Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

curs
21-22

organització
etapa

menjador

i altres
serveis

procediments secretaria

mesures covid-19

com treballam?

Comunicació
escola
famílies

mesures covid-19

Entrades i sortides localitzades i esglaonades

Grups estables de convivència

Comunicació escola-famílies online

PLA DE CONTINGÈNCIA 21-22

setembre a juny

octubre a maig

Patis

Educació
Infantil

Educació
primària

educació
secundària

Setembre (i Juny)

entrades i sortides esglaonades

4t

5è 6è

De 9:00 a 13:00 (setembre)

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45 (juny)

De 8:45 a 13:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

1r

2n
3r

4t 5è

De 8:45 a 13:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

1r

3r4t

2n

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

Octubre - Maig

entrades i sortides esglaonades

Educació
Infantil

4t

5è 6è

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 14:45 a 16:00

De 9:15 a 12:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 15:00 a 16:15

Educació
primària

1r

2n
3r

4t 5è

De 9:15 a 12:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 15:00 a 16:15

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 14:45 a 16:00

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

De 14:45 a 16:00

educació
secundària

1r

2n

De 8:50 a 13:05

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

3r

4t

De 14:50 a 16:30

De 8:50 a 13:05

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

De 14:50 a 16:30

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

Divendres

De 9:15 a 13'00 h

De 9:00 a 12'45 h

organització etapa

Grups reduits

Desdoblament 4t EI

Agrupaments flexibles

Suport generalitzat

tres grups

amb algunes sessions individuals en casos concrets

LUDO i TALLERS D'EXPERIMENTACIó
5è i 6è EI

JORNADA INTENSIVA SETEMBRE-JUNY

pati infantil

Com treballam?

Propostes
micro-espais

Educació lenta
4t EI

Projectes significatius

Intel·ligències múltiples Gardner

Participació famílies als projectes pedagògics

psico amb famílies

4t EI

ludo amb famílies

5è EI

projecte dels padrins 6è EI

ei menjador

i altres serveis

En funció de les instruccions de la Conselleria i de la possibilitat de configurar les activitats per grups de convivència-aula o diferents grups de convivència respectant la distància de 1,2 metres entre ells. A partir d'octubre.

L’activitat d’Escola Matinera es farà a l’espai de referència de cada grup de convivència o de diferents grups de convivència respectant la distància de 1,2 metres entre ells. A partir de dia 13

E x t r a e s c o l a r s

e s c o l a m a t i n e r a

4t EI

5è i 6è

13h (set. juny)

13'30 h (set. juny)

m e n j a d o r

d o r m i t o r i

El dormitori de 3 anys, desdoblat en 3 aules, es farà a la mateixa aula. Es recomana portar una bossa amb el llençol, manta (hivern) i coixí per tornar-la setmanalment neta.

comunicació

escola-famílies

DIA A DIA DE LES NOSTRES AULES I ALTRES ESDEVENIMENTS

COMUNICACIó

TUTORIA-FAMíLIA

COMUNICACIó

OFICIAL

telegram

com s'utilitzarà?

És un grup de difusió, només el tutor o la tutora i direcció podran enviar missatges.

per què s'utilitzarà?

Setmanalment es compartirà allò que passa a l'aula juntament amb un enlaç a un àlbum de fotografies de Google.

com hi puc accedir?

L'accés és voluntari i s'accedeix a través d'un link que trobareu al mail que us hem enviat desde la tutoria.

És necessari tenir l'APP baixada al nostre dispositiu.

grups de
cada aula

4t a

4t b

5è a

5è b

6è a

6è b

4t C

web de l'escola

com s'utilitzarà?

Setmanalment trobareu una notícia rellevant de l'etapa des d'on podreu conèixer una mica més les propostes pedagògiques.

per què s'utilitzarà?

A més de les notícies també trobareu un espai de cada etapa on es recolliran les propostes setmanals i altra documentació que trobem necessària.

com hi puc accedir?

A través del nostre navegador.


espai primària>curs

espai infantil>curs

gestib

què és?

Canal de comunicació oficial Escola-Família.

per què s'utilitzarà?

com hi puc accedir?

  • Signatura de circulars i comunicacions que abans es trobaven a l'agenda.
  • Avaluacions
  • ...

  • A través de la web.
  • Amb l'APP en els nostres dispositius.

ÉS NECESSARI TENIR COMPTE

gestib

A partir del 24 de setembre s'habilitaran les autoritzacions

procediments secretaria

1

2

3

ALTA AL GESTIBALERTA ESCOLAR

ACTUALITZACIÓ DADES

(mail i tel)

MOLTES GRÀCIES