Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

compoziția plastică

TITLUL- " OM DE ZĂPADĂ"

DISCIPLINA- EDUCAȚIE PLASTICĂ
ARIA CURRICULARĂ- ARTE VIZUALE
Profesor- MIHAELA ALINA BADEA

PALATUL COPIILOR PITEȘTI, ROMÂNIA

categoria de vârstă- 11-14 ani
nivelul- începători

Proiect didactic

Educație plastică

SPECIFICEgeneralE

COMPETENȚE

1. identificarea şi denumirea materialelor de lucru, a instrumentelor necesare;

2. observarea unor tehnici de lucru;
3. familiarizarea cu instrumente și materiale de lucru;
4. utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înșirare, răsucire, tăiere, decupare după contur.

1. să utilizeze diferite tipuri de forme pentru a reda compoziția cu subiectul propus;

2. să realizeze armonia cromatică cu ajutorul unor culori semnificative pentru subiectul propus ;
3. Să organizeze spațiul de lucru într-o compoziție plastică, unitară şi echilibrată;
4. Să decupeze şi să lipească hârtia colorată pe suportul stabilit cu ajutorul aracetului sau a lipiciului special de hârtie ;
5.Să evalueze şi să autoevalueze lucrările pe baza criteriilor de evaluare;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

-Să identifice materialele şi instrumentele necesare în realizarea unei compoziţii plastice;

- Să realizeze armonia cromatică cu ajutorul culorilor semnificative pentru acest subiect;
- Să organizeze spațiul de lucru într-o compoziție plastică, unitară şi echilibrată;
- Sã evalueze şi sã autoevalueze lucrãrile pe baza criteriilor de evaluare;
- Să decupeze şi să lipească hârtia colorată pe suportul stabilit cu ajutorul aracetului sau a lipiciului special de hârtie;
- Să-şi dezvolte gustul estetic prin realizarea unor compoziții echilibrate.

- compoziţia plastică cu un centru de interes sau mai multe centre de interes;

- compoziţia statică şi compoziţia dinamică;
- compoziţia decorativă;
- principii decorative;
- stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond.

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

- exerciții de realizare a mijloacelor de expresie: ritmul, armonia, echilibrul, contrastul, aplicate în diferite teme plastice;

- exerciții de identificare a valențelor expresive ale limbajului vizual în lucrări de artă;
- exerciții de colare si decolare a hîrtiei colorate şi a materialelor diverse şi de aplicare a acestora prin lipire pe un suport prestabilit rezultând colaje originale și deosebit de frumoase cu tema dată;
- exerciții de clasificare a culorilor și materialelor necesare redării temei;
- realizarea compoziției tematice, folosind diferite tehnici și instrumente.

Evaluarea este subiectivă și se face prin evaluarea lucrărilor realizate, nu se emit judecăți de valoare artistică, ci se măsoară capacitatea copiilor de a se exprima cu ajutorul elementelor de limbaj, de a comunica idei, sentimente în fața lucrărilor expuse. Școlarii trebuie sa fie deschiși și receptivi la noutate si la creativitate.

Evaluare formativă și sumativă. Evaluarea se face prin: aprecieri verbale, autoevaluare, expunerea lucrărilor, participarea la concursuri locale, naționale și internaţionale, organizate în expoziții periodice.

METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE

COMPOZIȚIA PLASTICĂ

Compoziţia constă în modalitatea de organizare a elementelor de limbaj plastic într-un ansamblu omogen, echilibrat, unitar, capabil să transmită privitorului emoţia şi mesajul autorului.

În funcţie de schema de organizare se obţin compoziţii închise şi deschise cu efecte statice sau dinamice.
• Compoziția închisă sugerează că acţiunea se desfăşoară în interiorul spaţiului plastic având un singur centru de interes. În acest caz elementele plastice sunt ordonate pe scheme în formă de pătrat, triunghi, cerc.
• Compoziția deschisă sugerează că acţiunea se continuă în afara spaţiului plastic având unul sau mai multe centre de interes. Centrul de interes este zona din lucrare către care se îndreaptă privirea şi se obţine prin: - aglomerare de detalii; - contraste de valoare şi culoare; - sensul direcţional al elementelor.
• Compoziția statică se realizează prin organizarea elementelor plastice într-un echilibru stabil, elementele componente înscriindu-se într-o structură compoziţională stabilă (pătrat, dreptunghi, triunghi)
• Compoziția dinamică se realizează prin organizarea elementelor plastice într-un echilibru instabil prin folosirea schemelor compoziţionale bazate pe oblice, spirale ce dau ansamblului configuraţia de dinamism, mişcare.


compoziția decorativă

Compoziția decorativă se deosebeşte de compoziţia plastică prin modul de organizare. Arta decorativă presupune ornamentarea unor suprafeţe sau obiecte cu ajutorul unor motive decorative, a unor elemente din natură, stilizate sau a unor elemente geometrice. Stilizarea este procedeul prin care se simplifică formele din natură, păstrând caracterul ei esenţial. Elementul obţinut în urma stilizării se numeşte motiv decorativ. Stilizarea cere un mod unitar de organizare a ansamblului de care depind toate detaliile. Arta decorativă se realizează în tehnici diferite: lemn, marmură, piatră, cusături, ţesături, vitraliu, mozaic, metale preţioase etc.

Principiile de bază ale compoziţiei decorative sunt: repetiţia, alternanţe, simetria, gradaţia etc.
- Repetiția este un procedeu de ornamentare care constă în repetarea unui element de limbaj plastic (punct, linie, formă) sau a unui motiv decorativ obţinut prin stilizare.
- Alternanța este o succesiune de cel puţin două elemente.
- Simetria presupune existenţa unei axe ce are de o parte şi de alta aceleiaşi motive decorative sau elemente plastice. Ea reprezintă ordine şi armonie în organizarea unei compoziţii. Axa poate fi orizontală, verticală sau oblică. Formele compoziţionale folosite în arta decorativă sunt: friza, chenarul, jocul de fond etc. Friza este compoziţia în formă de bandă în care se ordonează elementele plastice sau motivele după principiile artei decorative. Chenarul este o bandă decorativă ce decorează o suprafaţă de jur împrejur. Jocul de fond se organizează pe bază de reţea geometrică sau liber pe toată suprafaţa de lucru.

materiale necesare

1. Carton colorat.

2. Hârtie albă și colorată.

3. Lipici de hârtie.

4. Creioane, foarfecă.

5. Materiale de decorat.

6. Sclipici.

7. Panglici, șnur, nasturi.

Video demonstrativ

lucrari ale elevilor

bibliografie

CRISTEA, MIHAELA, 2009, Metodica predării educației plastice în învățământul primar și preșcolar, București, Corint

MIHAELA ROCO, 2001 Creativitate și inteligență emoțională, Editura Polirom, București

ION N, ȘUȘALĂ, 1999, Curs de desen, culoare modelaj, compoziție și metodică. Editura Fundației de Mâine, București