacji.
Są jednak też takie zawody, do których jest tylko jedna ścieżka kształcenia. Wtedy warto dobrze przemyśleć swoją decyzję.

Czy muszę już teraz podejmować decyzję?


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit congue curae ac volutpat, parturient taciti ridiculus varius ad dignissim cursus euismod habitasse himenaeos.

FRYZJER

Technikum: technik usług fryzjerskich

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Fryzjer

Kurs fryzjerstwa -> czeladnik

szkoła policealna o kierunku fryzjer
(po liceum)

Szkoła branżowa: fryzjer

przykład...

Return

Niektórych zawodów można się nauczyć w różny sposób i każdy może być dobry.

LEKARZ

Studia sześcioletnie: Medycyna
(wcześniej należy zdać maturę)

przykład...

Return

Niektóre zawody mają tylko jedną możliwą ścieżkę kształcenia.

Kalkulator punktów

WAŻNY TERMiN!

składanie wniosków do szkół: 16.05-24.06.2022

https://waszaedukacja.pl/szukaj/ponadgimnazjalne/lubelskie/lublin

https://waszaedukacja.pl/ranking/lublin/technika

https://waszaedukacja.pl/ranking/lublin/licea

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

TUTAJ ZAJRZYJ