Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Dzień Języków Obcych

Szkoła Podstawowa nr 164im. bł. Franciszki Siedliskiej

27 września 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów i propozycją obchodów tego dniaw naszej szkole.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁUW KONKURSACH

NAUCZYCIELKI JĘZYKÓW OBCYCH

www.genial.ly

NA TROPIE SŁÓW

SŁOWNIK OBRAZKOWY: ZAWODY

Regulamin konkursu plastycznego "Słownik obrazkowy: Zawody"Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy językowej i geograficznejw połączeniu z rozwijaniem talentów plastycznych.Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej.Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej na papierze formatu A3, tworzącej rodzaj strony ze słownika obrazkowego i dotyczącej tematu „Zawody”.W ramach konkursu uczeń ma, na poziomo ułożonym kartonie formatu A3, przeznaczyć lewą połowę arkusza na ilustrację osoby wykonującej dany zawód, prawą zaś stronę – na ilustrację akcesoriów towarzyszących temu zawodowi i charakterystyczne dla tego zawodu czynności. Każdą taką ilustrację należy podpisać w 5 językach krajów europejskich. Uczniowie klas I-III podpisują ilustracje w 3 językach.Uczniowie klas I-III po prawej stronie arkusza powinni umieścić od 3 do 5 obrazków związanych z przedstawionym zawodem. Uczniowie klas IV-VI powinni po prawej stronie arkusza umieścić 6 obrazków przedstawiających akcesoria (czynności), zaś uczniowie klas VII-VIII odpowiednio 10 obrazków.W konkursie oceniane będzie głównie estetyczne i artystyczne wykonanie pracy, ale także trafność doboru słownictwa.Prace konkursowe należy oddawać do 22 wrześniana ręce nauczycieli języków obcych.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 27 września.Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną rozdane na najbliższym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej (lub – w razie braku takiej sposobności – do końca października w klasach).Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych.

KIM CHCESZ ZOSTAĆ?

27 wrześniaprzebierz się za przedstawiciela wybranego zawodu i przygotuj sobie plakietkę informującą w trzech językach (angielskim, niemieckim i francuskim) kim jesteś.Wszystkie przebrane osoby skorzystają w tym dniu z przywileju zwolnienia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.