Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

PSHG PREDSTAVLJA

FAKULTATIVNE PREDMETE U 2021./2022.

ŠPANJOLSKI JEZIK

PORTUGALSKI JEZIK

FRANCUSKI JEZIK

RUSKI JEZIK

MAKEDONSKI JEZIK

model C

SLOVENSKI JEZIK

model C

POVIJEST UMJETNOSTI I ARHITEKTURE

ARHEOLOGIJA

DRAMSKA KULTURA I UMJETNOST

FINANCIJSKA MATEMATIKA

KLIKNI na plusiće I ISTRAŽI

ŠPANJOLSKI JEZIK

NASTAVNICASANJA PADAVIĆ

Program nastave iz španjolskog jezika učenicima nudi upoznavanje osnova španjolskog jezika, odnosno razine A1, A2, B1, B2 ovisno o motiviranosti za učenje što im omogućava pristupanje ispitu iz španjolskog jezika na državnoj maturi, ispita DELE i eventualno studiranje španjolskog jezika. Pored gramatičkih sadržaja tijekom nastave obrađuju se razna leksička područja poput: opisa osobe, prostora, obitelj, snalaženje u gradu, odjeća, prehrana, zabava, glazba kao i kulturni te civilizacijski sadržaji vezani uz Španjolsku i Latinsku Ameriku. Uz glazbu, plesne korake, filmove i izvrsne recepte užitak je učiti španjolski jezik.

PORTUGALSKI JEZIK

ORGANIZIRA Centro de Língua Portuguesa

Škola ove godine opet nudi fakultativnu nastavu portugalskog jezika, kulture i povijesti.Nastava će se održavati jednom tjedno u terminu po dogovoru, kao blok sat (2 × 45 min). Učenici koji se prijave, dobit će sve materijale od profesora.Čekamo vas! Dođite i naučite portugalski.NUDIMO POČETNI I NAPREDNI STUPANJ.Vidimo se uskoro!

FRANCUSKI JEZIK

ZAŠTO UČITI FRANCUSKI:1.Francuski je, s engleskim, jedini jezik koji se govori na 5 kontinenata,2.Jezik je diplomacije i međunarodnih organizacija,3.Na internetu, francuski je treći jezik, nakon engleskog i njemačkog jezika,4.Francuski je jezik kulture. Nastavu francuskog jezika prate putovanja u svijet mode, gastronomije, umjetnosti, arhitekture i znanosti.

bienvenue

RUSKI JEZIK

NASTAVNICAMIRELA TONKOVIĆ BRKLJAČA

Fakultativna nastava ruskog jezika je namijenjena učenicima koji se žele upoznati s jednim novim, pomalo egzotičnim slavenskih jezikom. Radi se o jeziku koji nije zastupljen u našim školama tako da će biti zasigurno zanimljiv dijelu učenika naše Gimnazije. Ciljevi fakultativne nastave ruskog jezika su savladavanje ćirilice u pismu, čitanje jednostavnih i kratkih dijaloga i tekstova, osnovna komunikacija pri upoznavanju, predstavljanje sebe i drugih osoba, upoznavanje s osnovnim, jednostavnih i svakodnevnim vokabularom. Važna komponenta bi bila i kultura i civilizacija kao sastavni dio učenja nekog stranog jezika. Jedan od ciljeva je također i prihvaćanje i uvažavanje različitosti.

MAKEDONSKI JEZIK - MODEL C

NASTAVNICAnatalija lekovska

Cilj fakultativne nastave makedonskog jezika i nacionalne kulture je da kod učenika razvije svijest, trajni interes i želju za njegovanje, učenje i primjenjivanje makedonskog jezika kao najkarakterističnije obilježje osobnog i nacionalnog identiteta makedonskog naroda. Cilj je i da ih spremi za nastavak školovanja na makedonskom jeziku na fakultetu, da ih osposobi za pismenu i govornu komunikaciju na književnom makedonskom jeziku i za čitanje raznih tekstova.

SLOVENSKI JEZIK - MODEL C

NASTAVNICA

Program učenja slovenskoga jezika i kulture – model C namijenjen je učenicima srednjih škola slovenske nacionalna manjine na području Primorsko-goranske županije, a moći će ga učiti i svi naši učenici koji to žele. Nastava slovenskog jezika odvijala bi se dva sata tjedno, tj. 70 sati ukupno godišnje .

POVIJEST UMJETNOSTI I ARHITEKTURE

NASTAVNIKTHEODOR DE CANZIANI

Fakultativna nastava Povijesti umjetnosti i arhitekture namijenjena je učenicima drugog do četvrtog razreda gimnazije svih usmjerenja, odnosno učenicima koji nisu u mogućnosti sudjelovati u izbornoj nastavi Likovne umjetnosti .Tematski plan i program vezan je za teme iz likovnih umjetnosti, povijesti umjetnosti, designa, primijenjenih umjetnosti, aktualnih likovnih izložbi i baštine grada Rijeke i regije. Nastava se odvija u školi, ali njezin veći dio odvija se kao terenska nastava gdje polaznici zorno na terenskim primjerima uz predavanja nastavnika imaju prilike učiti od stručnjaka iz različitih vidova likovnih umjetnosti kao i likovnih umjetnika.

ARHEOLOGIJA

NASTAVNIKJAKŠA MLAČIĆ

Nastava proučava i poučava prapovijesnu arheologiju, antičku arheologiju ranokršćansku i srednjovjekovnu. Učenici se upoznaju s najvažnijim ostacima i nalazištima od kasne antike do srednjeg vijeka s posebnim naglaskom na Rijeku i širu okolicu. Nastava je učionična i terenska, realizira se kroz projekte i teme planirane kurikulom. Terenska nastava uključuje jednodnevne i višednevne izlete s posjetima muzejima i lokalitetima u okolici Rijeke, Zagreba i u Krapini prema mogućnosti realizacije. Tempo i realizacija planiranih aktivnosti ovisiti će o epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj.

DRAMSKA KULTURA I UMJETNOST

NASTAVNICAMARIJANA TRINAJSTIĆ

Sudjelovanje u dramskim aktivnostima omogućuje učenicima izražavanje i oblikovanje osjećaja, mišljenja i stavova o sebi i drugima, upoznavanje, razumijevanje i propitivanje međuljudskih odnosa te oblikovanje vlastita osobnog i socijalnog identiteta. Dramskim izražavanjem učenici snažno razvijaju svoje komunikacijske sposobnosti (govorne, tjelesne, scenske), jačaju sigurnost i samopouzdanje u javnom nastupu stječući tako kompetencije i vještine javnog osobnog komuniciranja kako u formama i žanrovima dramskog medija tako i putem drugih izvedbenih medija i tehnologija.

FINANCIJSKA MATEMATIKA

NASTAVNICAVENDI ŽIGMAN

Danas se aktivno sudjelovanje pojedinaca u ekonomskom životu smatra gotovo nezamislivim bez odgovarajuće razine osnovne financijske pismenosti. Financijska matematika učenicima će pružiti specifične numeričke, statističke i logičke vještine koje se odnose na spretnost u računanju, preračunavanju i razumijevanju financijskih kalkulacija. Suradničkim učenjem i sudjelovanjem u projektima učenici će doznati nešto više o upravljanju novcem, planiranju troškova, ulozi poreza i banaka, osiguranjima i štednji. Mudrost upravljanja novcem važna je za pojedinca, ali i za cijelu obitelj i društvo.