Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Reunió d'aula 5è

Curs 2021-2022

Parlarem de...

Horaris

Agrupaments

2

3

Deures

Agenda

Hàbits

4

5

6

Com els ajudem.

Classroom

Sortides

7

8

9

Reflexió

Entrevistes

Torn de preguntes

10

11

12

L'equip de mestres

1

Equip de mestres

Gerard Calba

DaniHermida

Raquel Oliver

Enric Serras

EstherGarcia

AnnaTorralbo

Tutor

Tutor

Religió

Anglès

Educació Física

Plàstica

Música

Tutor5è B

Tutora5è A

Docència compartida

Cristina Munuera

Educació Especial

Horari 5è A

Horari 5è B

Lorem ipsum dolor sit amet

Octubre

AGENDA

Bona organització(tasques a fer i tasques acabades).Comunicació Família-Escola(Entrevistes, comunicats, faltes d'assistència...).

01

L'alumne l'ha de portar SEMPRE.Mantenir-la neta i en bon estat.

Urgències per telèfon.

Informacions amb marge de temps.

Comunicacions que afecten el mateix dia.

Resoldre petits reptes.Cerca d'informació.Hàbit lector.Practicar operacions.Explicar el que s'apren.

DEURES

Gamificació interactiva.Tasques al Drive i Classroom.Feines per acabar.Reforçar algun aspecte....

Deures

Ha de ser una activitat DIVERTIDA i NO terrorífica.Un moment de reuniói per compartir.

Siguin curiosos.No tinguin por a equivocar-se.Siguin conscients del propi aprenentatge.Adquireixin autonomia.

HÀBITS

DEURES INTERACTIUS

ÚTILS

ATRACTIUS

DRIVE CLASSROOM

75%

Cal disposar d’un ordinador amb bon funcionament a casa per fer aquests treballs o preveure l’ús de la biblioteca municipal per realitzar-los.

Aquest curs utilitzarem el DRIVE i CLASSROOMamb comptes personals.Ús exclusiu per a dur a terme tasques demanades a l'escola o per estudiar de manera més divertida i amena.

L’espai Moodle;eina per a l’estudi de diferents àrees.

Famílies

Com els ajudem:

Si surten bé, perfecte.Si no surten bé:- Suports ajustats.- No fer-ho per ells.

Facilitar els recursos possibles.Mostrar interès pel que aprenen.Mostrar curiositat pel que fan.Escoltar el que expliquen.Llegir amb ells.Donar suport i confiança.Gaudir amb ells.

Sortides

Sortides

Atenció!

En cas de no assistència a la sortida, per causa justificada, es retornarà als pares l’import corresponent a aquella sortida.

Hem de tenir en compte l'hora de sortida i d'arribada iser puntuals.

Cal retornar sempre l’autorització de la sortida, degudament signada, en els terminis marcats.

Dimecres de 13:00h a 14:00h.

ENTREVISTES

En algun cas la trobada pot ser presencial.(Acudir a secretaria).

Les trobades seràn prioritàriament telemàtiques.

"En temps de canvi, els qui estiguin oberts a l'aprenentatge s'apoderaran del futur, mentre que aquells que creuen saber-ho tot estaran ben equipats per un món que ja no existeix."

Eric Hoffer

3

GRÀCIES!

2

1

4

Escola del Mar