Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Integrációs hátizsák projekt

Kattints a képre!

A Meixner EGYMIintegrációt támogató programjai

INTÉZMÉNYEKNEK

Műhelymunka tantestületnek (kihelyezett)

Tematikus (szak)tanácsadás

Nevelőtestületi érzékenyítő tréning (kihelyezett)

Bemutató órák tantestületnek

Ingetációs hátizsák

Tantestületi képzés

Az egyes kártyákra kattintvatalálja a program rövid ismertetőjét.

Szakmai műhelymunka az SNI tanulók fejlesztésével kapcsolatos témákban, adott tantestületek pedagógusai/munkaközösségei számára.

Intézményvezetőknek, pedagógusoknak személyre szóló tanácsadás szaktanácsadó kolléga által SNI ellátás, SNI tehetséggondozás témakörökben.

Szemléletformáló, SNI tanulók befogadását, inklúzióját segítő érzékenyítő tréning tantestületek számára kihelyezett formában.

A Meixner EGYMI óvodájában, általános iskolájában, szakiskolájában bemutató órák, hospitálási lehetőség tantestületek számára.

Előadás tantestületek számára az SNI tanulók/gyermekek ellátásával kapcsolatos jogszabályi előírásokról, szakmai tudnivalókról.

Lorem ipsum dolor

PEDAGÓGUSOKNAK

KÉTTANÁROSMODELLALKALMAZÁSA

EVALUATIONGUIDELINES

Integrációs hátizsák

MENTORÁLÁS

DIFFERENCIÁLT FELADATBANK ÁTADÁSA

HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉSI MÓDSZEREK-VIDEÓ

ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉS

Az egyes kártyákra kattintvatalálja a program rövid ismertetőjét.

A kéttanáros modell bemutatása. A kéttanáros óravezetés fajtái. A kéttanáros modell gyakorlati alkalmazásának feltételei, lehetőségei.

Pedagógiai, szakmai támogatás nyújtása gyakornok gyógypedagógusok, SNI tanulókat ellátó integráló pedagógusoknak, mentori feladatot vállaló kollégáknak.

A feladatbank tematikájának bemutatása. A differenciálási szint rendszerének ismertetése. A pedagógiai gyakorlatban való alkalmazás lehetőségei. A feladatbank átadásának formái.

Sérülés specifikus eszközök, speciális IKT eszközök, fejlesztőeszközök kölcsönzése. Az eszközök használatára történő felkészítés.

Hatékony együttnevelési módszereket (differenciálás, kooperatív módszerek, IKT alkalmazások, projekt elemek stb.) bemutató rövid video filmek, amelyek segítik az adott módszer elsajátítását.

Lorem ipsum dolor

GYEREKEKNEK, SZÜLŐKNEK

ÉRZÉKENYÍTŐ TRÉNING

ÁLLATASSZISZTÁLT FOGLALKOZÁSOK

INTEGRÁLT / SNIVERSENYSZERVEZÉS

EVALUATIONGUIDELINES

Ingetációs hátizsák

GYÓGYPEDAGÓGIAITANÁCSADÁS

KÜLÖNLEGESSZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Az egyes kártyákra kattintvatalálja a program rövid ismertetőjét.

Iskolai osztályok, csoportok számára, az empátia fejlesztését, az elfogadást erősítő érzékenyítő tréning, több állomásból álló játékos feladatokkal, programokkal.

Kutyás foglalkozás tartása óvodai csoportok, iskolai osztályok számára rendkívüli osztályfőnöki óra keretében.

SNI tanulók számára meghirdetett tanulmányi, sport és kulturális versenyekről tájékoztató nyújtása. Információk az adott versennyel kapcsolatos általános és aktuális tudnivalókról.

Szülőértekezlet keretében a szülői közösség felkészítése az osztályba érkező SNI tanuló befogadására.

SNI tanulók szülei számára gyógypedagógusi fogadóórák tartása, pedagógiai tanácsadás a gyermek fejlődésével kapcsolatosan.

Lorem ipsum dolor

További információk illetve program igénylés az alábbi elérhetőségeken:

Tóthné Schiebelhut Líviaigazgato@meixner-egymi.hu+36308295265