Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

שלב ראשון - הכרת ושליטה בסביבת הענן

הדרכה עבור חדר מורים אודות עבודה עם סביבת

GoogleClassroom
מירב פרנקו, רכזת תקשוב
שנת הלימודים תשפ"ג

שלב שני - עבודה והוראה עם הכיתה הדיגיטלית

מרחב מורים פרטי

גם באתר שלנו
לכניסה אליו
נא הקישו סמל מוסד

נעשה ונצליח

השתקת התראות למייל ולנייד - בקלאסרום

יצירת בוחן פורמס עם משוב מורה

הסבר לתלמידים אודות הכיתה הדיגיטלית

שכפול מטלה לכמה כיתות

מתרגלים ומצליחים

יצירת קישורי

זום קבועים

פתיחת נושא חדש בכיתה בקלאסרום

שיוך מטלה לתחום דעת ספציפי

הזמנת מורים ותלמידים לכיתה בקלאסרום

הכלים השיתופיים של הגוגל

טופס שעות קבלה
ליום ה ורים

יצירת דוקס שיתופי להכנת מבחנים/מטלות בשיתוף הצוות

עבודה על מצגת שיתופית