Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

A literatura medieval:

- A lírica profana.
- A lírica relixiosa.
- A prosa medieval.

Tipos de texto:

- O texto narrativo.
- O texto descritivo.

Morfoloxía:

- O substantivo.
- O adxectivo e o grao comparativo.
- Os determinantes.

Sintaxe:

- A frase nominal.
- A frase substantiva.
- A frase adxectiva.
- A frase preposicional.

Que imos aprender neste primeiro trimestre?

Lingua e Literatura Galega 3º ESO 1ª avaliación

Fonética:

- O sistema vocálico.
- O sistema consonántico.

Ortografía:
- As regras de acentuación.
- A acentuación diacrítica.