Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

2

4

6

5

3

1

1

1

3

2

1

9

2

8

6

7

5

2

6

4

7


3

8


3

5

4

3

1

4

2

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

Légende

/ info

Klik et découvre les films d'archives ( ), de poèmes( ) en de arbre sculpturen ( ) rond de 5 themathieken van Park Poétik 2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Douwe Rubben

Slow City - KNEPH

NL

PLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond.


Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven.FR

PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne.


Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM @ Park Poétik

30/7 Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik

Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members


21u30 Cinema Poétik

Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina Magalhães

De ongehoorden - K.A.K. en CREW

NL

Een live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek.


Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan.

Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna.


Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai.

Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen.


CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”,

die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid.FR

Un spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public.


Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante.Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes.CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux.performance @Park Poétik 20 & 21/07/21Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

BLIK VOORUIT - Bert De Jonghe

NL

BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken.


De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum.


Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot de

houdbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom?


Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurFR

BLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité.


Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption.


Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ?


Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit Brasseur

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De Maeyer


Immersabilis - Cie Chaussons Rouges

NL

De koorddansers van Immersabilis zijn spinsters.

Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens.

Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen.

Zoals trekvogels zijn ze op doorreis.

Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoon

om te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden.


FR

Les funambules de Immersabilis sont des fileuses.

Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie.

Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder.

Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage.

Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophone

pour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé.performance @Park Poétik 4 - 5/08/21
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De Maeyer

ESPACES CYCLOPHONES - Francois Cys

NL

Meer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend!


FR

Les espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité..installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães

AUTOUR DU CHANT - Partenariat Marconi

NL

Muzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier.

Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab.FR

La musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert.

Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab.atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein RassimPlatform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin community


NL

Laat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak!


Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!?


Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan.FR

Promenade en musique et en mots


Laissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues !


Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense !


Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci.promeade poétik: 15/08/21
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
filmrealisation: Roland Pauwels

Karavan Klassik - Jérôme Porsperger

Classic music + live singing

part of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Roland Pauwels

Phosphographons! - Maria Dermitzaki

NL

Phosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt.

Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek!


FR

Phosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle.

Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière !

Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante !
installation @Park Poétik: 26/8/21


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
filmrealisation: Roland Pauwels

Fiesta Poétik / soundsystemfestival

FIESTA POÉTIK

soundsystemfestival 28/9/21SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE


__Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar

__Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's

__Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB

__Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond

__L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singingMOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst)


__ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes

__BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop !

__Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove

__A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mix

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Slakkenrace- Le Directeur

NL

Een wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?!


FR

Une course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel !performance @Park Poétik: 4/8/21

SLOW CITY -

Magid el Ouardi

(FR NL ENG)


Inès Inés
Dis leurs

vertel het hen

Tell them
Inès Inès


Arbre


C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère


Comfort,

Beauté

Et force

Boom

Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim

Troost

Schoonheid

En kracht

Tree

It's like I'm climbing


Comfort


Beauty

And strength
Inès Inès


Cèdre

Comment est-tu rester debout?


Encore tu es grand et fort


surprenant


Après toutes les tentatives dévastatrices


des envahiseures


Ceder


Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden?


Nog steeds bent u groot en sterk.


Verrassend


Na al de erwoestende pogingen

van indringers

Cedar

How come you’re are still standing upright?

Still you are big and strong

surprisingly

After all the devastating attempts

Of all the invaders


Inès Inès

Malgré tout ça

Tu es resté fort

Tu es notre plus grande fierté

Tu es le gardien de notre héritage

Nos chants, nos coeurs, …

Ondanks dat alles

Bent u sterk gebleven bleef

U bent onze grootste trots

U bent de bewaarder van ons erfgoed

Onze liederen, onze harten, ...

Despite all that

You stayed strong

You are our greatest pride

You are the keeper of our heritage,

Our songs, our hearts,


Inès Inès

Tu veille sur tous les arbres

Qui t’entourent


Tu les couvres avec tes messages sages

Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique

Dans cette endroit sacré

U waakt over alle bomen

die u omringen

U bedekt ze met uw wijze boodschappen.

Dat we één zijn met deze unieke boom

Op deze heilige plaats

You watch over all the trees

Who surround you

You cover them with your wise messages


That we are one with the unique tree


In this sacred place
Inès Inès

C’est tout simplement


incroyable et magique

Het is simpelweg


Ongelooflijk en magisch

It’s simply

Amazing and magical


Inès Inès
.
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina Magalhães


Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOui

NL

Een dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan!


Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud!FR

Un besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive!


Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands!
performance @Park Poétik: 11/8/21Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .

filmrealisation: Hussein Rassim


Songs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPH

NL

Peggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem.

En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel.


Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper

Paintings: Theodoor De RoeyFR

Avec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché.

Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant.


Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper

Paintings: Theodoor De Roey
Performance @Park Poétik 12/09/2021Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .

filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães


ER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOIS

NL

RE-TAP TA RÈGLE

iemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiek

by Speak Esasy Spoken Words Brussels


GNOMUS DOMESTICUS

elf in een glasbol, langdurige performance

by Productions en zonenFR

RE-TAP TA RÈGLE

une personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le public

par Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUS

une elfe dans une bulle à verre.

by Productions en zonenPlatform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)

- Atelier / Projet citoyen -


Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT)


Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesRENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik)

FR

Dᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ.


ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs.


Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes.

Et si on laissait plutôt la place à la Montagne?


▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲

Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes.

Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques.


▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲

L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer.

https://soundcloud.com/matcalant


Performance @Parking Poétik 18/07/2021


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De Maeyer


Wasmannen - Man in Pak


NL

4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-Gillis

Ze wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache.FR

4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus.performance @Park Poétik 07/07/2021


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.Cinema Poétik - KNEPH

NL

Gedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst.

Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik.


PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemers
FR

Pendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest.

Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik.


ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autresPlatform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


Circus & body music walk - Cie airblow

NL

Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd.

Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein.


FR

Un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain.

La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine.promenade poétik: 31/7/21


video: Lisa Pleysier


Be Bubbled - Ron Jaluai


Eke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ...

Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visages

In de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétik


Ron Jaluai, BE BUBBLED

Soldier HemsPlatform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


Zebraman - Alain Rinckhout

NL

Man ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad.

Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman.FR

Un homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton.

De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman.Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .
Filmrealisation: Evert De Maeyer

Atelier Léon - Seppe Baeyens

NL

Atelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken.


FR

Atelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques.atelier @Park Poétik 16-20/08/21

SLOW CITY -

Magid el Ouardi

(FR NL ENG)


Inès Inés
Dis leurs

vertel het hen

Tell them
Inès Inès


Arbre


C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère


Comfort,

Beauté

Et force

Boom

Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim

Troost

Schoonheid

En kracht

Tree

It's like I'm climbing


Comfort


Beauty

And strength
Inès Inès


Cèdre

Comment est-tu rester debout?


Encore tu es grand et fort


surprenant


Après toutes les tentatives dévastatrices


des envahiseures


Ceder


Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden?


Nog steeds bent u groot en sterk.


Verrassend


Na al de erwoestende pogingen

van indringers

Cedar

How come you’re are still standing upright?

Still you are big and strong

surprisingly

After all the devastating attempts

Of all the invaders


Inès Inès

Malgré tout ça

Tu es resté fort

Tu es notre plus grande fierté

Tu es le gardien de notre héritage

Nos chants, nos coeurs, …

Ondanks dat alles

Bent u sterk gebleven bleef

U bent onze grootste trots

U bent de bewaarder van ons erfgoed

Onze liederen, onze harten, ...

Despite all that

You stayed strong

You are our greatest pride

You are the keeper of our heritage,

Our songs, our hearts,


Inès Inès

Tu veille sur tous les arbres

Qui t’entourent


Tu les couvres avec tes messages sages

Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique

Dans cette endroit sacré

U waakt over alle bomen

die u omringen

U bedekt ze met uw wijze boodschappen.

Dat we één zijn met deze unieke boom

Op deze heilige plaats

You watch over all the trees

Who surround you

You cover them with your wise messages


That we are one with the unique tree


In this sacred place
Inès Inès

C’est tout simplement


incroyable et magique

Het is simpelweg


Ongelooflijk en magisch

It’s simply

Amazing and magical


Inès Inès.
Arbre Poétik


Offerande à une oude chêne

cocreatie met Sara Dykmans

29/7 & 30/7 (11u - 17 u)

+ chant/zang 29/07 J'acaju


NL

De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven


FR

Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM

30/7 Park van Vorst
20u30 Arbre Poétik
Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members


21u30 Cinema Poétik
Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Arbre PoétikNL
Een opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal.


FR
Un flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne.


PROGRAM

13/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPH
 • Poet: Laurence Vieille & Aurélien Dony

21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre PoétikNL

Van oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?
Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw.


FR

Depuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?
Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau.


PROGRAM

20/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • Artist: Razzak
 • Poet: Jan Ducheyne

21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre Poétik

De passage van een reus à plus tard


NL

Deze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou.


Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren.

De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten.

Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid.


FR

Cet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou.


Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer.

L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.

Arbre Poétik

NL
In processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden.


FR
Les joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorés


PROGRAM

6/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,
 • Poets: SpeakEasy

21u30: Cinema Poétik


Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS

Als er een dag komt

waarop je je stem verliest,

doordat je het niet gezegd krijgt,

een bestaan on hold lijkt te staan

door onbegrip of nog niet klaar voor -Kijk dan in de spiegel.

Ook al is het in je hoofd.
Zie je daar staan.


Als wie jij bent, in je eigen ogen.
In het wegdromen, in het omarmen van.


Er is de zon die schijnt, er is de zee die

doodgemoedereerd op en af, altijd opnieuw

zich van niks of niemand aantrekt.


Er is het twijfelen over waarin en waaruit.

Er zijn de dagen waarop er van zon en zee

geen spoor te bekennen valt,


Het grijs en grauw is.

Haperende gedachten die blijven hangen

als een plaat waar een kras op zit.


Dan rechtstaan.

Dan doorgaan.

Dan overdrijven.

Dan je geliefde ten huwelijk vragen.

Dan zingen.

Dan dansen.

Dan bloemen schikken.

Dan twijfel zaaien.


Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn.Struikelen met of zonder stijl,

Opveren.

Recht in de ogen kijken,

Minzaam glimlachen.

Alle obstakels los uit de pols omzeilen.

Om je heen kijken

en medestanders herkennen.

Omarmen.


Écht goed vastpakken.

Loslaten.

Even terloops onopvallend schitteren.

Vanzelfsprekend geloven in

Wat onmogelijk lijkt.


Uitgesproken, onzichtbaar of

Desnoods totaal onvoorzien ————


Altijd ergens - No matter what or who -


glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesproken


en vanzelfsprekend


landen

in wie jij

écht wilt

zijn.

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS


If there comes a day

when you lose your voice,

because you don't get it said,

an existence seems to be on hold

because of incomprehension or not yet ready for -


Then look in the mirror.

Even if it's in your head.

See you standing there.


As who you are, in your own eyes.

In dreaming away, in embracing.


There is the sun that shines, there is the sea that

dead-tempered on and off, over and over again

doesn't care about anything or anyone.


There is the doubt about where and from where.

There are the days when there is sun and sea

not a trace to be seen,


It is grey and drab.

Stuttering thoughts that linger

Like a record with a scratch on it.


Then stand up.

Then continue.

Then exaggerate.

Then propose to your beloved one.

Then sing.

Then dance.

Then arrange flowers.

Then sow doubt.


Then be sun, sea and mountains at the same time.Stumbling with or without style,

bounce.

look straight in the eye,

Smile affably.

Circumventing all obstacles loose at the wrist.

Look around you

and recognize allies.

Embrace.


Grasping really firmly.

Let go.

Shine casually inconspicuously.

Naturally believe in

Which seems impossible.


Outspoken, invisible or

Completely unforeseen if necessary ————


Always somewhere - no matter what or who -


smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced


and obvious


land

into who you

really want


to be

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS


S'il vient un jour

quand tu perds ta voix,

parce que tu ne peux pas le dire,

une existence semble être en suspens

par incompréhension ou parce

qu'ils ne sont pas encore prêts à -


Regardez-vous ensuite dans le miroir.

Même si c'est dans ta tête.

Tu te vois debout là.


Tel que vous êtes, à vos propres yeux.

En rêvant, en s’embrassant.


Il y a le soleil qui brille, il y a la mer qui

Figé monte et descend, toujours à nouveau

ne se soucie de rien ni de personne.


Il y a le douter sur le lieu et à la provenance

Il y a des jours où il n’y a ni soleil ni mer

pas une trace à voir.


C'est gris et terne.

Des pensées chancelantes qui s'attardent

comme un disque avec une égratignure dessus.


Ensuite, se lever.

Ensuite continuer.

Ensuite exagérer.

Ensuite proposer à ton amant de t'épouser.

Ensuite chanter.

Ensuite danser.

Ensuite arranger des fleurs.

Ensuite semer le doute.


Puis être le soleil, la mer et les montagnes

en même temps.


Trébucher avec ou sans style,

rebondir.

Regarder droit dans les yeux,

Sourire avec affabilité.

Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet.

Regarder autour de soi

et reconnaître les alliés.

Embrasser.


Saisir fermement.

Lâcher

Briller de manière décontractée et discrète.

Croire naturellement en

Ce qui semble impossible.


Franchement, invisible ou

Complètement imprévu si nécessaire ————


Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui -


sourier, fermer les yeux un instant, puis

dites-le prononcé


et évidemment


atterrisser

en qui tu

vraiment as envie


d’ être.
BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien Dony

FR

C’est une ville avec des arbres

et c’est Bruxelles et c’est Namur

c’est Knokke Charleroi Blankenberge

c’est Anvers et Arlon


c’est une ville avec des arbres

c’est toi moi un arbre un arbre

encore un arbre

c’est d’abord les arbres qui habitent cette ville

c’est l’arbre pour toi l’arbre pour moi

nous pour les arbres

le peuple des arbres habite cette ville

Des arbres et pas des petits minuscules

Ou des domestiques gentils

Pas des arbres en treillis

Pas des arbres pour pisse de chien

Pas des arbres sortis

De têtes gominées, sérieuses

Qui imaginent des parcs clos

Où chaque arbre à sa place

Son matricule et son collier

Pas des arbres flétris

Solitaires et moroses

Des arbres comme… tu sais

et on disloque les pelures de béton

qui étouffent la terre

on pulvérise les macadam

on broie l’asphalte

on désagrège le bitume

on charpie le goudron

on fracasse les revêtements

et on plante là et là et à gogo et à foison

un arbre un arbre un arbre un arbre

encore un arbre

et nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyons


et nous guettons comment les arbres

habitent la cité

car vraiment les arbres savent

comment bien habiter

comment renouveler l’air

et respirer sous terre

comment collaborer et aider les plus faibles

et comment sous la terre emmêler nos racines


c’est une ville avec des arbres

et nos maisons sont là,

nichées aux interstices

d’une cité habitée par les arbres

ils sont nos gardiens ils sont nos maîtres

nous sommes leurs disciples

c’est une ville avec des arbres

notre terreau est leur humus

nous sommes humbles

à nouveau de côtoyer les arbres


et les villes de toute la terre

se touchent à branches nues

à branches vertes à branches offertes

C’est une ville avec des arbres

Des arbres-frères

qui nouent de leurs racines

Ta peine avec leur force

Et donnent à tes défaites

Ce qu’il faut de sagesse

Pour ne pas en crever

c est une ville avec des arbres

qui ne disent rien

seulement cela, qu’ils poussent bien

et qu’avec eux reviennent les oiseaux

et les insectes, les animaux

sauvages

et nos chemins s’immiscent en beauté

dans leurs épaisseurs d’arbres

nous apprenons à nos enfants

à vivre avec les arbres

le monde entier vit avec l’arbre

l’eau qui tombe en déluge

ruisselle sous la terre poreuse

du peuple des arbres

Une ville avec des arbres

Pour que naissent à ses pieds

Des Brassens

Des Beaucarne


Des poètes et des fous

Des hommes

Des femmes

Et des enfants

Aux yeux plus clairs

D’avoir pour ciel

Des feuilles diaphanes

Des soleils éclatés

Au faîte des ramures

C’est une ville avec des arbres

A planter dans ta ville

Une graine à semer

Aux trottoirs des avenues

Une ville avec des arbres

Un poème sur les lèvres

Des cités de demainENG


It's a city with trees

and it's Brussels and it's Namur

it's Knokke Charleroi Blankenberge

it's Antwerp and Arlon


it's a city with trees

it is thou I a tree a tree

another tree

it is primarily the trees that inhabit this city

it's the tree for you the tree for me

us for the trees

the people of trees inhabit this city

Trees and no small miniscules

Or friendly servants

No trellis trees

No dog piss trees

No trees with bulging

daubed heads, serious

Who imagines closed parks

Where every tree has its place

His registry number and his collar

No withered trees

Solitary trees and desolate ones

Trees like... you know

and we disrupt the concrete shells

that choke the earth

we crush the macadamia

we shatter the asphalt

we pulverize the bitumen

we grind the tar

we demolish the road

and we plant there and there and abundantly and profusely

a tree a tree a tree a tree

and another tree

and we dwell where the trees

tolerate us being there

and we spy on the trees

how they inhabit the city

because, really, the trees know

how to properly inhabit the city

how to renew the sky

and be able to breathe underground

how they can work together

and help the weakest

and how they under the earth our roots

to entangle with each other


it's a city with trees

and our houses are there,

nestled in the spaces between them

of a neighborhood inhabited by trees

they are our guards, they are our masters

we are their disciples

it's a city with trees

our cultivation soil is their humus

we are humbled again

to shoulder to shoulder again

to be able to stand with the trees


and cities all over the earth

touch each other with bare branches

with green branches with outstretched branches

It's a city with trees

Brotherhood trees

tying their roots together

Your effort with their strength

They give to your defeats

the wisdom they need

Not to burst open

it's a city with trees

who say nothing

only this, that they grow well

and that with them the birds return

and the insects, the wild animals


and our paths cross in beauty

in their thick trees

we teach our children

to live with the trees

the whole world lives with the tree

the falling water through the cloudburst

gushes beneath the porous earth

of the tree folk

A city with trees

That at his feet

the Brassens

de Beaucarne

can be born


The Poets and the Madmen

Men

Women

and children

with bright eyes

That like heaven

have translucent leaves,

bursting suns

on the crowns

It's a city with trees

To plant in your city

A seed to sow

On the sidewalks of the avenues

A city with trees

A poem on the lips

The residential areas of tomorrow

NL


Het is een stad met bomen

en het is Brussel en het is Namen

het is Knokke Charleroi Blankenberge

het is Antwerpen en Aarlen


het is een stad met bomen

het is gij ik een boom een boom

nog een boom

het zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonen

het is de boom voor u de boom voor mij

wij voor de bomen

het bomenvolk bewoont deze stad

Bomen en geen kleine minisculetjes

Of vriendelijke bedienden

Geen latwerk-bomen

Geen hondenpis bomen

Geen bomen met uitpuilende

bekladde hoofden, ernstige

Wie stelt zich gesloten parken voor

Waar elke boom zijn plaats heeft

Zijn registernummer en zijn halsband

Geen verlepte bomen

Solitaire bomen en troosteloze

Bomen zoals... ge weet wel

en we ontwrichten de betonschillen

die de aarde verstikken

we vermorzelen de macadam

we verbrijzelen het asfalt

we verpulveren het bitumen

we vermalen de teer

we slopen het wegdek

en we planten daar en daar

en overvloedig en rijkelijk

een boom een boom een boom een boom

en nog een boom

en we verblijven daar waar de bomen

ons tolereren dat we daar zijn

en we bespieden de bomen

hoe ze de stad bewonen

want, echt waar, de bomen weten

hoe ze de stad goed moeten bewonen

hoe ze de lucht kunnen hernieuwen

en ondergronds kunnen ademen

hoe ze kunnen samenwerken

en de zwaksten kunnen helpen

en hoe ze onder de aarde onze wortels

met elkaar kunnen verstrengelen


het is een stad met bomen

en onze huizen zijn daar,

genesteld in de tussenruimten

van een wijk bewoond door bomen

zij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesters

wij zijn hun discipelen

het is een stad met bomen

onze teeltgrond is hun humus

we zijn weer nederig om opnieuw

schouder aan schouder

met de bomen te kunnen staan


en steden over de hele aarde

raken elkaar aan met kale takken

met groene takken met uitreikende takken

Het is een stad met bomen

Broederschapsbomen die hun wortels samenknopen

Uw inspanning met hun kracht

Zij geven aan uw nederlagen

de wijsheid die ze nodig hebben

Om er niet van open te barsten

het is een stad met bomen

die niets zeggen

slechts dit, dat ze goed groeien

en dat met hen de vogels terugkeren

en de insecten, de wilde dieren


en onze paden kruisen elkaar in schoonheid

in hun dikke bomen

wij leren onze kinderen

te leven met de bomen

de hele wereld leeft met de boom

het neerstromende water door de wolkbreuk

gutst onder de poreuze aarde

van het boomvolk

Een stad met bomen

Opdat aan zijn voeten

de Brassens

de Beaucarne

kunnen geboren worden


De dichters en de gekken

Mannen

Vrouwen

En kinderen

met heldere ogen

Die als hemel

doorschijnende bladeren hebben,

uiteenspattende zonnen

aan de kruinen

Het is een stad met bomen

Om in uw stad te planten

Een zaadje om te zaaien

Op de trottoirs van de lanen

Een stad met bomen

Een gedicht op de lippen

De woonwijken van morgen

DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasy


ORIGINAL

In my dreams

The milk never spoils

And I learn to appreciate chipped china

I speak French like orchids would

Stiff and beautiful

I write love songs

On the tips of lark’s wings

Paint roses on white walls

Collect bits of bright coloured plastic


Dans mes rèves

Le lait ne se gâte jamais

Et j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchée

Je parle français comme les orchidées le feraient

Rigide et beau


j'écris des chansons d'amour

Sur le bout des ailes d'Alouette

Peins des roses sur des murs blancs

Collecte des morceaux de plastique de couleur vive

In mijn dromen

De melk bederft nooit

En ik leer de scherven porselein te waarderen

Ik spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doen

Stijf en mooi


Ik schrijf liefdesliedjes

Op de toppen van de vleugels van de leeuwerik

Schilder rozen op witte muren

Verzamel stukjes helder gekleurd plastic

In my dreams

I do see mountains

Never unreachable

I float downstream

Like water to the sea


It's no wonder,

That we dream

It's no wonder,

That we hope

It's no wonder

That we want to fly

It's no wonder

That you crawl with me


Dans mes rèves

je vois des montagnes

Jamais inaccessible

je flotte en aval

Comme l'eau à la mer


Ce n'est pas un miracle,

Que nous rêvons

Ce n'est pas un miracle,

Que nous esperons

Ce n'est pas un miracle,

Que nous voulons voler

Ce n'est pas un miracle,

Que tu rampes avec moi

In mijn dromen

Zie ik bergen

Nooit onbereikbaar

Drijf ik stroomafwaards

Als water naar de zee

Het is geen wonder,

Dat wij dromen

Het is geen wonder,

Dat wij hopen

Het is geen wonder

Dat wij willen vliegen

Het is geen wonder

Dat jij bij mij kruipt

It is not a miracle

When I bake an apple pie

It is not a miracle

To want to share

Ce n'est pas un miracle

Quand je fais une tarte aux pommes

Ce n'est pas un miracle

A vouloir partager

Het is geen wonder

wanneer ik een appeltaart bak

Het is geen wonder

Om te willen delen

Het is geen droom,

It’s not a dream


Ce n'est pas un rêve

Ce n'est pas un rêve

Het is geen droom,

Het is geen droom

C’est pas une rêveWhat do you see in your dreams?

Que voyez-vous dans vos rêves ?

Wat zie jij in jouw dromen?


L’assiolo scandisce le ore

Intreccia pensieri notturni

Funge da sveglia

Che le lucciole contano// Le lucciole fanno la conta

Giocano a nascondino

Con i tuoi occhi

La civetta spalanca gli occhi

Alla risata di qualcuno

Che ha qualcosa da dire


The scops owl marks the hours

Intertwine nocturnal thoughts

It acts as an alarm clock

That the fireflies count // The fireflies do the count

They play hide and seek

With your eyes


The owl opens its eyes wide

To someone's laugh

Which has something to say


Le petit-duc marque les heures

Entrelacer les pensées nocturnes

Il fait office de réveil

Que les lucioles comptent // Les lucioles comptent


Ils jouent à cache-cache

Avec tes yeux


La chouette ouvre grand les yeux

Au rire de quelqu'un

Qui a quelque chose à dire

De dwerguil markeert de uren

Verstrengelt de nachtelijke gedachten

Het werkt als een wekker

Dat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellen


Ze spelen verstoppertje

Met jouw ogen


De uil doet zijn ogen wijd open

Om iemands lach

die iets te zeggen heeft

On tisse

Une tresse

Ivre

De Laine

De fer

Réticule sur mannequin

À animer

Au Jus de pomme

Des perruches avec perruque


We weave

A braid

Drunk

Of wool

Of iron

Reticle on mannequin

To animate

Apple juice


Parakeets with wigs


On tisse

Une tresse

Ivre

De Laine

De fer

Réticule sur mannequin

À animer

Au Jus de pomme


Des perruches avec perruque

wij weven

een vlecht

Dronken

van wol

van ijzer

Een damestas op een etalagepop

Om gereanimeerd te worden animeren

Met appelsap


Parkieten met pruiken

Suono che è parrucca

E distrazione per chi lo sente

Ma pieno di appelli di pappagalli liberati

In un parco a loro estraneo

Chiunque può sentirli

Ma nessuno li ascolta


Sound that is wig

And distraction for those who hear it

But full of rescued parrot appeals

In a park foreign to them

Anyone can hear them

But nobody listens to them


Son qui est perruque

Et la distraction pour ceux qui l'entendent

Mais plein d'appels de perroquets sauvés

Dans un parc qui leur est étranger

Tout le monde peut les entendre

Mais personne ne les écoute

Geluid dat een pruik is

En afleiding voor wie het hoort

Maar vol geroep van geredde papegaaienapps

In een park dat hen vreemd is

Iedereen kan ze horen

Maar niemand luistert naar hen

Perched

Perché

Neergestreken

PerchéAppollaiatoWei geht et?

How are you?

Comment ca va?

Hoe gaat het met jou?Bomi kaaft eng archen

Grandma buys an ark

Grand-mère ahète ue arche

Oma koopt een ark


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.
filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle Talsma

SKRYF - Gijs Van Bon

NL
De zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopje

zand creëert de magie van het woord.

De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers .....

Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten.

Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam.

Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan.

FR
L'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot.

L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts .....

Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants.

Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau.

Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.
filmrealisation: Estefania Huygen

T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban Distortions
NL

Een enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst!

FR
Une énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest!

Performance @Park Poétik 08/07/2021
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Roland Pauwels


BRUTOPIA - KNEPH

NL

KNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIA


PROGRAM BRUTOPIA

__20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH

De vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema.


__21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles Sauvage

Daarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park.

FR

KNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIA


PROGRAM BRUTOPIA

__20u30 ARBRE POÉTIK

Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH

Les vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain.

__21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles Sauvage

Ensuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Cérémonie du feu: KNALDRANG

NL

Spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af!


KNALDRANG

De stageweek wordt op zaterdagavond feestelijk afgesloten met een publieke performance (olv parademaker Vital Schraenen) in de publieke ruimte. De performance zal volledig draaien rond vlammen en ritmiek, spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af!
FR

Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Une cérémonie contemporaine avec un peu de folie !


Knaldrang

La semaine de stage KNALDRANG se clôturera de manière festive avec une représentation publique, mise en scène par le chef de parade Vital Schraenen.

Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement….Performance @Park Poétik 29/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Camping Sauvage - Maria Clara Villa-Lobos

NL

Een man, een tent, een onwaarschijnlijke ontmoeting...


Op zoek naar verbinding met de natuur vindt een man een groen plekje, zet daar zijn tent, een stoel en wat kleine dingen. Op het moment dat hij van z'n welverdiende rust wil genieten, staat er plots iemand anders klaar om zich naast hem op het terrein te nestelen ...


FR

Un homme, une tente, une rencontre improbable ...


En quête de connexion avec la nature, un homme se trouve un petit coin de verdure, y installe sa tente, une chaise et de menus objets. Il s’apprête à savourer ce moment de paix lorsque débarque un autre individu qui s’installe juste à côté…


Pour tout public, familles avec enfants à partir de 5 ans ...


performance @Park Poétik 18/08/21


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Hussein Rassim


Magnetik Blind date

NL

Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie!


Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie!


Elke zaterdag kan je ons vinden op een andere locatie in Sint-Gillis of Vorst. We staan paraat met magnetische woordenkoffers en participatieve poëziebomen.


Ga zelf aan de slag en laat je creativiteit los in het Nederlands, Frans, Arabisch, Engels of Spaans tussen 14u en 17u en laat je daarna verrassen door de blind dates!


De ‘Blind Dates’ zijn letterlijk ontmoetingen tussen impro kunstenaars, die nog nooit met elkaar samenwerkten, waarin ze zullen soloën en in duo gaan met elkaar op basis van de woordcreaties van de dag.


In dit project staan improvisatie, communicatie, risico en heel veel fun centraal!!FR

Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine!


Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine!


Chaque samedi, retrouvez-nous à un endroit différent dans Saint-Gilles ou Forest. Nous serons là avec des boîtes à mots magnétiques et des arbres à poésie participatifs.


Lancez-vous et laissez libre cours à votre créativité en néerlandais, français, arabe, anglais ou espagnol entre 14h et 17h, puis laissez-vous surprendre par les blind dates !


Les ‘Blind Dates’ sont littéralement des rencontres entre des artistes d’improvisation, qui ne se sont jamais rencontrés auparavant, ils partiront en duo sur la base des créations du jour.


Ce projet met l'accent sur l'improvisation, la communication, le risque et beaucoup de plaisir!!


filmrealisation 1: Estefania Huygen

filmrealisation 2: Timur Magomedgadzhiev


Silent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & Zinnema

NL

Park Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer...


Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven!


Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje !FR

Park Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater...


Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant!


Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco …


Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme.
Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Kleine ruimtevaarder - Kopland

NL

Er is een mysterieuze ruimtecapsule geland! Een ‘Kleine Ruimtevaarder’ stapt uit en gaat op wandel in de wijk.


Hij is op zoek naar menselijkheid en zet zijn missie met nieuwsgierige ogen door op aarde. Hij probeert heel voorzichtig contact te leggen met mensen.


Indien je de ruimtevaarder en de poppenspelers niet meteen terug vindt kan je door de raampjes van de ronkende ruimtecapsule binnengluren en zijn cockpit bewonderen.FR

Une mystérieuse capsule spatiale a atterri! Un ‘Kleine Ruimtevaarder’ sort et va se promener dans le quartier.


Le petit astronaute est à la recherche de l'humanité et poursuit sa mission sur terre avec des yeux curieux.Il essaie d'entrer en contact avec les gens de manière très prudente.


Si vous ne trouvez pas immédiatement l'astronaute et les marionnettistes, vous pouvez jeter un coup d'œil par les fenêtres de la capsule spatiale rugissante et admirer son cockpit.Performance @ Park Poétik 12/08/21

Arbre Poétik - cocreation Graziëlla & Daniël
poem Laurence Vieille & Aurélien Dony
Autour du chant - Partenariat Marconi
Atelier Léon - Seppe Baeyens
Fiesta Poétik / soundsystemfestival
Rendez-nous la montagne (Parking Poétik)
Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin community
BRUTOPIA - KNEPH
Camping Sauvage - Maria Clara Villa-Lobos
Magnetik Blind date - - Susanne Bentley

Arbre Poétik - Razzak
poem Jan Ducheyn
Immersabilis - Cie chaussons rouges
Silent disco / funeral of norms celebration party
Songs from the sideshow - Peggy Lee Cooper
KNALDRANG

1

Arbre Poétik - cocreation Hubbie & KNEPH
poem SpeakEasy
Espaces cyclophones - Francois Cys
Er was eens / Il était une fois
Be Bubbled - Ron Jaluai
Circus & body music walk - Cie airblow
T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban Distortions
Kleine ruimtevaarder - Kopland

1

2

3

6

5

4

Arbre Poétik - Cocreation Sara Dykmans
poem - Magid el Ouardi
Slow city - KNEPH
De ongehoorden - K.A.K. & CREW
Blik vooruit - Bert De Jonghe
Slakkenrace- Le Directeur
Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOui
Wasmannen - Man in Pak
Cinema Poétik - KNEPH
Zebraman - Alain Rinckhout
Skryff - Gijs van Bon

1

2

1

3

2

2

Arbre Poétik - Charles Djeumou
Karavan Klassik - Jérôme Porsperger
Phosphographons! - Maria Dermitzaki
le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)

6

7

9

8

3

5

7


8


6

4

4

3

5

1

info

4

3

2

Slow City - KNEPH

NL

PLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kadert binnen de kunstenzomer Park Poétik. Het project brengt een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzie plattegrond.


Deze boom was de eerste Arbre Poétik in de groeiende kunstinstallatie GRYOO. De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven.FR

PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO est la suite de Platform Poétik 1.0 / 2020 qui a lieu dans le cadre du festival Park Poétik avec des artistes. Le projet s’engage dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se fait grâce à une installation artistique qui évolue progressivement dans le parc du Vorst et une carte interactive en ligne.


Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM @ Park Poétik

30/7 Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik

Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members


21u30 Cinema Poétik

Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen


filmrealisation: Douwe Rubben

De ongehoorden - K.A.K. en CREW

NL

Een live street performance waarbij vijf gerobotiseerde hoorns door de stad trekken, op zoek naar een publiek.


Vijf energieke gerobotiseerde hoorns stormen als uitgelaten kinderen over de markt. Na maanden lockdown is er geen houden meer aan.

Ze lopen kwispelend een fietser achterna, maken ondeugend rondjes rond een knuffelend koppel of kijken met vragende en aandoenlijke blik de voorbijganger achterna.


Sperren ze hun monden wagenwijd open, in de hoop dat wij naar hen luisteren? Of zijn het gigantische oren, gespitst om ons verhaal te horen? Crisistijden gaan gepaard met een overdonderend lawaai.

Politici, experten, burgers met uitgesproken meningen laten van zich horen op de publieke zenders en sociale media. Wie het luidst roept, krijgt het meest gehoor. Bij de polarisering van het publieke debat wordt de vaak genuanceerde en verzoenende stem van het midden, overstemd door de taal van de extremen.


CREW & K.A.K. zetten de hoornrobots in als megafoons van de ongehoorde stem. Inspiratie hiervoor vonden ze in het werk van Hamja Ashan: “Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant”,

die de contouren schetst van een maatschappij die door de stille introvert wordt geleid.FR

Un spectacle de rue en direct dans lequel cinq cornes robotisées parcourent la ville à la recherche d'un public.


Cinq robots porte-voix énergiques déboulent comme des enfants déchaînés sur la place publique. Après des mois de confinement, plus rien ne les retient. Ils suivent un cycliste à la manière de chiots, tracent des cercles autour d’un couple d’amoureux ou observent les passants avec un regard interrogateur et une mine attendrissante.Ouvrent-ils grand la bouche, dans l’espoir qu’on les écoute ? Ou s’agit-il d’oreilles gigantesques, avides d’entendre notre récit ? Une crise s’accompagne d’un vacarme assourdissant. Politiques, experts, citoyens, avis tranchés s’expriment sur les chaînes publiques et les réseaux sociaux. C’est à celui qui criera le plus fort... Lors de la polarisation du débat public, la voix souvent nuancée et conciliatrice du milieu est étouffée par le langage des extrêmes.CREW & K.A.K. déploient ces porte-voix robotisés en guise de mégaphones de la voix qui n’a pas été entendue. Ils ont puisé leur inspiration dans le travail de Hamja Ashan : « Shy Radicals, the antisystemic politics of the introvert militant », qui esquisse les contours d’une société menée par les introvertis silencieux.performance @Park Poétik 20 & 21/07/21


Filmrealisation: Jelle Telsma & Sabrina Magalhães

BLIK VOORUIT - Bert De Jonghe

NL

BLIK VOORUIT verraste je met zijn winkelkar op straat en nodigde mensen uit van hun dromen werkelijkheid te maken.


De bezoekers van een supermarkt worden bij het buitenkomen met een eenvoudige vraag uitgedaagd na te denken over een droom die ze hebben. De dromers worden gekoppeld aan één beeldend kunstenaar die met een klein werkblad, gemonteerd in een winkelkar, de droom van de winkelende medemens vatten. Daarna wordt det kunstwerk in een conservenblik gestopt, dichtgemaakt en netjes geëtiketteerd met een houdbaarheidsdatum.


Je kreeg plots een prachtig vormgegeven tastbare droom mee, met een houdbaarheidsdatum. En éénmaal thuis, wat doet de dromer? Opent die meteen zijn kunstwerk? Of wacht die tot de

houdbaarheidsdatum nadert, of blijft het een ingeblikte droom?


Artiesten: concept Bert De Jonghe ism beeldend kunstenaars Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurFR

BLIK VOORUIT vous a surpris avec son caddie dans la rue et a invité les gens à transformer leurs rêves en réalité.


Les visiteurs d'un supermarché sont mis au défi par une simple question de réfléchir à un rêve qu'ils ont. Les rêveurs sont liés à un artiste visuel qui, avec un petit tableau montée dans un chariot de supermarché, capture le rêve de la personne. L'œuvre d'art est ensuite placée dans une boîte de conserve, fermée et soigneusement étiquetée avec une date de péremption.


Soudain, on vous a donné un rêve tangible magnifiquement conçu, avec une date d'expiration. Et une fois à la maison, que fait le rêveur ? Ouvre-t-il immédiatement son œuvre d'art ? Ou est-ce qu'il attend que le date d'expiration? Ou bien cela reste-t-il un rêve en conserve ?


Artistes : concept Bert De Jonghe en collaboration avec les artistes visuels Daniel Scott, Emile Astrid Rambeaux & Benoit BrasseurPlatform Poétik 2.0

= het online artistiek archief van Park Poétik door KNEPH


filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Slakkenrace- Le Directeur

NL

Een wilde slakkenrace zet de buurt in rep en roer! Welke slak wint de de mooiste salade van de quartier en wie krijgt het zout?!


FR

Une course des limaces met le quartier en ébullition ! Quel limace gagnera la plus belle salade du quartier et qui aura le sel !performance @Park Poétik: 4/8/21


filmrealisation: Jelle Talsma & Evert De Maeyer

Immersabilis - Cie Chaussons Rouges

NL

De koorddansers van Immersabilis zijn spinsters.

Ze verweven het industriële verleden met het flapperen van vleugels van futen met de lijnen van sporen en van levens.

Ze weven, in het midden van het moeras, een subtiel vlechtwerk tussen de herinneringen aan deze plaats en de toekomst die we moeten waarborgen.

Zoals trekvogels zijn ze op doorreis.

Ze varen in een geluidslandschap bewoond door een saxofoon

om te doen herleven wat niet ondergedompeld kan worden.


FR

Les funambules de Immersabilis sont des fileuses.

Elles entremêlent le passé industriel et le battement des ailes des grèbes, les lignes de chemins de fer et les lignes de vie.

Elles tissent, au milieu du marais, une trame subtile entre la mémoire du lieu et l'avenir à sauvegarder.

Tels des oiseaux migrateurs, elles sont de passage.

Elles voguent dans un paysage sonore habité par un saxophone

pour faire revivre ce qui ne peut pas être submergé.performance @Park Poétik 4 - 5/08/21


filmrealisation: Sabrina Magalhães, Estefania Huygen & Evert De Maeyer


filmrealisation 1: Estefania Huygen

filmrealisation 2: Timur Magomedgadzhiev


Silent Disco / Funeral of Norms Celebration Party - Park Poétik & Zinnema

NL

Park Poétik nodigt je uit om te dansen ! Een mega roze opblaaskerk als decor voor een Funeral of Norms Celebration Party ! Het feestje van de zomer...


Park Poétik nodigt je uit om de beentjes los te gooien tijdens onze Silent Disco in het weekend van 10 en 11 juli 2021. Een gigantische roze, opblaasbare kerk vormt het decor voor een Funeral of Norms Celebration Party waarin we al dansend ongewenste normen begraven!


Maak je klaar voor een ongezien feestje waar je kan kiezen tussen 3 dj’s die niet door speakers, maar door je hoofdtelefoon schallen! Rond de kerk wordt er met de heupen gezwierd en wat er in de kerk gebeurt blijft een verrassing, die je voor of na het placeren van een dansje kan ontdekken. We lichten een tipje van de sluier in het programma :) Kom in bubbels van max 4 personen voor het feest van de zomer ... Waar is da feestje, hiier is da feestje !FR

Park Poétik vous invite à danser ! Une église rose gonflable sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party ! La fête à ne pas rater...


Park Poétik vous invite à danser ! Un vrai Silent Disco autour d'une église rose gonflable vous attend le week-end du 10 et 11 juillet prochain ! Cette église rose sera le décor de notre Funeral of Norms Celebration Party, où nous enterrerons les normes indésirables tout en dansant!


Préparez-vous à une fête dans un lieu secret avec un casque sur la tête et un bouton pour choisir entre 3 dj's... le silence total autour mais 300% d'ambiance ... chacun dans sa bulle ou pas ! De l'électro au worldgroove, du hiphop au carnavalesque, du garage au tropicana sans oublier le disco …


Autour de l'église, les jambes seront lâchées par contre ce qui se fait à l'intérieur reste une surprise à découvrir avant ou après avoir placé une danse. Nous dévoilons quelques détails dans le programme.
Performance @Park Poétik: 10 - 11.07/21

AUTOUR DU CHANT - Partenariat Marconi

NL

Muzikante Sara Moonen en een groep kinderen zullen vier dagen lang het Marconipark vullen met wondermooie gezangen. Passanten en nieuwsgierigen worden uitgenodigd deel te nemen aan dit open atelier.

Het geluid wordt vervolgens opgenomen en afgespeeld in audioversterkte vogelhuisjes van Factum Lab.FR

La musicienne Sara Moonen et un groupe d'enfants rempliront le parc Marconi de belles chansons pendant quatre jours. Les passants et les curieux sont invités à participer à cet atelier ouvert.

Le son sera ensuite enregistré et restitué dans des nichoirs à oiseaux audio-améliorés par Factum Lab.
atelier @Park Poétik 12, 14, 15, 16/07/21


Filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães


Atelier Léon - Seppe Baeyens

NL

Atelier Leon, een laagdrempelig en participatief dansatelier voor heel de buurt! Los van bestaande rolpatronen of verwachtingen, dagen choreograaf Seppe Baeyens en muzikanten Stef Heeren en Saif Al-Qaissy je uit om jezelf te tonen via dans en beweging. Langzaam maar zeker ontstaan er zo nieuwe relaties en dynamieken.


FR

Atelier Leon, un atelier de danse participatif et accessible pour le quartier tout entier ! Loin de tout ce qui peut exister en matière de modèles stéréotypés ou d’attentes existants, le chorégraphe, Seppe Baeyens, et les musiciens, Stef Heeren et Al Qasy Saif Quasy, vous mettent au défi de vous révéler à travers la danse et le mouvement. Lentement mais sûrement, voici qu’émergent de nouvelles relations comme de nouvelles dynamiques.atelier @Park Poétik 16-20/08/21


Filmrealisation: Evert De Maeyer

Fiesta Poétik / soundsystemfestival

FIESTA POÉTIK

soundsystemfestival 28/9/21SOUNDSYSTEMS OP 1 PLEK / SUR PLACE


__Place Morichar (St.Gilles): Daddy K7 - Select your own K7 and create radio Morichar

__Place St. Denis (Vorst): Juke-o-Cycle by our own Benoit De Wael - Vinyl wonders from the 50's to 80's

__Petit Parvis (St.Gilles): Le Triporteur by Jos Horbach - Swing, Jazz, RnB

__Vieille Chechette (St.Gilles):Single Platine by Funky Bompa - Latin & beyond

__L’Imprimerie (Vorst): Karavan Klassik by Jérôme Porsperger - Classic music + live singingMOBIELE SOUNDSYSTEMS (partout à Sint-Gillis & Vorst)


__ Cuistax à gogo de Park Poétik with Dhazed Fyah - Reggae vibes

__BMX de Daddy K7 - select your own K7 and use the walkman, mix met zelf met volumeknop !

__Velo-à-gogo de Sebastiaan Bassleer (Rebel Up) - World Groove

__A-Phone Sound System by Tristan Locus - Select a song on your smartphone and do the mix
filmrealisation: Roland Pauwels

ESPACES CYCLOPHONES - Francois Cys

NL

Meer dan 300m² vol speel- en kijkplezier gemaakt van oude fietsen en/of hun onderdelen om op te fietsen, spelen of experimenteren, waterbuizen om doorheen te toeteren… kortom een hele eigen leefwereld waarin het fietsmechanisme gebruikt wordt om geluid én energie te maken. Indrukwekkend!


FR

Les espaces Cyclophones, c’est une série d'installations à pédaler qui renvoient au jeu, à l’enfance, au voyage. Un univers de découvertes sonores, ludiques et scientifiques : pour émettre des sons et créer un monde fantastique, en pédalant, on comprime de l’air, on fait circuler l’eau, on produit même de l’électricité..
installation @Park Poétik: 24 - 25/07/21Filmrealisation: Roland Pauwels & Evert De Maeyer

Karavan Klassik - Jérôme Porsperger

Classic music + live singing

part of Fiesta Poétik / soundsystemfestival: 28/8/21


filmrealisation: Roland Pauwels

Phosphographons! - Maria Dermitzaki

NL

Phosphographons! van Maria Dermitzaki, Is een installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt.

Gebaseerd op het intrigerende verschijnsel van de fosforescentie nodigen we groot en klein, uit, om mee te komen schrijven en tekenen met licht! Fosfografen zijn schetsen, tekeningen, geschriften en bevroren schaduwen op muren, de vloer en het plafond. En dit alles begeleid door inspirerende muziek!


FR

Phosphographes! de Maria Dermitzaki est une installation qui offre une expérience ludique, créative, poétique et multi-sensorielle.

Sur la base de l'intriguant phénomène de la phosphorescence, nous invitons petits et grands à venir écrire et dessiner avec la lumière !

Les phosphographies sont des esquisses, des dessins, des écritures et des ombres figées sur les murs, le sol et le plafond. Et tout cela accompagné d'une musique inspirante !
installation @Park Poétik: 26/8/21Filmrealisation: Roland Pauwels

Hep! Toilettes!- Cie DisMoiOui

NL

Een dringende behoefte? Hep! Toilettes! komt eraan!


Deze mobiele droogtoilette, bestuurd door 2 fanatiekelingen, zorgt ervoor dat heel de cartier zijn blaas kan ledigen. Als 2 ijzermarchanten rijden ze door het vorstpark. Ze nemen hun werk erg serieus en pleiten voor dé toiletten van de toekomst! Met humoristische intermezzo’s verrassen ze hun klanten jong en oud!FR

Un besoin urgent ? Hep ! Toilettes! arrive!


Cette toilette sèche mobile, conduite par deux fanatiques, permet à tout le quartier de vider sa vessie. Comme deux marchands de fer, ils traversent le parc de Forest. Ils prennent leur travail très au sérieux et prônent les toilettes du futur ! Avec des intermèdes humoristiques, ils surprennent leurs clients, petits et grands!
performance @Park Poétik: 11/8/21


filmrealisation: Estefania Huygen & Sabrina Magalhães

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .

filmrealisation: Hussein Rassim


Songs from the sideshow - Peggy Lee Cooper & KNEPH

NL

Peggy Lee Cooper, met haar stem die klinkt als een oude dieselmotor, is weer de baan op met liederen die ruiken naar stof, hitte, wanhoop, trieste clowns en goedkope Bourbon-adem.

En het is ook... een tamelijk grappig kijkspel.


Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper

Paintings: Theodoor De RoeyFR

Avec sa voix qui sonne comme un vieux moteur diesel, Peggy Lee Cooper est de retour sur la piste avec des chansons qui sentent la poussière, la chaleur, le désespoir, les clowns tristes et le souffle bourbon bon marché.

Et c'est aussi... un jeu de visionnement amusant.


Realisation: KNEPH + Peggy Lee Cooper

Paintings: Theodoor De Roey
Performance @Park Poétik 12/09/2021Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH .

filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina Magalhães


ER WAS EENS - IL ÉTAIT UNE FOIS

NL

RE-TAP TA RÈGLE

iemand zit in een glasbol en gaat in dialoog met publiek

by Speak Esasy Spoken Words Brussels


GNOMUS DOMESTICUS

elf in een glasbol, langdurige performance

by Productions en zonenFR

RE-TAP TA RÈGLE

une personne dans une bulle à verre va en dialogue avec le public

par Speak Esasy Spoken Words BrusselsGNOMUS DOMESTICUS

une elfe dans une bulle à verre.

by Productions en zonenPlatform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


le CODA - Sabrina Magalhães (Parking Poétik)

- Atelier / Projet citoyen -


Pendant son séjour à Bruxelles, Sabrina Magalhaes à crée le CODA : un jeu de carte qui vise à cartographier le trauma et apprendre à guérir à partir de mots en trois langues (FR, EN PT)


Performance @Park Poétik: 25/07/2021

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer & Sabrina MagalhãesRENDEZ-NOUS LA MONTAGNE (Parking Poétik)

FR

Dᴇᴜx ᴘʀᴏᴍᴏᴛʀɪᴄᴇs ɪᴍᴍᴏʙɪʟɪᴇ̀ʀᴇs ᴘʀᴇɴɴᴇɴᴛ ᴘᴏssᴇssɪᴏɴ ᴅ’ᴜɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ᴘᴀʀᴋɪɴɢ ᴘᴏᴜʀ ᴇxᴘᴏsᴇʀ ᴀᴜx ʜᴀʙɪᴛᴀɴᴛs ʟᴇᴜʀ ᴘʀᴏᴊᴇᴛ ᴅᴇ ᴄᴏɴsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ.


ᴇʟʟᴇs ᴄᴏɴsᴛʀᴜɪsᴇɴᴛ ᴅᴇs ᴍᴏɴᴛᴀɢɴᴇs.


Sous la forme d’une installation performative et participative, formé par le duo Sarah Lorenzo et Olga Mathey (plasticiennes et performeuses) questionne avec absurdité les politiques d’aménagements des villes en prenant le contrepied des projets immobiliers dont le but est d’occuper par des bâtiments les moindres espaces verts des villes.

Et si on laissait plutôt la place à la Montagne?


▲ ʟᴇ ᴄᴏʟʟᴇᴄᴛɪғ ᴘʀᴇ́ᴄɪᴘɪᴄᴇs ▲

Formé par Sarah Lorenzo & Olga Mathey (artistes plasticiennes et performeuses), le Collectif Précipices est la rencontre des flancs de nos Montagnes abruptes.

Une géologie viscéralement érotisée par l’entrechoquement des plaques tectoniques.


▲ ᴘᴀʏsᴀɢᴇs sᴏɴᴏʀᴇs ▲

L’atmosphère de cette journée sera bercée par les multiples paysages sonores composés par Mathieu Calant, artiste musicien et sound designer.

https://soundcloud.com/matcalant


Performance @Parking Poétik 18/07/2021


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Hussein Rassim & Evert De Maeyer


Wasmannen - Man in Pak


NL

4 ietwat louche maar zeer stijlvolle individuen werden gezien in Vorst & Sint-Gillis

Ze wasten de handen van tramreizigers en passanten op straat met onverwachte klasse en panache.FR

4 individus un peu louches mais très chics ont été vus cet après-midi in Vorst & Sint-Gillis. Ils lavaient les mains des reizigers du tram et des gens dans la rue avec une classe et un panache inattendus.performance @Park Poétik 07/07/2021


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.Cinema Poétik - KNEPH

NL

Gedurende 5 weken groeit een participatieve kunst installatie in de vorm van een poëziebos/ schimmelweb in het Park Van Vorst.

Elke vrijdag een performance aan een Arbre Poétik. Hier verbeeld een kunstenaar/ performer en een dichter 1 van de 5 hedendaagse thema’s. Daarna is er een thematische filmvertoning in de centrale Cinema Poétik.


PROJECTIESCHERM: cocreatie Hubbie, Zonnelied, KNEPH & andere deelnemers
FR

Pendant une période de 5 semaines, une installation artistique participative et évolutive sous la forme d'une forêt de poésie / toile de moisissure se développera dans le parc de Forest.

Chaque vendredi 1 arbre / thème est mis en avant en organisant un événement autour de l’arbre (un artist visuel + un poèt), suivi par une projection d’un film qui reflète la thématique de l’Arbre Poétik, à voir dans le Cinéma Poétik.


ÉCRAN DE PROJECTION: cocreation Hubbie, Zonnelied, KNEPH & autresPlatform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


Circus & body music walk - Cie airblow

NL

Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd.

Cie Airblow neemt jullie mee op reis langs allerlei spektakels waarin hip-hop, circus en body music worden gecombineerd. Optredens van dansers, jongleurs, breakdancers, beatboxers, lichaamspercussionisten, woordkunstenaars.... Al deze juweeltjes zal je kunnen ontdekken in de prachtige stedelijke omgeving tussen WIELS en het Sint-Antoniusplein.


FR

Un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles dans un beau cadre urbain.

La Cie Airblow vous a concocté un parcours combinant des petites formes autour du hip-hop, du cirque et des musiques corporelles. Une pièce de danse, des performances de jonglerie, de break dance, de human beatbox, de percussions corporelles et de l’acrobatie vocale.... Vous découvrirez toutes ces petites perles dans un beau cadre urbain entre le WIELS et la place Saint-Antoine.promenade poétik: 31/7/21Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer


Zebraman - Alain Rinckhout

NL

Man ligt op straat en "retoucheert" een zebrapad.

Po[ezie pur sang op Place St. Denis. Net naast de voorbijrijdende tram ligt een man op straat. Met een klein penseeltje en een potje witte verf retoucheert hij zebrapaden. Ze noemen hem Zebraman.FR

Un homme s'allonge dans la rue et "retouche" le passage piéton.

De la poésie pure sur la place St. Denis. Un homme est allongé dans la rue à côté d'un tram qui passe. Avec un petit pinceau et un pot de peinture blanche, il retouche les passages piétons. Ils l'appellent Zebraman.Performance @Park Poétik 18/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Evert De Maeyer & Hussein RassimPlatform Poétik 2.0: Nonsense labyrinth - SpeakEasy, Spoken word BXL & In Her Skin community


NL

Laat je vervoeren tijdens een wandeling vol verras-zinnen, verwoorderingen en bladvermaak!


Nonsense Labyrinth is niet zomaar een wandeling door het park, het is een middag poëzie, muziek en installaties! Verken Park Duden via een parcours waar je op elke hoek een gedicht, een lied, een installatie of performance kan ontdekken. Word jij er nog wijs uit of is het allemaal nonsens!?


Na meer dan een jaar fysieke afstand en beeldschermen gaat Park Poetik de natuur in. We herontdekken het bos, de planten, het groen, en daar vinden we ook de poëzie. Deze poëtische wandeling is een viering van die herontdekking, en tevens een bevestiging ervan.FR

Promenade en musique et en mots


Laissez-vous transporter lors d'une promenade pleine de sur-phrases, trans-mot-tations et d'animations feuillues !


Nonsense Labyrinth n'est pas qu’une promenade dans le parc, c'est un après-midi de poésie, de musique et d'installations ! Explorez Parc Duden via un parcours où vous pourrez découvrir un poème, une chanson, une installation ou une performance à chaque coin. Est-ce qu’il y a encore de la ‘Raison’ ou est-ce que tout est juste Nonsense !


Après plus d'un an de distanciation physique et d'écrans, Park Poetik se glisse dans la nature. On redécouvre la forêt, les plantes, la verdure, et là on retrouve aussi la poésie. Cette promenade poétique est une célébration de cette redécouverte, mais aussi une confirmation de celle-ci.promeade poétik: 15/08/21


video: Lisa Pleysier


Be Bubbled - Ron Jaluai


Eke dag een verrassing: Park Poétik a reparti en trombe pour une tweede edition ! Poétik the Streets together ...

Quel plaisir de revoir les sourires sur vos visages

In de straten van Sint-Gillis en Vorst pour plus de #surprisepoétik


Ron Jaluai, BE BUBBLED

Soldier Hems
SLOW CITY -

Magid el Ouardi

(FR NL ENG)


Inès Inés
Dis leurs

vertel het hen

Tell them
Inès Inès


Arbre


C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère


Comfort,

Beauté

Et force

Boom

Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim

Troost

Schoonheid

En kracht

Tree

It's like I'm climbing


Comfort


Beauty

And strength
Inès Inès


Cèdre

Comment est-tu rester debout?


Encore tu es grand et fort


surprenant


Après toutes les tentatives dévastatrices


des envahiseures


Ceder


Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden?


Nog steeds bent u groot en sterk.


Verrassend


Na al de erwoestende pogingen

van indringers

Cedar

How come you’re are still standing upright?

Still you are big and strong

surprisingly

After all the devastating attempts

Of all the invaders


Inès Inès

Malgré tout ça

Tu es resté fort

Tu es notre plus grande fierté

Tu es le gardien de notre héritage

Nos chants, nos coeurs, …

Ondanks dat alles

Bent u sterk gebleven bleef

U bent onze grootste trots

U bent de bewaarder van ons erfgoed

Onze liederen, onze harten, ...

Despite all that

You stayed strong

You are our greatest pride

You are the keeper of our heritage,

Our songs, our hearts,


Inès Inès

Tu veille sur tous les arbres

Qui t’entourent


Tu les couvres avec tes messages sages

Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique

Dans cette endroit sacré

U waakt over alle bomen

die u omringen

U bedekt ze met uw wijze boodschappen.

Dat we één zijn met deze unieke boom

Op deze heilige plaats

You watch over all the trees

Who surround you

You cover them with your wise messages


That we are one with the unique tree


In this sacred place
Inès Inès

C’est tout simplement


incroyable et magique

Het is simpelweg


Ongelooflijk en magisch

It’s simply

Amazing and magical


Inès Inès
.SLOW CITY -

Magid el Ouardi

(FR NL ENG)


Inès Inés
Dis leurs

vertel het hen

Tell them
Inès Inès


Arbre


C’est comme si je grimpe sur les bras de ma grand-mère


Comfort,

Beauté

Et force

Boom

Het is alsof ik op de armen van mijn grootmoeder klim

Troost

Schoonheid

En kracht

Tree

It's like I'm climbing


Comfort


Beauty

And strength
Inès Inès


Cèdre

Comment est-tu rester debout?


Encore tu es grand et fort


surprenant


Après toutes les tentatives dévastatrices


des envahiseures


Ceder


Hoe heeft u zich rechtop kunnen houden?


Nog steeds bent u groot en sterk.


Verrassend


Na al de erwoestende pogingen

van indringers

Cedar

How come you’re are still standing upright?

Still you are big and strong

surprisingly

After all the devastating attempts

Of all the invaders


Inès Inès

Malgré tout ça

Tu es resté fort

Tu es notre plus grande fierté

Tu es le gardien de notre héritage

Nos chants, nos coeurs, …

Ondanks dat alles

Bent u sterk gebleven bleef

U bent onze grootste trots

U bent de bewaarder van ons erfgoed

Onze liederen, onze harten, ...

Despite all that

You stayed strong

You are our greatest pride

You are the keeper of our heritage,

Our songs, our hearts,


Inès Inès

Tu veille sur tous les arbres

Qui t’entourent


Tu les couvres avec tes messages sages

Que nous sommes pareilles avec l’arbre unique

Dans cette endroit sacré

U waakt over alle bomen

die u omringen

U bedekt ze met uw wijze boodschappen.

Dat we één zijn met deze unieke boom

Op deze heilige plaats

You watch over all the trees

Who surround you

You cover them with your wise messages


That we are one with the unique tree


In this sacred place
Inès Inès

C’est tout simplement


incroyable et magique

Het is simpelweg


Ongelooflijk en magisch

It’s simply

Amazing and magical


Inès Inès.Arbre Poétik


Offerande à une oude chêne

cocreatie met Sara Dykmans

29/7 & 30/7 (11u - 17 u)

+ chant/zang 29/07 J'acaju


NL

De eik (en de andere bomen) in het park lijdt omdat zijn wortels samengedrukt worden in de verharde grond. Met wilgentakken willen we de boom beschermen en met ons lied hem weer kracht geven


FR

Le chêne (et les autres arbres) du parc souffre car ses racines sont comprimées dans le sol endurci. Avec des branches de saule, nous voulons protéger l'arbre et à l’aide de nos chants lui redonner de la force.PROGRAM

30/7 Park van Vorst
20u30 Arbre Poétik
Performance by Sara Dykmans (visual artist), J’acaju (polyphonic vocals), Magid el oaurdi (poet / Tifinagh) + cocreation members


21u30 Cinema Poétik
Films: ‘ Les racines de l’eau’ / Sarah Lederman and ‘Zazen’ Estefania Huygen

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS

Als er een dag komt

waarop je je stem verliest,

doordat je het niet gezegd krijgt,

een bestaan on hold lijkt te staan

door onbegrip of nog niet klaar voor -Kijk dan in de spiegel.

Ook al is het in je hoofd.
Zie je daar staan.


Als wie jij bent, in je eigen ogen.
In het wegdromen, in het omarmen van.


Er is de zon die schijnt, er is de zee die

doodgemoedereerd op en af, altijd opnieuw

zich van niks of niemand aantrekt.


Er is het twijfelen over waarin en waaruit.

Er zijn de dagen waarop er van zon en zee

geen spoor te bekennen valt,


Het grijs en grauw is.

Haperende gedachten die blijven hangen

als een plaat waar een kras op zit.


Dan rechtstaan.

Dan doorgaan.

Dan overdrijven.

Dan je geliefde ten huwelijk vragen.

Dan zingen.

Dan dansen.

Dan bloemen schikken.

Dan twijfel zaaien.


Dan zon, zee en bergen tegelijk zijn.Struikelen met of zonder stijl,

Opveren.

Recht in de ogen kijken,

Minzaam glimlachen.

Alle obstakels los uit de pols omzeilen.

Om je heen kijken

en medestanders herkennen.

Omarmen.


Écht goed vastpakken.

Loslaten.

Even terloops onopvallend schitteren.

Vanzelfsprekend geloven in

Wat onmogelijk lijkt.


Uitgesproken, onzichtbaar of

Desnoods totaal onvoorzien ————


Altijd ergens - No matter what or who -


glimlachen, even je ogen sluiten, en dan uitgesproken


en vanzelfsprekend


landen

in wie jij

écht wilt

zijn.

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS


If there comes a day

when you lose your voice,

because you don't get it said,

an existence seems to be on hold

because of incomprehension or not yet ready for -


Then look in the mirror.

Even if it's in your head.

See you standing there.


As who you are, in your own eyes.

In dreaming away, in embracing.


There is the sun that shines, there is the sea that

dead-tempered on and off, over and over again

doesn't care about anything or anyone.


There is the doubt about where and from where.

There are the days when there is sun and sea

not a trace to be seen,


It is grey and drab.

Stuttering thoughts that linger

Like a record with a scratch on it.


Then stand up.

Then continue.

Then exaggerate.

Then propose to your beloved one.

Then sing.

Then dance.

Then arrange flowers.

Then sow doubt.


Then be sun, sea and mountains at the same time.Stumbling with or without style,

bounce.

look straight in the eye,

Smile affably.

Circumventing all obstacles loose at the wrist.

Look around you

and recognize allies.

Embrace.


Grasping really firmly.

Let go.

Shine casually inconspicuously.

Naturally believe in

Which seems impossible.


Outspoken, invisible or

Completely unforeseen if necessary ————


Always somewhere - no matter what or who -


smile, close your eyes for a moment, and then speak out pronunced


and obvious


land

into who you

really want


to be

Jan Ducheyne RAINBOW WARRIORS


S'il vient un jour

quand tu perds ta voix,

parce que tu ne peux pas le dire,

une existence semble être en suspens

par incompréhension ou parce

qu'ils ne sont pas encore prêts à -


Regardez-vous ensuite dans le miroir.

Même si c'est dans ta tête.

Tu te vois debout là.


Tel que vous êtes, à vos propres yeux.

En rêvant, en s’embrassant.


Il y a le soleil qui brille, il y a la mer qui

Figé monte et descend, toujours à nouveau

ne se soucie de rien ni de personne.


Il y a le douter sur le lieu et à la provenance

Il y a des jours où il n’y a ni soleil ni mer

pas une trace à voir.


C'est gris et terne.

Des pensées chancelantes qui s'attardent

comme un disque avec une égratignure dessus.


Ensuite, se lever.

Ensuite continuer.

Ensuite exagérer.

Ensuite proposer à ton amant de t'épouser.

Ensuite chanter.

Ensuite danser.

Ensuite arranger des fleurs.

Ensuite semer le doute.


Puis être le soleil, la mer et les montagnes

en même temps.


Trébucher avec ou sans style,

rebondir.

Regarder droit dans les yeux,

Sourire avec affabilité.

Contourner tous les obstacles en relâchant le poignet.

Regarder autour de soi

et reconnaître les alliés.

Embrasser.


Saisir fermement.

Lâcher

Briller de manière décontractée et discrète.

Croire naturellement en

Ce qui semble impossible.


Franchement, invisible ou

Complètement imprévu si nécessaire ————


Toujours quelque part - Peu importe quoi ou qui -


sourier, fermer les yeux un instant, puis

dites-le prononcé


et évidemment


atterrisser

en qui tu

vraiment as envie


d’ être.
BRUTOPIA Laurence Vieille & Aurélien Dony

FR

C’est une ville avec des arbres

et c’est Bruxelles et c’est Namur

c’est Knokke Charleroi Blankenberge

c’est Anvers et Arlon


c’est une ville avec des arbres

c’est toi moi un arbre un arbre

encore un arbre

c’est d’abord les arbres qui habitent cette ville

c’est l’arbre pour toi l’arbre pour moi

nous pour les arbres

le peuple des arbres habite cette ville

Des arbres et pas des petits minuscules

Ou des domestiques gentils

Pas des arbres en treillis

Pas des arbres pour pisse de chien

Pas des arbres sortis

De têtes gominées, sérieuses

Qui imaginent des parcs clos

Où chaque arbre à sa place

Son matricule et son collier

Pas des arbres flétris

Solitaires et moroses

Des arbres comme… tu sais

et on disloque les pelures de béton

qui étouffent la terre

on pulvérise les macadam

on broie l’asphalte

on désagrège le bitume

on charpie le goudron

on fracasse les revêtements

et on plante là et là et à gogo et à foison

un arbre un arbre un arbre un arbre

encore un arbre

et nous sommes là où les arbres tolèrent que nous soyons


et nous guettons comment les arbres

habitent la cité

car vraiment les arbres savent

comment bien habiter

comment renouveler l’air

et respirer sous terre

comment collaborer et aider les plus faibles

et comment sous la terre emmêler nos racines


c’est une ville avec des arbres

et nos maisons sont là,

nichées aux interstices

d’une cité habitée par les arbres

ils sont nos gardiens ils sont nos maîtres

nous sommes leurs disciples

c’est une ville avec des arbres

notre terreau est leur humus

nous sommes humbles

à nouveau de côtoyer les arbres


et les villes de toute la terre

se touchent à branches nues

à branches vertes à branches offertes

C’est une ville avec des arbres

Des arbres-frères

qui nouent de leurs racines

Ta peine avec leur force

Et donnent à tes défaites

Ce qu’il faut de sagesse

Pour ne pas en crever

c est une ville avec des arbres

qui ne disent rien

seulement cela, qu’ils poussent bien

et qu’avec eux reviennent les oiseaux

et les insectes, les animaux

sauvages

et nos chemins s’immiscent en beauté

dans leurs épaisseurs d’arbres

nous apprenons à nos enfants

à vivre avec les arbres

le monde entier vit avec l’arbre

l’eau qui tombe en déluge

ruisselle sous la terre poreuse

du peuple des arbres

Une ville avec des arbres

Pour que naissent à ses pieds

Des Brassens

Des Beaucarne


Des poètes et des fous

Des hommes

Des femmes

Et des enfants

Aux yeux plus clairs

D’avoir pour ciel

Des feuilles diaphanes

Des soleils éclatés

Au faîte des ramures

C’est une ville avec des arbres

A planter dans ta ville

Une graine à semer

Aux trottoirs des avenues

Une ville avec des arbres

Un poème sur les lèvres

Des cités de demainENG


It's a city with trees

and it's Brussels and it's Namur

it's Knokke Charleroi Blankenberge

it's Antwerp and Arlon


it's a city with trees

it is thou I a tree a tree

another tree

it is primarily the trees that inhabit this city

it's the tree for you the tree for me

us for the trees

the people of trees inhabit this city

Trees and no small miniscules

Or friendly servants

No trellis trees

No dog piss trees

No trees with bulging

daubed heads, serious

Who imagines closed parks

Where every tree has its place

His registry number and his collar

No withered trees

Solitary trees and desolate ones

Trees like... you know

and we disrupt the concrete shells

that choke the earth

we crush the macadamia

we shatter the asphalt

we pulverize the bitumen

we grind the tar

we demolish the road

and we plant there and there and abundantly and profusely

a tree a tree a tree a tree

and another tree

and we dwell where the trees

tolerate us being there

and we spy on the trees

how they inhabit the city

because, really, the trees know

how to properly inhabit the city

how to renew the sky

and be able to breathe underground

how they can work together

and help the weakest

and how they under the earth our roots

to entangle with each other


it's a city with trees

and our houses are there,

nestled in the spaces between them

of a neighborhood inhabited by trees

they are our guards, they are our masters

we are their disciples

it's a city with trees

our cultivation soil is their humus

we are humbled again

to shoulder to shoulder again

to be able to stand with the trees


and cities all over the earth

touch each other with bare branches

with green branches with outstretched branches

It's a city with trees

Brotherhood trees

tying their roots together

Your effort with their strength

They give to your defeats

the wisdom they need

Not to burst open

it's a city with trees

who say nothing

only this, that they grow well

and that with them the birds return

and the insects, the wild animals


and our paths cross in beauty

in their thick trees

we teach our children

to live with the trees

the whole world lives with the tree

the falling water through the cloudburst

gushes beneath the porous earth

of the tree folk

A city with trees

That at his feet

the Brassens

de Beaucarne

can be born


The Poets and the Madmen

Men

Women

and children

with bright eyes

That like heaven

have translucent leaves,

bursting suns

on the crowns

It's a city with trees

To plant in your city

A seed to sow

On the sidewalks of the avenues

A city with trees

A poem on the lips

The residential areas of tomorrow

NL


Het is een stad met bomen

en het is Brussel en het is Namen

het is Knokke Charleroi Blankenberge

het is Antwerpen en Aarlen


het is een stad met bomen

het is gij ik een boom een boom

nog een boom

het zijn in de eerste plaats de bomen die deze stad bewonen

het is de boom voor u de boom voor mij

wij voor de bomen

het bomenvolk bewoont deze stad

Bomen en geen kleine minisculetjes

Of vriendelijke bedienden

Geen latwerk-bomen

Geen hondenpis bomen

Geen bomen met uitpuilende

bekladde hoofden, ernstige

Wie stelt zich gesloten parken voor

Waar elke boom zijn plaats heeft

Zijn registernummer en zijn halsband

Geen verlepte bomen

Solitaire bomen en troosteloze

Bomen zoals... ge weet wel

en we ontwrichten de betonschillen

die de aarde verstikken

we vermorzelen de macadam

we verbrijzelen het asfalt

we verpulveren het bitumen

we vermalen de teer

we slopen het wegdek

en we planten daar en daar

en overvloedig en rijkelijk

een boom een boom een boom een boom

en nog een boom

en we verblijven daar waar de bomen

ons tolereren dat we daar zijn

en we bespieden de bomen

hoe ze de stad bewonen

want, echt waar, de bomen weten

hoe ze de stad goed moeten bewonen

hoe ze de lucht kunnen hernieuwen

en ondergronds kunnen ademen

hoe ze kunnen samenwerken

en de zwaksten kunnen helpen

en hoe ze onder de aarde onze wortels

met elkaar kunnen verstrengelen


het is een stad met bomen

en onze huizen zijn daar,

genesteld in de tussenruimten

van een wijk bewoond door bomen

zij zijn onze bewakers, zij zijn onze meesters

wij zijn hun discipelen

het is een stad met bomen

onze teeltgrond is hun humus

we zijn weer nederig om opnieuw

schouder aan schouder

met de bomen te kunnen staan


en steden over de hele aarde

raken elkaar aan met kale takken

met groene takken met uitreikende takken

Het is een stad met bomen

Broederschapsbomen die hun wortels samenknopen

Uw inspanning met hun kracht

Zij geven aan uw nederlagen

de wijsheid die ze nodig hebben

Om er niet van open te barsten

het is een stad met bomen

die niets zeggen

slechts dit, dat ze goed groeien

en dat met hen de vogels terugkeren

en de insecten, de wilde dieren


en onze paden kruisen elkaar in schoonheid

in hun dikke bomen

wij leren onze kinderen

te leven met de bomen

de hele wereld leeft met de boom

het neerstromende water door de wolkbreuk

gutst onder de poreuze aarde

van het boomvolk

Een stad met bomen

Opdat aan zijn voeten

de Brassens

de Beaucarne

kunnen geboren worden


De dichters en de gekken

Mannen

Vrouwen

En kinderen

met heldere ogen

Die als hemel

doorschijnende bladeren hebben,

uiteenspattende zonnen

aan de kruinen

Het is een stad met bomen

Om in uw stad te planten

Een zaadje om te zaaien

Op de trottoirs van de lanen

Een stad met bomen

Een gedicht op de lippen

De woonwijken van morgen


DRÔLES D'OISEAUX - SpeakEasy


ORIGINAL

In my dreams

The milk never spoils

And I learn to appreciate chipped china

I speak French like orchids would

Stiff and beautiful

I write love songs

On the tips of lark’s wings

Paint roses on white walls

Collect bits of bright coloured plastic


Dans mes rèves

Le lait ne se gâte jamais

Et j'apprends à apprécier la porcelaine ébréchée

Je parle français comme les orchidées le feraient

Rigide et beau


j'écris des chansons d'amour

Sur le bout des ailes d'Alouette

Peins des roses sur des murs blancs

Collecte des morceaux de plastique de couleur vive

In mijn dromen

De melk bederft nooit

En ik leer de scherven porselein te waarderen

Ik spreek Frans zoals orchideeën dat zouden doen

Stijf en mooi


Ik schrijf liefdesliedjes

Op de toppen van de vleugels van de leeuwerik

Schilder rozen op witte muren

Verzamel stukjes helder gekleurd plastic

In my dreams

I do see mountains

Never unreachable

I float downstream

Like water to the sea


It's no wonder,

That we dream

It's no wonder,

That we hope

It's no wonder

That we want to fly

It's no wonder

That you crawl with me


Dans mes rèves

je vois des montagnes

Jamais inaccessible

je flotte en aval

Comme l'eau à la mer


Ce n'est pas un miracle,

Que nous rêvons

Ce n'est pas un miracle,

Que nous esperons

Ce n'est pas un miracle,

Que nous voulons voler

Ce n'est pas un miracle,

Que tu rampes avec moi

In mijn dromen

Zie ik bergen

Nooit onbereikbaar

Drijf ik stroomafwaards

Als water naar de zee

Het is geen wonder,

Dat wij dromen

Het is geen wonder,

Dat wij hopen

Het is geen wonder

Dat wij willen vliegen

Het is geen wonder

Dat jij bij mij kruipt

It is not a miracle

When I bake an apple pie

It is not a miracle

To want to share

Ce n'est pas un miracle

Quand je fais une tarte aux pommes

Ce n'est pas un miracle

A vouloir partager

Het is geen wonder

wanneer ik een appeltaart bak

Het is geen wonder

Om te willen delen

Het is geen droom,

It’s not a dream


Ce n'est pas un rêve

Ce n'est pas un rêve

Het is geen droom,

Het is geen droom

C’est pas une rêveWhat do you see in your dreams?

Que voyez-vous dans vos rêves ?

Wat zie jij in jouw dromen?


L’assiolo scandisce le ore

Intreccia pensieri notturni

Funge da sveglia

Che le lucciole contano// Le lucciole fanno la conta

Giocano a nascondino

Con i tuoi occhi

La civetta spalanca gli occhi

Alla risata di qualcuno

Che ha qualcosa da dire


The scops owl marks the hours

Intertwine nocturnal thoughts

It acts as an alarm clock

That the fireflies count // The fireflies do the count

They play hide and seek

With your eyes


The owl opens its eyes wide

To someone's laugh

Which has something to say


Le petit-duc marque les heures

Entrelacer les pensées nocturnes

Il fait office de réveil

Que les lucioles comptent // Les lucioles comptent


Ils jouent à cache-cache

Avec tes yeux


La chouette ouvre grand les yeux

Au rire de quelqu'un

Qui a quelque chose à dire

De dwerguil markeert de uren

Verstrengelt de nachtelijke gedachten

Het werkt als een wekker

Dat de vuurvliegjes tellen // De vuurvliegjes tellen


Ze spelen verstoppertje

Met jouw ogen


De uil doet zijn ogen wijd open

Om iemands lach

die iets te zeggen heeft

On tisse

Une tresse

Ivre

De Laine

De fer

Réticule sur mannequin

À animer

Au Jus de pomme

Des perruches avec perruque


We weave

A braid

Drunk

Of wool

Of iron

Reticle on mannequin

To animate

Apple juice


Parakeets with wigs


On tisse

Une tresse

Ivre

De Laine

De fer

Réticule sur mannequin

À animer

Au Jus de pomme


Des perruches avec perruque

wij weven

een vlecht

Dronken

van wol

van ijzer

Een damestas op een etalagepop

Om gereanimeerd te worden animeren

Met appelsap


Parkieten met pruiken

Suono che è parrucca

E distrazione per chi lo sente

Ma pieno di appelli di pappagalli liberati

In un parco a loro estraneo

Chiunque può sentirli

Ma nessuno li ascolta


Sound that is wig

And distraction for those who hear it

But full of rescued parrot appeals

In a park foreign to them

Anyone can hear them

But nobody listens to them


Son qui est perruque

Et la distraction pour ceux qui l'entendent

Mais plein d'appels de perroquets sauvés

Dans un parc qui leur est étranger

Tout le monde peut les entendre

Mais personne ne les écoute

Geluid dat een pruik is

En afleiding voor wie het hoort

Maar vol geroep van geredde papegaaienapps

In een park dat hen vreemd is

Iedereen kan ze horen

Maar niemand luistert naar hen

Perched

Perché

Neergestreken

PerchéAppollaiatoWei geht et?

How are you?

Comment ca va?

Hoe gaat het met jou?Bomi kaaft eng archen

Grandma buys an ark

Grand-mère ahète ue arche

Oma koopt een ark
Arbre PoétikNL
Een opzwepende energiestroom kronkelt vanuit het ondergrondse schimmelweefsel tussen de wortels van de treurwilgen naar het bovenlicht. Als boodschapper ontvangt een boomwezen boodschappen en bidt in een oude taal.


FR
Un flux d'énergie émouvant serpente du tissu de moisissure souterrain entre les racines des saules pleureurs jusqu'à la lumière du ciel. En tant que messager, une créature arboricole reçoit des messages et prie dans une langue ancienne.


PROGRAM

13/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • Cocreation: Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, KNEPH
 • Poet: Laurence Vieille & Aurélien Dony

21u30: Cinema Poétik:Bruxelles Sauvages by Bernard Crutzen

Arbre PoétikNL

Van oudsher zijn kunstenaars zielsbetrokken bij de omwentelende crisis die de nauur bedreigt. De wereldverbeteraars van de jaren ’60 en ’90 stelden de vraag: Kan kunst de wereld redden?
Het wordt nooit meer als daarvoor. De mens speelt een grote rol in de verandering van zijn habitat. We zijn in een transitie. Het is aan ons om de brug te bouwen tussen oud en nieuw.


FR

Depuis des temps immémoriaux, les artistes sont profondément impliqués de leur ame dans la crise pivotante qui menace notre monde. Les bienfaiteurs des années 1960 et 1990 ont posé la question suivante : l'art peut-il sauver le monde ?
Il ne sera plus jamais le même. L'homme joue un rôle important dans la modification de son habitat. Nous sommes dans une phase de transition. C'est à nous de construire le pont entre l'ancien et le nouveau.


PROGRAM

20/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • Artist: Razzak
 • Poet: Jan Ducheyne

21u30: Cinema Poétik: Meli Melo by Julian Wolf

Arbre Poétik

NL
In processie gaan de gekgemutste fanfarespelers en een kinderkoets met het appelboompje ‘pommeke’ naar de grasparkietennesten in de pijnbomen bovenaan het park. Ze verbinden de kronen met elkaar met kleurrijke wollen draden.


FR
Les joueurs de fanfare écervelés avec une voiture d'enfant du pommier 'pommeke' vont en procession jusqu'aux nids de perruches dans les sapins en haut du parc. Ils relient les couronnes d’arbres avec des fils de laine colorés


PROGRAM

6/8, Park van Vorst

20u30 Arbre Poétik:

 • cocreation: Hubbie, musicians, KNEPH + Josephine,
 • Poets: SpeakEasy

21u30: Cinema Poétik


Arbre Poétik

De passage van een reus à plus tard


NL

Deze boom lijdt aan de kastanjebloedingsziekte en is stervende. Hij wordt daarom al een tijdje afgeschermd door dranghekken om wandelaars te beschermen. Park Poétik & KNEPH willen nieuw leven geven aan een reus die een historische getuige is en dreigt te verdwijnen. Daarom werken we graag samen met kunstenaar Charles Djeumou.


Charles werkt enkel met dode stammen en kapt erin om ze een nieuwe vorm van leven te geven. Hij zal dit doen door de stervende boom ter plekke te sculpteren.

De boom ziet er niet ziek uit maar wordt van binnenuit uitgehold door de schimmel. De takken dragen nog bladeren. De stam blijft staan en kan zich afleggen om nieuwe scheuten te laten schieten.

Het beeld is een boei van hoop voor de toekomst. Omdat het behoud van de natuur een absolute noodzaak is voor de hele mensheid.


FR

Cet arbre souffre d’un chancre bactérien du marronnier et est en train de mourir. C’est pourquoi il est entouré depuis quelque temps par des barrières de sécurité. Park Poétik & KNEPH veulent donner une nouvelle vie à ce géant et témoin historique aujourd’hui menacé de disparaître, en travaillant avec l’artiste Charles Djeumou.


Charles sculpte les parties mortes des troncs d’arbre afin de leur offrir une nouvelle forme de vie. Il fera cela en travaillant sur place, tout près du marronnier malade. L'arbre ne semble pas malade mais il est rongé de l'intérieur par le champignon. Les branches portent encore des feuilles. Le tronc reste debout et peut se coucher pour permettre aux nouvelles pousses de germer.

L'image est une bouée d'espoir pour l'avenir. Parce que préserver la nature est une urgence absolue pour toute l'humanité.


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.
filmrealisation: Estefania Huygen & Jelle Talsma

SKRYF - Gijs Van Bon

NL
De zandschrijver Skryf rijdt zichzelf voort, een lint aan zandletters achterlatend.Skryf refereert aan de vergankelijkheid.Een luttel hoopje

zand creëert de magie van het woord.

De mens, de natuur en de tijd zorgen ervoor dat het woord weer vervliegt. Soms erg snel, soms heel langzaam. Als zand door de vingers .....

Skryf schrijft met zand teksten op de grond. Uit een kleine gestuurde opening stroomt zand. Hij legt zo in traag tempo de tekst letter voor letter neer. Als hij klaar is rijdt hij door naar het volgende deel van de tekst en daarmee geeft Skryf het geschrevene bloot aan de elementen en passanten.

Langzaam raakt de geschreven tekst steeds meer aangetast door weer, wind en publiek, en verdwijnt weer langzaam.

Skryf kan zo een lange tekst neerleggen in een straat of op een pad. De tekst kan verschillen van één woord tot een heel epos, van grote tot kleine letters. Er kan buiten worden geschreven, dit levert een iets rauwere en sneller vergankelijkere tekst op, en binnen, waar het heel strak, subtiel en precies lang kan blijven bestaan.

FR
L'écrivain de sable Skryf se pousse en avant, laissant derrière elle un ruban de lettres de sable. Skryf fait référence au caractère éphémère. Un minuscule tas de sable crée la magie du mot.

L'homme, la nature et le temps font en sorte que le mot s'évapore à nouveau. Parfois très rapidement, parfois très lentement. Comme du sable entre les doigts .....

Skryf écrit des textes sur le sol avec du sable. Le sable s'écoule par une petite ouverture contrôlée. Il dépose le texte lettre par lettre à un rythme lent. Lorsqu'il a terminé, il passe à la partie suivante du texte et, ce faisant, Skryf expose l'écrit aux éléments et aux passants.

Lentement, le texte écrit est de plus en plus affecté par le temps, le vent et le public, et disparaît à nouveau.

Skryf peut ainsi déposer un long texte dans une rue ou sur un chemin. Le texte peut varier d'un mot à une épopée entière, de grandes à petites lettres. Il peut être écrit à l'extérieur, ce qui donne un texte un peu plus brut et rapide, et à l'intérieur, où il peut rester très serré, subtil et précis pendant longtemps.

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.
filmrealisation: Estefania Huygen

T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E -Urban Distortions
NL

Een enorme luchtbel blaast zich op en vult zich op het Jacques Franckplein en in het park van Vorst!

FR
Une énorme bulle se gonfle et se remplis au Square Jacques Franck et au Parc de Forest!

Performance @Park Poétik 08/07/2021
Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Roland Pauwels


BRUTOPIA - KNEPH

NL

KNEPH kiest elke week 1 boom in het Park van Vorst. Deze week: BRUTOPIA


PROGRAM BRUTOPIA

__20u30 ARBRE POÉTIK: Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH

De vrijdagen 30 juli, 6,13,20 aug en zaterdag 28 aug (slotperformance) zijn er om 20u30 performances aan een boom in het Park van Vorst door een kunstenaar/ performer en een dichter. Elke boom verbeeldt een hedendaagse thema.


__21u30 CINEMA POÉTIK: Film: Bruxelles Sauvage

Daarna aansluitend om 21u30 is er een thematische openlucht filmvertoning op de kanstanboomheuvel in het park.

FR

KNEPH choisit chaque semaine un arbre different dans le parc de Forest. Cette semaine : BRUTOPIA


PROGRAM BRUTOPIA

__20u30 ARBRE POÉTIK

Performance by Graziëlla Boggiano, Daniël Vandersmissen, Laurence Vieille, Aurelien Dony & KNEPH

Les vendredis 30 juillet, 6,13,20 août et samedi 28 août (spectacle de clôture), il y aura des performances autour d' un arbre dans le Parc deForest par un artiste/interprète et un poète à 20h30. Chaque arbre représente un thème contemporain.

__21u30 CINEMA POÉTIQUE: Film: Bruxelles Sauvage

Ensuite, à 21h30, il y a une projection de film thématique en plein air sur la colline de maronniers dans le parc.Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Cérémonie du feu: KNALDRANG

NL

Spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af!


KNALDRANG

De stageweek wordt op zaterdagavond feestelijk afgesloten met een publieke performance (olv parademaker Vital Schraenen) in de publieke ruimte. De performance zal volledig draaien rond vlammen en ritmiek, spanningsopbouw en climax, licht en donker, ruimte en beweging, … een hedendaagse ceremonie, met nen hoek af!
FR

Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement…. Une cérémonie contemporaine avec un peu de folie !


Knaldrang

La semaine de stage KNALDRANG se clôturera de manière festive avec une représentation publique, mise en scène par le chef de parade Vital Schraenen.

Lumière et obscurité, tensions et climax, espace et mouvement….Performance @Park Poétik 29/08/21

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Camping Sauvage - Maria Clara Villa-Lobos

NL

Een man, een tent, een onwaarschijnlijke ontmoeting...


Op zoek naar verbinding met de natuur vindt een man een groen plekje, zet daar zijn tent, een stoel en wat kleine dingen. Op het moment dat hij van z'n welverdiende rust wil genieten, staat er plots iemand anders klaar om zich naast hem op het terrein te nestelen ...


FR

Un homme, une tente, une rencontre improbable ...


En quête de connexion avec la nature, un homme se trouve un petit coin de verdure, y installe sa tente, une chaise et de menus objets. Il s’apprête à savourer ce moment de paix lorsque débarque un autre individu qui s’installe juste à côté…


Pour tout public, familles avec enfants à partir de 5 ans ...


performance @Park Poétik 18/08/21


Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Hussein Rassim


Magnetik Blind date

NL

Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie!


Onder het motto ”Everyone’s a poet and they don’t even know it" nodigt Magnetik Poétik je uit om zelf aan de slag te gaan met stedelijke poëzie!


Elke zaterdag kan je ons vinden op een andere locatie in Sint-Gillis of Vorst. We staan paraat met magnetische woordenkoffers en participatieve poëziebomen.


Ga zelf aan de slag en laat je creativiteit los in het Nederlands, Frans, Arabisch, Engels of Spaans tussen 14u en 17u en laat je daarna verrassen door de blind dates!


De ‘Blind Dates’ zijn letterlijk ontmoetingen tussen impro kunstenaars, die nog nooit met elkaar samenwerkten, waarin ze zullen soloën en in duo gaan met elkaar op basis van de woordcreaties van de dag.


In dit project staan improvisatie, communicatie, risico en heel veel fun centraal!!FR

Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine!


Sous la devise "Everyone's a poet and they don't even know it", Magnetik Poétik vous invite à vous aventurer dans la poésie urbaine!


Chaque samedi, retrouvez-nous à un endroit différent dans Saint-Gilles ou Forest. Nous serons là avec des boîtes à mots magnétiques et des arbres à poésie participatifs.


Lancez-vous et laissez libre cours à votre créativité en néerlandais, français, arabe, anglais ou espagnol entre 14h et 17h, puis laissez-vous surprendre par les blind dates !


Les ‘Blind Dates’ sont littéralement des rencontres entre des artistes d’improvisation, qui ne se sont jamais rencontrés auparavant, ils partiront en duo sur la base des créations du jour.


Ce projet met l'accent sur l'improvisation, la communication, le risque et beaucoup de plaisir!!

Platform Poétik is the online artistic archive project from Park Poétik by KNEPH.

filmrealisation: Lucas Denuwelaere


Kleine ruimtevaarder - Kopland

NL

Er is een mysterieuze ruimtecapsule geland! Een ‘Kleine Ruimtevaarder’ stapt uit en gaat op wandel in de wijk.


Hij is op zoek naar menselijkheid en zet zijn missie met nieuwsgierige ogen door op aarde. Hij probeert heel voorzichtig contact te leggen met mensen.


Indien je de ruimtevaarder en de poppenspelers niet meteen terug vindt kan je door de raampjes van de ronkende ruimtecapsule binnengluren en zijn cockpit bewonderen.FR

Une mystérieuse capsule spatiale a atterri! Un ‘Kleine Ruimtevaarder’ sort et va se promener dans le quartier.


Le petit astronaute est à la recherche de l'humanité et poursuit sa mission sur terre avec des yeux curieux.Il essaie d'entrer en contact avec les gens de manière très prudente.


Si vous ne trouvez pas immédiatement l'astronaute et les marionnettistes, vous pouvez jeter un coup d'œil par les fenêtres de la capsule spatiale rugissante et admirer son cockpit.Performance @ Park Poétik 12/08/21

Platform Poétik 2.0
online interactieve poëziekaart
NL
PLATFORM POÉTIK 2.0 GRYOO kaderde binnen de kunstenzomer Park Poétik 2021. Het cocreatieproject bracht een artistieke dialoog op gang over vijf hedendaagse thema's. Dit gebeurde via een groeiende kunstinstallatie rond bomen in het Park van Vorst en een online interactieve poëzieplattegrond.
Na een vormingstraject i.s.m. Polymorfilms (Laurent Van Lancker en Ilse Wijnen) legden acht impactreporters de interventies van Park Poétik vast op een poëtische, subjectieve manier en linkten dit aan één van de boom-thema’s.
Vijf dichters schreven in hun eigen taal rond 1 van deze thema’s een gedicht.

FR
PLATFORM POETIK 2.0 GRYOO a eu lieu dans le cadre du festival Park Poétik 2021. Le projet de co-création s’engagait dans un dialogue artistique sur cinq thématiques qui reflètent les enjeux actuels. Cela se faisait grâce à une installation artistique autour des arbres qui évoluait progressivement dans le Parc de Forest et une carte interactive en ligne.
Après un programme de formation en collaboration avec Polymorfilms (Laurent Van Lancker et Ilse Wijnen) huit impactreporters ont enregistré les interventions de Park Poétik de manière poétique et subjective et l'ont lié à l'un des thèmes de l'arbre.
Cinq poètes ont écrit à leur tour un poème sur un des thèmes dans leur langue.

CREDITS
Poets: Majid el ouardi (Amazigh), Speak Easy (Nederland, Engels, Italiaans), Laurence Vielle en Aurélien Dony (Frans), Jan Ducheyne (Nederlands)
Impact Reporters: De Maeyer Evert, Estefania Huygen, Denuwelaere Lucas, Pauwels Roland, Hussein Rassim, Sabrina Magalhães, Hauben Ans, Timur Magomedgadzhiev, Jelle Taelsma.

Realisation: KNEPH & Polymorfilms

Partners: Masereelfonds Brussel, VGC staycation, Wiels,Maxima.