Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

START

oprac. Eliza Paternowska, Magdalena Płatonow

Grafika:Pixabay, CleanPng: autorstwo: Gastro, Georgiab Inspiracja: MISHMASH TIPS:Couise, Lavar, Krzyżówka, PuzzleIkony:Noun Project: autorstwo: Barurezeki,Cak Badrun,Fran Couto, Franco Mateo, Wolf Bose, Made x MadeZdjęcia:Pixabay;Radiostacja Gliwice-przemasban101;puzzle: www.wroclaw.pl/muzeum-pana-tadeusza-wroclaw;fotografia T. Różewicza: https://www.wroclaw.pl/rok-rozewicza/galeria#gallery-8;logo rok Różewicza: https://www.wroclaw.pl/rok-rozewicza/aktualnosci;mural: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/aktualnosci/mural-rozewicz

SPRAWDź

USTAL O JAKIE MIEJSCE CHODZI

DATA

DREWNIANAŁAWKA

MEBLE

MARIUSZ CZERKAWSKI

RZEKA

POMNIK JADWIGI

W NAJMNIEJ ZALESIONYM POLSKIM WOJEWÓDZTWIE

1243

NIETOPERZ

WPISZ ROZWIĄZANIE

Jeszcze raz

INSTRUKCJA

Z pomocą dowolnych źródeł ustal jakie wspólne "miejsce" łączy te 8 obrazków. Odpowiedź wpisz we właściwe pole.

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Radomsko|RADOMSKO"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

SPRAWDź

DatA

Amazing subtitle here

PODPOWIEDZI

DatA

PODPOWIEDZI

-

Twoim zadaniem będzie ustalenie dwóch liczbna podstawie danych zamieszczonych w tabelach. Każda składa się z 4 cyfr.Z każdej kolumny wybierz jedną cyfrę, która według Ciebie może zastąpić słowo zamieszczone powyżej na różowym polu(zacznij od pierwszej, lewej kolumnyi idź do prawej).Ustalone liczby wpisz w pola poniżej tabel.

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["1921", "2014"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

SPRAWDź

Srebrny kłos (O);

Tytuły:

Echa leśne (N);

Równina (P);

W łyżce wody (I)

Regio (Ó);

Czas, który idzie (E);

Rozmowy z księciem (K);

Szara strefa (J);

Wskazówki:

Głosy wśród drzew - ........................................................I w niej można kogoś utopić - .......................................................Przykład animizacji - ....................................................... Forma ukształtowania terenu - .......................................................Epitet - ........................................................Dialog z wysoko urodzonym - .........................................................Kiedy w drogę, może lokalnie - ........................................................Obszar działań wbrew prawu - .........................................................

Hasło:

Przeczytaj podane tytuły. Każdy tytuł jest interaktywny, możesz go przenieśćna wybrane, wykropkowane miejsca. Ułóż je w kolejności od 1. do 8. zgodnie ze wskazówkami. Jeśli prawidłowo je uporządkowałaś/eś to litery zamieszczone przy każdym z nich utworzą hasło.Odczytaj je i zapisz we wskazanym polu.

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Niepokój|NIEPOKÓJ|niepokój"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Czy już wiesz o kogo chodzi...? Radomsko,.. lata 1921-2014, m.in. tomiki "Echa leśne", "Równina", "Srebrny Kłos" czy właśnie uznany za właściwy twórczy debiut, a przed chwilą odszyfrowany "Niepokój". Jak nazywa się ten, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, któremu poświęcone są zadania, z którymi właśnie się zmagasz...

SPRAWDź

Wpisz jego imię i nazwisko

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Tadeusz Różewicz|TADEUSZ RÓŻEWICZ"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Kiedy już ......................................... odbyła się pewna długo wyczekiwana ................................................., która była jak ...................................................... mającego w pamięci drogocenne, lecz od dawna zagubione ........................................ .

W poniższym zdaniu uzupełnij luki

Sformułowania do wpisania:

SPRAWDź

flagi, wędrówka wędrowca, wycieczka do muzeum, opadły liście z drzew

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["opadły liście z drzew", "wycieczka do muzeum", "wędrówka wędrowca", "flagi"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

om

le

ROZWIĄŻ REBUS

nie = ń

tr

wpisz rozwiązanie

popraw

brawo

SPRAWDź

s

Rozwiąż rebus.W przypadku herbu możesz skorzystać z aplikacji googla "obiektyw" lub innego, dowolnego źródła.Odpowiedź wpisz we właściwe pole.

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["opowiadań|Opowiadań|OPOWIADAŃ"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli porządek odpowiedzi jest ważny var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

„Opadły liście z drzew”, „Wycieczkado muzeum”, „Wędrówka Wędrowca”,„Flagi”

to tytuły wybranych zbiorów opowiadań autorstwa Tadeusza Różewicza.

Gdańsk, Gliwice, Opole.. polskie miasta, a w jednym z nich autor dramatu „Kartoteka” mieszkał przez niemal dwie dekady.

SPRAWDź

Miasto to słynie m.in. z najwyższej w Europie drewnianej konstrukcji (111 m)

Miasto to nazywa się

oraz Muzeum Tatuażu

To również tam w roku 1950 i 1953 przyszli na świat dwaj synowie poety.

Jeszcze raz

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Gliwice|GLIWICE"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

dzielił swoje imię z dwoma Patronami Roku 2021, z fotografii poniżej

SPRAWDź

Starszy syn

miał imię wspólne m.in. z artystą, którego portret oraz jedno z dzieł widzimy poniżej

Młodszy syn

Synowie Tadeusza Różewicza nosili zatem imiona

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Kamil|KAMIL", "Jan|JAN"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

Warto dodać, że Jan Różewicz był cenionym reżyserem teatralnym, dramaturgiem, scenarzystą, scenografem, poetą i prozaikiem związanym z wieloma polskimi teatrami, ale zwłaszcza ze scenami Wrocławia.

54oui

Ułóż puzzle

To właśnie z Gliwic do stolicy Dolnego Śląska w 1968 roku przeniosła się rodzina Państwa Różewiczów. Tu poeta mieszkał aż do śmierci w kwietniu 2014 roku.Miasto Wrocław odkupiło spuściznę autora tomu "Matka odchodzi" i przekazałoją Ossolineum. W jednym z muzeów, będących częścią wspomnianego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w styczniu 2019 roku roku utworzono Gabinet literacki im. Tadeusza Różewicza. Ułóż puzzle by dowiedzieć się, o którym muzeum mowa.

SPRAWDź

Odgadnij i wpisz w diagram krzyżówki tytuły wierszy Tadeusza Różewicza. wpisz hasło główne

Pionowo

Poziomo

Popraw się

HASŁO

1

6

7

5

2

3

4

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["Karpacz|KARPACZ"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

9

10

11

12

13

14

15

16

8

sprawdź

VALIDER

6

7

5

Pionowo

Poziomo

1

2

3

4

generator krzyżówek

Pionowo

Poziomo

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["tiger"]; //entrez vos réponses attendues var ordre = 1; // 0 ou 1 - tapez 1 si l'ordre des réponses est important (on peut vouloir faire retrouver des mots mais les champs réponses sont équivalents ) var espace = 0 ; //0 ou 1 - tapez 1 si les réponses doivent être nettoyées des espaces de début et fin var casse = 1; // 0 ou 1 - tapez 1 si la casse (majuscules/minuscules) doit être respectée var correct=0; // 0 ou 1 - tapez 1 pour visualiser les erreurs (couleurs rouge / vert) var tentative=0; // 0 ou 1 - tapez 1 pour afficher le nombre des tentatives var maxtentative=0; // 0 pour illimité - tapez le nombre des tentatives maximales autorisées (tentative doit être à 1) var unefois=0; //0 ou 1 - tapez 1 pour empêcher de recommencer lors d'une session (le couise sera bloqué) (tentative doit être à 1) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

wybrane wiersze Tadeusza Różewicza

wybrane wiersze Tadeusza Różewicza

Dziękujemy za Twój czas i wysiłek, włożony w to by choć przez chwilę usłyszeć Poetę, który - będąc głosem pokolenia naznaczonego doświadczeniem wojny, w jednym z utworów wołał

Za­po­mnij­cie o naso na­szym po­ko­le­niużyj­cie jak lu­dzieza­po­mnij­cie o nas

my za­zdro­ści­li­śmyro­śli­nom i ka­mie­niomza­zdro­ści­li­śmy psom

chciał­bym być szczu­remmó­wi­łem wte­dy do niej

chcia­ła­bym nie byćchcia­ła­bym za­snąći zbu­dzić się po woj­niemó­wi­ła z za­mknię­ty­mi ocza­mi

za­po­mnij­cie o nasnie py­taj­cie o na­szą mło­dośćzo­staw­cie nas

Gratulacje! Możesz być dumna/y. Rozwiązałaś /eś 11 wcale nie tak łatwych zadań dotyczących Twórcy, którego "muralowy portret" właśnie widzisz..

1921-2014

KONIEC

Grafika:Pixabay, CleanPng: autorstwo: Gastro, Georgiab Inspiracja: MISHMASH TIPSIkony:Noun Project: autorstwo: Barurezeki,Cak Badrun,Fran Couto, Franco Mateo, Wolf Bose, Made x MadeZdjęcia:Pixabay;Radiostacja Gliwice-przemasban101;puzzle: www.wroclaw.pl/muzeum-pana-tadeusza-wroclaw;fotografia T. Różewicza: https://www.wroclaw.pl/rok-rozewicza/galeria#gallery-8;logo rok Różewicza: https://www.wroclaw.pl/rok-rozewicza/aktualnosci;mural: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/patroni-2021/aktualnosci/mural-rozewicz

zmienna

zmienna

zmienna

zmienna

zmienna

54oui

liczba kolumn:liczba rzędów:kawałki w typie puzli:

oui lub no

SPRAWDź

compteur

Aclonica

Caveat Brush

//-----VARIABLES UTILISATEUR---- var solution = ["odpowiedź1|odpowiedź1", "odpowiedź2", "odpowiedź3"]; //wpisz oczekiwane odpowiedzi var ordre = 1; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeśli kolejność odpowiedzi jest ważna var espace = 1 ; //0 lub 1 - wpisz 0 jeżeli odpowiedzi mają być wpisane bez spacji od początku do końca var casse = 0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli ważne jest czy odpowiedź wpisana jest małymi czy dużymi literami var correct=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dobre i złe odpowiedzi mają być zaznaczone kolorem (czerwony/zielony) var tentative=0; // 0 lub 1 - wpisz 1 aby pokazać ilość prób var maxtentative=0; // 0 jeśli jest nieograniczona - wpisz liczbę maksymalnych dozwolonych prób var unefois=0; //0 lub 1 - wpisz 1 jeżeli dozwolona jest tylko jedna próba (couise zostanie zablokowany) //------VARIABLES A NE PAS MODIFIER--- function getParentElt(nombre) { var pnode = elt[nombre].parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getParent(name) { var pnode = document.getElementById(name).parentNode.parentNode.parentNode; while (pnode.getAttribute('id') == null) { pnode = pnode.parentNode; } pnode = pnode.parentNode.parentNode; return (pnode); } function getTexte(name) { var pnode = getParent(name); if (pnode.querySelector('font')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('font'); } else if (pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div')!=null) { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text').querySelector('div'); } else { var lastDiv=pnode.querySelector('.genially-view-text'); } return lastDiv; } var refparent=document.getElementById('INITcouise').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; var refpage=refparent.getAttribute('id'); var stop='niet'+refpage; if(sessionStorage.getItem(stop)!=null) {var niet = sessionStorage.getItem(stop);} else {var niet=0} var question; var reponse = []; var faux = 0; if (document.getElementById('boncouise')){var BON = getParent('boncouise');} if (document.getElementById('erreurcouise')){var PASBON = getParent('erreurcouise');} if (document.getElementById('masquecouise')){var MASQUE = getParent('masquecouise');} //--- DISPARITION FENETRE ---- setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; //--- RECUPERATION DES REPONSES for (var i = 1; i

AbeeZee

Abel

Abhaya Libre

AbeeZee

Aclonica

AbeeZee

Actor

INPUTCREATOR

Generator pola odpowiedzi

Couise

wysokość ramki

szerokość ramki

rozmiar obramowania

kolor ramki

kolor tła

kolor czcionki

wielkość czcionki

styl ramki

nazwa czcionki

przezroczystość tła

W tym okienku generuje się kod, który należy skopiować i wkleić za pomocą "insert/others" na slajd z zadaniami, żeby uzyskać porządany wygląd okienka i czcionki

Wszyskie ustawienia, w celu wygenerowania kodu należy robić w podglądzie!

poglądowy wygląd naszego okienka, aktualizowany po każdej zmianie

Na slajdzie należy umieści fragment tekstu (wystarczy słowo) napisane w wybranej czcionce.

Caveat Brush

Source Sans Pro

tłumaczenie