Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

2

4

6

5

3

1

1

1

3

2

1

9

2

8

6

7

5

2

6

4

7

3

8

3

5

4

3

1

4

2

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

Légende

/ info

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen ( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Douwe Rubben Slow City - KNEPH NL PLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond. Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven. FR PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne. Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force. PROGRAM @ Park Poétik 30/7 Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members 21u30 Cinema Poétik Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina Magalhães De ongehoorden - K.A.K. en CREW NL Een live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek. Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan. Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna. Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai. Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen. CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”, die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid. FR Un spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public. Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante. Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes. CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux. performance @Park Poétik 20 & 21/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer BLIK VOORUIT - Bert De Jonghe NL BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken. De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum. Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot de houdbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom? Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur FR BLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité. Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption. Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ? Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De Maeyer Immersabilis - Cie Chaussons Rouges NL De koorddansers van Immersabilis zijn spinsters. Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens. Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen. Zoals trekvogels zijn ze op doorreis. Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoon om te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden. FR Les funambules de Immersabilis sont des fileuses. Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie. Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder. Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage. Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophone pour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé. performance @Park Poétik 4 - 5/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De Maeyer ESPACES CYCLOPHONES - Francois Cys NL Meer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend! FR Les espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité.. installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães AUTOUR DU CHANT - Partenariat Marconi NL Muzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier. Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab. FR La musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert. Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab. atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein Rassim Platform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin community NL Laat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak! Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!? Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan. FR Promenade en musique et en mots Laissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues ! Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense ! Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci. promeade poétik: 15/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Roland Pauwels Karavan Klassik - Jérôme Porsperger Classic music + live singing part of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Roland Pauwels Phosphographons! - Maria Dermitzaki NL Phosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt. Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek! FR Phosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle. Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière ! Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante ! installation @Park Poétik: 26/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Roland Pauwels Fiesta Poétik / soundsystemfestival FIESTA POÉTIK soundsystemfestival 28/9/21 SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE __Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar __Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's __Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB __Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond __L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singing MOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst) __ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes __BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop ! __Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove __A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mix

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer Slakkenrace- Le Directeur NL Een wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?! FR Une course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel ! performance @Park Poétik: 4/8/21

SLOW CITY - Magid el Ouardi (FR NL ENG) Inès Inés Dis leurs vertel het hen Tell them Inès Inès Arbre C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère Comfort, Beauté Et force Boom Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim Troost Schoonheid En kracht Tree It's like I'm climbing Comfort Beauty And strength Inès Inès Cèdre Comment est-tu rester debout? Encore tu es grand et fort surprenant Après toutes les tentatives dévastatrices des envahiseures Ceder Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden? Nog steeds bent u groot en sterk. Verrassend Na al de erwoestende pogingen van indringers Cedar How come you’re are still standing upright? Still you are big and strong surprisingly After all the devastating attempts Of all the invaders Inès Inès Malgré tout ça Tu es resté fort Tu es notre plus grande fierté Tu es le gardien de notre héritage Nos chants, nos coeurs, … Ondanks dat alles Bent u sterk gebleven bleef U bent onze grootste trots U bent de bewaarder van ons erfgoed Onze liederen, onze harten, ... Despite all that You stayed strong You are our greatest pride You are the keeper of our heritage, Our songs, our hearts, Inès Inès Tu veille sur tous les arbres Qui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina Magalhães Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOui NL Een dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan! Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud! FR Un besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive! Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands! performance @Park Poétik: 11/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH . filmrealisation: Hussein Rassim Songs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPH NL Peggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem. En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel. Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper Paintings: Theodoor De Roey FR Avec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché. Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant. Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper Paintings: Theodoor De Roey Performance @Park Poétik 12/09/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH . filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães ER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOIS NL RE-TAP TA RÈGLE iemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiek by Speak Esasy Spoken Words Brussels GNOMUS DOMESTICUS elf in een glasbol, langdurige performance by Productions en zonen FR RE-TAP TA RÈGLE une personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le public par Speak Esasy Spoken Words Brussels GNOMUS DOMESTICUS une elfe dans une bulle à verre. by Productions en zonen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik) - Atelier / Projet citoyen - Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT) Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães RENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik) FR Dᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ. ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs. Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes. Et si on laissait plutôt la place à la Montagne? ▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲ Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes. Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques. ▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲ L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer. https://soundcloud.com/matcalant Performance @Parking Poétik 18/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De Maeyer Wasmannen - Man in Pak NL 4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-Gillis Ze wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache. FR 4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus. performance @Park Poétik 07/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. Cinema Poétik - KNEPH NL Gedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst. Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik. PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemers FR Pendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest. Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik. ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autres

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer Circus & body music walk - Cie airblow NL Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein. FR Un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain. La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine. promenade poétik: 31/7/21

video: Lisa Pleysier Be Bubbled - Ron Jaluai Eke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ... Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visages In de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétik Ron Jaluai, BE BUBBLED Soldier Hems

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer Zebraman - Alain Rinckhout NL Man ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad. Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman. FR Un homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton. De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman. Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .Filmrealisation: Evert De Maeyer Atelier Léon - Seppe Baeyens NL Atelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken. FR Atelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques. atelier @Park Poétik 16-20/08/21

SLOW CITY - Magid el Ouardi (FR NL ENG) Inès Inés Dis leurs vertel het hen Tell them Inès Inès Arbre C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère Comfort, Beauté Et force Boom Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim Troost Schoonheid En kracht Tree It's like I'm climbing Comfort Beauty And strength Inès Inès Cèdre Comment est-tu rester debout? Encore tu es grand et fort surprenant Après toutes les tentatives dévastatrices des envahiseures Ceder Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden? Nog steeds bent u groot en sterk. Verrassend Na al de erwoestende pogingen van indringers Cedar How come you’re are still standing upright? Still you are big and strong surprisingly After all the devastating attempts Of all the invaders Inès Inès Malgré tout ça Tu es resté fort Tu es notre plus grande fierté Tu es le gardien de notre héritage Nos chants, nos coeurs, … Ondanks dat alles Bent u sterk gebleven bleef U bent onze grootste trots U bent de bewaarder van ons erfgoed Onze liederen, onze harten, ... Despite all that You stayed strong You are our greatest pride You are the keeper of our heritage, Our songs, our hearts, Inès Inès Tu veille sur tous les arbres Qui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

Arbre Poétik Offerande à une oude chêne cocreatie met Sara Dykmans 29/7 & 30/7 (11u - 17 u) + chant/zang 29/07 J'acaju NL De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven FR Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force. PROGRAM 30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members 21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Arbre Poétik NLEen opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal. FRUn flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne. PROGRAM 13/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPH
 • Poet: Laurence Vieille & Aurélien Dony
21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre Poétik NL Van oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw. FR Depuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau. PROGRAM 20/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • Artist: Razzak
 • Poet: Jan Ducheyne
21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre Poétik De passage van een reus à plus tard NL Deze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou. Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren. De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten. Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid. FR Cet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou. Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer. L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

Arbre Poétik NLIn processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden. FRLes joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorés PROGRAM 6/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,
 • Poets: SpeakEasy
21u30: Cinema Poétik

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSAls er een dag komt waarop je je stem verliest, doordat je het niet gezegd krijgt, een bestaan on hold lijkt te staan door onbegrip of nog niet klaar voor - Kijk dan in de spiegel. Ook al is het in je hoofd.Zie je daar staan. Als wie jij bent, in je eigen ogen.In het wegdromen, in het omarmen van. Er is de zon die schijnt, er is de zee die doodgemoedereerd op en af, altijd opnieuw zich van niks of niemand aantrekt. Er is het twijfelen over waarin en waaruit. Er zijn de dagen waarop er van zon en zee geen spoor te bekennen valt, Het grijs en grauw is. Haperende gedachten die blijven hangen als een plaat waar een kras op zit. Dan rechtstaan. Dan doorgaan. Dan overdrijven. Dan je geliefde ten huwelijk vragen. Dan zingen. Dan dansen. Dan bloemen schikken. Dan twijfel zaaien. Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn. Struikelen met of zonder stijl, Opveren. Recht in de ogen kijken, Minzaam glimlachen. Alle obstakels los uit de pols omzeilen. Om je heen kijken en medestanders herkennen. Omarmen. Écht goed vastpakken. Loslaten. Even terloops onopvallend schitteren. Vanzelfsprekend geloven in Wat onmogelijk lijkt. Uitgesproken, onzichtbaar of Desnoods totaal onvoorzien ———— Altijd ergens - No matter what or who - glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesproken en vanzelfsprekend landen in wie jij écht wilt zijn. Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS If there comes a day when you lose your voice, because you don't get it said, an existence seems to be on hold because of incomprehension or not yet ready for - Then look in the mirror. Even if it's in your head. See you standing there. As who you are, in your own eyes. In dreaming away, in embracing. There is the sun that shines, there is the sea that dead-tempered on and off, over and over again doesn't care about anything or anyone. There is the doubt about where and from where. There are the days when there is sun and sea not a trace to be seen, It is grey and drab. Stuttering thoughts that linger Like a record with a scratch on it. Then stand up. Then continue. Then exaggerate. Then propose to your beloved one. Then sing. Then dance. Then arrange flowers. Then sow doubt. Then be sun, sea and mountains at the same time. Stumbling with or without style, bounce. look straight in the eye, Smile affably. Circumventing all obstacles loose at the wrist. Look around you and recognize allies. Embrace. Grasping really firmly. Let go. Shine casually inconspicuously. Naturally believe in Which seems impossible. Outspoken, invisible or Completely unforeseen if necessary ———— Always somewhere - no matter what or who - smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced and obvious land into who you really want to be Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS S'il vient un jour quand tu perds ta voix, parce que tu ne peux pas le dire, une existence semble être en suspens par incompréhension ou parce qu'ils ne sont pas encore prêts à - Regardez-vous ensuite dans le miroir. Même si c'est dans ta tête. Tu te vois debout là. Tel que vous êtes, à vos propres yeux. En rêvant, en s’embrassant. Il y a le soleil qui brille, il y a la mer qui Figé monte et descend, toujours à nouveau ne se soucie de rien ni de personne. Il y a le douter sur le lieu et à la provenance Il y a des jours où il n’y a ni soleil ni mer pas une trace à voir. C'est gris et terne. Des pensées chancelantes qui s'attardent comme un disque avec une égratignure dessus. Ensuite, se lever. Ensuite continuer. Ensuite exagérer. Ensuite proposer à ton amant de t'épouser. Ensuite chanter. Ensuite danser. Ensuite arranger des fleurs. Ensuite semer le doute. Puis être le soleil, la mer et les montagnes en même temps. Trébucher avec ou sans style, rebondir. Regarder droit dans les yeux, Sourire avec affabilité. Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet. Regarder autour de soi et reconnaître les alliés. Embrasser. Saisir fermement. Lâcher Briller de manière décontractée et discrète. Croire naturellement en Ce qui semble impossible. Franchement, invisible ou Complètement imprévu si nécessaire ———— Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui - sourier, fermer les yeux un instant, puis dites-le prononcé et évidemment atterrisser en qui tu vraiment as envie d’ être.

BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien DonyFR C’est une ville avec des arbres et c’est Bruxelles et c’est Namur c’est Knokke Charleroi Blankenberge c’est Anvers et Arlon c’est une ville avec des arbres c’est toi moi un arbre un arbre encore un arbre c’est d’abord les arbres qui habitent cette ville c’est l’arbre pour toi l’arbre pour moi nous pour les arbres le peuple des arbres habite cette ville Des arbres et pas des petits minuscules Ou des domestiques gentils Pas des arbres en treillis Pas des arbres pour pisse de chien Pas des arbres sortis De têtes gominées, sérieuses Qui imaginent des parcs clos Où chaque arbre à sa place Son matricule et son collier Pas des arbres flétris Solitaires et moroses Des arbres comme… tu sais et on disloque les pelures de béton qui étouffent la terre on pulvérise les macadam on broie l’asphalte on désagrège le bitume on charpie le goudron on fracasse les revêtements et on plante là et là et à gogo et à foison un arbre un arbre un arbre un arbre encore un arbre et nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyons et nous guettons comment les arbres habitent la cité car vraiment les arbres savent comment bien habiter comment renouveler l’air et respirer sous terre comment collaborer et aider les plus faibles et comment sous la terre emmêler nos racines c’est une ville avec des arbres et nos maisons sont là, nichées aux interstices d’une cité habitée par les arbres ils sont nos gardiens ils sont nos maîtres nous sommes leurs disciples c’est une ville avec des arbres notre terreau est leur humus nous sommes humbles à nouveau de côtoyer les arbres et les villes de toute la terre se touchent à branches nues à branches vertes à branches offertes C’est une ville avec des arbres Des arbres-frères qui nouent de leurs racines Ta peine avec leur force Et donnent à tes défaites Ce qu’il faut de sagesse Pour ne pas en crever c est une ville avec des arbres qui ne disent rien seulement cela, qu’ils poussent bien et qu’avec eux reviennent les oiseaux et les insectes, les animaux sauvages et nos chemins s’immiscent en beauté dans leurs épaisseurs d’arbres nous apprenons à nos enfants à vivre avec les arbres le monde entier vit avec l’arbre l’eau qui tombe en déluge ruisselle sous la terre poreuse du peuple des arbres Une ville avec des arbres Pour que naissent à ses pieds Des Brassens Des Beaucarne Des poètes et des fous Des hommes Des femmes Et des enfants Aux yeux plus clairs D’avoir pour ciel Des feuilles diaphanes Des soleils éclatés Au faîte des ramures C’est une ville avec des arbres A planter dans ta ville Une graine à semer Aux trottoirs des avenues Une ville avec des arbres Un poème sur les lèvres Des cités de demain ENG It's a city with trees and it's Brussels and it's Namur it's Knokke Charleroi Blankenberge it's Antwerp and Arlon it's a city with trees it is thou I a tree a tree another tree it is primarily the trees that inhabit this city it's the tree for you the tree for me us for the trees the people of trees inhabit this city Trees and no small miniscules Or friendly servants No trellis trees No dog piss trees No trees with bulging daubed heads, serious Who imagines closed parks Where every tree has its place His registry number and his collar No withered trees Solitary trees and desolate ones Trees like... you know and we disrupt the concrete shells that choke the earth we crush the macadamia we shatter the asphalt we pulverize the bitumen we grind the tar we demolish the road and we plant there and there and abundantly and profusely a tree a tree a tree a tree and another tree and we dwell where the trees tolerate us being there and we spy on the trees how they inhabit the city because, really, the trees know how to properly inhabit the city how to renew the sky and be able to breathe underground how they can work together and help the weakest and how they under the earth our roots to entangle with each other it's a city with trees and our houses are there, nestled in the spaces between them of a neighborhood inhabited by trees they are our guards, they are our masters we are their disciples it's a city with trees our cultivation soil is their humus we are humbled again to shoulder to shoulder again to be able to stand with the trees and cities all over the earth touch each other with bare branches with green branches with outstretched branches It's a city with trees Brotherhood trees tying their roots together Your effort with their strength They give to your defeats the wisdom they need Not to burst open it's a city with trees who say nothing only this, that they grow well and that with them the birds return and the insects, the wild animals and our paths cross in beauty in their thick trees we teach our children to live with the trees the whole world lives with the tree the falling water through the cloudburst gushes beneath the porous earth of the tree folk A city with trees That at his feet the Brassens de Beaucarne can be born The Poets and the Madmen Men Women and children with bright eyes That like heaven have translucent leaves, bursting suns on the crowns It's a city with trees To plant in your city A seed to sow On the sidewalks of the avenues A city with trees A poem on the lips The residential areas of tomorrow NL Het is een stad met bomen en het is Brussel en het is Namen het is Knokke Charleroi Blankenberge het is Antwerpen en Aarlen het is een stad met bomen het is gij ik een boom een boom nog een boom het zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonen het is de boom voor u de boom voor mij wij voor de bomen het bomenvolk bewoont deze stad Bomen en geen kleine minisculetjes Of vriendelijke bedienden Geen latwerk-bomen Geen hondenpis bomen Geen bomen met uitpuilende bekladde hoofden, ernstige Wie stelt zich gesloten parken voor Waar elke boom zijn plaats heeft Zijn registernummer en zijn halsband Geen verlepte bomen Solitaire bomen en troosteloze Bomen zoals... ge weet wel en we ontwrichten de betonschillen die de aarde verstikken we vermorzelen de macadam we verbrijzelen het asfalt we verpulveren het bitumen we vermalen de teer we slopen het wegdek en we planten daar en daar en overvloedig en rijkelijk een boom een boom een boom een boom en nog een boom en we verblijven daar waar de bomen ons tolereren dat we daar zijn en we bespieden de bomen hoe ze de stad bewonen want, echt waar, de bomen weten hoe ze de stad goed moeten bewonen hoe ze de lucht kunnen hernieuwen en ondergronds kunnen ademen hoe ze kunnen samenwerken en de zwaksten kunnen helpen en hoe ze onder de aarde onze wortels met elkaar kunnen verstrengelen het is een stad met bomen en onze huizen zijn daar, genesteld in de tussenruimten van een wijk bewoond door bomen zij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesters wij zijn hun discipelen het is een stad met bomen onze teeltgrond is hun humus we zijn weer nederig om opnieuw schouder aan schouder met de bomen te kunnen staan en steden over de hele aarde raken elkaar aan met kale takken met groene takken met uitreikende takken Het is een stad met bomen Broederschapsbomen die hun wortels samenknopen Uw inspanning met hun kracht Zij geven aan uw nederlagen de wijsheid die ze nodig hebben Om er niet van open te barsten het is een stad met bomen die niets zeggen slechts dit, dat ze goed groeien en dat met hen de vogels terugkeren en de insecten, de wilde dieren en onze paden kruisen elkaar in schoonheid in hun dikke bomen wij leren onze kinderen te leven met de bomen de hele wereld leeft met de boom het neerstromende water door de wolkbreuk gutst onder de poreuze aarde van het boomvolk Een stad met bomen Opdat aan zijn voeten de Brassens de Beaucarne kunnen geboren worden De dichters en de gekken Mannen Vrouwen En kinderen met heldere ogen Die als hemel doorschijnende bladeren hebben, uiteenspattende zonnen aan de kruinen Het is een stad met bomen Om in uw stad te planten Een zaadje om te zaaien Op de trottoirs van de lanen Een stad met bomen Een gedicht op de lippen De woonwijken van morgen

DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasy ORIGINAL In my dreams The milk never spoils And I learn to appreciate chipped china I speak French like orchids would Stiff and beautiful I write love songs On the tips of lark’s wings Paint roses on white walls Collect bits of bright coloured plastic Dans mes rèves Le lait ne se gâte jamais Et j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchée Je parle français comme les orchidées le feraient Rigide et beau j'écris des chansons d'amour Sur le bout des ailes d'Alouette Peins des roses sur des murs blancs Collecte des morceaux de plastique de couleur vive In mijn dromen De melk bederft nooit En ik leer de scherven porselein te waarderen Ik spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doen Stijf en mooi Ik schrijf liefdesliedjes Op de toppen van de vleugels van de leeuwerik Schilder rozen op witte muren Verzamel stukjes helder gekleurd plastic In my dreams I do see mountains Never unreachable I float downstream Like water to the sea It's no wonder, That we dream It's no wonder, That we hope It's no wonder That we want to fly It's no wonder That you crawl with me Dans mes rèves je vois des montagnes Jamais inaccessible je flotte en aval Comme l'eau à la mer Ce n'est pas un miracle, Que nous rêvons Ce n'est pas un miracle, Que nous esperons Ce n'est pas un miracle, Que nous voulons voler Ce n'est pas un miracle, Que tu rampes avec moi In mijn dromen Zie ik bergen Nooit onbereikbaar Drijf ik stroomafwaards Als water naar de zee Het is geen wonder, Dat wij dromen Het is geen wonder, Dat wij hopen Het is geen wonder Dat wij willen vliegen Het is geen wonder Dat jij bij mij kruipt It is not a miracle When I bake an apple pie It is not a miracle To want to share Ce n'est pas un miracle Quand je fais une tarte aux pommes Ce n'est pas un miracle A vouloir partager Het is geen wonder wanneer ik een appeltaart bak Het is geen wonder Om te willen delen Het is geen droom, It’s not a dream Ce n'est pas un rêve Ce n'est pas un rêve Het is geen droom, Het is geen droom C’est pas une rêve What do you see in your dreams? Que voyez-vous dans vos rêves ? Wat zie jij in jouw dromen? L’assiolo scandisce le ore Intreccia pensieri notturni Funge da sveglia Che le lucciole contano// Le lucciole fanno la conta Giocano a nascondino Con i tuoi occhi La civetta spalanca gli occhi Alla risata di qualcuno Che ha qualcosa da dire The scops owl marks the hours Intertwine nocturnal thoughts It acts as an alarm clock That the fireflies count // The fireflies do the count They play hide and seek With your eyes The owl opens its eyes wide To someone's laugh Which has something to say Le petit-duc marque les heures Entrelacer les pensées nocturnes Il fait office de réveil Que les lucioles comptent // Les lucioles comptent Ils jouent à cache-cache Avec tes yeux La chouette ouvre grand les yeux Au rire de quelqu'un Qui a quelque chose à dire De dwerguil markeert de uren Verstrengelt de nachtelijke gedachten Het werkt als een wekker Dat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellen Ze spelen verstoppertje Met jouw ogen De uil doet zijn ogen wijd open Om iemands lach die iets te zeggen heeft On tisse Une tresse Ivre De Laine De fer Réticule sur mannequin À animer Au Jus de pomme Des perruches avec perruque We weave A braid Drunk Of wool Of iron Reticle on mannequin To animate Apple juice Parakeets with wigs On tisse Une tresse Ivre De Laine De fer Réticule sur mannequin À animer Au Jus de pomme Des perruches avec perruque wij weven een vlecht Dronken van wol van ijzer Een damestas op een etalagepop Om gereanimeerd te worden animeren Met appelsap Parkieten met pruiken Suono che è parrucca E distrazione per chi lo sente Ma pieno di appelli di pappagalli liberati In un parco a loro estraneo Chiunque può sentirli Ma nessuno li ascolta Sound that is wig And distraction for those who hear it But full of rescued parrot appeals In a park foreign to them Anyone can hear them But nobody listens to them Son qui est perruque Et la distraction pour ceux qui l'entendent Mais plein d'appels de perroquets sauvés Dans un parc qui leur est étranger Tout le monde peut les entendre Mais personne ne les écoute Geluid dat een pruik is En afleiding voor wie het hoort Maar vol geroep van geredde papegaaienapps In een park dat hen vreemd is Iedereen kan ze horen Maar niemand luistert naar hen Perched Perché Neergestreken Perché Appollaiato Wei geht et? How are you? Comment ca va? Hoe gaat het met jou? Bomi kaaft eng archen Grandma buys an ark Grand-mère ahète ue arche Oma koopt een ark

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle Talsma SKRYF - Gijs Van BonNLDe zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopje zand creëert de magie van het woord. De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers ..... Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten. Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam. Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan. FRL'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot. L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts ..... Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants. Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau. Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban DistortionsNLEen enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst! FRUne énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest! Performance @Park Poétik 08/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Roland Pauwels BRUTOPIA - KNEPH NL KNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIA PROGRAM BRUTOPIA __20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH De vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema. __21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles Sauvage Daarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park. FR KNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIA PROGRAM BRUTOPIA __20u30 ARBRE POÉTIK Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH Les vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain. __21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles Sauvage Ensuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Cérémonie du feu: KNALDRANG NL Spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af! KNALDRANG De stageweek wordt op zaterdagavond feestelijk afgesloten met een publieke performance (olv parademaker Vital Schraenen) in de publieke ruimte. De performance zal volledig draaien rond vlammen en ritmiek, spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af! FR Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Une cérémonie contemporaine avec un peu de folie ! Knaldrang La semaine de stage KNALDRANG se clôturera de manière festive avec une représentation publique, mise en scène par le chef de parade Vital Schraenen. Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Performance @Park Poétik 29/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Camping Sauvage - Maria Clara Villa-Lobos NL Een man, een tent, een onwaarschijnlijke ontmoeting... Op zoek naar verbinding met de natuur vindt een man een groen plekje, zet daar zijn tent, een stoel en wat kleine dingen. Op het moment dat hij van z'n welverdiende rust wil genieten, staat er plots iemand anders klaar om zich naast hem op het terrein te nestelen ... FR Un homme, une tente, une rencontre improbable ... En quête de connexion avec la nature, un homme se trouve un petit coin de verdure, y installe sa tente, une chaise et de menus objets. Il s’apprête à savourer ce moment de paix lorsque débarque un autre individu qui s’installe juste à côté… Pour tout public, familles avec enfants à partir de 5 ans ... performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Hussein Rassim Magnetik Blind date NL Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie! Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie! Elke zaterdag kan je ons vinden op een andere locatie in Sint-Gillis of Vorst. We staan paraat met magnetische woordenkoffers en participatieve poëziebomen. Ga zelf aan de slag en laat je creativiteit los in het Nederlands, Frans, Arabisch, Engels of Spaans tussen 14u en 17u en laat je daarna verrassen door de blind dates! De ‘Blind Dates’ zijn letterlijk ontmoetingen tussen impro kunstenaars, die nog nooit met elkaar samenwerkten, waarin ze zullen soloën en in duo gaan met elkaar op basis van de woordcreaties van de dag. In dit project staan improvisatie, communicatie, risico en heel veel fun centraal!! FR Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine! Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine! Chaque samedi, retrouvez-nous à un endroit différent dans Saint-Gilles ou Forest. Nous serons là avec des boîtes à mots magnétiques et des arbres à poésie participatifs. Lancez-vous et laissez libre cours à votre créativité en néerlandais, français, arabe, anglais ou espagnol entre 14h et 17h, puis laissez-vous surprendre par les blind dates ! Les ‘Blind Dates’ sont littéralement des rencontres entre des artistes d’improvisation, qui ne se sont jamais rencontrés auparavant, ils partiront en duo sur la base des créations du jour. Ce projet met l'accent sur l'improvisation, la communication, le risque et beaucoup de plaisir!!

filmrealisation 1: Estefania Huygen filmrealisation 2: Timur Magomedgadzhiev Silent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & Zinnema NL Park Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer... Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven! Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje ! FR Park Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater... Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant! Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco … Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme. Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Kleine ruimtevaarder - Kopland NL Er is een mysterieuze ruimtecapsule geland! Een ‘Kleine Ruimtevaarder’ stapt uit en gaat op wandel in de wijk. Hij is op zoek naar menselijkheid en zet zijn missie met nieuwsgierige ogen door op aarde. Hij probeert heel voorzichtig contact te leggen met mensen. Indien je de ruimtevaarder en de poppenspelers niet meteen terug vindt kan je door de raampjes van de ronkende ruimtecapsule binnengluren en zijn cockpit bewonderen. FR Une mystérieuse capsule spatiale a atterri! Un ‘Kleine Ruimtevaarder’ sort et va se promener dans le quartier. Le petit astronaute est à la recherche de l'humanité et poursuit sa mission sur terre avec des yeux curieux.Il essaie d'entrer en contact avec les gens de manière très prudente. Si vous ne trouvez pas immédiatement l'astronaute et les marionnettistes, vous pouvez jeter un coup d'œil par les fenêtres de la capsule spatiale rugissante et admirer son cockpit. Performance @ Park Poétik 12/08/21

Arbre Poétik - cocreation Graziëlla & Daniël poem Laurence Vieille & Aurélien DonyAutour du chant - Partenariat MarconiAtelier Léon - Seppe BaeyensFiesta Poétik / soundsystemfestivalRendez-nous la montagne (Parking Poétik)Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin communityBRUTOPIA - KNEPHCamping Sauvage - Maria Clara Villa-LobosMagnetik Blind date - - Susanne Bentley

Arbre Poétik - Razzakpoem Jan DucheynImmersabilis - Cie chaussons rougesSilent disco / funeral of norms celebration partySongs from the sideshow - Peggy Lee CooperKNALDRANG

1

Arbre Poétik - cocreation Hubbie & KNEPHpoem SpeakEasyEspaces cyclophones - Francois CysEr was eens / Il était une fois Be Bubbled - Ron JaluaiCircus & body music walk - Cie airblowT.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban DistortionsKleine ruimtevaarder - Kopland

1

2

3

6

5

4

Arbre Poétik - Cocreation Sara Dykmanspoem - Magid el OuardiSlow city - KNEPHDe ongehoorden - K.A.K. & CREWBlik vooruit - Bert De JongheSlakkenrace- Le DirecteurHep! Toilettes!- Cie DisMoiOuiWasmannen - Man in PakCinema Poétik - KNEPHZebraman - Alain RinckhoutSkryff - Gijs van Bon

1

2

1

3

2

2

Arbre Poétik - Charles DjeumouKaravan Klassik - Jérôme Porsperger Phosphographons! - Maria Dermitzaki le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)

6

7

9

8

3

5

7

8

6

4

4

3

5

1

info

4

3

2

Slow City - KNEPH NL PLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond. Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven. FR PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne. Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force. PROGRAM @ Park Poétik 30/7 Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members 21u30 Cinema Poétik Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen filmrealisation: Douwe Rubben

De ongehoorden - K.A.K. en CREW NL Een live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek. Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan. Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna. Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai. Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen. CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”, die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid. FR Un spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public. Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante. Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes. CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux. performance @Park Poétik 20 & 21/07/21 Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina Magalhães

BLIK VOORUIT - Bert De Jonghe NL BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken. De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum. Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot de houdbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom? Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur FR BLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité. Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption. Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ? Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur Platform Poétik 2.0 = het online artistiek archief van Park Poétik door KNEPH filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Slakkenrace- Le Directeur NL Een wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?! FR Une course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel ! performance @Park Poétik: 4/8/21 filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Immersabilis - Cie Chaussons Rouges NL De koorddansers van Immersabilis zijn spinsters. Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens. Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen. Zoals trekvogels zijn ze op doorreis. Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoon om te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden. FR Les funambules de Immersabilis sont des fileuses. Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie. Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder. Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage. Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophone pour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé. performance @Park Poétik 4 - 5/08/21 filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De Maeyer

filmrealisation 1: Estefania Huygen filmrealisation 2: Timur Magomedgadzhiev Silent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & Zinnema NL Park Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer... Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven! Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje ! FR Park Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater... Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant! Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco … Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme. Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21

AUTOUR DU CHANT - Partenariat Marconi NL Muzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier. Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab. FR La musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert. Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab. atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21 Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães

Atelier Léon - Seppe Baeyens NL Atelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken. FR Atelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques. atelier @Park Poétik 16-20/08/21 Filmrealisation: Evert De Maeyer

Fiesta Poétik / soundsystemfestival FIESTA POÉTIK soundsystemfestival 28/9/21 SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE __Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar __Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's __Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB __Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond __L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singing MOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst) __ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes __BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop ! __Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove __A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mix filmrealisation: Roland Pauwels

ESPACES CYCLOPHONES - Francois Cys NL Meer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend! FR Les espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité.. installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21 Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De Maeyer

Karavan Klassik - Jérôme Porsperger Classic music + live singing part of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21 filmrealisation: Roland Pauwels

Phosphographons! - Maria Dermitzaki NL Phosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt. Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek! FR Phosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle. Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière ! Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante ! installation @Park Poétik: 26/8/21 Filmrealisation: Roland Pauwels

Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOui NL Een dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan! Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud! FR Un besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive! Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands! performance @Park Poétik: 11/8/21 filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina Magalhães

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH . filmrealisation: Hussein Rassim Songs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPH NL Peggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem. En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel. Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper Paintings: Theodoor De Roey FR Avec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché. Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant. Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper Paintings: Theodoor De Roey Performance @Park Poétik 12/09/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH . filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães ER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOIS NL RE-TAP TA RÈGLE iemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiek by Speak Esasy Spoken Words Brussels GNOMUS DOMESTICUS elf in een glasbol, langdurige performance by Productions en zonen FR RE-TAP TA RÈGLE une personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le public par Speak Esasy Spoken Words Brussels GNOMUS DOMESTICUS une elfe dans une bulle à verre. by Productions en zonen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik) - Atelier / Projet citoyen - Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT) Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães RENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik) FR Dᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ. ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs. Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes. Et si on laissait plutôt la place à la Montagne? ▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲ Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes. Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques. ▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲ L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer. https://soundcloud.com/matcalant Performance @Parking Poétik 18/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De Maeyer Wasmannen - Man in Pak NL 4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-Gillis Ze wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache. FR 4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus. performance @Park Poétik 07/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. Cinema Poétik - KNEPH NL Gedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst. Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik. PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemers FR Pendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest. Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik. ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autres

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer Circus & body music walk - Cie airblow NL Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein. FR Un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain. La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine. promenade poétik: 31/7/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer Zebraman - Alain Rinckhout NL Man ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad. Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman. FR Un homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton. De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman. Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein Rassim Platform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin community NL Laat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak! Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!? Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan. FR Promenade en musique et en mots Laissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues ! Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense ! Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci. promeade poétik: 15/08/21

video: Lisa Pleysier Be Bubbled - Ron Jaluai Eke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ... Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visages In de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétik Ron Jaluai, BE BUBBLED Soldier Hems

SLOW CITY - Magid el Ouardi (FR NL ENG) Inès Inés Dis leurs vertel het hen Tell them Inès Inès Arbre C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère Comfort, Beauté Et force Boom Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim Troost Schoonheid En kracht Tree It's like I'm climbing Comfort Beauty And strength Inès Inès Cèdre Comment est-tu rester debout? Encore tu es grand et fort surprenant Après toutes les tentatives dévastatrices des envahiseures Ceder Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden? Nog steeds bent u groot en sterk. Verrassend Na al de erwoestende pogingen van indringers Cedar How come you’re are still standing upright? Still you are big and strong surprisingly After all the devastating attempts Of all the invaders Inès Inès Malgré tout ça Tu es resté fort Tu es notre plus grande fierté Tu es le gardien de notre héritage Nos chants, nos coeurs, … Ondanks dat alles Bent u sterk gebleven bleef U bent onze grootste trots U bent de bewaarder van ons erfgoed Onze liederen, onze harten, ... Despite all that You stayed strong You are our greatest pride You are the keeper of our heritage, Our songs, our hearts, Inès Inès Tu veille sur tous les arbres Qui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

SLOW CITY - Magid el Ouardi (FR NL ENG) Inès Inés Dis leurs vertel het hen Tell them Inès Inès Arbre C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère Comfort, Beauté Et force Boom Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim Troost Schoonheid En kracht Tree It's like I'm climbing Comfort Beauty And strength Inès Inès Cèdre Comment est-tu rester debout? Encore tu es grand et fort surprenant Après toutes les tentatives dévastatrices des envahiseures Ceder Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden? Nog steeds bent u groot en sterk. Verrassend Na al de erwoestende pogingen van indringers Cedar How come you’re are still standing upright? Still you are big and strong surprisingly After all the devastating attempts Of all the invaders Inès Inès Malgré tout ça Tu es resté fort Tu es notre plus grande fierté Tu es le gardien de notre héritage Nos chants, nos coeurs, … Ondanks dat alles Bent u sterk gebleven bleef U bent onze grootste trots U bent de bewaarder van ons erfgoed Onze liederen, onze harten, ... Despite all that You stayed strong You are our greatest pride You are the keeper of our heritage, Our songs, our hearts, Inès Inès Tu veille sur tous les arbres Qui t’entourent Tu les couvres avec tes messages sages Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique Dans cette endroit sacré U waakt over alle bomen die u omringen U bedekt ze met uw wijze boodschappen. Dat we één zijn met deze unieke boom Op deze heilige plaats You watch over all the trees Who surround you You cover them with your wise messages That we are one with the unique tree In this sacred place Inès Inès C’est tout simplement incroyable et magique Het is simpelweg Ongelooflijk en magisch It’s simply Amazing and magical Inès Inès .

Arbre Poétik Offerande à une oude chêne cocreatie met Sara Dykmans 29/7 & 30/7 (11u - 17 u) + chant/zang 29/07 J'acaju NL De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven FR Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force. PROGRAM 30/7 Park van Vorst20u30 Arbre PoétikPerformance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members 21u30 Cinema PoétikFilms: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORSAls er een dag komt waarop je je stem verliest, doordat je het niet gezegd krijgt, een bestaan on hold lijkt te staan door onbegrip of nog niet klaar voor - Kijk dan in de spiegel. Ook al is het in je hoofd.Zie je daar staan. Als wie jij bent, in je eigen ogen.In het wegdromen, in het omarmen van. Er is de zon die schijnt, er is de zee die doodgemoedereerd op en af, altijd opnieuw zich van niks of niemand aantrekt. Er is het twijfelen over waarin en waaruit. Er zijn de dagen waarop er van zon en zee geen spoor te bekennen valt, Het grijs en grauw is. Haperende gedachten die blijven hangen als een plaat waar een kras op zit. Dan rechtstaan. Dan doorgaan. Dan overdrijven. Dan je geliefde ten huwelijk vragen. Dan zingen. Dan dansen. Dan bloemen schikken. Dan twijfel zaaien. Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn. Struikelen met of zonder stijl, Opveren. Recht in de ogen kijken, Minzaam glimlachen. Alle obstakels los uit de pols omzeilen. Om je heen kijken en medestanders herkennen. Omarmen. Écht goed vastpakken. Loslaten. Even terloops onopvallend schitteren. Vanzelfsprekend geloven in Wat onmogelijk lijkt. Uitgesproken, onzichtbaar of Desnoods totaal onvoorzien ———— Altijd ergens - No matter what or who - glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesproken en vanzelfsprekend landen in wie jij écht wilt zijn. Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS If there comes a day when you lose your voice, because you don't get it said, an existence seems to be on hold because of incomprehension or not yet ready for - Then look in the mirror. Even if it's in your head. See you standing there. As who you are, in your own eyes. In dreaming away, in embracing. There is the sun that shines, there is the sea that dead-tempered on and off, over and over again doesn't care about anything or anyone. There is the doubt about where and from where. There are the days when there is sun and sea not a trace to be seen, It is grey and drab. Stuttering thoughts that linger Like a record with a scratch on it. Then stand up. Then continue. Then exaggerate. Then propose to your beloved one. Then sing. Then dance. Then arrange flowers. Then sow doubt. Then be sun, sea and mountains at the same time. Stumbling with or without style, bounce. look straight in the eye, Smile affably. Circumventing all obstacles loose at the wrist. Look around you and recognize allies. Embrace. Grasping really firmly. Let go. Shine casually inconspicuously. Naturally believe in Which seems impossible. Outspoken, invisible or Completely unforeseen if necessary ———— Always somewhere - no matter what or who - smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced and obvious land into who you really want to be Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS S'il vient un jour quand tu perds ta voix, parce que tu ne peux pas le dire, une existence semble être en suspens par incompréhension ou parce qu'ils ne sont pas encore prêts à - Regardez-vous ensuite dans le miroir. Même si c'est dans ta tête. Tu te vois debout là. Tel que vous êtes, à vos propres yeux. En rêvant, en s’embrassant. Il y a le soleil qui brille, il y a la mer qui Figé monte et descend, toujours à nouveau ne se soucie de rien ni de personne. Il y a le douter sur le lieu et à la provenance Il y a des jours où il n’y a ni soleil ni mer pas une trace à voir. C'est gris et terne. Des pensées chancelantes qui s'attardent comme un disque avec une égratignure dessus. Ensuite, se lever. Ensuite continuer. Ensuite exagérer. Ensuite proposer à ton amant de t'épouser. Ensuite chanter. Ensuite danser. Ensuite arranger des fleurs. Ensuite semer le doute. Puis être le soleil, la mer et les montagnes en même temps. Trébucher avec ou sans style, rebondir. Regarder droit dans les yeux, Sourire avec affabilité. Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet. Regarder autour de soi et reconnaître les alliés. Embrasser. Saisir fermement. Lâcher Briller de manière décontractée et discrète. Croire naturellement en Ce qui semble impossible. Franchement, invisible ou Complètement imprévu si nécessaire ———— Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui - sourier, fermer les yeux un instant, puis dites-le prononcé et évidemment atterrisser en qui tu vraiment as envie d’ être.

BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien DonyFR C’est une ville avec des arbres et c’est Bruxelles et c’est Namur c’est Knokke Charleroi Blankenberge c’est Anvers et Arlon c’est une ville avec des arbres c’est toi moi un arbre un arbre encore un arbre c’est d’abord les arbres qui habitent cette ville c’est l’arbre pour toi l’arbre pour moi nous pour les arbres le peuple des arbres habite cette ville Des arbres et pas des petits minuscules Ou des domestiques gentils Pas des arbres en treillis Pas des arbres pour pisse de chien Pas des arbres sortis De têtes gominées, sérieuses Qui imaginent des parcs clos Où chaque arbre à sa place Son matricule et son collier Pas des arbres flétris Solitaires et moroses Des arbres comme… tu sais et on disloque les pelures de béton qui étouffent la terre on pulvérise les macadam on broie l’asphalte on désagrège le bitume on charpie le goudron on fracasse les revêtements et on plante là et là et à gogo et à foison un arbre un arbre un arbre un arbre encore un arbre et nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyons et nous guettons comment les arbres habitent la cité car vraiment les arbres savent comment bien habiter comment renouveler l’air et respirer sous terre comment collaborer et aider les plus faibles et comment sous la terre emmêler nos racines c’est une ville avec des arbres et nos maisons sont là, nichées aux interstices d’une cité habitée par les arbres ils sont nos gardiens ils sont nos maîtres nous sommes leurs disciples c’est une ville avec des arbres notre terreau est leur humus nous sommes humbles à nouveau de côtoyer les arbres et les villes de toute la terre se touchent à branches nues à branches vertes à branches offertes C’est une ville avec des arbres Des arbres-frères qui nouent de leurs racines Ta peine avec leur force Et donnent à tes défaites Ce qu’il faut de sagesse Pour ne pas en crever c est une ville avec des arbres qui ne disent rien seulement cela, qu’ils poussent bien et qu’avec eux reviennent les oiseaux et les insectes, les animaux sauvages et nos chemins s’immiscent en beauté dans leurs épaisseurs d’arbres nous apprenons à nos enfants à vivre avec les arbres le monde entier vit avec l’arbre l’eau qui tombe en déluge ruisselle sous la terre poreuse du peuple des arbres Une ville avec des arbres Pour que naissent à ses pieds Des Brassens Des Beaucarne Des poètes et des fous Des hommes Des femmes Et des enfants Aux yeux plus clairs D’avoir pour ciel Des feuilles diaphanes Des soleils éclatés Au faîte des ramures C’est une ville avec des arbres A planter dans ta ville Une graine à semer Aux trottoirs des avenues Une ville avec des arbres Un poème sur les lèvres Des cités de demain ENG It's a city with trees and it's Brussels and it's Namur it's Knokke Charleroi Blankenberge it's Antwerp and Arlon it's a city with trees it is thou I a tree a tree another tree it is primarily the trees that inhabit this city it's the tree for you the tree for me us for the trees the people of trees inhabit this city Trees and no small miniscules Or friendly servants No trellis trees No dog piss trees No trees with bulging daubed heads, serious Who imagines closed parks Where every tree has its place His registry number and his collar No withered trees Solitary trees and desolate ones Trees like... you know and we disrupt the concrete shells that choke the earth we crush the macadamia we shatter the asphalt we pulverize the bitumen we grind the tar we demolish the road and we plant there and there and abundantly and profusely a tree a tree a tree a tree and another tree and we dwell where the trees tolerate us being there and we spy on the trees how they inhabit the city because, really, the trees know how to properly inhabit the city how to renew the sky and be able to breathe underground how they can work together and help the weakest and how they under the earth our roots to entangle with each other it's a city with trees and our houses are there, nestled in the spaces between them of a neighborhood inhabited by trees they are our guards, they are our masters we are their disciples it's a city with trees our cultivation soil is their humus we are humbled again to shoulder to shoulder again to be able to stand with the trees and cities all over the earth touch each other with bare branches with green branches with outstretched branches It's a city with trees Brotherhood trees tying their roots together Your effort with their strength They give to your defeats the wisdom they need Not to burst open it's a city with trees who say nothing only this, that they grow well and that with them the birds return and the insects, the wild animals and our paths cross in beauty in their thick trees we teach our children to live with the trees the whole world lives with the tree the falling water through the cloudburst gushes beneath the porous earth of the tree folk A city with trees That at his feet the Brassens de Beaucarne can be born The Poets and the Madmen Men Women and children with bright eyes That like heaven have translucent leaves, bursting suns on the crowns It's a city with trees To plant in your city A seed to sow On the sidewalks of the avenues A city with trees A poem on the lips The residential areas of tomorrow NL Het is een stad met bomen en het is Brussel en het is Namen het is Knokke Charleroi Blankenberge het is Antwerpen en Aarlen het is een stad met bomen het is gij ik een boom een boom nog een boom het zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonen het is de boom voor u de boom voor mij wij voor de bomen het bomenvolk bewoont deze stad Bomen en geen kleine minisculetjes Of vriendelijke bedienden Geen latwerk-bomen Geen hondenpis bomen Geen bomen met uitpuilende bekladde hoofden, ernstige Wie stelt zich gesloten parken voor Waar elke boom zijn plaats heeft Zijn registernummer en zijn halsband Geen verlepte bomen Solitaire bomen en troosteloze Bomen zoals... ge weet wel en we ontwrichten de betonschillen die de aarde verstikken we vermorzelen de macadam we verbrijzelen het asfalt we verpulveren het bitumen we vermalen de teer we slopen het wegdek en we planten daar en daar en overvloedig en rijkelijk een boom een boom een boom een boom en nog een boom en we verblijven daar waar de bomen ons tolereren dat we daar zijn en we bespieden de bomen hoe ze de stad bewonen want, echt waar, de bomen weten hoe ze de stad goed moeten bewonen hoe ze de lucht kunnen hernieuwen en ondergronds kunnen ademen hoe ze kunnen samenwerken en de zwaksten kunnen helpen en hoe ze onder de aarde onze wortels met elkaar kunnen verstrengelen het is een stad met bomen en onze huizen zijn daar, genesteld in de tussenruimten van een wijk bewoond door bomen zij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesters wij zijn hun discipelen het is een stad met bomen onze teeltgrond is hun humus we zijn weer nederig om opnieuw schouder aan schouder met de bomen te kunnen staan en steden over de hele aarde raken elkaar aan met kale takken met groene takken met uitreikende takken Het is een stad met bomen Broederschapsbomen die hun wortels samenknopen Uw inspanning met hun kracht Zij geven aan uw nederlagen de wijsheid die ze nodig hebben Om er niet van open te barsten het is een stad met bomen die niets zeggen slechts dit, dat ze goed groeien en dat met hen de vogels terugkeren en de insecten, de wilde dieren en onze paden kruisen elkaar in schoonheid in hun dikke bomen wij leren onze kinderen te leven met de bomen de hele wereld leeft met de boom het neerstromende water door de wolkbreuk gutst onder de poreuze aarde van het boomvolk Een stad met bomen Opdat aan zijn voeten de Brassens de Beaucarne kunnen geboren worden De dichters en de gekken Mannen Vrouwen En kinderen met heldere ogen Die als hemel doorschijnende bladeren hebben, uiteenspattende zonnen aan de kruinen Het is een stad met bomen Om in uw stad te planten Een zaadje om te zaaien Op de trottoirs van de lanen Een stad met bomen Een gedicht op de lippen De woonwijken van morgen

DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasy ORIGINAL In my dreams The milk never spoils And I learn to appreciate chipped china I speak French like orchids would Stiff and beautiful I write love songs On the tips of lark’s wings Paint roses on white walls Collect bits of bright coloured plastic Dans mes rèves Le lait ne se gâte jamais Et j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchée Je parle français comme les orchidées le feraient Rigide et beau j'écris des chansons d'amour Sur le bout des ailes d'Alouette Peins des roses sur des murs blancs Collecte des morceaux de plastique de couleur vive In mijn dromen De melk bederft nooit En ik leer de scherven porselein te waarderen Ik spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doen Stijf en mooi Ik schrijf liefdesliedjes Op de toppen van de vleugels van de leeuwerik Schilder rozen op witte muren Verzamel stukjes helder gekleurd plastic In my dreams I do see mountains Never unreachable I float downstream Like water to the sea It's no wonder, That we dream It's no wonder, That we hope It's no wonder That we want to fly It's no wonder That you crawl with me Dans mes rèves je vois des montagnes Jamais inaccessible je flotte en aval Comme l'eau à la mer Ce n'est pas un miracle, Que nous rêvons Ce n'est pas un miracle, Que nous esperons Ce n'est pas un miracle, Que nous voulons voler Ce n'est pas un miracle, Que tu rampes avec moi In mijn dromen Zie ik bergen Nooit onbereikbaar Drijf ik stroomafwaards Als water naar de zee Het is geen wonder, Dat wij dromen Het is geen wonder, Dat wij hopen Het is geen wonder Dat wij willen vliegen Het is geen wonder Dat jij bij mij kruipt It is not a miracle When I bake an apple pie It is not a miracle To want to share Ce n'est pas un miracle Quand je fais une tarte aux pommes Ce n'est pas un miracle A vouloir partager Het is geen wonder wanneer ik een appeltaart bak Het is geen wonder Om te willen delen Het is geen droom, It’s not a dream Ce n'est pas un rêve Ce n'est pas un rêve Het is geen droom, Het is geen droom C’est pas une rêve What do you see in your dreams? Que voyez-vous dans vos rêves ? Wat zie jij in jouw dromen? L’assiolo scandisce le ore Intreccia pensieri notturni Funge da sveglia Che le lucciole contano// Le lucciole fanno la conta Giocano a nascondino Con i tuoi occhi La civetta spalanca gli occhi Alla risata di qualcuno Che ha qualcosa da dire The scops owl marks the hours Intertwine nocturnal thoughts It acts as an alarm clock That the fireflies count // The fireflies do the count They play hide and seek With your eyes The owl opens its eyes wide To someone's laugh Which has something to say Le petit-duc marque les heures Entrelacer les pensées nocturnes Il fait office de réveil Que les lucioles comptent // Les lucioles comptent Ils jouent à cache-cache Avec tes yeux La chouette ouvre grand les yeux Au rire de quelqu'un Qui a quelque chose à dire De dwerguil markeert de uren Verstrengelt de nachtelijke gedachten Het werkt als een wekker Dat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellen Ze spelen verstoppertje Met jouw ogen De uil doet zijn ogen wijd open Om iemands lach die iets te zeggen heeft On tisse Une tresse Ivre De Laine De fer Réticule sur mannequin À animer Au Jus de pomme Des perruches avec perruque We weave A braid Drunk Of wool Of iron Reticle on mannequin To animate Apple juice Parakeets with wigs On tisse Une tresse Ivre De Laine De fer Réticule sur mannequin À animer Au Jus de pomme Des perruches avec perruque wij weven een vlecht Dronken van wol van ijzer Een damestas op een etalagepop Om gereanimeerd te worden animeren Met appelsap Parkieten met pruiken Suono che è parrucca E distrazione per chi lo sente Ma pieno di appelli di pappagalli liberati In un parco a loro estraneo Chiunque può sentirli Ma nessuno li ascolta Sound that is wig And distraction for those who hear it But full of rescued parrot appeals In a park foreign to them Anyone can hear them But nobody listens to them Son qui est perruque Et la distraction pour ceux qui l'entendent Mais plein d'appels de perroquets sauvés Dans un parc qui leur est étranger Tout le monde peut les entendre Mais personne ne les écoute Geluid dat een pruik is En afleiding voor wie het hoort Maar vol geroep van geredde papegaaienapps In een park dat hen vreemd is Iedereen kan ze horen Maar niemand luistert naar hen Perched Perché Neergestreken Perché Appollaiato Wei geht et? How are you? Comment ca va? Hoe gaat het met jou? Bomi kaaft eng archen Grandma buys an ark Grand-mère ahète ue arche Oma koopt een ark

Arbre Poétik NLEen opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal. FRUn flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne. PROGRAM 13/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPH
 • Poet: Laurence Vieille & Aurélien Dony
21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre Poétik NL Van oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw. FR Depuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau. PROGRAM 20/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • Artist: Razzak
 • Poet: Jan Ducheyne
21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre Poétik NLIn processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden. FRLes joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorés PROGRAM 6/8, Park van Vorst 20u30 Arbre Poétik:

 • cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,
 • Poets: SpeakEasy
21u30: Cinema Poétik

Arbre Poétik De passage van een reus à plus tard NL Deze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou. Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren. De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten. Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid. FR Cet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou. Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer. L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle Talsma SKRYF - Gijs Van BonNLDe zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopje zand creëert de magie van het woord. De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers ..... Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten. Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam. Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan. FRL'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot. L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts ..... Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants. Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau. Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.filmrealisation: Estefania Huygen T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban DistortionsNLEen enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst! FRUne énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest! Performance @Park Poétik 08/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Roland Pauwels BRUTOPIA - KNEPH NL KNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIA PROGRAM BRUTOPIA __20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH De vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema. __21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles Sauvage Daarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park. FR KNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIA PROGRAM BRUTOPIA __20u30 ARBRE POÉTIK Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH Les vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain. __21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles Sauvage Ensuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Cérémonie du feu: KNALDRANG NL Spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af! KNALDRANG De stageweek wordt op zaterdagavond feestelijk afgesloten met een publieke performance (olv parademaker Vital Schraenen) in de publieke ruimte. De performance zal volledig draaien rond vlammen en ritmiek, spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af! FR Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Une cérémonie contemporaine avec un peu de folie ! Knaldrang La semaine de stage KNALDRANG se clôturera de manière festive avec une représentation publique, mise en scène par le chef de parade Vital Schraenen. Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Performance @Park Poétik 29/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Camping Sauvage - Maria Clara Villa-Lobos NL Een man, een tent, een onwaarschijnlijke ontmoeting... Op zoek naar verbinding met de natuur vindt een man een groen plekje, zet daar zijn tent, een stoel en wat kleine dingen. Op het moment dat hij van z'n welverdiende rust wil genieten, staat er plots iemand anders klaar om zich naast hem op het terrein te nestelen ... FR Un homme, une tente, une rencontre improbable ... En quête de connexion avec la nature, un homme se trouve un petit coin de verdure, y installe sa tente, une chaise et de menus objets. Il s’apprête à savourer ce moment de paix lorsque débarque un autre individu qui s’installe juste à côté… Pour tout public, familles avec enfants à partir de 5 ans ... performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Hussein Rassim Magnetik Blind date NL Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie! Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie! Elke zaterdag kan je ons vinden op een andere locatie in Sint-Gillis of Vorst. We staan paraat met magnetische woordenkoffers en participatieve poëziebomen. Ga zelf aan de slag en laat je creativiteit los in het Nederlands, Frans, Arabisch, Engels of Spaans tussen 14u en 17u en laat je daarna verrassen door de blind dates! De ‘Blind Dates’ zijn letterlijk ontmoetingen tussen impro kunstenaars, die nog nooit met elkaar samenwerkten, waarin ze zullen soloën en in duo gaan met elkaar op basis van de woordcreaties van de dag. In dit project staan improvisatie, communicatie, risico en heel veel fun centraal!! FR Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine! Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine! Chaque samedi, retrouvez-nous à un endroit différent dans Saint-Gilles ou Forest. Nous serons là avec des boîtes à mots magnétiques et des arbres à poésie participatifs. Lancez-vous et laissez libre cours à votre créativité en néerlandais, français, arabe, anglais ou espagnol entre 14h et 17h, puis laissez-vous surprendre par les blind dates ! Les ‘Blind Dates’ sont littéralement des rencontres entre des artistes d’improvisation, qui ne se sont jamais rencontrés auparavant, ils partiront en duo sur la base des créations du jour. Ce projet met l'accent sur l'improvisation, la communication, le risque et beaucoup de plaisir!!

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH. filmrealisation: Lucas Denuwelaere Kleine ruimtevaarder - Kopland NL Er is een mysterieuze ruimtecapsule geland! Een ‘Kleine Ruimtevaarder’ stapt uit en gaat op wandel in de wijk. Hij is op zoek naar menselijkheid en zet zijn missie met nieuwsgierige ogen door op aarde. Hij probeert heel voorzichtig contact te leggen met mensen. Indien je de ruimtevaarder en de poppenspelers niet meteen terug vindt kan je door de raampjes van de ronkende ruimtecapsule binnengluren en zijn cockpit bewonderen. FR Une mystérieuse capsule spatiale a atterri! Un ‘Kleine Ruimtevaarder’ sort et va se promener dans le quartier. Le petit astronaute est à la recherche de l'humanité et poursuit sa mission sur terre avec des yeux curieux.Il essaie d'entrer en contact avec les gens de manière très prudente. Si vous ne trouvez pas immédiatement l'astronaute et les marionnettistes, vous pouvez jeter un coup d'œil par les fenêtres de la capsule spatiale rugissante et admirer son cockpit. Performance @ Park Poétik 12/08/21

Platform Poétik 2.0 online interactieve poëziekaartNLPLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kaderde binnen de kunstenzomer Park Poétik 2021. Het cocreatieproject bracht een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzieplattegrond. Na een vormingstraject i.s.m. Polymorfilms (Laurent Van Lancker en Ilse Wijnen) legden acht impactreporters de interventies van Park Poétik vast op een poëtische, subjectieve manier en linkten dit aan één van de boom-thema’s. Vijf dichters schreven in hun eigen taal rond 1 van deze thema’s een gedicht.FRPLATFORM POETIK 2.0 GRYOO a eu lieu dans le cadre du festival Park Poétik 2021. Le projet de co-création s’engagait dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se faisait grâce à une installation artistique autour des arbres qui évoluait progressivement dans le Parc de Forest et une carte interactive en ligne.Après un programme de formation en collaboration avec Polymorfilms (Laurent Van Lancker et Ilse Wijnen) huit impactreporters ont enregistré les interventions de Park Poétik de manière poétique et subjective et l'ont lié à l'un des thèmes de l'arbre. Cinq poètes ont écrit à leur tour un poème sur un des thèmes dans leur langue. CREDITSPoets: Majid el ouardi (Amazigh), Speak Easy (Nederland, Engels, Italiaans), Laurence Vielle en Aurélien Dony (Frans), Jan Ducheyne (Nederlands)Impact Reporters: De Maeyer Evert, Estefania Huygen, Denuwelaere Lucas, Pauwels Roland, Hussein Rassim, Sabrina Magalhães, Hauben Ans, Timur Magomedgadzhiev, Jelle Taelsma.Realisation: KNEPH & PolymorfilmsPartners: Masereelfonds Brussel, VGC staycation, Wiels,Maxima.