Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Alexa Anca-Maria profesor de matematică la Liceul Tehnologic V.M.Craiu Belcești, Iași, România

Proiect didactic clasa a X a

Aplicații -Logaritmi

Start

Mentori EDUCAȚIE ONLINE PRIN PARTENERIATE

PROFESORI DE MATEMATICĂdin Republica Moldova și România

Clasa : a X-a, profil tehnologicObiectul de studiu: Elemente de algebrăUnitatea de învăţare: Mulţimea numerelor realeLecția: Aplicaţii- Calcule cu logaritmi. Operaţii de logaritmare. Tipul lectiei: de consolidare şi fixare a cunoştinţelorDurata: 50 min

Competențe generale

Competențe specifice

Obiective

Next

Back

Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite ;Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora ;Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete;Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii‑problemă.

Identificarea tipurilor de numere utilizate în algebră si a formei de scriere a unui număr real în contexte variate. Compararea si ordonarea numerelor reale utilizând metode variate. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali si logaritmi în contexte variate. Alegerea formei de reprezentare a unui număr real pentru optimizarea calculelor. Alegerea strategiilor de rezolvare în vederea optimizării calculelor. Analiza validității unor afirmații prin utilizarea aproximărilor, a proprietăților sau a regulilor de calcul.

1. Să recunoască definiția noțiunii de logaritm al unui număr real pozitiv;2. Să calculeze logaritmul unui număr real pozitiv intr-o bază dată;3. Să utilizeze proprietățile logaritmilor în rezolvarea unor exerciții concrete;4. Să rezolve condiția de existență a unui logaritm într-o bază dată;5. Să compare logaritmi în aceeași bază;6. Să identifice necesitatea regulilor de calcul cu logaritmi în optimizarea calculelor;7. Să logaritmeze o expresie dată, folosind regulile de calcul cu logaritmi;8. Să demonstreze egalități cu ajutorul operațiilor cu logaritmi.

Metode şi procedee de instruire:Mijloace de învăţământ: Forme de organizare:Evaluarea:Bibliografie:

Next

Back

Conversaţia, exemplificarea, problematizarea, expunerea, explicaţia, exerciţiul, activități interactive.

Teste online, materiale video, tabla grafică.

Frontal, individual.

Manualul de matematică pentru clasa a X-a (Ed. Mathpress, M. Ganga)Culegeri (Ed. Carminis, M. Burtea, E.D.P.Niţă/Năstăsescu)http://www.educatieonline.md/

Formativă prin observare șiactivități interactive, întrebări/chestionar, exerciţii şi probleme, jocuri.

Desfășurarea lecției

1. Moment organizatoric (2 min)Profesorul face prezenţa. Elevii răspund la salut şi se pregătesc pentru începerea orei.2. Captarea atenţiei (1 min)Profesorul anunță titlul lecției și obiectivele.3. Reactualizarea cunoștințelor (5 min)

Next

Back

1

2

Pentru actualizarea cunoștințelorelevii vor urmări filmul de pe www.educatieonline.mdde la minutul 0:54 până la 2:29

și vor rezolva joculde pe www.educatieonline.md

Next

Back

https://youtu.be/KufcQ0EXXgQ?t=59

https://wordwall.net/resource/3047133/calculeaz%C4%83-rapidCalculează rapidПравильно: log5⁡625, 22, ∛64, 2log 3 ⁡√81 , (1/2) -2, √ (96/6), (8/4)2, 23-4, Неправильно: (1/2)2, ∛125, √81, 40, (22)0,...Wordwall - Create better lessons quicker

4. Prezentarea conținutului si dirijarea consolidării

-Împart elevii în 3 grupe .- Fiecare grupă v-a primi o fișă de lucru pe care trebuie să o rezolve în 20 de minute pe Jamboard.-Elevii vor rezolva la tablă si pe caiete (sub îndrumarea profesorului) problemele aplicând partea teoretică reamintită la începutul orei.-Voi urmări ca rezolvarea fiecărei probleme la tablă să fie însoțită de explicațiile si argumentele matematice ale elevilor vis-a-vis de problema propusă.-Pe parcursul rezolvării exercițiilor voi recapitula cu elevii toate regulile de calcul cu logaritmi urmărind consolidarea lor de către aceștia cu scopul rezolvării exercițiilor de la clasă și în vederea pregătirii testului de final de unitate de învățare.

1

2

3

Back

Next

5. Asigurarea performanțelor

Back

TEST

https://quizizz.com/admin/quiz/610ec03639b6dd001b249c0bProprietatile logaritmilor - QuizFind and create gamified quizzes, lessons, presentations, and flashcards for students, employees, and everyone else. Get started for...Quizizz