Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Usu või ära usu"

Info hindamise mikrokursus

Alusta

"Usu või ära usu"

Info hindamise mikrokursus

Alusta

Lõpeta

Kursuse eesmärk:

tutvuda info hindamiseks vajalike põhiteadmistega

"Me oleme kuritegude lahendamise eksperdid."

Jah

Ei

Võibolla

Elina Purde

Ragne Veensalu

Elina Reinold

Kadri Rämmeld

Marika Vaarik

1/13

Ekspert ehk asjatundja on enamasti inimene, kes on läbinud vastava koolituse, kulutanud oma oskuste omandamiseks palju aega ja kelle võimeid või teadmisi peetakse teiste omadest paremateks. Asjatundlikkus on suhteline ning esineb tavaliselt kitsal alal.

Kellegi väidetele lisab kaalu, kui ta on selle valdkonna

EKSPERT

NB! Pildilolevad inimesed on näitlejad, mitte detektiivid!

on usaldusväärsem kui

Jah

Ei

Võibolla

https://www.topshop.ee/

https://topshop-eu.com

2/13

Veebilehe usaldusväärsuse hindamisel pööra tähelepanu lehe DOMEENile

.ee

riigidomeen

äridomeen

.com

lehe VÄLJAANDJAle (enamasti märgitud lehe jaluses) ja MEIST rubriigi olemasolule

2018 © TopShop-eu.com

vs

vs

uuendamise AASTAle

--- informatsiooni kopeerimine keelatud, pead minema ise lehele

https://www.topshop.ee/

ja järele vaatama, mis ja kui palju infot lehe jaluses kirjas on---

.edu - haridusalane
.gov - valitsusasutus
.org - mittetulunduslik

Jagad seda uudist Facebookis.

Jah

Ei

Võibolla

3/13

Jagamine pole keelatud. Aga kas sel on mõtet? Enne, kui otsustad, vaata:

AADRESSI - usaldusväärne?

PEALKIRJA - hüüumärgid on klikimagnet ja ega see pealkiri ise ka kuigi tõepäraselt ei kõla

KUUPÄEVA - aastaid tagasi avaldatud informatsioon ei pruugi olle enam asjakohane

Prints William on ajakirjanike peale väga pahane.

Jah

Ei

Võibolla

4/13

Võibolla mõnikord ta tõesti on ajakirjanike peale pahane, kuid mitte sellel hetkel.

See on seesama hetk jäädvustatuna teise nurga alt!

Foto hindamisel hoidu ennatlikest järeldustest.

Vaata foto allikat!

Lihtne, eksole?!


Aga nüüd läheb veidi keerulisemaks, sest mängu tulevad arvud...


Rahu! Teadmisi ei kontrollita ja võrrandeid ei pea lahendama!

Mobiiltelefoni omanikke on rohkem kui neid, kellel on tualett.

Jah

Ei

Võibolla

5/13

See väide näib usutav, aga ei pruugi tõsi olla. Kui selle kohta uuring tehakse, siis saame teada.

Oluline samm arvude hindamisel on
USUTAVUS.

Meeldiv on elada paigas, kus aasta keskmine temperatuur on 25 ºC.

Jah

Ei

Võibolla

6/13

Tõesti! Selleks paigaks võib osutuda seesama palmisaar, kuid ka Surmaorg, kus temperatuurid kõiguvad vahemikus -9 kuni +56 ºC.

Statistikas arvutatakse keskmist kolmel moel:

 • aritmeetiline keskmine
arvureas olevate arvude summa jagatud liikmete arvuga
 • mediaan
arvurea keskmine arv, millest pooled on suuremad ja pooled väiksemad
 • mood
arvureas kõige sagedamini esinev arv

Keskmiste arvude hindamisel on
oluline arvurea ULATUS.

Tulumaks on 2021. aastal 2 korda väiksem kui 2004. aastal.

Jah

Ei

Võibolla

7/13

Ei

Aga nüüd?

Jah

Järelduste tegemiseks tuleb vaadata arvväärtusi. 2004. a oli tulumaks 26%, 2021. a aga 20%. Diagrammidega saab "mängida". Võtted, mida kasutatakse:

 • teljed on tähistamata
 • vertikaaltelg on kärbitud (siin kasutatud võte)
 • telgedesse tehakse katkestus
 • vale skaala ja telje valik
 • kahekordne y-telg (muudab diagrammi lugemise eriti raskeks)

Jooniste lugemisel pööra tähelepanu mitte ainult visuaalile, vaid ka esitatud andmetele.

Nicholas Cage põhjustab inimeste uppumist.

Jah

Ei

Võibolla

8/13

Pööra tähelepanu sellele, mille kohta on andmeid esitatud ja kuidas neid seostatud.

Nicholas Cage ei ole kuidagi uppumiste põhjus ega ka vastupidi. Selline korrelatsioon on kokkusattumus, ei enamat.

"Oluline" tähendab alati "tähelepanuväärset" .

Jah

Ei

Võibolla

9/13

Statistikas tähendab sõna "oluline", et tulemus on läbinud matemaatilise kontrolli: statistilise hüpoteesi testid, hii-ruut-testid, regresioonianalüüsi jne. Selle käigus arvutatakse, millise tõenäosusega võivad tulemused olla seletatavad puht juhusega.

"Oluline" ei tähenda alati "tähelepanuväärset".
Väljaspool statistikat võib olulisusel olla teistsugune tähendus.

Kui pikk on võilill 6 kuu pärast, kui ta kasvab 1 cm päevas?

180 cm

25 cm

6 cm

10/13

Lihtne arvutus: 6 kuud on umbes 180 päeva, järelikult on vastus 180 cm. Aga kas ikka on? Olete näinud mehekõrgust võilille?

Võilill võiks intensiivse kasvu perioodil kasvada küll 1 cm päevas, kuid see ei tähenda, et see kasv on pidev. Järelduste tegemiseks ei pruugi piisata üksikutest vaatlusandmetest. Puuduvate andmete arvutuslik leidmine:

INTERPOLEERIMINE - vaatluspiiride sees, EKSTRAPOLEERIMINE - vaatluspiiridest välja (võilille näide)

võib viia eksiteele.

16,39% uute autode müügist moodustavad elektriautod.

Jah

Ei

Võibolla

11/13

Huvitav, miks sa nii vastasid?

Kas nii täpne arv mõjutas sind?

Tegelikult oli see täiesti suvaline arv.

Arvude täpsusaste ei taga väite õigsust.

Sõjalise konflikti ajal sõjaväes teenimine on turvalisem kui oma mugavas kodus viibimine.

Jah

Ei

Võibolla

12/13

Arvutuslikult võib see nii isegi olla, kuid viga ei seisne siin arvudes, vaid selles, et üldse arvutatakse.

Kui valimid pole sarnased, ei tohi neid otseselt võrrelda.

Autoavariis surma saamise tõenäosus on suurem, kui turvavöö on lahti.

Jah

Ei

Võibolla

13/13

Tuleb eristada 3 erinevat tõenäosuse liiki

 • KLASSIKALINE TÕENÄOSUS - põhineb sümmeetrial ja võrdsetel võimalustel, nt täringul on 6 tahku, mündil 2 külge jne.
 • STATISTILINE e SAGEDUSLIK TÕENÄOSUS - tehakse vaatlusi või katseid samades tingimustes
 • SUBJEKTIIVNE TÕENÄOSUS - väljendab arvamust ehk uskumise määra

Andmed

Informatsioon

Teadmine

Tarkus

Andmeid kogub, informatsiooni tõlgendab ja tekkivat teadmist avaldab INIMENE.

Eksimine on inimlik...

Ja lõpetuseks...

Said sellelt kursuselt midagi uut teada.

Jah

Ei

Võibolla

Kursus läbitud!

Edasi...

Aitäh, et osalesid!

Lugemissoovitus

Raamatuid küsi raamatukogust!

Kursuse koostas

Ilona Oeselg-Tigasing
Veriora raamatukogu raamatukoguhoidja

Daniel J. Levitin, "Valede välimääraja", Argo, 2018

põhjal.

Teised kasutatud allikad

Aitäh Krista Lepikule Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist ja kõigile kaasaelajatele!

Kättemaksukontor Wiki https://kattemaksukontor.fandom.com/wiki/Kättemaksukontor 10.09.2021

Pixabay pildipank https://pixabay.com/ 17.09.2021

Põldaas, Mai, "Andmed, informatsioon ja teadmised", Sissejuhatus infoteadustesse 4. loeng, Tartu Ülikool ühiskonnateaduste instituut, 2014.

Rahva Raamatu kodulehekülg
https://www.rahvaraamat.ee/p/faktitäius/1411214/et 15.09.2021
https://www.rahvaraamat.ee/p/valede-välimääraja-kriitilisest-mõtlemisest-tõejärgselt-ajastul/1022480/et 15.09.2021
https://www.rahvaraamat.ee/p/informatsioon/1500234/et 17.09.2021

The Sun kodulehekülg https://www.thesun.co.uk/news/6161053/prince-william-lindo-wing-swear-crowds-royal-baby-kate-middleton/ 24.09.2021

Top Shop kodulehekülg https://topshop-eu.com 10.09.2021

Top Shop kodulehekülg https://www.topshop.ee/ 10.09.2021

Tagasi algusesse