Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

guía

o centro

organigrama

curso 2021 / 22

graZAS

oferta formativa

outros datos de interese

curso 2021/22

benvida AO CENTRO

o centro

QUEN SOMOS?

Somos o único centro público en Ourense dedicado plenamente á educación de persoas adultas.A nosa oferta educativa está dirixida a todas as persoas adultas e sen límite de idade, xa que está pensada para unha formación permanente ó longo da vida.Conta cunha variedade de ensinanzas e modalidades; e con flexibilidade horaria (mañá, tarde e noite).

CURSO 2021 / 22

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos diam sociis, luctus fringilla gravida non pretium commodo integer nisi aenean, at iaculis lacus tempus nulla parturient condimentum tempor litora. Dis sociosqu non natoque ac ligula curabitur eleifend lobortis porta laoreet, class et aliquet nunc sapien est in vivamus diam, magna fames tellus ullamcorper congue praesent duis justo sed. Vitae porta eros non ullamcorper sapien odio velit hac, id euismod conubia luctus cubilia natoque venenatis quam, pharetra potenti fringilla rhoncus taciti magnis ad.Sociosqu tempor litora nisl tellus pharetra aliquet luctus mollis, primis venenatis pretium imperdiet diam per odio, iaculis eros fusce ut ante cubilia nam. Sapien venenatis cubilia nulla tempor platea praesent lacinia duisornare nascetur, taciti pulvinar himenaeos non accumsan pretium per iaculis vel. Mollis ante nisl magnis primis vitae lectus ornare rhoncus penatibus litora, interdum dui natoque dignissim nibh per class potenti bibendum, non hendrerit a nascetur habitasse tempus felis habitant mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos diam sociis, luctus fringilla gravida non pretium commodo integer nisi aenean, at iaculis lacus tempus nulla parturient condimentum tempor litora. Dis sociosqu non natoque ac ligula curabitur eleifend lobortis porta laoreet, class et aliquet nunc sapien est in vivamus diam, magna fames tellus ullamcorper congue praesent duis justo sed. Vitae porta eros non ullamcorper sapien odio velit hac, id euismod conubia luctus cubilia natoque venenatis quam, pharetra potenti fringilla rhoncus taciti magnis ad.Sociosqu tempor litora nisl tellus pharetra aliquet luctus mollis, primis venenatis pretium imperdiet diam per odio, iaculis eros fusce ut ante cubilia nam. Sapien venenatis cubilia nulla tempor platea praesent lacinia duisornare nascetur, taciti pulvinar himenaeos non accumsan pretium per iaculis vel. Mollis ante nisl magnis primis vitae lectus ornare rhoncus penatibus litora, interdum dui natoque dignissim nibh per class potenti bibendum, non hendrerit a nascetur habitasse tempus felis habitant mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit himenaeos diam sociis, luctus fringilla gravida non pretium commodo integer nisi aenean, at iaculis lacus tempus nulla parturient condimentum tempor litora. Dis sociosqu non natoque ac ligula curabitur eleifend lobortis porta laoreet, class et aliquet nunc sapien est in vivamus diam, magna fames tellus ullamcorper congue praesent duis justo sed. Vitae porta eros non ullamcorper sapien odio velit hac, id euismod conubia luctus cubilia natoque venenatis quam, pharetra potenti fringilla rhoncus taciti magnis ad.Sociosqu tempor litora nisl tellus pharetra aliquet luctus mollis, primis venenatis pretium imperdiet diam per odio, iaculis eros fusce ut ante cubilia nam. Sapien venenatis cubilia nulla tempor platea praesent lacinia duisornare nascetur, taciti pulvinar himenaeos non accumsan pretium per iaculis vel. Mollis ante nisl magnis primis vitae lectus ornare rhoncus penatibus litora, interdum dui natoque dignissim nibh per class potenti bibendum, non hendrerit a nascetur habitasse tempus felis habitant mauris.

oferta formativa

Ensinanzas Básicas Iniciais (EBI)

CURSO 2021 / 22

ENSINANZAS NON REGRADAS

Educación Secundaria para Persoas Adultas (ESA)

Bacharelato A Distancia Semipresencial

Español como lingua estranxeira (ELE)

Aula MENTOR

Cursos de idiomas e informática

ENSINANZAS REGRADAS

probas libres

Probas de graduado en ESO

Proba libre de bacharelato

Probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria para maiores de 18 anos e de bacharelato para maiores de 20 anos.

ensinanzas regradas

CURSO 2021 / 22

ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS

Ed. secundaria para persoas adultas

bacharelato semipresencial

ENSINANZAS BÁSICAS INICIAIS (ebi)

02

01

que son?

COORDINADORA

CURSO 2021 / 22

Info

niveis

Promoven o desenvolvemento das competencias clave para acceder á ESA e a mellora de destrezas que favorezan o seu desenvolvemento persoal, laboral e social.16 de setembro - 22 de xuño

Destrezas básicas de lecto-escritura e cálculo

1

2

Info

Acceso á ESAConsolidación das destrezas previas

Mª Carmen Cudeiro

material

currículo

Educación secundaria para persoas adultas (esa)

MODALIDADES

CURSO 2021 / 22

Info

PRESENCIAL

A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL(ESAD)

ESA. MODALIDADES PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

características comúns

Divídese en 4 cursoscuadrimestrais (módulos)equivalentes a 1º, 2º, 3º, 4º, da E.S.O.

ÁMBITOS

CURRÍCULO

CURSO 2021 / 22

MÓDULOS

Materias agrupadas en 3 ámbitos:

Científico -tecnolóxico

Bioloxía, xeologxía, física e química, matemáticas e tecnoloxía.

social

Bioloxía, xeologxía, física e química, matemáticas e tecnoloxía.

comunicAción

Bioloxía, xeologxía, física e química, matemáticas e tecnoloxía.

Comprende:Matemáticas e TICCiencias da natureza (bioloxía, xeoloxía, física e química)Cualificación do ámbito:Matemáticas: 50%Ciencias da natureza: 50%

Comprende:Lingua Galega e LiteraturaLingua Castelá e LiteraturaLingua Estranxeira (a escoller, inglés ou francés).Cualificación do ámbito:Lingua Galega e Literatura: 35%Lingua Castelá e Literatura: 35%Lingua Estranxeira (a escoller, inglés ou francés): 30%

Estudo das ciencias sociais:XeografíaHistoriaArteEconomía

ESA. MODALIDADES PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

O ano académico divídese en 2cuadrimestres.

CURSO 2021 / 22

DURACIÓN

23 setembro-1ª semana de febreiro

2ª semana de febreiro - 22 xuño

En cada cuadrimestre o alumnado cursa un módulo.Nun ano académico (de setembro a xuño) o alumnado podería facer 2 módulos (cursos).

ESA. MODALIDADES PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

CIRCULAR

CURSO 2021 / 22

Avaliación ordinaria: continua e formativa (mínimo 2 probas escritas por módulo e ámbito).

AVALIACIÓN

EXEMPLO

1ª quincena de febreiro Antes de rematar maio

Final:Extraordinaria:

Final:Extraordinaria:

Antes do 20 de xuño 20-22 de xuño

Avaliación de ámbitos pendentes.O alumnado non pode estar matriculado nun mesmo cuadrimestre dun ámbito, tendo suspenso o mesmo ámbito do módulo anterior

Avaliación final e extraordinaria:

excepción

Os ámbitos aprobados considéranse definitivamente superados

Un alumno está matriculado no Módulo 3 e ten pendente o ámbito de comunicación do Módulo 2. So podería estar matriculado de:•Ámbito de Comunicación do Módulo 2•Ámbito Científico-Tecnolóxico do Módulo 3•Ámbito Social do Módulo 3

ExcepcionalmentenoMódulo4 o alumnado cun só ambito pendente do Módulo 3 pode matricularse no mesmo cuadrimestre dese ámbito pendente e de todo o Módulo 4.Primeiro, deberá aprobar o Módulo 3 e despois o 4.

ESA. MODALIDADES PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

presencial

CURSO 2021 / 22

HORARIOS

Clases presenciais diarias.Tres quendas:Mañá: 9.00h - 12.40hTarde: 16.00h - 19.20hNoite: 19.30h - 22.30h

PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA

NUN ámbito

EN TODOS

O nº de faltas de asistencia sen xustificar supera o 10% do cómputo total de horas para ese ámbito no cuadrimestre.

O nº de faltas sen xustificar supera o 10% do horario total nese cuadrimestre para todos os ámbitos nos que está matriculado/a o/a alumno/a.

ESA. MODALIDADES PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

CURSO 2021 / 22

ENSINO NO CENTRO

1 titoría presencial colectiva de asistencia obrigatoria.O/a mesmo/a docente atende:

ENSINO FÓRA DO CENTRO

A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL(ESAD)

COORDINADORA

Cristina Luaces

O profesorado presta axuda formativa ás institucións:CEM MonteledoCEM MontefizAsociación Proxecto Home

Aos módulos 1/2 e 3/4Nas quendas de mañá e tarde/noite

MATERIAL DIDÁCTICO

bacharelato a distancia semipresencial

MODALIDADES

CURSO 2021 / 22

CIENCIAS

HUMANIDADES E CC. SS.

BACHARELATO A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL

INFORMACIÓN XERAL

Ensinanzas equivalentes ás ensinanzas postobrigatorias de bacharelato en réxime ordinario

CIRCULAR

D 86/2015

CURSO 2021 / 22

COORDINADORA

Ana Arias

Currículo do bacharelato ordinario

Titorías presenciais semanais:1 titoría lectiva1 titoría de orientación

Duración: con carácter xeral, 2 cursos académicos, pero sen límite de permanencia

Guías alumnado

LIBROScurso 21/22

BACHARELATO A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL

CURSO 2021 / 22

Avaliación ordinaria: 3 avaliacións de carácter formativo ao longo do curso

AVALIACIÓN

Avaliación extraordinaria:

As materiasaprobadas considéranse definitivamente superadas

Bacharelato

Bacharelato

Bacharelato

Bacharelato

ALUMNADO de 2º con materias pendentes

continuidade de materias

Ten dúas opcións:1. ITINERARIO ABAUAdiantar a avaliación das materias de 1º. Pode presentarse á convocatoria ordinaria das ABAU.ORDINARIA: ABRIL, do 25 ao 29.EXTRAORDINARIA: XUÑO, do 13 ao 16.2. AVALIACIÓN CON 1º BACHARELATO.Non pode presentarse á convocatoria ordinaria das ABAU.(Comunicación á dirección antes do 15 de abril).ORDINARIA: Maio 30 e 31 e Xuño 1 e 2.EXTRAORDINARIA: Xuño, do 20 ao 23.

A superación das materias de 2º curso de continuidade (mesma denominación ou contido progresivo) estará condicionada á superación das correspondentes materias de 1º curso.

A superación das materias de 2º curso de continuidade (mesma denominación ou contido progresivo) estará condicionada á superación das correspondentes materias de 1º curso.

BACHARELATO A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL

CURSO 2021 / 22

Avaliación ordinaria: 3 avaliacións de carácter formativo ao longo do curso

AVALIACIÓN

Avaliación extraordinaria:

Bacharelato

Bacharelato

1ª avaliación Nov. día 30. Dec.1, 2 e 3. 2ª avaliación Feb, días 22, 23, 24 e 25. 3ª avaliación e final. Maio, 30 e 31. Xuño 1 e 2.

Xuño, 20,21,22 e 23.

BACHARELATO A DISTANCIA SEMIPRESENCIAL

CURSO 2021 / 22

Avaliación ordinaria: 3 avaliacións de carácter formativo ao longo do curso

AVALIACIÓN

Avaliación extraordinaria:

As materiasaprobadas considéranse definitivamente superadas

Bacharelato

Bacharelato

1ª avaliación Nov. día 30. Dec. 1, 2 e 3.2ª avaliación Feb, días 22, 23, 24 e 253ª avaliación e final.Maio, semana do 16 ao 20.(CIUG)

Xuño, días 20, 21, 22 e 23.

ensinanzas NON regradas

CURSO 2021 / 22

ESPAÑOL COMO LINGUA ESTRANXEIRA

AULA MENTOR

cursos de idiomas e informática

ESPAÑOL COMO LINGUA ESTRANXEIRA (ELE)

INFORMACIÓN XERAL

Ensinanzas dirixidas á poboación estranxeira que desexe mellorar a súa comunicación en lingua española, traballando aspectos e contidos relacionados coas funcións habituais da vida cotiá

CURSO 2021 / 22

COORDINADOR

Xesús Domínguez

Clases presenciais diarias en quendas de mañá e tarde.

Duración: un ano académico (flexibilidade na permanencia do alumnado)

aula mentor

INFORMACIÓN XERAL

Programa de formación online non regrada, flexible e con atención individualizada, dirixida á persoas adultas.

CURSO 2021 / 22

ADMINISTRADOR

Antonio García Sotelo

Extenso catálogo de cursos para ampliar competencias persoais e profesionais.

Iniciativa promovida polo Ministerio de Educación y Formación Profesional en colaboración con outras institucións nacionais e internacionais.

cursos de idiomas e informática

1

2

Dan resposta ao reto de axudar ao alumnado na adquisición dunha competencia comunicativa en inglés e francés

CURSO 2021 / 22

Diversidade de niveis

cursos de idiomas

cursos de informática

Cursos de iniciación e perfeccionamento de informática

Quendas de mañá e tarde

organigrama

CURSO 2021 / 22

EQUIPO DIRECTIVO

consello escolar

claustro

persoal non docente

2 representantes do alumnado.1 representante do concello.Representantes do equipo directivo.2 representantes do profesorado.1 representante do persoal non docente.

30 profesores/as.XEFATURAS DE DEPARTAMENTOBioloxía: Arturo CasaresDebuxo Técnico: Roberto CorderíEconomía: José PosadaFilosofía: María MiguélezFísica e Química: Rosa MéndezFrancés: Ángela MuñozInglés: Jacqueline AgreloLatín e grego: Ana Belén DíazLingua e literatura castelá: Emilia QuiruelasLingua e literatura galega: Xoán Carlos FeijooMatemáticas: Margarita LosadaOrientación: Luisa Fernanda EstravisRelixión Católica: Celso ChaoXeografía e Historia: José Antonio ÁlvarezCOORDINACIÓNSActividades extraescolares:Santiago E. PatoBacharelato: Ana AriasBiblioteca: María SánchezDinamización da lingua galega: María MiguélezEBI: Mª del Carmen CudeiroELE: Jesús DomínguezESA a distancia semipresencial: Cristina LuacesTIC e Plan Dixital: Luis VázquezPáxina web: Roberto Corderí

Auxiliares administrativos: Silvia Pérez e Mar MíguezConserxes: Benito Iglesias e Sara OliverPersoal de limpeza: Loli Carro e Mª Carmen Losada

Dirección: Ana Isabel Muñoz.Vicedirección: Ana Mª Carrera.Xefatura de Estudos: Antonio García Sotelo.Secretaría: Pablo Matas.

OUTROS DATOS DE INTERESE

1

2

Na aula virtual atópanse dispoñibles os cursos:

CURSO 2021 / 22

FORMACIÓN DO PROFESORADO

PLANs do centro

Donas de síreivindica da figura da muller ao longo da historia.

Correspondentes xuvenís establece equipos de alumnos/as coordinados no labor de informar ao resto da comunidade educativa.

Club de lectura InCLUBsión

Aproveitamento didáctico de ferramentas institucionais para o ensino mixtoActualización de ferramentas tecnolóxicas para docentes Formación do profesorado no uso dos dispositivos móbiles na aula

grazas

POLA TÚA ATENCIÓN