Want to make creations as awesome as this one?

Oinarrizko azalpenak: etena

Transcript

Puntua bi lerrotaraekartzen

Zertan laguntzen du?

Nola jakin non eten?

Erritmo kontua

Liburuan 43. orrialdean

Zertan laguntzen dupuntua bi lerrotan idazteak?

Puntua esaldi bat daeta bi lerrotan idatzi ohi da.

Hala idazteak asko laguntzen digu:kantuan ari garela,doinuan hitzak bere lekuan sartzen ari garen ala ez jakiteko.

egin dezagun proba!

bertso hau bi modutanidatzita dago.abestu dezagun.zein zaizu errazena?

Ari naizela ari naizela hor ikusten det Txirrita

eta zein ez da harrituko gaur gizon horiikusita

dudarik gabe egina dioandregaiaribisita

oso dotore etorri zaigu bi alkandorajantzita

Ari naizela ari naizelahor ikusten det Txirrita

eta zein ez da harrituko gaurgizon horiikusita

dudarik gabe egina dio andregaiaribisita

oso dotore etorri zaigubi alkandorajantzita

Abesten ari garela,puntuaren erdian,doinuak isilune labur batizaten du, geldialditxo bat,arnasa hartzeko ere.ETENA esaten zaio eta hortxe amaitzen da lehen lerroa!

Nola jakin bi lerroak noneten?

Erritmo kontua

Bertsoari erritmoa bi ezaugarrik ematen diote:

Doinuak esango digu.

Bigarren lerroa OINArekin amaitzen da.

etena

errimak

doinuko isiluneek edo etenek

Ikusi nuenean

zure ilelatza

Kopla bakoitzaren bigarren puntuaarrastan ekarri,bi lerrotan jarriz.Adi non eten!

Ikusi nuenean

Ikusi nueneanzure ile latza

Ikusi nueneannik zurekokotsa

Ikusi nueneannik zuresudurra

Ikusi nueneannik zurebesoa

Ikusi nueneanzurebelarria

Ikusi nueneannik zurebegia

iruditu

iruditu

iruditu

iruditu

iruditu

iruditu

zitzaidan

zitzaidan

zitzaidan

zitzaidan

zitzaidan

zitzaidan

sorginen

erratza

gaztaina

morkotsa

azaren

orria

Irati

basoa

gerezi

handia

lukainka

muturra

iruditu zitzaidansorginen erratza

iruditu zitzaidanlukainkamuturra

iruditu zitzaidanazarenorria

iruditu zitzaidangaztainamorkotsa

iruditu zitzaidanIratibasoa

iruditu zitzaidangerezihandia

Puntuazenbat lerrotanidazten da?

Lehen lerroa amaitzean, doinuakegiten duen geldialditxoa

Osa dezagun kontzeptu mapa!Liburuan 11. orrialdean

Erantzun zuzena arrastan eraman

1

3

poto

2

oina

etena

hankamotza

Ulertu al dituguPUNTUAri buruzko azalpenak?

2

etena