Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

Kardynał Stefan Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował
w imieniu Ojczyzny, domagał się poszanowania wolności religijnej

i polskiej kultury. Podkreslał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością.

biograFIA

CYTATY


Myśli i cytaty z wypowiedzi Kardynała Stefana Wyszyńskiego


"Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.""Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.""Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!""Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.""Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość.""Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.""Ludzie mówią - czas to pieniądz. Ja mówię inaczej - czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.""[...] Czas to miłość... Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.""Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.""Trzeba więc naprzód porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem niż wszystko, co nas otacza.""Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo.""Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać""Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.""Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.""Zagadnienia brak czasu nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.""Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu - jest przegraną.""Nienawiść można uleczyć tylko miłością.""Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.""Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.""Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.""Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.""Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.""Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.""Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.""Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa!

Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga."
"Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.""
Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie ich


daje radość, a pogwałcenie mnoży krzyże i mękę."
"Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko."
2021 ROKIEM KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO

120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci