Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zajęcia kreatywne

klasa 3b rok szkolny 2021/2022

MIROSŁAWA SKALNA

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

GRUPA I

ZAJĘCIA DLA GRUPY I

- OD WRZEŚNIA 2021
DO KOŃCA STYCZNIA 2022

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


W obecnych czasach rośnie zainteresowanie uczniami uzdolnionymi. Wynika to z ogromnego zapotrzebowania społeczeństwa na ludzi aktywnych i twórczych, charakteryzujących się niepowtarzalnymi sposobami rozwiązywania problemów. Matematyka i przyroda są dziedzinami wiedzy niezbędnymi i najczęściej wykorzystywanymi w życiu codziennym.
Program skierowany jest do uczniów klasy III, którzy rozwiązują zadania szybko i na swój własny sposób zainteresowanych matematyką, przyrodą i zadaniami problemowymi.
Dzieci najchętniej uczą się poprzez zabawę, ponieważ jest to podstawową formą działalności i ekspresji. Często zabawie towarzyszy radość. Zadania i gry matematycznoprzyrodnicze rozwijają procesy myślowe i pozwalają na spontaniczność rozwiązań.


Program realizowany jest podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, od września 2021 do końca stycznia 2022 dla GRUPY I, a od lutego do końca roku szkolnego 2022 dla GRUPY II klasy 3b, SP-5 w Słupsku.

CELE OGÓLNE
 • rozwijanie uzdolnień,
 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, także nietypowych rozwiązań,
 • kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia,
 • wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,
 • zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów oraz niekonwencjonalnego dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,
 • rozwijanie intuicji matematyczno–przyrodniczej,
 • kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów matematyczno–przyrodniczych;
 • kształtowanie postawy tolerancji i wzajemnej życzliwości.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Uczeń:
 • czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania,
 • zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji i praw matematycznych,
 • stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań,
 • korzysta z informacji zawartych w tabelach i na wykresach,
 • potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
 • potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę,
 • potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi podejmować wysiłek i kształtować takie cechy charakteru jak: samodzielność, systematyczność, kreatywność, dokładność i wytrwałość.

CELE

Metody:
 • metody aktywizujące:
- gry i zabawy dydaktyczne;
- burza mózgów
 • praktyczne
 • problemowe
 • podające

Formy:
 • indywidualna jednolita i zróżnicowana,
 • grupowa jednolita i zróżnicowana

METODY I FORMY PRACY:


pomoce przygotowane przez nauczyciela i uczniów,
• plansze, krzyżówki, tabele, cenniki, rozkłady jazdy, plany lekcji, plany miast, przybory plastyczno-techniczne, gry planszowe,
• książki z biblioteki szkolnej, zbiorów prywatnych nauczyciela i dzieci,
• materiały z internetowych platform edukacyjnych, np. Learning Apps, Zondle, Matematyczne Zoo, EduIgraszka i inne.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

NASZE ZAJĘCIA

GRUPA i

Sprawy organizacyjne, przedstawienie programu zajęć, tematów, które BĘDĄ realizowane w I półroczu. Praca w ogrodzie gryfitów. Pierwsze wykopki. poznajemy budowę roślin okopowych.

01

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

09.09.2021

Matematyczne zadania logiczne, sudoku 6x6, kodowanie.

02

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

16.09.2021

POSZUKIWACZE BARW-GRA PLANSZOWA SŁOWNA. PRZELICZANIE, DODAWANIE, PORÓWNYWANIE LICZB W ZAKRESIE 1000.

03

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

23.09.2021

Ciąg dalszy zabawy logicznej Poszukiwacze barw, podliczanie punktów-liczenie w zakresie tysiąca. Sudoku 6x6.

04

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

30.09.2021

WPROWADZENIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZYGOTOWANYCH KART PRACY - LEKCJA 1. nAZEWNICTWO: LICZNIK, MIANOWNIK, KRESKA UŁAMKOWA.

05

07.10.2021

07.10.2021

07.10.2021

07.10.2021

07.10.2021

07.10.2021

07.10.2021

UŁAMKI ZWYKŁE - LEKCJA 2. ĆWICZENIA W DODAWANIU I ODEJMOWANIU UŁAMKÓW O TAKICH SAMYCH MIANOWNIKACH. SUDOKU 6X6, 9X9.

06

07.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

21.10.2021

Ozoboty - programowanie trasy z domu do szkoły i z powrotem. sudoku 6x6 i 9x9.

07

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

28.10.2021

BRYŁY PRZESTRZENNE, WYSZUKIWANIE I NAZYWANIE BRYŁ W OTOCZENIU. KLEJENIE BRYŁ PRZESTRZENNYCH. ZABAWA W GŁUCHY TELEFON.

08

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

04.11.2021

Ułamki zwykłe - utrwalenie zdobytych umiejętności - Dodawanie i odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach - LEKCJA 3. Nauka skracania ułamków zwykłych - ćwiczenia.

09

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

18.11.2021

Budowanie brył przestrzennych z patyków i plasteliny. Rysowanie prostopadłościanu
w skali 1:1, 1:2, 1:3.

10

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

25.11.2021

Oś symetrii - rysunki mikołajkowe. Pismo techniczne - alfabet.

11

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

02.12.2021

Świąteczne zadania logiczne, sudoku obrazkowe.

12

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

09.12.2021

Poznanie nowej techniki plastycznej - Kalkografia. Choinka i kompozycja świąteczna z użyciem materiału przyrodniczego - przygotowanie matrycy i wykonanie odbitki.

13

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

16.12.2021

GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE Z BAŁWANKIEM-EDUIGRASZKA. ZIMOWE KODOWANIE.

14

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

13.01.2022

ZIMOWE KODOWANIE C.D. ORAZ MATEMATYCZNE ZADANIA LOGICZNE.

15

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

20.01.2022

BADAMY, DOŚWIADCZAMY, WNIOSKI WYCIĄGAMY

16

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

27.01.2022

grupa ii

ZAJĘCIA DLA GRUPY II
OD LUTEGO 2022 DO CZERWCA 2022.
FOTORELACJA Z ZAJĘĆ II GRUPY -
ODRĘBNA PREZENTACJA W CZERWCU.

grupa i

Dziękujemy
za uwagę!

O NASZEJ PRACY, NAUCE I ZABAWIE PRZECZYTACIE NA KLASOWYM BLOGU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN.