Want to make creations as awesome as this one?

Trijntje in de Canon van Nederland

More creations to inspire you

Transcript

Trijntje,
onze oermoeder uit de prehistorie

Mensen
in de
steentijd

Trijntje leefde vermoedelijk rond 5500 voor Christus en maakte onderdeel uit van een groepje rondtrekkende jagers en vissers. Het is het oudste skelet dat ooit in Nederland is gevonden.

In 1997 werd tijdens een archeologische opgraving in de polder bij Hardinxveld-Giessendam het skelet van een vrouw gevonden. Omdat ze op het traject van de nieuwe Betuwe-spoorlijn gevonden werd, is ze Trijntje genoemd.

In de wintertijd woonden de mensen op een donk, een hoge plek aan de rivieroever. Hier bouwde men hutten.

De mensen gebruikten o.a. fuiken om vissen te vangen.

De mensen liepen, of gebruikten een kano, gemaakt van een uitgeholde boomstam.