Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

baloncesto

patinaxe

xadrez

ROBÓTICA

extraescolares *

2021-2022

PREINSCRICIÓN

KLEINSINGAPUR

mathematiK singapur

música e movemento

GRUPOS DIVINOMAESTRO (gdm)

english conversation

Horarios

INFO

INFO

* Abertas a alumnado de fóra do centro

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEBALONCESTO/BABY BASKET ((DEPORDIMA)Nº DE HORASSEGÚN GRUPO (VER HORARIO)DESTINATARIOSEI- EP-ESO-FPB- BAC- SENIORRESPONSABLEDAVID MANZANOTELÉFONO CONTACTO669 307 009PREZO BALONCESTO1 PAGO(OUTUBRO) 250 €2 PAGOS (OUTUBRO-FEB) 134 €+134 €MENSUAL 40 € X 7 MENSUALIDADESANPA1 PAGO(OUTUBRO) 240 €2 PAGOS (OUTUBRO-FEB) 129 €+ 129 €MENSUAL: 39 € X 7 MENSUALIDADESPREZO BABY BASKET1 PAGO(OUTUBRO) 190 €2 PAGOS (OUTUBRO-FEB) 100 €+100 €MENSUAL 30 € X 7 MENSUALIDADESANPA1 PAGO(OUTUBRO) 180€2 PAGOS (OUTUBRO-FEB) 95 € + 95 €MENSUAL: 29 € X 7 MENSUALIDADESMÁIS INFORMACIÓN:BALONCESTODende 2ºEPDesde o Club Depordima ofrécese este deporte que axuda a desenvolver a personalidade axudando na súa formación integral co fomento da cooperación e a amizade. Todas as categorías con tres adestramentos a semana e competición federada.BABY BASKETDende 4º EI ata 1º EPA canteira do Club Depordima. Orientada á iniciación ao deporte do baloncesto.

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEPATINAXE EN LIÑANº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOSEI-EP-ESOPERSONA DE CONTACTOOLALLATELÉFONO CONTACTO667 09 38 21PREZO20,25 € MES /19€ MES ANPA + 15 € MATRÍCULADesde 4º EI ata 4º ESO e FPBA través da aprendizaxe desta práctica deportiva incidiremos especialmente na educación en valores, traballando o compromiso, o esforzo e a importancia do traballo en equipo enchendo os espazos de ocio e tempo de lecer con diversión e ilusión.MÁIS INFORMACIÓN:https://drive.google.com/file/d/1SOFYO6zS9KIKT055drJVbLK-dn7natQJ/view?usp=sharing

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEROBÓTICANº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOSEP/ESO-FPBPREZO23€/MES* mínimo 6 alumn@s.MÁIS INFORMACIÓN:Super bots (EP)Crearán videoxogos cada vez máis profesionais con gráficos 3D. Dominarán o deseño en 3D e maila tecnoloxía de impresión tridimensional. Deseñarán e programarán robots ao seu gusto.Master bots (ESO-FPB)Introduciranse no mundo da programación descubrindo todo sobre Arduino, crearán as súas primeiras Apps, construirán robots desde cero e terán un primeiro contacto co mundo dos drones.

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEKLEIN SINGAPURNº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOSEIPERSONA DE CONTACTOMARI OTERO (INGENIU)TELÉFONO CONTACTO665264039PREZO25 €/ MES* mínimo 6 alumn@s..MÁIS INFORMACIÓN:https://drive.google.com/file/d/15KRaHEo6MaTYA6-GKQaZarzKWoa1hUM-/view?usp=sharing

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEMATHEMATIK SINGAPURNº DE HORAS2 HORA/SEMANADESTINATARIOSEPPERSONA DE CONTACTOMARI OTERO (INGENIU)TELÉFONO CONTACTO665264039PREZO36€/MES* mínimo 6 alumn@s.MÁIS INFORMACIÓN:https://drive.google.com/file/d/1A5IAWQYD0d4zkaOtJRokdK7--wBGChxm/view?usp=sharing

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEMÚSICA E MOVEMENTONº DE HORAS45 MINUTOS/SEMANADESTINATARIOSEIPERSONA DE CONTACTOMARTA BRAVO(REPENICA)TELÉFONO CONTACTO633 538 293PREZO 39€ /MES 34€/MES ANPA* mínimo 6 alumn@s.MÁIS INFORMACIÓN:Actividade dirixida ó alumnado de educación infantil. Estas clases representan os primeiros contactos coa música, trátase dun desenvolvemento integral a través da expresión corporal, a música e o arte. É unha estimulación do oído, do ritmo, da memoria e da psicomotricidade.

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEGDMNº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOS3ºEP-4ºESO/FPBPREZO1 pago de 36€ ou 2 de 20€+20€.MÁIS INFORMACIÓN:Desde 3º EP ata 4º ESO e FPBA nosa actividade estrela onde todos xuntos poderemos descubrir a Xesús e compartir experiencias de amizade, solidariedade, xustiza e colaboración que nos axuden a crecer como persoas autónomas, creativas e comprometidas.Ademais da xuntanza semanal ao longo do ano teremos convivencias e campamento de verán.

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEENGLISH CONVERSATIONNº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOSEP-ESOPREZO23 €/MES* mínimo 4 alumn@s por grupo..MÁIS INFORMACIÓN:Clases de conversa, onde os alumn@s poderán mellorar a súa capacidade lingüística facendo especial fincapé no listening e no speaking.

INFORMACIÓN IMPORTANTENOME DA ACTIVIDADEXADREZNº DE HORAS1 HORA/SEMANADESTINATARIOSEI-EPPERSONA DE CONTACTOALBATELÉFONO CONTACTO675080920PREZO19 € /MES* mínimo 6 alumn@s.