Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

materiały dydaktyczne dla nauczyciela

26 września Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Źródło: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

Więcej...

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej.

Europejski Dzień Języków Obcych

Źródło: https://edl.ecml.at/Facts/LanguageFacts/tabid/1859/language/Default.aspx

Więcej...

  1. Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.
  2. W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.
  3. Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.
  4. Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
  5. W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

Językowe ciekawostki...

Aktywny nauczyciel i aktywni uczniowie : jak efektywnie nauczać języka obcego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej? / Anna Golik-Czarnecka.Poznań : Drukarnia Pokrzywna : Ogólnopolski Operator Oświaty, 2020.

Aktywny nauczyciel i aktywni uczniowie : jak efektywnie nauczać języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej? / Anna Golik-Czarnecka.Poznań : Drukarnia Pokrzywna : Ogólnopolski Operator Oświaty, 2020.

Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal.Wydanie I - 1 dodruk. - Warszawa : PWN, 2020.

Języki Obce - zestawienie bibliograficzne książek w oparciu o zbiory Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Więcej...

Kształcenie językowe na lekcjach fizyki / Arleta Biegańska//Fizyka w Szkole z Astronomią. 0426-3383 2021, nr 4, s. 30-32.

Mądrość - kreatywność - innowacyjność a nauczanie i uczenie się języków obcych w Polsce / Anna Jaroszewska //Języki Obce w Szkole. R. [64], nr 2 (2020), s. 55-66.

W obcym języku / Katarzyna Socha//Bliżej Przedszkola. 2020, nr 4, s. 19-21.

Języki Obce - zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism w oparciu o zbiory Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Więcej...

Scenariusz kabaretu na dzień jezyków obcych- śmieszne.

Scenariusz apelu z okazji “Europejskiego Dnia Języków”

Scenariusz obchodów „Europejskiego Dnia Języków”

Języki Obce - scenariusze

Europejski Dzień Języków Obcych

Kliknij na obrazek...

Żródło: https://realizujswojecele.pl/2017/11/jak-uczyc-sie-jezykow-obcych.html

Jak uczyć się Języków Obcych ?

Żródło: https://www.youtube.com/watch?v=QX8b3e-x434&t=3s

Kraina lodu - Mam tę moc (w 25 językach)

Kliknij na obrazek...

Żródło: https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/pl-PL/Default.aspx

Quiz językowy

Opracowała: Róża PomiecińskaDział Informacyjno - BibliograficznyPBP Ksiąznicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Żródło: https://wordwall.net/pl/resource/13752408/j%c4%99zyki-%c5%9bwiata/przywitania-%c5%9bwiata

Języki Obce na mapie...