Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2

4

4

3

1

1

1

3

2

1

9

2

8

6

7

5

2

6

4

3

3

5

4

3

1

2

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

Légende

/ info

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen ( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

SLOW CITY -Magid el Ouardi(FRNL ENG)Inès InésDis leursvertel het henTell themInès InèsArbreC’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mèreComfort,BeautéEt forceBoomHet is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klimTroostSchoonheidEn krachtTreeIt's like I'm climbingComfortBeautyAnd strengthInès InèsCèdreComment est-tu rester debout?Encore tu es grand et fortsurprenantAprès toutes les tentatives dévastatricesdes envahiseuresCederHoe heeft u zich rechtop kunnen houden?Nog steeds bent u groot en sterk.VerrassendNa al de erwoestende pogingenvan indringersCedarHow come you’re are still standing upright?Still you are big and strongsurprisinglyAfter all the devastating attemptsOf all the invadersInès InèsMalgré tout çaTu es resté fortTu es notre plus grande fiertéTu es le gardien de notre héritageNos chants, nos coeurs, …Ondanks dat allesBent u sterk gebleven bleefU bent onze grootste trotsU bent de bewaarder van ons erfgoedOnze liederen, onze harten, ...Despite all thatYou stayed strongYou are our greatest prideYou are the keeper of our heritage,Our songs, our hearts,Inès InèsTu veille sur tous les arbresQui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

SLOW CITY -Magid el Ouardi(FRNL ENG)Inès InésDis leursvertel het henTell themInès InèsArbreC’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mèreComfort,BeautéEt forceBoomHet is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klimTroostSchoonheidEn krachtTreeIt's like I'm climbingComfortBeautyAnd strengthInès InèsCèdreComment est-tu rester debout?Encore tu es grand et fortsurprenantAprès toutes les tentatives dévastatricesdes envahiseuresCederHoe heeft u zich rechtop kunnen houden?Nog steeds bent u groot en sterk.VerrassendNa al de erwoestende pogingenvan indringersCedarHow come you’re are still standing upright?Still you are big and strongsurprisinglyAfter all the devastating attemptsOf all the invadersInès InèsMalgré tout çaTu es resté fortTu es notre plus grande fiertéTu es le gardien de notre héritageNos chants, nos coeurs, …Ondanks dat allesBent u sterk gebleven bleefU bent onze grootste trotsU bent de bewaarder van ons erfgoedOnze liederen, onze harten, ...Despite all thatYou stayed strongYou are our greatest prideYou are the keeper of our heritage,Our songs, our hearts,Inès InèsTu veille sur tous les arbresQui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès.

Arbre PoétikOfferande à une oude chênecocreatie met Sara Dykmans29/7 & 30/7 (11u - 17 u)+ chant/zang 29/07 J'acajuNLDe eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht gevenFRLe chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Arbre PoétikNLEen opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal.FRUn flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne.PROGRAM13/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPHPoet: Laurence Vieille &Aurélien Dony21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre PoétikNLVan oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw.FRDepuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau.PROGRAM20/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:Artist: RazzakPoet: Jan Ducheyne21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre PoétikDe passage van een reus à plus tardNLDeze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou.Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren.De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten.Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid.FRCet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou.Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer.L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

Arbre PoétikNLIn processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden.FRLes joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorésPROGRAM6/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,Poets: SpeakEasy21u30: Cinema Poétik

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSAls er een dag komtwaarop je je stem verliest,doordat je het niet gezegd krijgt,een bestaan on hold lijkt te staandoor onbegrip of nog niet klaar voor -Kijk dan in de spiegel.Ook al is het in je hoofd.Zie je daar staan.Als wie jij bent, in je eigen ogen.In het wegdromen, in het omarmen van.Er is de zon die schijnt, er is de zee diedoodgemoedereerd op en af, altijd opnieuwzich van niks of niemand aantrekt.Er is het twijfelen over waarin en waaruit.Er zijn de dagen waarop er van zon en zeegeen spoor te bekennen valt,Het grijs en grauw is.Haperende gedachten die blijven hangenals een plaat waar een kras op zit.Dan rechtstaan.Dan doorgaan.Dan overdrijven.Dan je geliefde ten huwelijk vragen.Dan zingen.Dan dansen.Dan bloemen schikken.Dan twijfel zaaien.Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn.Struikelen met of zonder stijl,Opveren.Recht in de ogen kijken,Minzaam glimlachen.Alle obstakels los uit de pols omzeilen.Om je heen kijkenen medestanders herkennen.Omarmen.Écht goed vastpakken.Loslaten.Even terloops onopvallend schitteren.Vanzelfsprekend geloven inWat onmogelijk lijkt.Uitgesproken, onzichtbaar ofDesnoods totaal onvoorzien ————Altijd ergens - No matter what or who -glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesprokenen vanzelfsprekendlandenin wie jijécht wilt zijn. Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSIf there comes a daywhen you lose your voice,because you don't get it said,an existence seems to be on holdbecause of incomprehension or not yet ready for -Then look in the mirror.Even if it's in your head.See you standing there.As who you are, in your own eyes.In dreaming away, in embracing.There is the sun that shines, there is the sea thatdead-tempered on and off, over and over againdoesn't care about anything or anyone.There is the doubt about where and from where.There are the days when there is sun and seanot a trace to be seen,It is grey and drab.Stuttering thoughts that lingerLike a record with a scratch on it.Then stand up.Then continue.Then exaggerate.Then propose to your beloved one.Then sing.Then dance.Then arrange flowers.Then sow doubt.Then be sun, sea and mountains at the same time.Stumbling with or without style,bounce.look straight in the eye,Smile affably.Circumventing all obstacles loose at the wrist.Look around youand recognize allies.Embrace.Grasping really firmly.Let go.Shine casually inconspicuously.Naturally believe inWhich seems impossible.Outspoken, invisible orCompletely unforeseen if necessary ————Always somewhere - no matter what or who -smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced and obviouslandinto who youreally wantto beJan Ducheyne RAINBOW WARRIORSS'il vient un jourquand tu perds ta voix,parce que tu ne peux pas le dire,une existence semble être en suspenspar incompréhension ou parcequ'ils ne sont pas encore prêts à -Regardez-vous ensuite dans le miroir.Même si c'est dans ta tête.Tu te vois debout là.Tel que vous êtes, à vos propres yeux.En rêvant, en s’embrassant.Il y a le soleil qui brille, il y a la mer quiFigé monte et descend, toujours à nouveaune se soucie de rien ni de personne.Il y a le douter sur le lieu et à la provenanceIl y a des jours où il n’y a ni soleil ni merpas une trace à voir.C'est gris et terne.Des pensées chancelantes qui s'attardentcomme un disque avec une égratignure dessus.Ensuite, se lever.Ensuite continuer.Ensuite exagérer.Ensuite proposer à ton amant de t'épouser.Ensuite chanter.Ensuite danser.Ensuite arranger des fleurs.Ensuite semer le doute.Puis être le soleil, la mer et les montagnesen même temps.Trébucher avec ou sans style,rebondir.Regarder droit dans les yeux,Sourire avec affabilité.Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet.Regarder autour de soiet reconnaître les alliés.Embrasser.Saisir fermement.LâcherBriller de manière décontractée et discrète.Croire naturellement enCe qui semble impossible.Franchement, invisible ouComplètement imprévu si nécessaire ————Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui -sourier, fermer les yeux un instant, puisdites-le prononcé et évidemmentatterrisseren qui tuvraiment as envied’ être.

BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien DonyFRC’est une ville avec des arbreset c’est Bruxelles et c’est Namurc’est Knokke Charleroi Blankenbergec’est Anvers et Arlonc’est une ville avec des arbresc’est toi moi un arbre un arbreencore un arbrec’est d’abord les arbres qui habitent cette villec’est l’arbre pour toi l’arbre pour moinous pour les arbresle peuple des arbres habite cette villeDes arbres et pas des petits minusculesOu des domestiques gentilsPas des arbres en treillisPas des arbres pour pisse de chienPas des arbres sortisDe têtes gominées, sérieusesQui imaginent des parcs closOù chaque arbre à sa placeSon matricule et son collierPas des arbres flétrisSolitaires et morosesDes arbres comme… tu saiset on disloque les pelures de bétonqui étouffent la terreon pulvérise les macadamon broie l’asphalteon désagrège le bitumeon charpie le goudronon fracasse les revêtementset on plante là et là et à gogo et à foisonun arbre un arbre un arbre un arbreencore un arbreet nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyonset nous guettons comment les arbreshabitent la citécar vraiment les arbres saventcomment bien habitercomment renouveler l’airet respirer sous terrecomment collaborer et aider les plus faibleset comment sous la terre emmêler nos racinesc’est une ville avec des arbreset nos maisons sont là,nichées aux intersticesd’une cité habitée par les arbresils sont nos gardiens ils sont nos maîtresnous sommes leurs disciplesc’est une ville avec des arbresnotre terreau est leur humusnous sommes humblesà nouveau de côtoyer les arbreset les villes de toute la terrese touchent à branches nuesà branches vertes à branches offertesC’est une ville avec des arbresDes arbres-frèresqui nouent de leurs racinesTa peine avec leur forceEt donnent à tes défaitesCe qu’il faut de sagessePour ne pas en creverc est une ville avec des arbresqui ne disent rienseulement cela, qu’ils poussent bienet qu’avec eux reviennent les oiseauxet les insectes, les animauxsauvageset nos chemins s’immiscent en beautédans leurs épaisseurs d’arbresnous apprenons à nos enfantsà vivre avec les arbresle monde entier vit avec l’arbrel’eau qui tombe en délugeruisselle sous la terre poreusedu peuple des arbresUne ville avec des arbresPour que naissent à ses piedsDes BrassensDes BeaucarneDes poètes et des fousDes hommesDes femmesEt des enfantsAux yeux plus clairsD’avoir pour cielDes feuilles diaphanesDes soleils éclatésAu faîte des ramuresC’est une ville avec des arbresA planter dans ta villeUne graine à semerAux trottoirs des avenuesUne ville avec des arbresUn poème sur les lèvresDes cités de demainENGIt's a city with treesand it's Brussels and it's Namurit's Knokke Charleroi Blankenbergeit's Antwerp and Arlonit's a city with treesit is thou I a tree a treeanother treeit is primarily the trees that inhabit this cityit's the tree for you the tree for meus for the treesthe people of trees inhabit this cityTrees and no small minisculesOr friendly servantsNo trellis treesNo dog piss treesNo trees with bulgingdaubed heads, seriousWho imagines closed parksWhere every tree has its placeHis registry number and his collarNo withered treesSolitary trees and desolate onesTrees like... you knowand we disrupt the concrete shellsthat choke the earthwe crush the macadamiawe shatter the asphaltwe pulverize the bitumenwe grind the tarwe demolish the roadand we plant there and there and abundantly and profuselya tree a tree a tree a treeand another treeand we dwell where the treestolerate us being thereand we spy on the treeshow they inhabit the citybecause, really, the trees knowhow to properly inhabit the cityhow to renew the skyand be able to breathe undergroundhow they can work togetherand help the weakestand how they under the earth our rootsto entangle with each otherit's a city with treesand our houses are there,nestled in the spaces between themof a neighborhood inhabited by treesthey are our guards, they are our masterswe are their disciplesit's a city with treesour cultivation soil is their humuswe are humbled againto shoulder to shoulder againto be able to stand with the treesand cities all over the earthtouch each other with bare brancheswith green branches with outstretched branchesIt's a city with treesBrotherhood treestying their roots togetherYour effort with their strengthThey give to your defeatsthe wisdom they needNot to burst openit's a city with treeswho say nothingonly this, that they grow welland that with them the birds returnand the insects, the wild animalsand our paths cross in beautyin their thick treeswe teach our childrento live with the treesthe whole world lives with the treethe falling water through the cloudburstgushes beneath the porous earthof the tree folkA city with treesThat at his feetthe Brassensde Beaucarnecan be bornThe Poets and the MadmenMenWomenand childrenwith bright eyesThat like heavenhave translucent leaves,bursting sunson the crownsIt's a city with treesTo plant in your cityA seed to sowOn the sidewalks of the avenuesA city with treesA poem on the lipsThe residential areas of tomorrowNLHet is een stad met bomenen het is Brussel en het is Namenhet is Knokke Charleroi Blankenbergehet is Antwerpen en Aarlenhet is een stad met bomenhet is gij ik een boom een boomnog een boomhet zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonenhet is de boom voor u de boom voor mijwij voor de bomenhet bomenvolk bewoont deze stadBomen en geen kleine minisculetjesOf vriendelijke bediendenGeen latwerk-bomenGeen hondenpis bomenGeen bomen met uitpuilendebekladde hoofden, ernstigeWie stelt zich gesloten parken voorWaar elke boom zijn plaats heeftZijn registernummer en zijn halsbandGeen verlepte bomenSolitaire bomen en troostelozeBomen zoals... ge weet welen we ontwrichten de betonschillendie de aarde verstikkenwe vermorzelen de macadamwe verbrijzelen het asfaltwe verpulveren het bitumenwe vermalen de teerwe slopen het wegdeken we planten daar en daaren overvloedig en rijkelijkeen boom een boom een boom een boomen nog een boomen we verblijven daar waar de bomenons tolereren dat we daar zijnen we bespieden de bomenhoe ze de stad bewonenwant, echt waar, de bomen wetenhoe ze de stad goed moeten bewonenhoe ze de lucht kunnen hernieuwenen ondergronds kunnen ademenhoe ze kunnen samenwerkenen de zwaksten kunnen helpenen hoe ze onder de aarde onze wortelsmet elkaar kunnen verstrengelenhet is een stad met bomenen onze huizen zijn daar,genesteld in de tussenruimtenvan een wijk bewoond door bomenzij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesterswij zijn hun discipelenhet is een stad met bomenonze teeltgrond is hun humuswe zijn weer nederig om opnieuwschouder aan schoudermet de bomen te kunnen staanen steden over de hele aarderaken elkaar aan met kale takkenmet groene takken met uitreikende takkenHet is een stad met bomenBroederschapsbomen die hun wortels samenknopenUw inspanning met hun krachtZij geven aan uw nederlagende wijsheid die ze nodig hebbenOm er niet van open te barstenhet is een stad met bomendie niets zeggenslechts dit, dat ze goed groeienen dat met hen de vogels terugkerenen de insecten, de wilde dierenen onze paden kruisen elkaar in schoonheidin hun dikke bomenwij leren onze kinderente leven met de bomende hele wereld leeft met de boomhet neerstromende water door de wolkbreukgutst onder de poreuze aardevan het boomvolkEen stad met bomenOpdat aan zijn voetende Brassensde Beaucarnekunnen geboren wordenDe dichters en de gekkenMannenVrouwenEn kinderenmet heldere ogenDie als hemeldoorschijnende bladeren hebben,uiteenspattende zonnenaan de kruinenHet is een stad met bomenOm in uw stad te plantenEen zaadje om te zaaienOp de trottoirs van de lanenEen stad met bomenEen gedicht op de lippenDe woonwijken van morgen

DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasyORIGINALIn my dreamsThe milk never spoilsAnd I learn to appreciate chipped chinaI speak French like orchids wouldStiff and beautifulI write love songsOn the tips of lark’s wingsPaint roses on white wallsCollect bits of bright coloured plasticDans mes rèvesLe lait ne se gâte jamaisEt j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchéeJe parle français comme les orchidées le feraientRigide et beauj'écris des chansons d'amourSur le bout des ailes d'AlouettePeins des roses sur des murs blancsCollecte des morceaux de plastique de couleur viveIn mijn dromenDe melk bederft nooitEn ik leer de scherven porselein te waarderenIk spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doenStijf en mooiIk schrijf liefdesliedjesOp de toppen van de vleugels van de leeuwerikSchilder rozen op witte murenVerzamel stukjes helder gekleurd plasticIn my dreamsI do see mountainsNever unreachableI float downstreamLike water to the seaIt's no wonder,That we dreamIt's no wonder,That we hopeIt's no wonderThat we want to flyIt's no wonderThat you crawl with meDans mes rèvesje vois des montagnesJamais inaccessibleje flotte en avalComme l'eau à la merCe n'est pas un miracle,Que nous rêvonsCe n'est pas un miracle,Que nous esperonsCe n'est pas un miracle,Que nous voulons volerCe n'est pas un miracle,Que tu rampes avec moiIn mijn dromenZie ik bergenNooit onbereikbaarDrijf ik stroomafwaardsAls water naar de zeeHet is geen wonder,Dat wij dromenHet is geen wonder,Dat wij hopenHet is geen wonderDat wij willen vliegenHet is geen wonderDat jij bij mij kruiptIt is not a miracleWhen I bake an apple pieIt is not a miracleTo want to shareCe n'est pas un miracleQuand je fais une tarte aux pommesCe n'est pas un miracleA vouloir partagerHet is geen wonderwanneer ik een appeltaart bakHet is geen wonderOm te willen delenHet is geen droom,It’s not a dreamCe n'est pas un rêveCe n'est pas un rêveHet is geen droom,Het is geen droomC’est pas une rêveWhat do you see in your dreams?Que voyez-vous dans vos rêves ?Wat zie jij in jouw dromen?L’assiolo scandisce le oreIntreccia pensieri notturniFunge da svegliaChe le lucciole contano// Le lucciole fanno la contaGiocano a nascondinoCon i tuoi occhiLa civetta spalanca gli occhiAlla risata di qualcunoChe ha qualcosa da direThe scops owl marks the hoursIntertwine nocturnal thoughtsIt acts as an alarm clockThat the fireflies count // The fireflies do the countThey play hide and seekWith your eyesThe owl opens its eyes wideTo someone's laughWhich has something to sayLe petit-duc marque les heuresEntrelacer les pensées nocturnesIl fait office de réveilQue les lucioles comptent // Les lucioles comptentIls jouent à cache-cacheAvec tes yeuxLa chouette ouvre grand les yeuxAu rire de quelqu'unQui a quelque chose à direDe dwerguil markeert de urenVerstrengelt de nachtelijke gedachtenHet werkt als een wekkerDat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellenZe spelen verstoppertjeMet jouw ogenDe uil doet zijn ogen wijd openOm iemands lachdie iets te zeggen heeftOn tisseUne tresseIvreDe LaineDe ferRéticule sur mannequinÀ animerAu Jus de pommeDes perruches avec perruqueWe weaveA braidDrunkOf woolOf ironReticle on mannequinTo animateApple juiceParakeets with wigsOn tisseUne tresseIvreDe LaineDe ferRéticule sur mannequinÀ animerAu Jus de pommeDes perruches avec perruquewij weveneen vlechtDronkenvan wolvan ijzerEen damestas op een etalagepopOm gereanimeerd te worden animerenMet appelsapParkieten met pruikenSuono che è parruccaE distrazione per chi lo senteMa pieno di appelli di pappagalli liberatiIn un parco a loro estraneoChiunque può sentirliMa nessuno li ascoltaSound that is wigAnd distraction for those who hear itBut full of rescued parrot appealsIn a park foreign to themAnyone can hear themBut nobody listens to themSon qui est perruqueEt la distraction pour ceux qui l'entendentMais plein d'appels de perroquets sauvésDans un parc qui leur est étrangerTout le monde peut les entendreMais personne ne les écouteGeluid dat een pruik isEn afleiding voor wie het hoortMaar vol geroep van geredde papegaaienappsIn een park dat hen vreemd isIedereen kan ze horenMaar niemand luistert naar henPerchedPerchéNeergestrekenPerchéAppollaiatoWei geht et?How are you?Comment ca va?Hoe gaat het met jou?Bomi kaaft eng archenGrandma buys an arkGrand-mère ahète ue archeOma koopt een ark

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Douwe RubbenSlow City - KNEPHNLPLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond.Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven.FRPLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne.Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM @ Park Poétik30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina MagalhãesDe ongehoorden - K.A.K. en CREWNLEen live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek.Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan.Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna.Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai.Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen.CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”,die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid.FRUn spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public.Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante.Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes.CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux.performance @Park Poétik 20 & 21/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De MaeyerBLIK VOORUIT - Bert De JongheNLBLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken.De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum.Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot dehoudbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom?Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurFRBLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité.Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption.Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ?Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De MaeyerImmersabilis - Cie Chaussons RougesNLDe koorddansers van Immersabilis zijn spinsters.Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens.Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen.Zoals trekvogels zijn ze op doorreis.Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoonom te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden.FRLes funambules de Immersabilis sont des fileuses.Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie.Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder.Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage.Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophonepour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé.performance @Park Poétik 4 - 5/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De MaeyerESPACES CYCLOPHONES - Francois CysNLMeer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend!FRLes espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité..installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesAUTOUR DU CHANT - Partenariat MarconiNLMuzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier.Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab.FRLa musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert.Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab.atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein RassimPlatform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin communityNLLaat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak!Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!?Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan.FRPromenade en musique et en motsLaissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues !Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense !Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci.promeade poétik: 15/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Estefania Huygen & Timur MagomedgadzhievSilent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & ZinnemaNLPark Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer...Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven!Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje !FRPark Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater...Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant!Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco …Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme.Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Roland PauwelsKaravan Klassik - Jérôme PorspergerClassic music + live singingpart of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .Filmrealisation: Roland PauwelsPhosphographons! - Maria DermitzakiNLPhosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt.Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek!FRPhosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle.Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière !Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante !installation @Park Poétik: 26/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Roland PauwelsFiesta Poétik / soundsystemfestivalFIESTA POÉTIKsoundsystemfestival 28/9/21SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE__Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar__Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's__Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB__Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond__L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singingMOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst)__ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes__BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop !__Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove__A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mix

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De MaeyerSlakkenrace- Le DirecteurNLEen wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?!FRUne course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel !performance @Park Poétik: 4/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina MagalhãesHep! Toilettes!- Cie DisMoiOuiNLEen dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan!Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud!FRUn besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive!Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands!performance @Park Poétik: 11/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Hussein RassimSongs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPHNLPeggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem.En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel.Realisation: KNEPH + Peggy Lee CooperPaintings: Theodoor De RoeyFRAvec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché.Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant.Realisation: KNEPH + Peggy Lee CooperPaintings: Theodoor De RoeyPerformance @Park Poétik 12/09/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOISNLRE-TAP TA RÈGLEiemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiekby Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUSelf in een glasbol, langdurige performanceby Productions en zonenFRRE-TAP TA RÈGLEune personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le publicpar Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUSune elfe dans une bulle à verre.by Productions en zonen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyerle CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)- Atelier / Projet citoyen -Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT)Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesRENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik)FRDᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ.ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs.Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes.Et si on laissait plutôt la place à la Montagne?▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes.Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques.▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer.https://soundcloud.com/matcalantPerformance @Parking Poétik 18/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De MaeyerWasmannen - Man in PakNL4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-GillisZe wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache.FR4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus.performance @Park Poétik 07/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.Cinema Poétik - KNEPHNLGedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst.Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik.PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemersFRPendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest.Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik.ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autres

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De MaeyerCircus & body music walk - Cie airblowNLCie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein.FRUn parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain.La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine.promenade poétik: 31/7/21

video: Lisa PleysierBe Bubbled- Ron JaluaiEke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ...Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visagesIn de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétikRon Jaluai, BE BUBBLEDSoldier Hems

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De MaeyerZebraman - Alain RinckhoutNLMan ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad.Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman.FRUn homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton.De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman.Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project fromPark Poétik byKNEPH .Filmrealisation: Evert De MaeyerAtelier Léon - Seppe BaeyensNLAtelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken.FRAtelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques.atelier @Park Poétik 16-20/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle TalsmaSKRYF - Gijs Van BonNLDe zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopjezand creëert de magie van het woord.De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers .....Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten.Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam.Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan.FRL'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot.L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts .....Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants.Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau.Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania HuygenT.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban DistortionsNLEen enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst!FRUne énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest!Performance @Park Poétik 08/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Roland PauwelsBRUTOPIA - KNEPHNLKNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIAPROGRAM BRUTOPIA__20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPHDe vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema.__21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles SauvageDaarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park.FRKNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIAPROGRAM BRUTOPIA__20u30 ARBRE POÉTIKPerformance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPHLes vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain.__21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles SauvageEnsuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.

Arbre Poétik - cocreation Graziëlla & Daniëlpoem Laurence Vieille & Aurélien DonyAutour du chant - Partenariat MarconiAtelier Léon - Seppe BaeyensFiesta Poétik / soundsystemfestivalRendez-nous la montagne (Parking Poétik)Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin communityBRUTOPIA - KNEPH

Arbre Poétik - Razzakpoem Jan DucheynImmersabilis - Cie chaussons rougesSilent disco / funeral of norms celebration partySongs from the sideshow - Peggy Lee Cooper

1

Arbre Poétik - cocreation Hubbie & KNEPHpoem SpeakEasyEspaces cyclophones - Francois CysEr was eens / Il était une foisBe Bubbled - Ron JaluaiCircus & body music walk - Cie airblowT.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban Distortions

1

2

3

4

4

Arbre Poétik - Cocreation Sara Dykmanspoem - Magid el OuardiSlow city - KNEPHDe ongehoorden - K.A.K. & CREWBlik vooruit - Bert De JongheSlakkenrace- Le DirecteurHep! Toilettes!- Cie DisMoiOuiWasmannen - Man in PakCinema Poétik - KNEPHZebraman - Alain RinckhoutSkryff - Gijs van Bon

1

2

1

3

2

2

Arbre Poétik - Charles DjeumouKaravan Klassik - Jérôme PorspergerPhosphographons! - Maria Dermitzakile CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)

6

7

9

8

3

5

6

4

4

3

5

1

info

3

2

SLOW CITY -Magid el Ouardi(FRNL ENG)Inès InésDis leursvertel het henTell themInès InèsArbreC’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mèreComfort,BeautéEt forceBoomHet is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klimTroostSchoonheidEn krachtTreeIt's like I'm climbingComfortBeautyAnd strengthInès InèsCèdreComment est-tu rester debout?Encore tu es grand et fortsurprenantAprès toutes les tentatives dévastatricesdes envahiseuresCederHoe heeft u zich rechtop kunnen houden?Nog steeds bent u groot en sterk.VerrassendNa al de erwoestende pogingenvan indringersCedarHow come you’re are still standing upright?Still you are big and strongsurprisinglyAfter all the devastating attemptsOf all the invadersInès InèsMalgré tout çaTu es resté fortTu es notre plus grande fiertéTu es le gardien de notre héritageNos chants, nos coeurs, …Ondanks dat allesBent u sterk gebleven bleefU bent onze grootste trotsU bent de bewaarder van ons erfgoedOnze liederen, onze harten, ...Despite all thatYou stayed strongYou are our greatest prideYou are the keeper of our heritage,Our songs, our hearts,Inès InèsTu veille sur tous les arbresQui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

SLOW CITY -Magid el Ouardi(FRNL ENG)Inès InésDis leursvertel het henTell themInès InèsArbreC’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mèreComfort,BeautéEt forceBoomHet is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klimTroostSchoonheidEn krachtTreeIt's like I'm climbingComfortBeautyAnd strengthInès InèsCèdreComment est-tu rester debout?Encore tu es grand et fortsurprenantAprès toutes les tentatives dévastatricesdes envahiseuresCederHoe heeft u zich rechtop kunnen houden?Nog steeds bent u groot en sterk.VerrassendNa al de erwoestende pogingenvan indringersCedarHow come you’re are still standing upright?Still you are big and strongsurprisinglyAfter all the devastating attemptsOf all the invadersInès InèsMalgré tout çaTu es resté fortTu es notre plus grande fiertéTu es le gardien de notre héritageNos chants, nos coeurs, …Ondanks dat allesBent u sterk gebleven bleefU bent onze grootste trotsU bent de bewaarder van ons erfgoedOnze liederen, onze harten, ...Despite all thatYou stayed strongYou are our greatest prideYou are the keeper of our heritage,Our songs, our hearts,Inès InèsTu veille sur tous les arbresQui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès.

Arbre PoétikOfferande à une oude chênecocreatie met Sara Dykmans29/7 & 30/7 (11u - 17 u)+ chant/zang 29/07 J'acajuNLDe eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht gevenFRLe chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSAls er een dag komtwaarop je je stem verliest,doordat je het niet gezegd krijgt,een bestaan on hold lijkt te staandoor onbegrip of nog niet klaar voor -Kijk dan in de spiegel.Ook al is het in je hoofd.Zie je daar staan.Als wie jij bent, in je eigen ogen.In het wegdromen, in het omarmen van.Er is de zon die schijnt, er is de zee diedoodgemoedereerd op en af, altijd opnieuwzich van niks of niemand aantrekt.Er is het twijfelen over waarin en waaruit.Er zijn de dagen waarop er van zon en zeegeen spoor te bekennen valt,Het grijs en grauw is.Haperende gedachten die blijven hangenals een plaat waar een kras op zit.Dan rechtstaan.Dan doorgaan.Dan overdrijven.Dan je geliefde ten huwelijk vragen.Dan zingen.Dan dansen.Dan bloemen schikken.Dan twijfel zaaien.Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn.Struikelen met of zonder stijl,Opveren.Recht in de ogen kijken,Minzaam glimlachen.Alle obstakels los uit de pols omzeilen.Om je heen kijkenen medestanders herkennen.Omarmen.Écht goed vastpakken.Loslaten.Even terloops onopvallend schitteren.Vanzelfsprekend geloven inWat onmogelijk lijkt.Uitgesproken, onzichtbaar ofDesnoods totaal onvoorzien ————Altijd ergens - No matter what or who -glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesprokenen vanzelfsprekendlandenin wie jijécht wilt zijn. Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSIf there comes a daywhen you lose your voice,because you don't get it said,an existence seems to be on holdbecause of incomprehension or not yet ready for -Then look in the mirror.Even if it's in your head.See you standing there.As who you are, in your own eyes.In dreaming away, in embracing.There is the sun that shines, there is the sea thatdead-tempered on and off, over and over againdoesn't care about anything or anyone.There is the doubt about where and from where.There are the days when there is sun and seanot a trace to be seen,It is grey and drab.Stuttering thoughts that lingerLike a record with a scratch on it.Then stand up.Then continue.Then exaggerate.Then propose to your beloved one.Then sing.Then dance.Then arrange flowers.Then sow doubt.Then be sun, sea and mountains at the same time.Stumbling with or without style,bounce.look straight in the eye,Smile affably.Circumventing all obstacles loose at the wrist.Look around youand recognize allies.Embrace.Grasping really firmly.Let go.Shine casually inconspicuously.Naturally believe inWhich seems impossible.Outspoken, invisible orCompletely unforeseen if necessary ————Always somewhere - no matter what or who -smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced and obviouslandinto who youreally wantto beJan Ducheyne RAINBOW WARRIORSS'il vient un jourquand tu perds ta voix,parce que tu ne peux pas le dire,une existence semble être en suspenspar incompréhension ou parcequ'ils ne sont pas encore prêts à -Regardez-vous ensuite dans le miroir.Même si c'est dans ta tête.Tu te vois debout là.Tel que vous êtes, à vos propres yeux.En rêvant, en s’embrassant.Il y a le soleil qui brille, il y a la mer quiFigé monte et descend, toujours à nouveaune se soucie de rien ni de personne.Il y a le douter sur le lieu et à la provenanceIl y a des jours où il n’y a ni soleil ni merpas une trace à voir.C'est gris et terne.Des pensées chancelantes qui s'attardentcomme un disque avec une égratignure dessus.Ensuite, se lever.Ensuite continuer.Ensuite exagérer.Ensuite proposer à ton amant de t'épouser.Ensuite chanter.Ensuite danser.Ensuite arranger des fleurs.Ensuite semer le doute.Puis être le soleil, la mer et les montagnesen même temps.Trébucher avec ou sans style,rebondir.Regarder droit dans les yeux,Sourire avec affabilité.Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet.Regarder autour de soiet reconnaître les alliés.Embrasser.Saisir fermement.LâcherBriller de manière décontractée et discrète.Croire naturellement enCe qui semble impossible.Franchement, invisible ouComplètement imprévu si nécessaire ————Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui -sourier, fermer les yeux un instant, puisdites-le prononcé et évidemmentatterrisseren qui tuvraiment as envied’ être.

BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien DonyFRC’est une ville avec des arbreset c’est Bruxelles et c’est Namurc’est Knokke Charleroi Blankenbergec’est Anvers et Arlonc’est une ville avec des arbresc’est toi moi un arbre un arbreencore un arbrec’est d’abord les arbres qui habitent cette villec’est l’arbre pour toi l’arbre pour moinous pour les arbresle peuple des arbres habite cette villeDes arbres et pas des petits minusculesOu des domestiques gentilsPas des arbres en treillisPas des arbres pour pisse de chienPas des arbres sortisDe têtes gominées, sérieusesQui imaginent des parcs closOù chaque arbre à sa placeSon matricule et son collierPas des arbres flétrisSolitaires et morosesDes arbres comme… tu saiset on disloque les pelures de bétonqui étouffent la terreon pulvérise les macadamon broie l’asphalteon désagrège le bitumeon charpie le goudronon fracasse les revêtementset on plante là et là et à gogo et à foisonun arbre un arbre un arbre un arbreencore un arbreet nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyonset nous guettons comment les arbreshabitent la citécar vraiment les arbres saventcomment bien habitercomment renouveler l’airet respirer sous terrecomment collaborer et aider les plus faibleset comment sous la terre emmêler nos racinesc’est une ville avec des arbreset nos maisons sont là,nichées aux intersticesd’une cité habitée par les arbresils sont nos gardiens ils sont nos maîtresnous sommes leurs disciplesc’est une ville avec des arbresnotre terreau est leur humusnous sommes humblesà nouveau de côtoyer les arbreset les villes de toute la terrese touchent à branches nuesà branches vertes à branches offertesC’est une ville avec des arbresDes arbres-frèresqui nouent de leurs racinesTa peine avec leur forceEt donnent à tes défaitesCe qu’il faut de sagessePour ne pas en creverc est une ville avec des arbresqui ne disent rienseulement cela, qu’ils poussent bienet qu’avec eux reviennent les oiseauxet les insectes, les animauxsauvageset nos chemins s’immiscent en beautédans leurs épaisseurs d’arbresnous apprenons à nos enfantsà vivre avec les arbresle monde entier vit avec l’arbrel’eau qui tombe en délugeruisselle sous la terre poreusedu peuple des arbresUne ville avec des arbresPour que naissent à ses piedsDes BrassensDes BeaucarneDes poètes et des fousDes hommesDes femmesEt des enfantsAux yeux plus clairsD’avoir pour cielDes feuilles diaphanesDes soleils éclatésAu faîte des ramuresC’est une ville avec des arbresA planter dans ta villeUne graine à semerAux trottoirs des avenuesUne ville avec des arbresUn poème sur les lèvresDes cités de demainENGIt's a city with treesand it's Brussels and it's Namurit's Knokke Charleroi Blankenbergeit's Antwerp and Arlonit's a city with treesit is thou I a tree a treeanother treeit is primarily the trees that inhabit this cityit's the tree for you the tree for meus for the treesthe people of trees inhabit this cityTrees and no small minisculesOr friendly servantsNo trellis treesNo dog piss treesNo trees with bulgingdaubed heads, seriousWho imagines closed parksWhere every tree has its placeHis registry number and his collarNo withered treesSolitary trees and desolate onesTrees like... you knowand we disrupt the concrete shellsthat choke the earthwe crush the macadamiawe shatter the asphaltwe pulverize the bitumenwe grind the tarwe demolish the roadand we plant there and there and abundantly and profuselya tree a tree a tree a treeand another treeand we dwell where the treestolerate us being thereand we spy on the treeshow they inhabit the citybecause, really, the trees knowhow to properly inhabit the cityhow to renew the skyand be able to breathe undergroundhow they can work togetherand help the weakestand how they under the earth our rootsto entangle with each otherit's a city with treesand our houses are there,nestled in the spaces between themof a neighborhood inhabited by treesthey are our guards, they are our masterswe are their disciplesit's a city with treesour cultivation soil is their humuswe are humbled againto shoulder to shoulder againto be able to stand with the treesand cities all over the earthtouch each other with bare brancheswith green branches with outstretched branchesIt's a city with treesBrotherhood treestying their roots togetherYour effort with their strengthThey give to your defeatsthe wisdom they needNot to burst openit's a city with treeswho say nothingonly this, that they grow welland that with them the birds returnand the insects, the wild animalsand our paths cross in beautyin their thick treeswe teach our childrento live with the treesthe whole world lives with the treethe falling water through the cloudburstgushes beneath the porous earthof the tree folkA city with treesThat at his feetthe Brassensde Beaucarnecan be bornThe Poets and the MadmenMenWomenand childrenwith bright eyesThat like heavenhave translucent leaves,bursting sunson the crownsIt's a city with treesTo plant in your cityA seed to sowOn the sidewalks of the avenuesA city with treesA poem on the lipsThe residential areas of tomorrowNLHet is een stad met bomenen het is Brussel en het is Namenhet is Knokke Charleroi Blankenbergehet is Antwerpen en Aarlenhet is een stad met bomenhet is gij ik een boom een boomnog een boomhet zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonenhet is de boom voor u de boom voor mijwij voor de bomenhet bomenvolk bewoont deze stadBomen en geen kleine minisculetjesOf vriendelijke bediendenGeen latwerk-bomenGeen hondenpis bomenGeen bomen met uitpuilendebekladde hoofden, ernstigeWie stelt zich gesloten parken voorWaar elke boom zijn plaats heeftZijn registernummer en zijn halsbandGeen verlepte bomenSolitaire bomen en troostelozeBomen zoals... ge weet welen we ontwrichten de betonschillendie de aarde verstikkenwe vermorzelen de macadamwe verbrijzelen het asfaltwe verpulveren het bitumenwe vermalen de teerwe slopen het wegdeken we planten daar en daaren overvloedig en rijkelijkeen boom een boom een boom een boomen nog een boomen we verblijven daar waar de bomenons tolereren dat we daar zijnen we bespieden de bomenhoe ze de stad bewonenwant, echt waar, de bomen wetenhoe ze de stad goed moeten bewonenhoe ze de lucht kunnen hernieuwenen ondergronds kunnen ademenhoe ze kunnen samenwerkenen de zwaksten kunnen helpenen hoe ze onder de aarde onze wortelsmet elkaar kunnen verstrengelenhet is een stad met bomenen onze huizen zijn daar,genesteld in de tussenruimtenvan een wijk bewoond door bomenzij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesterswij zijn hun discipelenhet is een stad met bomenonze teeltgrond is hun humuswe zijn weer nederig om opnieuwschouder aan schoudermet de bomen te kunnen staanen steden over de hele aarderaken elkaar aan met kale takkenmet groene takken met uitreikende takkenHet is een stad met bomenBroederschapsbomen die hun wortels samenknopenUw inspanning met hun krachtZij geven aan uw nederlagende wijsheid die ze nodig hebbenOm er niet van open te barstenhet is een stad met bomendie niets zeggenslechts dit, dat ze goed groeienen dat met hen de vogels terugkerenen de insecten, de wilde dierenen onze paden kruisen elkaar in schoonheidin hun dikke bomenwij leren onze kinderente leven met de bomende hele wereld leeft met de boomhet neerstromende water door de wolkbreukgutst onder de poreuze aardevan het boomvolkEen stad met bomenOpdat aan zijn voetende Brassensde Beaucarnekunnen geboren wordenDe dichters en de gekkenMannenVrouwenEn kinderenmet heldere ogenDie als hemeldoorschijnende bladeren hebben,uiteenspattende zonnenaan de kruinenHet is een stad met bomenOm in uw stad te plantenEen zaadje om te zaaienOp de trottoirs van de lanenEen stad met bomenEen gedicht op de lippenDe woonwijken van morgen

DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasyORIGINALIn my dreamsThe milk never spoilsAnd I learn to appreciate chipped chinaI speak French like orchids wouldStiff and beautifulI write love songsOn the tips of lark’s wingsPaint roses on white wallsCollect bits of bright coloured plasticDans mes rèvesLe lait ne se gâte jamaisEt j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchéeJe parle français comme les orchidées le feraientRigide et beauj'écris des chansons d'amourSur le bout des ailes d'AlouettePeins des roses sur des murs blancsCollecte des morceaux de plastique de couleur viveIn mijn dromenDe melk bederft nooitEn ik leer de scherven porselein te waarderenIk spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doenStijf en mooiIk schrijf liefdesliedjesOp de toppen van de vleugels van de leeuwerikSchilder rozen op witte murenVerzamel stukjes helder gekleurd plasticIn my dreamsI do see mountainsNever unreachableI float downstreamLike water to the seaIt's no wonder,That we dreamIt's no wonder,That we hopeIt's no wonderThat we want to flyIt's no wonderThat you crawl with meDans mes rèvesje vois des montagnesJamais inaccessibleje flotte en avalComme l'eau à la merCe n'est pas un miracle,Que nous rêvonsCe n'est pas un miracle,Que nous esperonsCe n'est pas un miracle,Que nous voulons volerCe n'est pas un miracle,Que tu rampes avec moiIn mijn dromenZie ik bergenNooit onbereikbaarDrijf ik stroomafwaardsAls water naar de zeeHet is geen wonder,Dat wij dromenHet is geen wonder,Dat wij hopenHet is geen wonderDat wij willen vliegenHet is geen wonderDat jij bij mij kruiptIt is not a miracleWhen I bake an apple pieIt is not a miracleTo want to shareCe n'est pas un miracleQuand je fais une tarte aux pommesCe n'est pas un miracleA vouloir partagerHet is geen wonderwanneer ik een appeltaart bakHet is geen wonderOm te willen delenHet is geen droom,It’s not a dreamCe n'est pas un rêveCe n'est pas un rêveHet is geen droom,Het is geen droomC’est pas une rêveWhat do you see in your dreams?Que voyez-vous dans vos rêves ?Wat zie jij in jouw dromen?L’assiolo scandisce le oreIntreccia pensieri notturniFunge da svegliaChe le lucciole contano// Le lucciole fanno la contaGiocano a nascondinoCon i tuoi occhiLa civetta spalanca gli occhiAlla risata di qualcunoChe ha qualcosa da direThe scops owl marks the hoursIntertwine nocturnal thoughtsIt acts as an alarm clockThat the fireflies count // The fireflies do the countThey play hide and seekWith your eyesThe owl opens its eyes wideTo someone's laughWhich has something to sayLe petit-duc marque les heuresEntrelacer les pensées nocturnesIl fait office de réveilQue les lucioles comptent // Les lucioles comptentIls jouent à cache-cacheAvec tes yeuxLa chouette ouvre grand les yeuxAu rire de quelqu'unQui a quelque chose à direDe dwerguil markeert de urenVerstrengelt de nachtelijke gedachtenHet werkt als een wekkerDat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellenZe spelen verstoppertjeMet jouw ogenDe uil doet zijn ogen wijd openOm iemands lachdie iets te zeggen heeftOn tisseUne tresseIvreDe LaineDe ferRéticule sur mannequinÀ animerAu Jus de pommeDes perruches avec perruqueWe weaveA braidDrunkOf woolOf ironReticle on mannequinTo animateApple juiceParakeets with wigsOn tisseUne tresseIvreDe LaineDe ferRéticule sur mannequinÀ animerAu Jus de pommeDes perruches avec perruquewij weveneen vlechtDronkenvan wolvan ijzerEen damestas op een etalagepopOm gereanimeerd te worden animerenMet appelsapParkieten met pruikenSuono che è parruccaE distrazione per chi lo senteMa pieno di appelli di pappagalli liberatiIn un parco a loro estraneoChiunque può sentirliMa nessuno li ascoltaSound that is wigAnd distraction for those who hear itBut full of rescued parrot appealsIn a park foreign to themAnyone can hear themBut nobody listens to themSon qui est perruqueEt la distraction pour ceux qui l'entendentMais plein d'appels de perroquets sauvésDans un parc qui leur est étrangerTout le monde peut les entendreMais personne ne les écouteGeluid dat een pruik isEn afleiding voor wie het hoortMaar vol geroep van geredde papegaaienappsIn een park dat hen vreemd isIedereen kan ze horenMaar niemand luistert naar henPerchedPerchéNeergestrekenPerchéAppollaiatoWei geht et?How are you?Comment ca va?Hoe gaat het met jou?Bomi kaaft eng archenGrandma buys an arkGrand-mère ahète ue archeOma koopt een ark

Arbre PoétikNLEen opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal.FRUn flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne.PROGRAM13/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPHPoet: Laurence Vieille &Aurélien Dony21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre PoétikNLVan oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw.FRDepuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau.PROGRAM20/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:Artist: RazzakPoet: Jan Ducheyne21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre PoétikNLIn processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden.FRLes joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorésPROGRAM6/8, Park van Vorst20u30 Arbre Poétik:cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,Poets: SpeakEasy21u30: Cinema Poétik

Arbre PoétikDe passage van een reus à plus tardNLDeze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou.Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren.De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten.Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid.FRCet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou.Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer.L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

Slow City - KNEPHNLPLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond.Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven.FRPLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne.Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM @ Park Poétik30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygenfilmrealisation: Douwe Rubben

De ongehoorden - K.A.K. en CREWNLEen live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek.Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan.Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna.Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai.Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen.CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”,die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid.FRUn spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public.Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante.Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes.CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux.performance @Park Poétik 20 & 21/07/21Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina Magalhães

BLIK VOORUIT - Bert De JongheNLBLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken.De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum.Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot dehoudbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom?Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurFRBLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité.Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption.Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ?Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurPlatform Poétik 2.0= het online artistiek archief van Park Poétik door KNEPHfilmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Slakkenrace- Le DirecteurNLEen wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?!FRUne course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel !performance @Park Poétik: 4/8/21filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Immersabilis - Cie Chaussons RougesNLDe koorddansers van Immersabilis zijn spinsters.Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens.Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen.Zoals trekvogels zijn ze op doorreis.Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoonom te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden.FRLes funambules de Immersabilis sont des fileuses.Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie.Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder.Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage.Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophonepour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé.performance @Park Poétik 4 - 5/08/21filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De Maeyer

Silent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & ZinnemaNLPark Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer...Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven!Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje !FRPark Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater...Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant!Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco …Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme.Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21filmrealisation: Estefania Huygen & Timur Magomedgadzhiev

AUTOUR DU CHANT - Partenariat MarconiNLMuzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier.Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab.FRLa musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert.Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab.atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães

Atelier Léon - Seppe BaeyensNLAtelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken.FRAtelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques.atelier @Park Poétik 16-20/08/21Filmrealisation: Evert De Maeyer

Fiesta Poétik / soundsystemfestivalFIESTA POÉTIKsoundsystemfestival 28/9/21SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE__Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar__Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's__Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB__Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond__L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singingMOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst)__ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes__BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop !__Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove__A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mixfilmrealisation: Roland Pauwels

ESPACES CYCLOPHONES - Francois CysNLMeer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend!FRLes espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité..installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De Maeyer

Karavan Klassik - Jérôme PorspergerClassic music + live singingpart of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21filmrealisation: Roland Pauwels

Phosphographons! - Maria DermitzakiNLPhosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt.Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek!FRPhosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle.Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière !Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante !installation @Park Poétik: 26/8/21Filmrealisation: Roland Pauwels

Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOuiNLEen dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan!Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud!FRUn besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive!Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands!performance @Park Poétik: 11/8/21filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina Magalhães

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Hussein RassimSongs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPHNLPeggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem.En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel.Realisation: KNEPH + Peggy Lee CooperPaintings: Theodoor De RoeyFRAvec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché.Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant.Realisation: KNEPH + Peggy Lee CooperPaintings: Theodoor De RoeyPerformance @Park Poétik 12/09/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOISNLRE-TAP TA RÈGLEiemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiekby Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUSelf in een glasbol, langdurige performanceby Productions en zonenFRRE-TAP TA RÈGLEune personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le publicpar Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUSune elfe dans une bulle à verre.by Productions en zonen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyerle CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)- Atelier / Projet citoyen -Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT)Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesRENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik)FRDᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ.ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs.Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes.Et si on laissait plutôt la place à la Montagne?▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes.Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques.▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer.https://soundcloud.com/matcalantPerformance @Parking Poétik 18/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De MaeyerWasmannen - Man in PakNL4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-GillisZe wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache.FR4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus.performance @Park Poétik 07/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.Cinema Poétik - KNEPHNLGedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst.Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik.PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemersFRPendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest.Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik.ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autres

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De MaeyerCircus & body music walk - Cie airblowNLCie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein.FRUn parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain.La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine.promenade poétik: 31/7/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De MaeyerZebraman - Alain RinckhoutNLMan ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad.Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman.FRUn homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton.De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman.Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein RassimPlatform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin communityNLLaat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak!Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!?Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan.FRPromenade en musique et en motsLaissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues !Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense !Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci.promeade poétik: 15/08/21

video: Lisa PleysierBe Bubbled- Ron JaluaiEke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ...Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visagesIn de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétikRon Jaluai, BE BUBBLEDSoldier Hems

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle TalsmaSKRYF - Gijs Van BonNLDe zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopjezand creëert de magie van het woord.De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers .....Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten.Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam.Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan.FRL'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot.L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts .....Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants.Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau.Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania HuygenT.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban DistortionsNLEen enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst!FRUne énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest!Performance @Park Poétik 08/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Roland PauwelsBRUTOPIA - KNEPHNLKNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIAPROGRAM BRUTOPIA__20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPHDe vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema.__21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles SauvageDaarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park.FRKNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIAPROGRAM BRUTOPIA__20u30 ARBRE POÉTIKPerformance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPHLes vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain.__21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles SauvageEnsuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.

Platform Poétik 2.0 online interactieve poëziekaartNLPLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOOkaderde binnen de kunstenzomer Park Poétik 2021. Het cocreatieproject bracht een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzieplattegrond.Na een vormingstraject i.s.m. Polymorfilms (Laurent Van Lancker en Ilse Wijnen) legden achtimpactreporters de interventies van Park Poétik vast op een poëtische, subjectieve manier en linkten dit aan één van de boom-thema’s.Vijf dichters schreven in hun eigen taal rond 1 van deze thema’s een gedicht.FRPLATFORM POETIK 2.0 GRYOOa eu lieu dans le cadre du festival Park Poétik 2021. Le projet de co-création s’engagaitdans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se faisaitgrâce à une installation artistique autour des arbres qui évoluaitprogressivement dans le Parc deForest et une carte interactive en ligne.Après un programme de formation en collaboration avec Polymorfilms (Laurent Van Lancker et Ilse Wijnen)huit impactreporters ont enregistré les interventions de Park Poétik de manière poétique et subjective et l'ont lié à l'un des thèmes de l'arbre.Cinq poètes ont écrità leur tour un poème sur un des thèmes dans leur langue.CREDITSPoets: Majid el ouardi (Amazigh), Speak Easy (Nederland, Engels, Italiaans), Laurence Vielle en Aurélien Dony (Frans), Jan Ducheyne (Nederlands)Impact Reporters: De Maeyer Evert, Estefania Huygen, Denuwelaere Lucas, Pauwels Roland, Hussein Rassim, Sabrina Magalhães, Hauben Ans, Timur Magomedgadzhiev, Jelle Taelsma.Realisation: KNEPH & PolymorfilmsPartners: Masereelfonds Brussel, VGC staycation, Wiels,Maxima.