Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Next

Gazetka dla rodziców.

1. ROLA PRZEDSZKOLA.

2. W NASZYM PRZEDSZKOLU.

3. DZIECKO
PO RAZ PIERWSZY
PRZEDSZKOLAKIEM.

ZACZYNAMY PRZEDSZKOLE 2022/23

Next

" Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu.

Tam nauczyłem się, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładć na miajsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie
nie należy, powiedzieć "przepraszam",jeśli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę, jeść ciepłe bułeczki i popijać mlekiem, prowadzić zrównoważone życie,
trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i bawić się,
i codziennie trochę popracować, po południu zdrzemnąć się..."
Robert Fulghum

Po co przedszkole?

Proces edukacji przedszkolnej dziecka zakłada realizcję zadań, których efektem będzie rozwój jego samodzielności, aktywności poznawczej, spontaniczności,dociekliwości, wewnętrznej motywacji do uczenia się,
chęci odkrywania świata, wytrwałości w realizowaniu zadań.

1. ROLA PRZEDSZKOLA.

2. W NASZYM PRZEDSZKOLU.

KILKA PODSTAWOWYCH INFORMACJI
Z FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA.

1. DZIECI PRZYPROWADZAMY DO PRZEDSZKOLA DO GODZ 8:30.
W TYM CZASIE ZACZYNA SIĘ ŚNIADANIE.

2. POŻEGNANIE POWINNO TRWAĆ JAK NAJKRÓCEJ. PRZEDŁUŻANIE TEJ CHWILI, PONOWNE PRZYTULANIE, WRACANIE SIĘ SPRAWIA,
ŻE DZIECKO KONCENTRUJE SIĘ NA SWOICH EMOCJACH,
I CORAZ TRUDNIEJ JEST MU USPOKOIĆ SIĘ.
PRZEDŁUŻANIE POŻEGNANIA NIE SŁUŻY ANI DZIECKU, ANI OPIEKUNOWI....

3 . JEŚLI DZIECKO WESZŁO JUŻ
NA SALĘ NIE ZAGLĄDAJ
ABY ZOBACZYĆ CO ROBI? .
NAJGORSZE CO MOŻNA ZROBIĆ
TO POKAZAĆ SIĘ PONOWNIE
W OTWARTYCH DRZWIACH....

4.WAŻNE INFORMACJE Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
ZAMIESZCZAMY NA TABLICY W HOLU I DROGĄ INTERNETOWĄ NA INDYWIDUALNE ADRESY MEILOWE. PROSIMY CZYTAJCIE JE DRODZY RODZICE

5. PROSIMY ZOSTAWIĆ
W SZATNI PODPISANY WORECZEK
Z RZECZAMI DO PRZEBRANIA.
W RAZIE NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJ NIE BĘDZIE
KŁOPTU I STRESU.

Next

6.DLA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI SZATNIE OTWIERAMY
W GODZINACH:
12:30 DO 13:00 i o 14:30
WTEDY MOŻNA PRZYJŚĆ
PO SWOJE POCIECHY.

Next

Nadrzędnym celem zarówno nauczycieli jak i rodziców jest pomoc dzieciom w przystosowaniu się do nowej sytuacji.
Wszystkie podejmowane przez nauczycieli i personel przedszkola działania muszą ułatwiać przedszkolakowi start
i zachęcać rodziców do działania i współpracy,
aby wspólnie stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom, zapewnić poczucie bezpieczństwa, miłości,
uwagi i troski.

Wrzesień - czas pójscia do przedszkola.
Pierwsze dni dziecka w przedszkolu to trudny okres zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Zakładając że wysłanie dziecka do przedszkola jest decyzją przemyślaną, dobrze jest wyposażyć dziecko w umiejętności, które pomogą rozpocząć nowy etap w życiu.
Są to:
- samodzielność i czynności samoobsługowe (spożywanie posiłków, ubieranie się, trening czystości - samodzielne mycie rąk)
- komunikatywność -komunikowanie swoich potrzeb,
wyrażanie uczuć - szukanie pociechy i przytulanie w trudnych momentach, okazywanie radości i zadowolenia, podejmowanie zabawy.

3. DZIECKO PO RAZ PIERWSZY PRZEDSZKOLAKIEM.

RADY NA START

Next

KILKA RAD Z KTÓRYCH MOGĄ RODZICE SKORZYSTAĆ ABY POMÓC SOWJEMU DZIECKU ŁATWIEJ ZNIEŚĆ OKRES ADAPTACJI.

1. NIE PRZEDŁUŻAJ POŻEGNANIA W SZATNI,
POMÓŻ DZIECKU ROZEBRAĆ SIĘ, POCAŁUJ I WYJDŻ.

2. NIE ZABIERAJ DZIECKA DO DOMU, KIEDY PŁACZE PRZY ROZSTANIU,
JEŚLI ZROBISZ TO CHOĆ RAZ, DZIECKO BĘDZIE WIEDZIAŁO,
ŻE ŁZAMI MOŻNA WIELE WYMUSIĆ.

3. NIE OBIECUJ: "
"JEŚLI PÓJDZIESZ DO PRZEDSZKOLA TO COŚ DOSTANIESZ"
PRZY ODBIORZE MOŻNA DAĆ DZIECKU COŚ MAŁEGO,
ALE NIE MOŻE TO BYĆ FORMA PRZEKUPYWANIA.

4. NIE WYPYTUJ DZIECKA O SZCZEGÓŁY ZWIĄZANE Z POBYTEM
W PRZEDSZKOLU. POCZEKAJ AŻ SAMO NABIERZE OCHOTY
ABY O WSZYSTKIM OPOWIEDZIEĆ.

5. POCZĄTKOWO MOŻNA ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ GODZIN POBYTU
W PRZEDSZKOLU, STOPNIOWO PRZEDŁUŻAJĄC DZIEŃ.

7. BUDUJ POZYTYWNY PRZEKAZ DLA DZIECKA NA TEMAT
PRZEDSZKOLA. NAWET KIEDY POJAWIĄ SIĘ JAKIEŚ
WĄTPLIWOŚCI POSTARAJ SIĘ WYJAŚNIĆ JE POZA DZIECKIEM.
TWÓJ NIEPOKÓJ UDZIELA SIĘ TEŻ DZIECKU .

6. CZASEM WARTO ZANGAŻOWAĆ DO ODPROWADZANIA
DZIECKA CIOCIĘ LUB KOGOŚ BLISKIEGO
WTEDY ROZSTANIE JEST ŁATWIEJSZE.

8. DOTRZYMUJ OBIETNIC np. " ODBIORĘ CIĘ PO OBIEDZIE."
NIE DOTRZYMANIE SŁOWA ZABURZA POCZUCIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZAUFANIE DZIECKA.

Next

BYWA I TAK.
Po pierwszych kilku dniach bardzo chętnego pozostawania w przedszkolu, dziecko zaczyna protestować i płakać.
Zaspokoiło swoją ciekawość i chciałoby wrócić
do dotychczasowego spędzania czasu.
Jeśli chodzenie do przedszkola jest koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec takich zachowań wahania
i uległosci.
Drogi Rodzicu pamiętaj nauczyciel i personel przedszkola
to wykafakifikowana kadra, służąca radą, pomocą i wsparciem.
Współpraca rodziny z nauczycielem szybko zaowocuje sukcesem .
Dziecko szybko zrozumie nowy układ społeczny i pobyt
w przedszkolu stanie się dla niego przyjemnością.
A jest tak, że często nie chce zrezygnować z pobytu w przedszkolu
nawet w weekend.