Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2021-22

Pla d'actuació

objectius

MILLORAR LA TRAÇABILITAT DE CASOS I CONTACTES

02

REDUIR LA TRANSMISSIÓ DEL VIRUS

01

EQUITAT

100% PRESENCIALITAT

Aplicació del protocol de seguretat pels alumnes i el personal docent i no docent del centre

prevenció

creació de grups de convivència estables

 • No cal distància física
 • Si es relacionen diferents grups cal ventilació i mascareta
 • Formen part del grup estable la tutora o tutor i els especialistes si la major part de jornada laboral transcorre en aquest grup

HIGIENE

ALUMNES

 1. Arribada i sortida del centre
 2. Abans i després del àpats
 3. Abans i despŕes d'anar al lavabo
 4. Abans i després del pati

01

MESTRES

 1. Arribada al centre abans del contacte amb infants
 2. Abans i després del contacte amb aliments
 3. Abans i després d'acompanyar un infant al lavabo
 4. Abans i després d'anar al lavabo
 5. Abans i després de mocar un infant
 6. Una vegada cada dos hores

01

ALTRES INFORMACIONS

 1. Informar punts de rentat de mans
 2. Informar dels dispensadors amb solució hidroalcohòlica
 3. Penjar pòsters amb indicacions del rentat de mans

01

RENTAT DE MANS

mascareta

NO INDICADA

0-3

NO OBLIGATÒRIA

3-6

OBLIGATÒRIA

La mascareta ha de ser higiènica en compliment de la norma UNE o mascareta quirúrgica

0-3

6-12

12-18

OBLIGATÒRIA

accés
al
centre

ABSÈNCIA DE SIMPTOMOLOGIA AMB LA COVID 19

 • Temperatura més de 37'5 ºC
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Mal de coll i refredat nasal amb febre
 • Fatiga
 • Dolor muscular i /o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d'olfacte o gust
 • Qualsevol altre quadre infecciós

01

NO CONVIVENTS O CONTACTE ESTRET AMB UN POSITIU CONFIRMAT

02

ventilació

1

2

3

Ha de ser creuada i contínua el màxim d'hores possible

Obertura de finestres

 • CORREDERES O OSCIL·LOBATENTS: 20cm d'obertura


 • ALTRES: 45º d'obertura

Equilibri entre ventilació i confort tèrmic

Cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l'arribada d'alumnes, com a mínim una hora

4

5

6

Descansos amb l'aula buida

Cal ventilar durant 10 minuts i després tancar i escalfar l'espai

Llar d'infants

Obertura de 5 minuts cada mitja hora

Gimnasos i lavabos

Permanentment ventilat

7

Menjador

Portes i finestres obertes de manera continuada

neteja

i
desinfecció

No és necessària la desinfecció d'espais dins l'horari lectiu tot i que es valora la

importància d'incloure-la dins l'aprenentatge pedagògic d'ordre i neteja d'espais.
Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que
compleixin condicions d'higiene.

S'ha de netejar diàriament al final de la jornada

gestió de casos

ORGANITZACIÓ DE CENTRE

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES

01

MENJADOR

02

ESPAI

GIMNÀS

03

PATIS

04

ESPAIS DE REUNIÓ I TREBALL PEL PERSONAL

05

Í

Seran els grups classe o grups de treball

 • Ventilació
 • Rentat de mans
 • Disposició de l'alumnat en GCE
 • Distància si no és possible GCE
 • Pati junts amb mascareta

 • Aire lliure sempre que sigui possible
 • No mascareta si GCE

Mascareta si interaccionen diferents GCE

Per a desplaçar-se fins al pati cal portar la mascareta

 • Distància 1'5 m
 • Ús de mascareta
 • Si no és possible es faran reunions telemàticament

ORGANITZACIÓ DE CENTRE

ACOLLIDA MATINAL

06

ADAPTACIÓ

07

SORTIDES I COLÒNIES

08

REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES

09

ACTIVITATS EXTRAES

COLARS

10

Í

 • Ventilació
 • Ús de mascareta
 • Distància 1'5 m
 • Repartir els alumnes a les aules amb la mascareta posada

 • Per a llar d'infants i educació infantil
 • Només un acompanyant
  • Distància de l'adult amb altres alumnes i adults
  • Rentat de mans
  • ús de mascareta
  • No tingui símptomes ni sigui contacte estret
  • Es recomana que estiguin vacunats amb pauta completa

 • Es poden fer
 • bus:
  • Mascareta a partir de sis anys
  • Recomenable a partir de P3
  • No menjar ni beure
  • Ventilació
  • Rentat de mans
  • Deixar un espai entre diferents grups bombolla
  • Seure sempre al mateix seient i el mestre ha de tenir un registre d'on seu cada alumne


 • Preferiblement virtuals
 • Si són presencials:
  • mesures de seguretat
  • vacunació amb pauta completa

 • Es poden realitzar seguint la normativa específica

Entrades i sortides

diferents accessos, diferents grups

ús de la mascareta

rentat de mans

poden entrar les famílies al pati

ENTRADES I SORTIDES

LLAR D'INFANTS

Educació infantil

1r 2n i 3r primària

4t 5è i 6è primària

ESO

P0 i P1 i P2 PER LA PORTA PRINCIPAL

P3 I P4 PER LA PORTA DEL MIG DEL JARDINET

P5 PER L'AULA POLIVALENT

PEL PORTAL GRIS DEL CARRER SANT SEBASTIÀ

PEL PAVELLÓ, CARRER SANT SEBASTIÀ 85


sortides
AL PATI

INFANTIL

SECUNDÀRIA

PRIMÀRIA

De 10:55 a 11:25 hDE PRIMER A TERCER
10:25 a 10:55 h
DE QUART A SISÈ11:25 a 11:55 h

1r torn : 10’10-10’45.

3r i 4t

2n torn : 11’10-11’45.

1r i 2n

3r A 10’10-10’40

3r B 10’15-10’45

*baixen per escala metàl.lica

1rA 11’10-11’40

1rB 11’15-11’45

* baixen per escala de secretaria

4A 10’10-10’40

4B 10’15-10’45

*baixen per escala de secretaria

2nA 11’10-11’40

2nB 11’15-11’45

*baixen per escala del menjador

“L’èxit és la suma de petits esforços, repetits dia rere dia”. Robert Collier