Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tańcowała Jesień kolorowa Jesień...

Tańcowała jesień


I. Tańcowała jesień
W lesie zamaszyście.
Żółte rude i brązowe
Z drzew zrywała liście.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

II. Postrącała w parku
Żołędzie, kasztany,
Rozrzuciła na trawniku
Liśćmi przysypanym.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

III. Tańcowała jesień
W sadzie, razem z deszczem.
Jabłek, gruszek nazrywała,
Lecz jej mało jeszcze.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

IV. Z wiatrem się kłóciła,
Darła białe chmury,
Aż się słońce obudziło
I spojrzało z góry.
Ref. Tańcowała jesień,
Kolorowa jesień.

sł. St. Karaszewski

muz. Tomasz Strąk


Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
"PIĘKNO JESIENI W MOJEJ OKOLICY”.

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt.”PIĘKNO JESIENI W MOJEJ OKOLICY” są wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.

§ 2

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody najbliższej okolicy, poznawanie jej historii i ciekawych miejsc, a także umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu, rozwijania zdolności i umiejętności artystycznych.

§ 3

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I- III szkół podstawowych.

§ 4

Warunki uczestnictwa

 • Na konkurs należy nadesłać pracę wykonaną na papierze w formacie A4 (płaską) z użyciem dowolnej techniki plastycznej (np. malarstwo, rysunek, collage, wydrapywanka, wyklejanka, itp.) przedstawiającą interpretację podanego tematu.

 • W razie konieczności pracę można zafoliować w celu jej zabezpieczenia, o ile została np. wykonana z materiałów, które w wyniku transportu mogą ulec uszkodzeniu.

 • Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana samodzielnie i według własnego pomysłu.

 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, klasę, adres i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

 • Prace nie spełniające warunków np. nie opatrzone pełnymi danymi czy też wykonane w innym formacie będą ze względów formalnych odrzucone i nie wezmą udziału w konkursie.

 • Zgłoszenie pracy na konkurs będzie uważane za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

 • Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesyłać pocztą na adres
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte
  42-700 Lubliniec ul. Zwycięstwa 32
  „Świetlica szkolna - jesienny konkurs plastyczny
  lub dostarczyć osobiście w terminie od 25.10.2021 r. do 19.11.2021 r.


 1. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Pod uwagę brane będą przede wszystkim walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność, ale także kompozycja oraz nastrój pracy.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie, a nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora.

 3. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23.11.2021r.

Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkie dzieci z klas I – III.
Opracowali:

Wychowawcy świetlicy szkolnej
Regulamin Konkursu Rodzinnego
"BAJKOWA POSTAĆ DYNIOWA”.

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt: BAJKOWA POSTAĆ DYNIOWA” są wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.

§ 2

Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, zachęcanie do współpracy rodziców, rozwijanie zdolności manualnych dzieci.

§ 3

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział uczniowie uczęszczający do świetlicy.

§ 4

Warunki uczestnictwa

 • Na konkurs należy dostarczyć pracę przestrzenną wykonaną z dyni. Do ozdobienia dyni można wykorzystać elementy dekoracyjne.

 • Każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana na podany temat.

 • Do pracy należy dołączyć kartkę z danymi: imię, nazwisko i wiek autora, klasę.

 • Prace nie spełniające warunków np. nie opatrzone pełnymi danymi czy też wykonane w innym formacie będą ze względów formalnych odrzucone i nie wezmą udziału w konkursie.

 • Zgłoszenie pracy na konkurs będzie uważane za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 27.10.2021 r.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

 2. Autorzy prac, którzy zajmą I, II i III miejsce otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

 3. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora.

 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 04.11.2021r.Serdecznie zapraszamy do udziału!Koordynator

Anna Pudło

WYNIKI KONKURSU RODZINNEGO

"BAJKOWA POSTAĆ DYNIOWA"

est. 2019

Subtitle here

Gratulacje!

WYRÓŻNIENIE

FILIP MAROŃ KL. II B
GRATULUJEMY!WYRÓŻNIENIE

POLA SZŁAPA KL. II C


WYRÓŻNIENIE

SAMUEL KIRSCHNER KL. I B


WYRÓŻNIENIE

NATALIA KAZUCH KL. I CMICHALINA DRYNDA KL. I B

LILIANA JASKUŁA KL. III C

MICHALINA DANIELCZOK KL. II C

WYRÓŻNIENIE

HELENA DRAPAŁA KL. I A

NAGRODA GRAND PRIX

FRANCISZEK BRAUNER KL. II B

4 października

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄTDziękujemy!

Dziękujemy!

24 października
DZIEŃ ORIGAMIOrigami –to licząca prawie tysiąc lat sztuka składania papieru. Składanie papieru jako element obyczajów pojawiło się w starożytnych Chinach. Sama sztuka origami nie jest również obca innym ludom Dalekiego Wschodu - znana jest w Wietnamie, Korei. Jednak najbardziej origami charakteryzuje kulturę japońską. Japończycy stworzyli wiele tysięcy papierowych form, różnorodne techniki składania, pierwsi zaczęli tworzyć podręczniki do nauki tej pięknej sztuki. Są też producentami najodpowiedniejszego papieru do składania. Japońscy mistrzowie sztuki origami uczą technik składania na wszystkich kontynentach. Wiele form to symbole związane ze świętami, obrzędami, np. choremu rodzina składa żurawie jako symbol powrotu do zdrowia, osobie która zdała egzamin czy osiągnęła sukces wręcza się żurawia gratulacyjnego itd. W czasie święta chłopca na długich tyczkach przed domami powiewają latawce w kształcie karpi z papieru. Tyle jest karpi ilu mężczyzn jest w domu.


ORIGAMI -kilka słów o papierze
Papier od najdawniejszych czasów odgrywał w życiu Japończyków bardzo ważną rolę. Początkowo sprowadzany z Chin, był towarem bardzo drogim, szanowano go i używano tylko przy uroczystych ceremoniach. Z czasem, kiedy Japończycy opracowali własny sposób wyrobu papieru, stał się on materiałem tańszym i bardziej dostępnym. Od tego momentu rozpoczął się pełny rozkwit origami. Origami znaczy po japońsku składanie papieru (ori-składanie, zaginanie, kami-papier). Z czasem przez połączenie "ori" i "kami" powstało jedno słowo – origami, gdzie "k" zmieniło się na "g" dla łatwiejszej wymowy.

W Japonii używa się do origami specjalnych papierów. Wybór jest ogromny. Są papiery wzorzyste , dwu- i jednokolorowe, z jedną stroną zadrukowaną, a drugą białą. My do składania możemy używać każdego papieru, który jest względnie wytrzymały i zgina się dając ostrą krawędź.


ORIGAMI -kilka reguł składania papieru

 • składać powinniśmy zawsze na twardej, gładkiej, równej powierzchni,

 • zagięcia z reguły wykonujemy w kierunku od siebie,

 • dokładnie odmierzamy papier i starannie go przycinamy,

 • zaczynamy zawsze od formy podstawowej dla danej figury,

 • poszczególne etapy składania wynikają z poprzednich, a więc nie mogą być wykonywane w oderwaniu od siebie,

 • najpierw przyglądamy się demonstracji papierowego modelu lub poznajemy opis, dotykamy plansz demonstracyjnych, odginają koła modelu, a dopiero potem przystępujemy do pracy,

 • zaginamy bardzo dokładnie, wygładzając starannie krawędzie zagięć,

 • jeśli zagniemy papier w niewłaściwym miejscu lub źle wykonamy całą figurę – zachowajmy cierpliwość. Wykonajmy jeszcze raz uważnie wszystkie kroki po kolei zwracając uwagę, czy nie opuściliśmy jakiegoś fragmentu w podanych wskazówkach lub zagięliśmy papier we właściwym miejscu.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

01

You can write a subtitle here

ŚWIĘTO DYNI 31PAŹDZIERNIKA