Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

strefy jeziora, strefy roślinności

Życie w jeziorze

Index

1. Wstęp

2. Strefy jeziora

3. Litoral

4. Pelagial

5. Profundal

6. Strefy roślinności wodnej

Warunki panujące w jeziorze oraz ich zmienność w dużej mierze zależą od wielkości i głębokośći jeziora, jego kształtu oraz długości linii brzegowej. Wpływają one na intensywność mieszania się wód pomiędzy poszczególnymi warstwami i ilość zawiesiny podnoszonej z osadów dennych.

Jezioro Bełdany fot. W. Bzura

litoral

pelagial

profundal

Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Strefy jeziora

 • strefa najpłytsza i najbliższa brzegu
 • jego granicę wyznacza strefa występowania roślinności
 • jest najbardziej zmienną strefą
 • podlega najsilniejszym dobowym wahaniom temperatury
 • ze względu na największe nagromadzenie szczątków organicznych podlega dużym wahaniom stężenia tlenu
 • najbardziej podlega wpływom lądu - dopływowi wody i substancji organicznej, opadowi liści

LITORAL

 • obejmuje otwartą przestrzeń wody oddaloną od brzegów,
 • nie ma kontaktu z dnem
 • sięga tak głęboko, jak docierają promienie słoneczne, a więc jej głębokość zależy od przejrzystości wody

PELAGIAL

 • wraz z głębokością szybko pogarszają się w tej strefie warunki życia organizmów, gdyż zmniejsza się ilość światła oraz zawartość tlenu i spada temperatura wody

PROFUNDAL

 • głębinowa strefa jeziora
 • położona jest poniżej strefy docierania promieni słonecznych
 • okresowo brakuje tlenu
 • panuje tu stała niska temperatura wody, w głębokich jeziorach ok. 4 st. C, w płytkich (do 30 m) 10-12 st.C
 • brak fotosyntezy, życie w tej strefie umożliwia dopływ materii z litoralu
  i pelagialu
 • w mocno zanieczyszczonych jeziorach, na skutek nagromadzenia toksycznych związków np. siarkowodoru, jest to strefa martwa

Strefy roślinności litoralu

STREFA ROŚLINNOŚCI
BAGIENNEJ

knieć błotna
kosaciec żółty

STREFA ROŚLIN
WYNURZONYCH

trzcina pospolita

pałka szerokolistna

strzałka wodna

sit rozpierzchły

STREFA ROŚLIN
O LIŚCIACH
PŁYWAJĄCYCH

grzybień biały
grążel żółty
rdestnica pływająca
salwinia pływająca

STREFA ROŚLIN
ZANURZONYCH
moczarka kanadyjska
rogatek sztywny
wywłócznik kłosowy

BIBLIOGRAFIA

 • Górniak A., Kajak Z. 2020. Hydrobiologia - Limnologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • https://zpe.gov.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx
 • https://okonek.pila.lasy.gov.pl/ekosystem-jeziora#.YUmU8FUzaUk