Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Ptaki wodne: nie wszystko, co pływa, to kaczka

JAKIE PTAKI POTRAFIĄ PŁYWAĆ?

ŁABĘDZIE

Duże, białe, masywne ptaki o długiej szyi służącej do żerowania na płytkich wodach. W Polsce najczęściej możemy spotkać łabędzie nieme, mniej licznie łabędzie krzykliwe oraz rzadkie łabędzie czarnodziobe. Różnią się wielkością i kolorem dzioba.


Łabędź krzykliwy

Łabędź niemy

GĘSI

Gęś zbożowa

Gęś białoczelna

Gęś gęgawa

Duże, masywne ptaki żerujące głównie na lądzie. Rozróżnia się 2 rodzaje: gęsi „szare” i bernikle. W Polsce najczęściej możemy spotkać gęsi szare: gęś gęgawę (jedyną lęgową gęś w kraju), a w zimę gęś zbożową, tundrową, białoczelną. Do rzadkości należą gęsi małe, krótkodziobe i bernikle, które przylatują w okresie jesienno-zimowym, nierzadko w stadach z innymi gęsiami.

KACZKI

Małe lub średniej wielkości ptaki wodne. Dzielą się na kaczki pływające i nurkujące.

Nurkujące

Pływające

Co to za kaczka?

Kaczki nurkujące – mają krągłe ciało, krótsze i bardziej okrągłe skrzydła. Żerują nurkując. Start z wody po wcześniejszym rozbiegu. W Polsce występuje kilka gatunków, a do najpospolitszych należą: gągoł, głowienka i czernica. Wśród kaczek nurkujących wyróżniamy dodatkowo tracze, które mają haczykowato zakończony dziób ułatwiający chwytanie ryb. W Polsce najczęściej można spotkać nurogęś.

Kaczki pływające – żerują na powierzchni lub zanurzają przód, a unoszą tył ciała. Wykonują start prosto z wody, bez rozbiegu, co ma związek z dłuższymi skrzydłami. W Polsce występuje kilka gatunków, a do najpospolitszych należą: krzyżówka, krakwa, cyraneczka, płaskonos.

Gągoł- samiec

Gągoł- samica

Nurogęś- samiec

Kaczka krzyżówka- samiec

Kaczka krzyżówka- samica

Płaskonos- samica

Płaskonos- samiec

PERKOZ

wyspecjalizowane i doskonale nurkujące. Opływowy tułów z nogami przesuniętymi do tyłu ułatwia szybkie nurkowanie. Na palcach mają płatki skórne, a nie błonę pławną jak poprzednie rodziny. W Polsce występuje kilka gatunków, a do najpospolitszych należą: perkoz dwuczuby, perkozek i perkoz rdzawoszyi.


Perkoz dwuczuby

Perkozek

Średnie lub duże ciemno ubarwione ptaki. Mają długą szyję i ogon, wydłużony tułów, dziób mocny długi i hakowato zakończony. Palce spięte błoną. Doskonale nurkują, głównie w poszukiwaniu ryb. Po nurkowaniu, suszą skrzydła rozpościerając je. W Polsce występuje regularnie tylko jeden gatunek - kormoran.


KORMORANY

Ptaki średniej wielkości, które prowadzą zwykle skryty tryb życia (np. w trzcinach). Większość chruścieli porusza się na pograniczu wody lub terenów podmokłych. Wśród nich są jednak takie które mają zdolność pływania, jak np. łyska lub kokoszka wodna.

CHRUŚCIELE

Kokoszka wodna

Łyska

Masywniejsze od rybitw. Mają bardziej zaokrąglone kształty (głów, ogonów, skrzydeł, korpusu) i dłuższe nogi. Można je spotkać nie tylko nad wodami, ale także w oddaleniu od nich, np. w miejscach dokarmiania, przy miejskich śmietnikach albo na wysypiskach śmieci, gdzie chętnie żywią się resztkami jedzenia. Zimę część mew spędza w Polsce, zaś wszystkie rybitwy odlatują w cieplejsze rejony. Jeżeli zimową porą spotkamy w Polsce ptaka, którego uznamy za „mewę lub rybitwę”, na pewno będzie to mewa. Jeżeli zobaczymy takiego ptaka żerującego na wysypisku, polu lub krążącego nad budynkami, czy nawet siadającego na dachach – możemy być pewni, że jest to mewa. W Polsce występuje kilka gatunków, a najpospolitsze to śmieszka, mewa srebrzysta, mewa siwa.


MEWY

Mewa siwa

Mewa śmieszka

Mewa srebrzysta

RYBITWA

smukłe ptaki wodne o długich, wąskich, spiczastych skrzydłach oraz z długim i głęboko rozwidlonym ogonie, a także długim, spiczastym dziobie. Mają lekki i zgrabny lot. Potrafią zawisać przed nurkowaniem za rybą, ale nie szybują i rzadko pływają w przeciwieństwie do mew. W Polsce występuje kilka gatunków, a do najczęściej spotykanych należą: rybitwa rzeczna (przedstawiciel rybitw jasnych), rybitwa czarna oraz białoskrzydła (tzw. rybitwy ciemne lub bagienne)


Rybitwa ciemna

Rybitwa bagienna

Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego