Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoły ponadpodstawowe

Co po szkole podstawowej?

Liceum ogólnokształcące

Trwa 4 lata.Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.Możemy uczyć się w klasach profilowanych, np. językowej, bio-chem, mat-fiz, humanistyczno-językowej itd.

Po ukończeniu liceum ogólnokszałcącego mamy wykształcenie średnie.Możemy dalej iść do szkoły policealnej, na kursy i szkolenia.Gdy zdamy maturę, możemy też iść na studia.

Technikum

Trwa 5 lat.Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.Możemy uczyć się konkretnego zawodu (np. technika elektronika, technika budownictwa), a jednocześnie przygotowywać się do matury.

Po technikum możemy iść na studia, jeśli zdamy maturę.

Szkoła branżowa - I i II stopnia

Trwa 3+2 lata,Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.Wcześniej musimy skończyć szkołę podstawową i zdać egzamin ósmoklasisty.Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe

Absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury, dodatkowo dostaje tytuł technika.

Którą ścieżkę wybrać?

Czy muszę już teraz podejmować decyzję?

Niektórych zawodów można się nauczyć na wiele sposobów - niezależnie od szkoły, którą wybierzesz po 8 klasie, będziesz miał/a możliwość nauki i zdobycia kwalifikacji.Są jednak też takie zawody, do których jest tylko jedna ścieżka kształcenia. Wtedy warto dobrze przemyśleć swoją decyzję.

+info

Niektórych zawodów można się nauczyć w różny sposób i każdy może być dobry.

Return

przykład...

Szkoła branżowa: fryzjer

szkoła policealna o kierunku fryzjer(po liceum)

Kurs fryzjerstwa -> czeladnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: Fryzjer

Technikum: technik usług fryzjerskich

FRYZJER

Niektóre zawody mają tylko jedną możliwą ścieżkę kształcenia.

Return

przykład...

Studia sześcioletnie: Medycyna(wcześniej należy zdać maturę)

LEKARZ

Kalkulator punktów

WAŻNY TERMiN!składanie wniosków do szkół: 16.05-24.06.2022

TUTAJ ZAJRZYJ

https://waszaedukacja.pl/szukaj/ponadgimnazjalne/lubelskie/lublin https://waszaedukacja.pl/ranking/lublin/technikahttps://waszaedukacja.pl/ranking/lublin/liceahttps://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php