Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUART DEPRIMÀRIA

INFORMACIÓDE CURS2021-2022

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esforç i responsabilitat

Organitzar-se:-carpeta-agenda

OBJECTIUS GENERALS DE CURS

Estudiar i fer els deures amb la major autonomia possible

Constància en el treball i bona presentació.

Adquisició d’hàbits d’higiene personal, d’ordre i de convivència.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA

COMPETÈNCIA DIGITAL

CONTINGUTS BÀSICS DE CADA COMPETÈNCIA

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

CATALÀProjecte de llengua: lectura d’un llibre per trimestre. A partir del llibre es treballa la comprensió oral, l’expressió escrita i oral, i la competència literària.

Lectura El minut (un al curs) Teatre (exp.oral)Ortografia bàsica: mètode ortografia visual de GabarróCal·ligrafia acurada

QUÈ I COM TREBALLEM?

Agenda Colores Lorem ipsum 2018

CASTELLÀ:Comprensió oral i escrita, expressió escrita i oral, i competència literària. Lectura El minut (un al curs) TeatreOrtografia bàsica Cal·ligrafia acurada

ANGLÈS:Importància a l’expressió oral (speaking) Expressió escrita (construcció de frases) Comprensió oral (listenings) Comprensió escrita (lectura de petits textos) Jocs per practicar speaking i contigunts del temari

QUÈ I COM TREBALLEM?

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

EMATAplicar les matemàtiques en context real. - Sumar i restar amb decimals. - Escollir operacions correctes per a resoldre problemes. - Interpretar gràfics. - Raonament i lògica

QUÈ I COM TREBALLEM?

PLÀSTICA-Dominar el traç en el dibuix -Psicomotricitat fina (manualitats) -Ús de diferents tècniques -Volum -Expressar-se de manera autònoma i creativa -Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud -Conèixer diferents estils i artistes.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

QUÈ I COM TREBALLEM?

MEDI: PROJECTES

Energies renovables

Forces i màquines

NATURALS

Salut i alimentació

SOCIALS

Les comarques de Catalunya

Història (de la prehistòria a l'edat mitjana)

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

La Terra i els seus continents

INFORMÀTICA/ IPAD’s

Aplicacions educatives

QUÈ I COM TREBALLEM?

Recerca d'informació

CLASSROOM ICORREU ELECTRÒNIC

Word (ordinador) Pages (Ipad)

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

SCRATCH JUNIOR

MÚSICA

RELIGIÓ

QUÈ I COM TREBALLEM?

TUTORIA

EDUCACIÓ FÍSICA

RitmemelodiaLectura i escriptura musicalsINICIACIÓ FLAUTA

Figura de JesúsValorsTemps litúrgicsInterioritatMicroreptes

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esquema corporalDiferenciació de les parts del cosPostura

TREBALLCOOPERATIU

ESTONADE LECTURA

Mirar l’agenda..Estudiar i fer els deures de manera autònoma (vosaltres podeu ajudar com a suport però no estar amb ells estudiant ) Espai de treball, amb silenci i bona llum.

JUGAR: AJUDA A CRÉIXER

PAUTES A SEGUIR A CASA

TROBAR MOMENTS DE LECTURA

DESCANSAR

CONTROLAR TEMPS DE PANTALLES

ESTABLIR CONVERSES AMB ELLS

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Les entrades i sortides es faran per la porta del pati del carrer Joan de Peguera en aquest horari:- 8: 50 A 12:50- 14:50 A 16:50

HORARI

Esmorzen a la classe al voltant de les 11:00h.Després de jugar una estona al pati.

Les mestres vindrem a buscar-los a la porta. PREGUEM MÀXIMA PUNTUALITAT.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FAMÍLIA- ESCOLA

Us recomanem que per a les informacions del dia a dia, per les sortides a metges o similars, feu servir l'agenda.

Per comunicar-vos amb les mestres, disposeu de l'agenda i del correu electrònic.

Us demanem que en feu un ús responable i no us angoixeu si no us responem immediatament.

Laura (4tA): lauramatias@escolapiessantmarti.orgSílvia (4tB): silviavillanueva@escolapiessantmarti.org

Recordeu que les farem online (amb el MEET a través del correu)

HORARIS ENTREVISTES :Laura (4tA): Dimarts de 12 a 13h i dijous de 10 a 10:45h.Sílvia (4tB): Dilluns de 16 a 17h i Dimecres de 10 a 10:45h

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FEINES A L'ESCOLA

Aquest curs,ens emportarem els projectes a mesura que els anem realitzant.

No es faran àlbums.Les feines que no són dels projectes vindran ordenades a la carpeta classificadora a final de curs.

FEINES DES DE CASA

Utilitzarem l'aplicació GOOGLE CLASSROOM:Els alumnes confinats, disposarant de les tasques del dia a dia al classroom o correu electrònic.Podeu accedir-hi mitjançant el codi d'aula que rebreu al correu de l'alumne.A més, els infants que estiguin confinats, cada dilluns rebran la planificació setmanal per correu.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

ALTRES

XARXES SOCIALS DE L'ESCOLA:Blog: https://quartprimariaescolapiessantmarti.blogspot.com/Twitter: @EscolapiesM_CMInstagram: escolapiesmarti

IMPERMEABLE:ELl nens i nenes que dinen a l'escola, han de portar un impermeable amb el nom marcat en un lloc visible.

MEDICAMENTS A L'ESCOLA (en cas excepcional):Han de dur el nom del nen/a, la dosi i l’hora que li hem de donarindicant si són o no de nevera (amb una nota a l’agenda i la fotocòpia de la receptamèdica).

ANIVERSARISNo es poden portar pastissos ni detalls per compartir.Els celebrarem a l'escola de manera diferent.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

SORTIDES I CONVIVÈNCIESVehicles solars (a l'escola): 28 d'octubreCoves del Toll (Moià): 7 d'abrilConvivències: 1, 2 i 3 de juny

ENQUESTADEQUALITAT

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES