Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

strefy jeziora, strefy roślinności

Życie w jeziorze

Index

1.Wstęp

2.Strefy jeziora

3. Litoral

4. Pelagial

5.Profundal

6. Strefy roślinności wodnej

Warunki panujące w jeziorze oraz ich zmienność w dużej mierze zależą od wielkości i głębokośći jeziora, jego kształtu oraz długości linii brzegowej. Wpływają one na intensywność mieszania się wód pomiędzy poszczególnymi warstwami i ilość zawiesiny podnoszonej z osadów dennych.

Jezioro Bełdany fot. W. Bzura

litoral

pelagial

profundal

Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Strefy jeziora

strefa najpłytsza i najbliższa brzegujego granicę wyznacza strefa występowania roślinnościjest najbardziej zmienną strefą podlega najsilniejszym dobowym wahaniom temperatury ze względu na największe nagromadzenie szczątków organicznych podlega dużym wahaniom stężenia tlenunajbardziej podlega wpływom lądu - dopływowi wody i substancji organicznej, opadowi liści

LITORAL

obejmuje otwartą przestrzeń wody oddaloną od brzegów,nie ma kontaktu z dnemsięga tak głęboko, jak docierają promienie słoneczne, a więc jej głębokość zależy od przejrzystości wody

PELAGIAL

wraz z głębokością szybko pogarszają się w tej strefie warunki życia organizmów, gdyż zmniejsza się ilość światła oraz zawartość tlenu i spada temperatura wody

PROFUNDAL

głębinowa strefa jeziorapołożona jest poniżej strefy docierania promieni słonecznychokresowo brakuje tlenupanuje tu stała niska temperatura wody, w głębokich jeziorach ok. 4 st. C, w płytkich (do 30 m) 10-12 st.Cbrak fotosyntezy, życie w tej strefie umożliwia dopływ materii z litoralui pelagialuw mocno zanieczyszczonych jeziorach, na skutek nagromadzenia toksycznych związków np. siarkowodoru, jest to strefa martwa

Strefy roślinności litoralu

STREFA ROŚLINNOŚCIBAGIENNEJknieć błotnakosaciec żółty

STREFA ROŚLINWYNURZONYCHtrzcina pospolitapałka szerokolistnastrzałka wodnasit rozpierzchły

STREFA ROŚLINO LIŚCIACHPŁYWAJĄCYCHgrzybień białygrążel żółtyrdestnica pływającasalwinia pływająca

STREFA ROŚLINZANURZONYCHmoczarka kanadyjskarogatek sztywnywywłócznik kłosowy

BIBLIOGRAFIA

Górniak A., Kajak Z. 2020. Hydrobiologia - Limnologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.https://zpe.gov.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYxhttps://okonek.pila.lasy.gov.pl/ekosystem-jeziora#.YUmU8FUzaUk