Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zapraszam na prezentację :)

WYCHOWANIEDOŻYCIA w RODZINIE

"Jedyne, co można zrobić dla dzieci, to wychować je.Nie można przeżyć za nie życia."

Elizabeth Taylor

Tematyka na lekcjachWychowania do życia w rodzinie realizowana jest zgodnie z wytycznymi MEiN,w zakresie szkoły podstawowej,w oparciu o program wydawnictwa Rubikon „Wędrując ku dorosłości”,z którym możecie się Państwo zapoznać,ponieważ jest dostępny w internecie.

Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych z uwzględnieniemkażdego poziomu edukacyjnego.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA w RODZINIE

• Pomoc w pokonywaniu trudności okresu dojrzewania.

Główne cele zajęć WDŻ w szkole podstawowej

• Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka,

• Okazywanie szacunku i empatii zarówno w rodzinie, jak i poza nią,

• Kształtowanie umiejętności komunikacji i rozwiazywania konfliktów rówieśniczych i rodzinnych,

w tym 4 godziny w grupie koedukacyjnej

Harmonogram godzinowy realizacji zajęć WDŻw szkole podstawowej( kl. IV – VIII )

14 godzin rocznie

5 godzin z podziałemna grupy dziewczątichłopców

Wychowanie do życia w rodzinie ma pomóc dzieciom w harmonijnym, spokojnym i prawidłowym rozwoju.Na rozwój fizyczny nie mamy większego wpływu, chociaż też będzie mowa o właściwym odżywianiu, higienie i potrzebie snu oraz odpoczynku.Poruszane będą również zagadnienia trudne, ale ważne,tj. budzenie u dzieci ostrożnościw relacjach z ludźmi których nie znają – czy to w realnej rzeczywistości, czy w internecie.

Państwa dzieci wchodzą w ważny okres życiowy nazywany adolenscencją, czyli okresem dojrzewania.Nastąpi ( a może już nastąpiła?)tzw. burza hormonalna, a wraz z nią różne nastroje nastolatka– jego buntowniczość, czasem niepokoje…- czy ze mną jest wszystko w porządku?Tu jest zadanie dla dorosłych– głównie rodziców, a także szkoły.Powinniśmy wspólnie przygotować naszych nastolatków( już w wieku 11 – 12 lat )do zmian związanychz okresem dojrzewania.

W klasach IV – VI prezentowane będązagadnieniana temat dojrzewania dotyczące:

T e m a t

- zmian fizycznych związanychw organizmie nastolatka i nastolatki,

- problemówi niepokojów związanychz okresem dojrzewania,

- zmian natury psychicznej,emocjonalneji społecznej.

Treści nauczania w klasach VII – VIII poszerzają tematykę o zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym człowieka i typowymi problemami, które przeżywa młodzież w tym okresie: • Zakochanie i młodzieńcza miłość,• Rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową i ich konsekwencje dla zdrowia człowieka, • Na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo,• Płodność człowieka i planowanie rodziny,• Osobowość, umiejętności i postawy, które są niezbędne do założenia rodziny w przyszłości.

Warto podkreślić, iż zadaniem Wychowaniado życia w rodzinie jest pomóc Państwu,by Wasze dzieci mogły bezpiecznie,a zarazem świadomie przejść przez niełatwy okres młodości.Niełatwy szczególnie dziś, kiedy mamy wielu „konkurentów” w telewizji, internecie, reklamach, a nawet w grach komputerowych.Nie możemy odgrodzić naszych dzieciod tego, co niesie współczesność.Trzeba więc je wspólnie wspierać i nauczyć rozwagi, mądrości, aby samo umiałow życiu wybierać co ważne i wartościowe,by umiało szanować i kochać,a w przyszłości spełniło się w szczęśliwej rodzinie.

Dziękuję za uwagę :)

Nauczyciel prowadzący

mgr Mirosława Madajczyk