Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

#3

#1

#4

#5

#2

O comentario de texto narrativo

Pautas para o comentario dun texto narrativo

1.Identifica o tipo de texto.

5.Sinala a locación espacial e temporal

dos feitos narrados.

4.Clasifica e e describe os personaxes.

3.Resume o argumento.

Sinala o tema do texto.
Comenta a súa estrutura

2.Localiza o tipo de narrador e o punto de vista empregado.

Lembra tamén que hai que falar dos modos do discurso: narración, descrición e diálogo