Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

ארגז כלים למורים ולמורות לעברית בעל יסודי - תשפ"ג

בוגר 2030 ועקרונות הוראה

משאבים להוראה

3
LOREM IPSUM DOLOR SIT

אנשים לא קונים את מה שאתם עושים, הם קונים את הסיבה שאתם עושים זאת" סימון סיניק "

תפקיד הרכז

צמצום פערים

כשירות אוריינית שלהב"ת

מתעדכנים ומתעדכנות

כלי הערכה

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

השתלמויות

מבחן תמונת מצב

פיתוח מקצועי למורים


בוגר 2030 ועקרונות הוראה

"אוריינות לשונית" היא היכולת להשתמש בשפה דבורה וכתובה למגוון מטרות חברתיות, לימודיות ואישיות. היא כוללת את היכולת להבין ולהעריך טקסטים דבורים וכתובים ולהתמצא בהם, לבטא מחשבות ורגשות , לנסח רעיונות ודעות ולהגן עליהם, להציג מידע בצורה בהירה ולכידה ולנהל תקשורת איכותית עם אחרים. כל זאת בהתאמה לנסיבות ולקהל היעד ומתוך ידיעה של הלשון והיכרות עם אוצרותיה בזיקה למטען התרבותי והחברתי שהיא נושאת.

(מתוך דמות הבוגר 2030, עמוד 10, פורסם ב2020)


חוסן אורייני (דר עליזה עמיר) - קישור לאוסף שאלונים התומכים בטיפוח חוסן אורייני

קישור למסמך "בוגר 2030"

קישור למסמך בוגר 2030


חזרה

ידע

מיומנויות

ערכים

עקרונות הוראה

אוריינות דיגיטלית

אוריינות לשונית

היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון צרכים ומטרות אישיות, קבוצתיות וחברתיות לימודיות ובחיי היום-יום, באופן הולם, יעיל ואחראי ולהסתגל במהירות לשינויים ולהתפתחויות טכנולוגיים.

קישור לפורטל החינוכי להרחבה

קישור לפירוט המיומנויות הנדרשות

קישור לסביבות המקוונות להוראת העברית חט"ב וחט"ע ברצף השש שנתי


חוסן אורייני

"חוסן אורייני" (קישור למאמר של דר' עליזה עמיר)הוא תחושת המסוגלות המלווה את הלומד בזמן קריאה וכתיבה של טקסטים מסוגות שונות בהתאם לנסיבות השיח. חוסן אורייני מאפשר חוסן רגשי, ותורם לטיפוח לומד עצמאי, בעל יכולת לניהול עצמי בלמידה. חוסן אורייני נבנה ממהלכי הוראה המשלבים חקר, עבודה שיתופית ובעיקר שיח מטאקוגנטיבי המתקיים בכיתה או באמצעות שאלונים להתבוננות עצמית על תהליכי קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור.

במרחב הספרונים ובמרחבי למידה נוספים להוראת העברית משולבים פעילויות, מהלכי הוראה וכלים רבים לטיפוח "חוסן אורייני".

אוריינות לשונית

תמונת עתיד

בוגר 2030

דר עליזה עמיר

חזרה

הוראה מבוססת נתונים

שיתופיות

פרסונליות

חקר וגילוי

הוראה בחתך רוחב

שלוש היקרויות

SEL

שיח מטאקוגנטיבי

עקרונות הוראה

למידה שיתופית? - לשם מה? ואיך עושים זאת? לחצו על הקישור

הוראה בחתך רוחב

גישה לפיה יש לחפש מכנה משותף לנושא וללמד את עקרונותיו. שיעורים לדוגמה ניתן לראות בשיעורים במערכת השידורים הלאומית.

קישור לכל מצגות חט"ב ממערכת השידורים הלאומית

קישור לכל המצגות חט"ע ממערכת השידורים הלאומית
הוראת הגזרות בחתך רוחב - תומר בוזמן, המפמ"ר

עיבוד המצגת של תומר בוזמן

הוראת סוגי משפטים בחתך רוחב - מוריה פלינטשלוש היקרויות/ מודל השלוש

יחידות ההוראה וההערכה כוללות מגוון טקסטים הממוקדים סביב מיומנות מרכזית (כגון הבנת טענה מרכזית, אחזור מידע בטבלה, הבנת גורמים לתופעה והשלכותיה, עריכת השוואה, מיזוג מידע ועוד).

כל נושא יש לחשוף את התלמיד שלוש פעמים באופן מדורג וספיראלי. בדרך זו התלמיד יוכל להתאמן על המיומנות בטקסטים ברמות קושי משתנות.

ראו שתי דוגמות (בנושא זיהוי טענה מרכזית ואחזור מידע) בקישור הבא - יחידות הערכה של הראמ"ה

מפגש רכזים מחוז חיפה "השאלה כטקסט"

ג'ניאלי מדריך ומפעיל
המדריך למורה לעברית

חשוב לפתח אצל התלמיד את החשיבה והשיח המטאקוגנטיבים.

שיח מטאקוגנטיבי מפתח מודעות לתהליכים הגורמים לשיפור החשיבה והלמידה. השיח עצמו הוא משתנה חשוב בעל השפעה על החוסן הנפשי ועל תחושת האושר. הוא מאפשר לתלמיד לתכנן, לנווט, לווסת, לצבור ידע על המשימה ולהבין מהן הפעולות הנדרשות לביצועה, לנהל למידה ולפתח מודעות לידע שלו כלומד .

בנק שאלות רפלקטיביות

מצגת של ד"ר עליזה אמיר - הערות מקדמות

שאלון רפלקציה בעקבות שיעור

חזרה

הוראה מבוססת נתונים

שיתופיות

פרסונליות

חקר וגילוי

הוראה בחתך רוחב

שלוש היקרויות

SEL

שיח מטאקוגנטיבי

עקרונות הוראה

למידה שיתופית? - לשם מה? ואיך עושים זאת? לחצו על הקישור

הוראה בחתך רוחב

גישה לפיה יש לחפש מכנה משותף לנושא וללמד את עקרונותיו. שיעורים לדוגמה ניתן לראות בשיעורים במערכת השידורים הלאומית.

קישור לכל מצגות חט"ב ממערכת השידורים הלאומית

קישור לכל המצגות חט"ע ממערכת השידורים הלאומית
הוראת הגזרות בחתך רוחב - תומר בוזמן, המפמ"ר

עיבוד המצגת של תומר בוזמן

הוראת סוגי משפטים בחתך רוחב - מוריה פלינט


שלוש היקרויות/ מודל השלוש

יחידות ההוראה וההערכה כוללות מגוון טקסטים הממוקדים סביב מיומנות מרכזית (כגון הבנת טענה מרכזית, אחזור מידע בטבלה, הבנת גורמים לתופעה והשלכותיה, עריכת השוואה, מיזוג מידע ועוד).

כל נושא יש לחשוף את התלמיד שלוש פעמים באופן מדורג וספיראלי. בדרך זו התלמיד יוכל להתאמן על המיומנות בטקסטים ברמות קושי משתנות.

ראו שתי דוגמות (בנושא זיהוי טענה מרכזית ואחזור מידע) בקישור הבא - יחידות הערכה של הראמ"ה

מפגש רכזים מחוז חיפה "השאלה כטקסט"

ג'ניאלי מדריך ומפעיל
המדריך למורה לעברית

חשוב לפתח אצל התלמיד את החשיבה והשיח המטאקוגנטיבים.

שיח מטאקוגנטיבי מפתח מודעות לתהליכים הגורמים לשיפור החשיבה והלמידה. השיח עצמו הוא משתנה חשוב בעל השפעה על החוסן הנפשי ועל תחושת האושר. הוא מאפשר לתלמיד לתכנן, לנווט, לווסת, לצבור ידע על המשימה ולהבין מהן הפעולות הנדרשות לביצועה, לנהל למידה ולפתח מודעות לידע שלו כלומד .

בנק שאלות רפלקטיביות

מצגת של ד"ר עליזה אמיר - הערות מקדמות

שאלון רפלקציה בעקבות שיעור

חזרה

פורטל העברית

תיק תוכניות לימודים

משאבים להוראה

חט"ב

חט"ע

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

כנס רכזי מקצוע ארצי


1. קישור למסמך "הטמעת עקרונות שלהב"ת בבתי ספר בעקבות מבחן תמונת מצב - אוריינות שפה ח'(מסמך מהמזה"פ)

2. קישור לסרטון המסביר על מבחן אוריינות שפה פנימית בתשפ"ב לכיתות ח

4. קישור לקטלוג דיגיטלי עם מגוון כלי ההערכה הפנימיים. בהמשך יתווספו אליו גם שאלוני אקלים פנימיים

מקרוסקופ -מדעים
החסידות אליעזר בן יהודה - הסטוריה וביוגרפיה

יישוב הנגב - גאוגרפיה והסטוריה


רציונל המשימות הוא שהאוריינות משרתת את תחומי הדעת השונים, ויש לה היבטים גנריים ודיסציפלינריים.

המשימות הן בבחינת דגם לעבודה ואינן מחייבות שימוש בטקסטים הספציפיים המופיעים בהן. כלומר, הצוותים רשאים לבחור טקסטים דומים מתחומי הדעת השונים בנושאים השונים מתוך תוכניות הלימודים. חשוב להקפיד על דגמי התשאול המוצגים במשימה, על־פי מפרט הבחינה שפורסם באתר ראמ"ה.

שימו לב:

 • בפרק הבנת הנקרא מומלץ לעסוק בשיתוף המורים לגאוגרפיה ולהיסטוריה (תחומי הדעת השותפים למשימה). מומלץ כי התשובות לשאלות הפתוחות ייבדקו גם מבחינת המבנה, הלכידות והתקינות.

 • מטלת הכתיבה תועבר בשיעורי עברית במסגרת הוראת הכתיבה. למורים שאין בכוונתם לקיים אותה כמבחן, מומלץ לקיים דיון מקדים בנושא החיבור כבסיס לכתיבתו.

 • כל משימה יכולה להינתן בעבודת כיתה, בעבודת בית או במבחן, כחלק מיחידת הוראה או כיחידה בפני עצמה.

 • כל משימה ניתנת לעריכה ואפשר להשמיט ממנה שאלות או להוסיף לה שאלות כראות עיני המורים ובהתאם לנושאים שנלמדו.

תוכנית עבודה הברידית

חזרה

תוכנית העבודה לצפייה

צור/י עותק של תוכנית העבודה

תוכנית עבודה דינאמית המאגדת בתוכה חומרי עזר רבים למורה.
א. מקורות מידע המומלצים על ידי המפמ"ר להוראת העברית.
ב. סרטוני הדרכה למרחבי המודל
ג. הדרכות ליישומים מנצחים
ד. מיקוד הלמידה מעודכן לפי שכבות: ז/ח/ט/י/יא (נושאי ליבה של שנת תשפ"ב סומנו במדגש).
ה. רמזור למבדקונים/ מבחנים
ו. תבניות לבניית מערך שיעור מיטבי
ז. בנק שאלות רפלקטיביות בעקבות הלמידה בשיעור

ח. דוגמות לשאלונים לטיפוח "חוסן אורייני" (בבנייה)
התבנית מאפשרת סינון מידע וארגונו מחדש בעזרת מסננים מובנים.

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

יצירת עותק אישי

בניית תוכנית העבודה

חזרה

קיימים דגמים רבים לתוכניות עבודה טובות.
חשוב לבחור דגם נוח וידידותי לשימוש צוות העברית שלכם/ן.

הצעה לתוכנית עבודה הברידית (עדי זקר)

:חומרים עליהם נתבסס בבניית תוכנית העבודה

הדגשים להוראת עברית בחטיבת הבניים- שימו לב לנושאי הליבה במדגש.

מיקוד 30%

מיקוד 70%

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

בנייה מתוך עקרונות

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

כלי הערכה

חזרה

שאלון לומד עצמאי

כלים לטיפוח החוסן האורייני

אתר ראמ"ה

פורטל עברית מבחנים ומשימות מפמ"ר

משימות אורייניות מתוקשבות בהלימה למבחני פיז"ה

מבדק עמי"ת לתלמידי שכבת ז (אל"ה)

עקרונות והמלצות לחיזוק תהליכי הערכה פנימיים

סביבות למידה חט"ב תשפ"ג- מבחנים מקוונים

בהבעה בכתב

בהבנת הנקרא

תפקיד הרכז/ת לקידום בוגר 2030

להוביל שינוי שיבוא לידי ביטוי בתפיסת תפקיד המורה ובשגרת עבודתו, באופיין של ישיבות הצוות, ובתוכניות העבודה: הוראה –למידה - הערכה

חזרה

©כל הזכויות שמורות לד"ר עליזה עמיר

תפיסת תפקיד המורה

אופי ישיבות הצוות

הוראה מבוססת נתונים

הוראה מבוססת נתונים

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה"

כנס רכזי מקצוע ארצי

מפגש רכזים מחוז חיפה


-

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

- "מורה מנחה תהליכי למידה" (פחות מרצה/מעביר ידע)

- הוראה המבוססת על חקר וטיפוח לומד עצמאי

- שימוש בשאלות מטה-קוגניטיביות (הצעה למגוון שאלות בת"ע הברידית)
- לאפשר מעורבות ובחירה בין כמה חלופות (למורים/לתלמידים,בת"ע,במערכי שיעור
- הוראה השמה בחזית את הוראת המיומנויות (ולא רק שימוש בהן)
- שימוש בדרכי בקרה עצמית (למורה ולתלמידים)
- גיוון בדרכי הוראה, שילוב עבודה שיתופית
- שימוש באוריינות הדיגיטלית
הוראה המתמקדת בכל אופנויות השפה - קריאה, דיבור והאזנה, כתיבה

 • - לנהל שיח על מאפייניי "מורה מנחה תהליכי למידה" (מה הופך אותו לכזה? איך בא לידי ביטוי?)
  -להוות מודלינג לניהול שיח/ מפגש הכולל שאלות מטה-קוגניטיביות (הצעה למגוון שאלות בת"ע הברידית)
  -לאפשר מעורבות ובחירה בין כמה חלופות -בת"ע, בנושאים וכו)
  -להתמקד במיומנויות ובדרכי הוראתן (ולא רק בהספק ובתוכן)
  - להשתמש בכלים לבקרה עצמית (לך כרכז/ת, למורים ולתלמידים)
  - ליזום שיתופי פעולה עם תחומי דעת אחרים
  - להפוך את האוריינות הלשונית לשפה בית ספרית המקדמת למידה
  לוודא שכל המורים שולטים בכל הנוגע לאוריינות הדיגיטלית (שימוש בסביבות למידה מקוונות, מערכי שיעור ועוד)
  לדון בדרכים לשיפור כל אחת מאופנויות השפה - קריאה, דיבור והאזנה, כתיבה • - לכתוב ת"ע המתבססת על נושאי הליבה בחוזר מפמ"ר תשפ"ב
 • - לערוך מיפויים (ממאגר המשימות שעברו תיקוף)
 • - לגזור השתמעויות להוראה ולשבצם בת"ע דינאמית
 • - לשלב כלים לשיפור החוסן האורייני, לנתח אותם ולגזור השתמעויות להוראה.
 • - לבדוק נקודות תורפה באוריינות לשונית באמצעות תחומי דעת אחרים ולקדמם.


 • - לכתוב ת"ע המתבססת על נושאי הליבה בחוזר מפמ"ר תשפ"ג
 • - לערוך מיפויים (ממאגר המשימות שעברו תיקוף)
 • - לגזור השתמעויות להוראה ולשבצם בת"ע דינאמית
 • - לשלב כלים לשיפור החוסן האורייני, לנתח אותם ולגזור השתמעויות להוראה.
 • - לבדוק נקודות תורפה באוריינות לשונית באמצעות תחומי דעת אחרים ולקדמם.

תפקיד הרכז/ת לקידום בוגר 2030

להוביל שינוי שיבוא לידי ביטוי בתפיסת תפקיד המורה ובשגרת עבודתו, באופיין של ישיבות הצוות, ובתוכניות העבודה: הוראה –למידה - הערכה

חזרה

©כל הזכויות שמורות לד"ר עליזה עמיר

תפיסת תפקיד המורה

אופי ישיבות הצוות

הוראה מבוססת נתונים

הוראה מבוססת נתונים

"הדרך הנכונה לחנך בני אדם היא להיות להם לדוגמה"

כנס רכזי מקצוע ארצי

מפגש רכזים מחוז חיפה


-

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

- "מורה מנחה תהליכי למידה" (פחות מרצה/מעביר ידע)

- הוראה המבוססת על חקר וטיפוח לומד עצמאי

- שימוש בשאלות מטה-קוגניטיביות (הצעה למגוון שאלות בת"ע הברידית)
- לאפשר מעורבות ובחירה בין כמה חלופות (למורים/לתלמידים,בת"ע,במערכי שיעור
- הוראה השמה בחזית את הוראת המיומנויות (ולא רק שימוש בהן)
- שימוש בדרכי בקרה עצמית (למורה ולתלמידים)
- גיוון בדרכי הוראה, שילוב עבודה שיתופית
- שימוש באוריינות הדיגיטלית
הוראה המתמקדת בכל אופנויות השפה - קריאה, דיבור והאזנה, כתיבה

 • - לנהל שיח על מאפייניי "מורה מנחה תהליכי למידה" (מה הופך אותו לכזה? איך בא לידי ביטוי?)
  -להוות מודלינג לניהול שיח/ מפגש הכולל שאלות מטה-קוגניטיביות (הצעה למגוון שאלות בת"ע הברידית)
  -לאפשר מעורבות ובחירה בין כמה חלופות -בת"ע, בנושאים וכו)
  -להתמקד במיומנויות ובדרכי הוראתן (ולא רק בהספק ובתוכן)
  - להשתמש בכלים לבקרה עצמית (לך כרכז/ת, למורים ולתלמידים)
  - ליזום שיתופי פעולה עם תחומי דעת אחרים
  - להפוך את האוריינות הלשונית לשפה בית ספרית המקדמת למידה
  לוודא שכל המורים שולטים בכל הנוגע לאוריינות הדיגיטלית (שימוש בסביבות למידה מקוונות, מערכי שיעור ועוד)
  לדון בדרכים לשיפור כל אחת מאופנויות השפה - קריאה, דיבור והאזנה, כתיבה • - לכתוב ת"ע המתבססת על נושאי הליבה בחוזר מפמ"ר תשפ"ב
 • - לערוך מיפויים (ממאגר המשימות שעברו תיקוף)
 • - לגזור השתמעויות להוראה ולשבצם בת"ע דינאמית
 • - לשלב כלים לשיפור החוסן האורייני, לנתח אותם ולגזור השתמעויות להוראה.
 • - לבדוק נקודות תורפה באוריינות לשונית באמצעות תחומי דעת אחרים ולקדמם.


 • - לכתוב ת"ע המתבססת על נושאי הליבה בחוזר מפמ"ר תשפ"ב
 • - לערוך מיפויים (ממאגר המשימות שעברו תיקוף)
 • - לגזור השתמעויות להוראה ולשבצם בת"ע דינאמית
 • - לשלב כלים לשיפור החוסן האורייני, לנתח אותם ולגזור השתמעויות להוראה.
 • - לבדוק נקודות תורפה באוריינות לשונית באמצעות תחומי דעת אחרים ולקדמם.

חזרה

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה


-

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

חזרה

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה


-

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

חזרה

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

מבחנים ומשימות

חזרה


-

תכנון תכנית עבודה שבועית/ חודשית שנתית מתוך עקרונות:

1. ראשית כל: מיפוי ידע ומיומנויות + שאלון פרופיל קורא +שאלון פרופיל כותב.

2. לאחר איסוף התובנות והמסקנות יש לחזק את תשתית הידע בנושאים הנבחרים.

3. יש לאפשר לתלמיד לנוע בתכנית על פי התקדמותו (ניתן לעבוד בקבוצות הומוגניות זמניות לאחר המיפוי הראשוני).

4. זכרו: המורה= מתווך, התלמיד = חוקר / לומד עצמאי.

5. יש ללמד על פי עיקרון שלוש ההיקרויות.

6. יש לחזק את הלמידה השיתופית.

7. יש לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים בהוראה ולעבוד גם בסביבה מתוקשבת.

8. יש לפתח את השיח המטקוגנטיבי ואת החשיבה המטקוגנטיבית.

9. יש לעסוק בנושאים הרלוונטים לעולמו של התלמיד .

10. יש להטמיע את עיקרון הsel ליצירת מעורבות , תחושת חיובית ותחושת מסוגלות.


הללו מטפחים את החוסן האורייני ומוודאים שלא נסמן v על נושא מתוך רשימת הנושאים הכתובים בחוזר מפמ"ר.

קהילת מורים
לעברית ברשת

חט"ע

חזרה

חט"ב

מתעדכנים/ות

חוזרי מפמ"ר

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

גאנט אירועים לרכז

-גאנט אירועים לרכז

בלוח זה תוכלו לנעוץ (בתאום רכז מערכת / רכזי שכבות והנהלה) תאריכים לאירועים שונים כגון: מבחנים משווים/ מבדקים ימי שיא ישיבות צוות מפגשי הדרכה מפגשי השתלמויות / כנסים

חזרה

קישור ליצירת עותק ללוח גאנט אישי

רווית אסרף וצוות הדרכה עברית ושלהב"ת מחוז חיפה

"קישור למסמך "בוגר 2030

קישור למסמך בוגר 2030


חזרה

אוריינות לשונית

חוסן אורייני וכלים לטיפוחו

שלוש ההיקרויות

הוראה בחתך רוחב

שלהב"ת

sel

חקר וגילוי

אוריינות דיגיטלית

השיח המטאקוגנטיבי

בוגר 2030 ועקרונות הוראה

<

יש להתאים את רמת הטקסטים לפי שכבת הגיל ולחשוף את התלמידים לכל נושא לימוד על פי עקרון שלוש ההיקרויות*.

עיקרון שלוש ההיקרויות משמעו: חשיפת הנושא הנלמד באופן הדרגתי . כלומר, בהתחלה הוא יימצא באופן חשוף וגלוי, במיקומים שונים או מפוזר, ולבסוף באופן סמוי.


דוגמה לדרך הוראה בנושא מציאת הרעיון המרכזי בטקסט:

א. מהו לדעתכם רעיון מרכזי? ניתן לאסוף את כל תשובות התלמידים על גבי לוח פדלט.

ב. לתת לתלמידים טקסט בו הנושא המרכזי חשוף וגלוי ולשאול אותם מהו הנושא המרכזי בטקסט. ניתן לאסוף את כל תשובות התלמידים על גבי לוח פדלט.

ג. במליאה, יש לשאול:

 • מהן הפעולות שעשיתם על מנת למצוא את הרעיון המרכזי?
 • האם מישהו מעוניין לשנות את תשובתו בעקבות הדיון ושמיעת תשובות של אחרים?
 • האם יש דרך שאחרים ציינו הנראית לכם יעילה ותרצו לאמצה?
 • ד. האם נתקלתם בקשיים? כיצד התמודדתם עמם?


* מטרת השאלות היא לעורר מודעות לתהליך שהתלמיד מפעיל . אין כאן שיפוטיות של מה נכון ומה לא, אלא רק לבדוק מה היה יעיל ומה פחות.

הוראה בחתך רוחב


הוראת הגזרות בחתך רוחב


הוראת הקשרים הלוגיים בחתך רוחב


הוראת סוגי משפטים בחתך רוחב


ג'ניאלי למצגות של תצורת השם


קישור לכל המצגות ממערכת השידורים הלאומית

למידה מתוך חקר

מושג החקר הוכנס לראשונה לשדה החינוך על ידי דיואי (1938 ) שהסביר כי החקר הוא "תהליך

שבו הבלתי מוגדר והבלתי ידוע הופך באורח מכוון ומבוקר לשלמות אחידה וברורה". בחינוך

מתייחסים לחקר כאל מושג-על ממנו נגזרת "משפחה" של גישות חינוכיות בעלות מכנה משותף

כגון: למידה בדרך החקר, למידה מבוססת פרויקטים (PBL ) ולמידה מבוססת פתרון בעיות. כל

הגישות הללו שמות את התלמיד במרכז ומעודדות תהליכי למידה משמעותיים, המאופיינים על ידי

הבניית ידע באמצעות חיפוש של פתרונות לבעיות או שאלות (2011 Rikers & Loyens .)הוראה

מאתגרת ומסקרנת, מערבת לימוד פעיל, חווייתי ומעמיק, התנסותי, מבוסס חשיבה וקשור לסוגיות

רלוונטיות המעניינות את התלמיד. ביצוע חקר ברמה גבוהה בכל אחת מהגישות, דורש שימוש

בשורה של אסטרטגיות חשיבה. רק כאשר התלמידים שולטים באסטרטגיות אלה הם מסוגלים

לבצע חקר איכותי.


המורה: מתווך

התלמיד: תלמיד חוקר/ לומד עצמאידגמי הוראה דיגיטליים


בניית תכנית עבודה מתוך עקרונות (להעביר לתכנית עבודה)


דוגמה להוראת כתיבה ממזגת מתוך חקר

חשוב לפתח אצל התלמיד את החשיבה והשיח המטאקוגנטיבים.


שיח מטאקוגנטיבי מפתח מודעות לתהליכים הגורמים לשיפור החשיבה והלמידה. השיח עצמו הוא משתנה חשוב בעל השפעה על החוסן הנפשי ועל תחושת האושר. הוא מאפשר לתלמיד לתכנן, לנווט, לווסת, לצבור ידע על המשימה ולהבין מהן הפעולות הנדרשות לביצועה, לנהל למידה ולפתח מודעות לידע שלו כלומד .
בנק שאלות רפלקטיביות


מצגת של ד"ר עליזה אמיר - הערות מקדמות


שאלון רפלקציה בעקבות שיעור

שלהב"ת

הקניית מיומנויות דרך שילוב הבעה והבנה בתחומי הדעת


שלהב"ת- שילוב מיומנויות הבנה והבעה בכתב או בעל פה במספר תחומי דעת. הוראה- למידה רב- תחומית עקרונות מרכזיים.


שלהב"ת- מתוך המרחב הפדגוגי.


עקרונות הוראה משותפים לכלל המורים

 • שימוש באותן מיומנויות למידה- בהתחלה בו זמנית, ובשלב הבא בהתאם למה שמזמן החומר מתוך מאגר מיומנויות נבחרות- בהתאם להחלטת הצוות.
 • שימוש בשפה אחידה- אותם מושגים, אותן מיומנויות.
 • שילוב מיומנויות למידה ו/או אסטרטגיות הוראה בכל שעור בהתאם למה שהחומר מזמן .
 • הפניית תשומת ליבם של התלמידים למיומנויות שנרכשו או תורגלו בשיעור- על ידי תהליכי רפלקציה ומטא קוגניציה כחלק אינטגראלי מתהליך ההוראה והלמידה תהליך המטפח חוסן אורייני.
 • שימוש במפות חשיבה ודפי בקרה.
 • חיפוש יעדים להעברה.
 • אפשרות-חלוקת הלוח בכל שיעור לשני חלקים: תכנים ומיומנויות .
 • זימון אירועי כתיבה בכל שיעור.
 • הכנת פורטפוליו כחלק מתהליך הלמידה וההערכה –באמצעותו ניתן לשפר את תהליכי ההוראה ואת תהליכי הלמידה.
 • שימוש בתהליכים מטאוגנטיביים בכל שלבhttps://drive.google.com/file/d/1AVFhVSV63-dkXK2LHTfhxSQn-7N1F2s2/view