Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

QUART DE

PRIMÀRIA

INFORMACIÓ

DE CURS
2021-2022

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esforç i responsabilitat


Organitzar-se:

-carpeta
-agenda

OBJECTIUS GENERALS DE CURS

Estudiar i fer els deures amb la major autonomia possible


Constància en el treball i bona presentació.

Adquisició d’hàbits d’higiene personal, d’ordre i de convivència.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA


COMPETÈNCIA DIGITAL

CONTINGUTS BÀSICS DE CADA COMPETÈNCIA

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

CATALÀ

Projecte de llengua: lectura d’un llibre per trimestre. A partir del llibre es treballa la comprensió oral, l’expressió escrita i oral, i la competència literària.


Lectura
El minut (un al curs)
Teatre (exp.oral)
Ortografia bàsica: mètode ortografia visual de Gabarró
Cal·ligrafia acurada


QUÈ I COM TREBALLEM?

Agenda Colores Lorem ipsum 2018

CASTELLÀ:

Comprensió oral i escrita, expressió escrita i oral, i competència literària.
Lectura
El minut (un al curs)
Teatre
Ortografia bàsica
Cal·ligrafia acurada


ANGLÈS:


Importància a l’expressió oral (speaking)
Expressió escrita (construcció de frases)
Comprensió oral (listenings)
Comprensió escrita (lectura de petits textos)
Jocs per practicar speaking i contigunts del temari

QUÈ I COM TREBALLEM?

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

EMAT


Aplicar les matemàtiques en context real.
- Sumar i restar amb decimals.
- Escollir operacions correctes per a resoldre problemes.
- Interpretar gràfics.
- Raonament i lògica

QUÈ I COM TREBALLEM?

PLÀSTICA


-Dominar el traç en el dibuix
-Psicomotricitat fina (manualitats)
-Ús de diferents tècniques
-Volum
-Expressar-se de manera autònoma i creativa
-Manifestar hàbits d’observació, atenció i pulcritud
-Conèixer diferents estils i artistes.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

QUÈ I COM TREBALLEM?

MEDI: PROJECTES

Energies renovables

Forces i màquines

NATURALS

Salut i alimentació

SOCIALS

Les comarques de Catalunya

Història (de la prehistòria a l'edat mitjana)

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

La Terra i els seus continents

INFORMÀTICA/ IPAD’s


Aplicacions educatives

QUÈ I COM TREBALLEM?

Recerca d'informació

CLASSROOM I

CORREU ELECTRÒNIC


Word (ordinador)
Pages (Ipad)

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

SCRATCH JUNIOR

MÚSICA

RELIGIÓ

QUÈ I COM TREBALLEM?

TUTORIA

EDUCACIÓ FÍSICA

Ritme

melodia
Lectura i escriptura musicals
INICIACIÓ FLAUTA

Figura de Jesús

Valors
Temps litúrgics
Interioritat
Microreptes

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Esquema corporal

Diferenciació de les parts del cos
Postura

TREBALL

COOPERATIU

ESTONA

DE LECTURA

Mirar l’agenda..

Estudiar i fer els deures de manera autònoma (vosaltres podeu ajudar com a suport però no estar amb ells estudiant )

Espai de treball, amb silenci i bona llum.JUGAR: AJUDA A CRÉIXER

PAUTES A SEGUIR A CASA

TROBAR MOMENTS DE LECTURA

DESCANSAR

CONTROLAR TEMPS DE PANTALLES

ESTABLIR CONVERSES AMB ELLS

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

Les entrades i sortides es faran per la porta del pati del carrer Joan de Peguera en aquest horari:

- 8: 50 A 12:50
- 14:50 A 16:50

HORARI

Esmorzen a la classe al voltant de les 11:00h. Després de jugar una estona al pati.

Les mestres vindrem a buscar-los a la porta. PREGUEM MÀXIMA PUNTUALITAT.


OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FAMÍLIA- ESCOLA

Us recomanem que per a les informacions del dia a dia, per les sortides a metges o similars, feu servir l'agenda.

Per comunicar-vos amb les mestres, disposeu de l'agenda i del correu electrònic.


Us demanem que en feu un ús responable i no us angoixeu si no us responem immediatament.

  • Laura (4tA): lauramatias@escolapiessantmarti.org

  • Sílvia (4tB): silviavillanueva@escolapiessantmarti.org

Recordeu que les farem online (amb el MEET a través del correu)

HORARIS ENTREVISTES :


Laura (4tA): Dimarts de 12 a 13h i dijous de 10 a 10:45h.

Sílvia (4tB): Dilluns de 16 a 17h i Dimecres de 10 a 10:45h

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

FEINES A L'ESCOLA

Aquest curs,ens emportarem els projectes a mesura que els anem realitzant.

No es faran àlbums.


Les feines que no són dels projectes vindran ordenades a la carpeta classificadora a final de curs.

FEINES DES DE CASA

Utilitzarem l'aplicació GOOGLE CLASSROOM:

Els alumnes confinats, disposarant de les tasques del dia a dia al classroom o correu electrònic.
Podeu accedir-hi mitjançant el codi d'aula que rebreu al correu de l'alumne.
A més, els infants que estiguin confinats, cada dilluns rebran la planificació setmanal per correu.

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

ALTRES

XARXES SOCIALS DE L'ESCOLA:

Blog: https://quartprimariaescolapiessantmarti.blogspot.com/
Twitter: @EscolapiesM_CM
Instagram: escolapiesmarti

IMPERMEABLE:

ELl nens i nenes que dinen a l'escola, han de portar un impermeable amb el nom marcat en un lloc visible.


MEDICAMENTS A L'ESCOLA (en cas excepcional):


Han de dur el nom del nen/a, la dosi i l’hora que li hem de donar
indicant si són o no de nevera (amb una nota a l’agenda i la fotocòpia de la recepta mèdica).

ANIVERSARIS


No es poden portar pastissos ni detalls per compartir.
Els celebrarem a l'escola de manera diferent.
OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES

SORTIDES I CONVIVÈNCIES


Vehicles solars (a l'escola): 28 d'octubre
Coves del Toll (Moià): 7 d'abril

Convivències: 1, 2 i 3 de juny

ENQUESTA

DE
QUALITAT

OBJECTIUS GENERALS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

QUÈ I COM TREBALLEM

PAUTES A SEGUIR A CASA

HORARI

FAMÍLIA-ESCOLA

FEINES

ALTRES