Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

EOI SALOUcurs 2021-2022

PlA organització de centre

Totes les respostes a les teves preguntes sobre el curs 2021-2022

faqS:

FAQS

No. En cap moment.

El primer dia de classe, caldrà que lliureu la vostra declaració responsable degudament emplenada . Caldrà portar mascareta FPII o quirúrgica en tot moment. No estarà permès menjar ni beure.

Es recomana no fer-ho però si és necessari, recordeu desinfectar-vos les mans de mans prèviament i posteriorment.

100% presencials, d’acord amb les sessions establertes al calendari general de cada curs i modalitat. A les aules es respectarà la distància màxima possible entre persones i es garantirà la ventilació creuada en tot moment.

Ens podem treure la mascareta a l’aula?

Podem compartir estris?

Que hi he de portar?

Com seran les classes?

Com se si m´he de quedar a casa?

No es pot anar a l’escola si et trobes en alguna de les situacions següents:

 • Es trobes en aïllament perquè has estat positiu per la COVID 19.
 • Estàs a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte per cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola).
 • Convius amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Convius amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós.
 • Es trobes en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID 19.
 • Sí que pots anar al centre si ets contacte de contacte estret.

Com entrarem i sortirem?

Sempre esglaonadament, desinfectant-vos les mans abans d’accedir a l’aula i seguint aquest ordre:

 • Torn de 15 a 17 hores
15:00 accés alumnat que ocupa la sala multimèdia, 15:05 l’alumnat que ocupa l’aula 3, 16.50 auto desinfecció i sortida en ordre invers a l’entrada .

Com entrarem i sortirem?

 • Torn de 17 a 19 hores
17 hores: accés alumnat que ocupa l’aula multimèdia,17.04 alumnat que ocupa l’aula 3, 17.08 alumnat que ocupa l’aula 2, 17.12 alumnat que ocupa l’aula 1,18:50 auto desinfecció i sortida en ordre invers a l’entrada

Com entrarem i sortirem?

 • Torn de 19 a 21 hores
19 hores: accés alumnat que ocupa l’aula multimèdia,19.04 alumnat que ocupa l’aula 3, 19.08 alumnat que ocupa l’aula 2, 19.12 alumnat que ocupa l’aula 1,20:50 auto desinfecció i sortida en ordre invers a l’entrada

La docència amb el grup passarà a ser online en format sincrònic durant les hores de classe habitual.

Que passa si és el MEU grup qui s'ha de confinar?

Has de fer servir les indicacions del teu professor/a en tot moment. Si ets menor d’edat, el centre avisarà la teva família perquè et puguin recollir si fos necessari.

El teu professor et proposarà activitats a través de Moodle. Les activitats podran ser de producció, ús de la llengua, individuals, en parelles o grups.

Tindreu al vostre abast diferents tipus d’ activitats per al grup/classe. Aquestes activitats podran fer-se:

 • A través de Moodle, preferentment.
 • Amb activitat online sincrònica sempre i quan es donin les condicions que així ho permetin.

Que he de fer si em trobo malament a classe?

Que passa si m'he de confinar?

Que passa si és el meu professor o tot el grup qui s'ha de confinar?

www.instagram.com/eoi_salou

www.eoisalou.org

Thanks!Merci!Спасибо!