Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

pla d'organització

Curs 21-22

Document complert

(Presentació)

pla d'organització 2021-2022

Podeu trobar el pla complet a la web de l'escola

Horaris, entrades i sortides

P3

Organització pedagògica

Protecció i higiene i neteja

Requisits entrada i casos

Grups i espais

Participació famílies

Serveis

Altres informacions

organització pedagògica

objectius

Treball de la competència d'aprendre a aprendre.Continuar amb el desenvolupament de l'estratègia digital de centre.Comunicació amb la comunitat educativa.

confinament de grup estable

Connexions diàries en petit o gran grupDossiers elaborats per l'equip de mestres (INF)Dossiers d'aprenentatge (CI - CM)Propostes a través de l'EVA "Classroom" (INF - CI - CM -CS)Propostes específiques per l'alumnat amb necessitats educatives (CI-CM-CS)

confinament d'algun alumne

Seguiment i propostes personalitzades per part del/a tutor/a.

grups i espais

pati sectoritzat a P4dos torns a P5 i primàriaseparació a l'esmorzar i barreja posterior amb mascaretaús d'ampolles individuals per beure

reducció del nombre de docents a l'aula

grups estables sense distància física

ús d'aules especialitzades

grups de convivència estable de 25 (GCE)

retorn als grups del curs 19-20 (primària)

intervenció de tercers o especialistes amb mesures de protecció

sense barreja de l'alumnat de diferents GCE (excepte pati)

HORARIS, ENTRADES I SORTIDES

1

2

3

P3 - P4 - P5

Matí: 9.10 a 12.40Tarda: 15.10 a 16.40

1r - 2n - 3r

Matí: 9 a 12.30Tarda: 15 a 16.30

4t - 5è - 6è

Matí: 8.50 a 12.20Tarda: 14.50 a 16.20

Mancomunitats Comarcals

Porta del'AMPA

Porta delparking

P3

3r

4t

P4

P5

1r

2n

PROTECCIÓ, HIGIENE i neteja

Mascareta a l'aula i al pati, de 1r a 6è, No obligatòria a P3, P4 i P5. Important portat bosseta que es pugui penjar per guardar-la.Mascareta a P5 en els desplaçaments pel centre.Distància de seguretat d'1,5m en grups no estables.Sense mascareta si el GCE està sol a l'exterior (per ex. EF).

Rentat de mans: abans i després del pati, WC i àpats, i ús de tovalloletes d'un sol ús.Ús de gel hidroalcohòlic a l'entrar i sortir de l'aula, administrat a l'aula.Desinfecció d'espai un cop al dia.Es poden compartir materials del centre i de casa.

Ventilació dels espais.

Participació famílies

festes

Reunions:

entrada al centre

Virtuals en gran grup:

Amb cita prèviaPermesa l'entrada d'un sol acompanyant dins el pati a les entrades i sortides per a P3, P4 i 2n i el menor temps possible.

Participació de les famílies només en celebracions a l'exterior.Caldrà evitar les aglomeracions i seguir les mesures de distància i mascareta.L'escola dissenyarà el format de cada festa i s'informarà a les famílies al llarg del curs.

P3: 26-10-2021 a les 17.30h P4 i P5: 27-09-2021 a les 17.30h 1r i 2n: 28-09-2021 a les 17.30h 3r i 4t: 29-09-2021 a les 17.30h 5è i 6è: 23-09-2021 a les 17.30h

Entrevistes individuals presencials o virtuals segons l'objectiu de la reunió i disponibilitat família.

Adaptació P3

Del 13 al 17 de setembre l'alumnat de P3 estarà en grups reduïts al seu horari assignat.Del 20 a l'1 d'octubre l'entrada serà a les 9.15 al matí i a les 15.15 a la tarda.

requisits entrada al centre i gestió de casos

Declaració responsable signada segons l'alumne no té símptomes compatibles amb la Covid i no ha estat contacte estret d'una persona positiva els últims 10 dies.

Entrada al centre:

Gestió de casos:

Si l'alumne/a presenta símptomes un cop està al centre, es farà un aïllament preventiu fins que la família el vingui a recollir per portar-lo al CAP.Si un alumne/a ha estat en contacte directe amb un positiu, es quedarà a casa a l'espera del resultat de la PCR. Si és negativa tornarà al centre i si és positiva s'avisarà immediatament al centre per tal de fer l'aillament preventiu del GCE fins que arribin les indicacions de salut.Si un GCE té un cas positiu, es quedarà en quarantena segons les indicacions de salut i s'activarà l'ensenyament telemàtic del grup.Serà el Servei de Vigilància Epidemiològica i la gestora Covid del centre qui decidirà els dies de quarantena i el procediment per fer les PCR. La direcció del centre es comunicarà amb les famílies per donar la informació.

serveis

P3 i P5 dinar a les aulesP4, 1r, 2n i 3r primer torn amb separació de grups a l'hora de dinar.4t, 5è i 6è segon torn amb separació de grups.Temps d'esbarjo dels dos grups de nivell amb mascareta.

Menjador:

Acollida escola

Servei gratuït per a les famílies amb fills al primer i tercer torn i amb incompatibilitat laboral

Acollida AMPA

Des de les 7.30 del matí i a partir de les 16.20 (mínim usuaris).

Extraescolars Patronat

Inici: 4 d'octubrehttp://www.patronatmartorell.cat/index.php/ensenyament-martorell/martorell-educa-361

altres informacions

Mares o pares delegades o delegats de curs:

Inici classes dia 13

Pont entre famílies, escola i AMPA.Detectar inquietuts de l'aula i ser portanveu.Promoure activitats de cohesió a les famílies del grup i fer l'acollida de les noves.Dinamitzar la participació del sector famílies a la vida del centre.Reunions periòdiques amb l'AMPA i equip directiu.

Materials alumnat i dossiers.

¡GRàCIeS!