Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

començar

3a edició Concurs de VídeosDia Mundial del Consumidor

Xicotetes accions per apreservar la biodiversitat

ÍNDEX

INFORMACIÓ PER AL DOCENT

INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT

TALLERS I JOCS PER A PRESERVAR LA BIODIVERSITAT

JUGA I ACONSEGUIX UN DIPLOMA DE PARTICIPACIÓ

1

2

3

4

INFORMACIÓ PER AL DOCENT

ODS 15

Elsobjectius de desenvolupament sostenible(ODS) de l’ONU són una crida universal a països, organitzacions i persones consumidores per a fer front agrans desafiaments globalscom la fi de la pobresa, la protecció del planeta i la reducció de les desigualtats amb la finalitat d’aconseguir unfutur sostenibleper a tots.Considerant estos objectius, des de Team Consum, amb“xicotetes accions”volem valorar el poder que hi ha darrere de totes estes accions quotidianes que lespersones consumidoresduem a terme en el dia a dia i que ajuden amillorar el món.Per tot això, donada la situació actual, enguany volem reflexionar sobre laimportància de protegir la biodiversitatdelsecosistemesque són casa nostra. Comprendre la funció de les espècies animals i vegetals amb què convivim i la relació que tenen amb la nostra salut i benestar contribuïx al’equilibride les persones amb la naturalesa.És la nostra responsabilitat protegir i preservar la biodiversitat perquè les futures generacions també puguen disfrutar-la. En este sentit, l’ODS 15ens urgix a frenar la pèrdua de biodiversitat amb accions que ajuden acuidar els ecosistemesper al benefici de tots, com són les que fa laFundació Global Naturei que contribuïxen a fer real este objectiu.Amb la participació en este concurs, tu hi contribuïxes.

OBJECTIUS

Elsobjectiusd’este concurs es regixen pels principis de Consum com a cooperativa i organització de persones consumidores que promou eldesenvolupament sostenibleentre tots els col·lectius.Per això, l’objectiu principal ésaprendre jugant, que es desenvoluparà amb l’elaboració d’unvídeoen què l’alumnat haurà d’explicar les accions que du a terme en el dia a dia per aprotegir la biodiversitat de l’entorn més pròxim. Este objectiu se subordina a uns altres, com ara:Resoldreproblemàtiques relacionades amb els centres d’interés en què l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.Desenvoluparun aprenentatge autònom i eficaç.Treballaren equip de manera organitzada i cooperativa.Progressaren el desenvolupament de les competències clau.Sensibilitzarsobre els seus drets com a persones consumidores, en concret, en relació amb el dret a la salut i l’educació.Fomentarels coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, en concret, l’ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres.Obtindreinformació sobre els avantatges de portar un estil de vida sostenible.Conéixerels avantatges del treball en equip, el sentit crític i l’actitud responsable.Estimularla imaginació, la curiositat i la creativitat artística i audiovisual.

INFORMACIÓ PER AL DOCENT

COM S’HI POTPARTICIPAR

CALENDARI

<div style="width: 100%;">

COMPETÈNCIESCLAU

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: es reforça des de la comunicació oral i l’escriptura bàsica fins a formes més sofisticades de comunicació audiovisual.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA: contribuïx al desenvolupament del pensament científic i les destreses tecnològiques, que permeten contrastar idees i aplicar els seus descobriments al benestar social.COMPETÈNCIA DIGITAL: permet el desenvolupament de destreses relacionades amb la busca i l’accés a la informació en l’entorn en línia, el seu processament i el seu ús per a la comunicació i la creació de continguts digitals.COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE: es desenvolupa per mitjà del disseny de tasques en les quals l’alumnat aprén per si mateix a buscar, contrastar i seleccionar informació, a més de temptejar estratègies diferents per a resoldre un problema.COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES: s’analitzen els efectes de la pèrdua de biodiversitat en el context pròxim per a comprendre’n els efectes en contextos més complexos.COMPETÈNCIA EN EL SENTIT DE LA INICIATIVA I L’ESPERIT EMPRENEDOR: s’afavorix per mitjà de la planificació de tasques, eldesenvolupament de qualitats personals, d’habilitats socials i de planificació-gestió necessàries en diferents àmbits de la vida.COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS: promou la capacitat d’usar diferents materials i tècniques en eldisseny audiovisual per a desenvolupar la creativitat i la imaginació.COMPETÈNCIA EMOCIONAL: desplega les capacitats de treball en equip, amb la cooperació, i amb valors com el respecte als altres i a l’entorn.

CONSULTA LES BASES

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: es reforça des de la comunicació oral i l’escriptura bàsica fins a formes més sofisticades de comunicació audiovisual.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA: contribuïx al desenvolupament del pensament científic i les destreses tecnològiques, que permeten contrastar idees i aplicar els seus descobriments al benestar social.COMPETÈNCIA DIGITAL: permet el desenvolupament de destreses relacionades amb la busca i l’accés a la informació en l’entorn en línia, el seu processament i el seu ús per a la comunicació i la creació de continguts digitals.COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE: es desenvolupa per mitjà del disseny de tasques en les quals l’alumnat aprén per si mateix a buscar, contrastar i seleccionar informació, a més de temptejar estratègies diferents per a resoldre un problema.COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES: s’analitzen els efectes de la pèrdua de biodiversitat en el context pròxim per a comprendre’n els efectes en contextos més complexos.COMPETÈNCIA EN EL SENTIT DE LA INICIATIVA I L’ESPERIT EMPRENEDOR: s’afavorix per mitjà de la planificació de tasques, eldesenvolupament de qualitats personals, d’habilitats socials i de planificació-gestió necessàries en diferents àmbits de la vida.COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS: promou la capacitat d’usar diferents materials i tècniques en eldisseny audiovisual per a desenvolupar la creativitat i la imaginació.COMPETÈNCIA EMOCIONAL: desplega les capacitats de treball en equip, amb la cooperació, i amb valors com el respecte als altres i a l’entorn.

Elsobjectiusd’este concurs es regixen pels principis de Consum com a cooperativa i organització de persones consumidores que promou eldesenvolupament sostenibleentre tots els col·lectius.Per això, l’objectiu principal és aprendre jugant, que es desenvoluparà amb l’elaboració d’un vídeo en què l’alumnat haurà d’explicar les accions que du a terme en el dia a dia per a protegir la biodiversitat de l’entorn més pròxim. Este objectiu se subordina a uns altres, com ara:Resoldre problemàtiques relacionades amb els centres d’interés en què l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.Desenvolupar un aprenentatge autònom i eficaç.Treballar en equip de manera organitzada i cooperativa.Progressar en el desenvolupament de les competències clau.Sensibilitzar sobre els seus drets com a persones consumidores, en concret, en relació amb el dret a la salut i l’educació.Fomentar els coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, en concret, l’ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres.Obtindre informació sobre els avantatges de portar un estil de vida sostenible.Conéixer els avantatges del treball en equip, el sentit crític i l’actitud responsable.Estimular la imaginació, la curiositat i la creativitat artística i audiovisual.

Elsobjectius de desenvolupament sostenible(ODS) de l’ONU són una crida universal a països, organitzacions i persones consumidores per a fer front agrans desafiaments globalscom la fi de la pobresa, la protecció del planeta i la reducció de les desigualtats amb la finalitat d’aconseguir unfutur sostenibleper a tots.Considerant estos objectius, des de Team Consum, amb“xicotetes accions”volem valorar el poder que hi ha darrere de totes estes accions quotidianes que lespersones consumidoresduem a terme en el dia a dia i que ajuden amillorar el món.Per tot això, donada la situació actual, enguany volem reflexionar sobre laimportància de protegir la biodiversitatdelsecosistemesque són casa nostra. Comprendre la funció de les espècies animals i vegetals amb què convivim i la relació que tenen amb la nostra salut i benestar contribuïx al’equilibride les persones amb la naturalesa.És la nostra responsabilitat protegir i preservar la biodiversitat perquè les futures generacions també puguen disfrutar-la. En este sentit, l’ODS 15ens urgix a frenar la pèrdua de biodiversitat amb accions que ajuden acuidar els ecosistemesper al benefici de tots, com són les que fa laFundació Global Naturei que contribuïxen a fer real este objectiu.Amb la participació en este concurs, tu hi contribuïxes.

Elsobjectius de desenvolupament sostenible(ODS) de l’ONU són una crida universal a països, organitzacions i persones consumidores per a fer front agrans desafiaments globalscom la fi de la pobresa, la protecció del planeta i la reducció de les desigualtats amb la finalitat d’aconseguir unfutur sostenibleper a tots.Considerant estos objectius, des de Team Consum, amb“xicotetes accions”volem valorar el poder que hi ha darrere de totes estes accions quotidianes que lespersones consumidoresduem a terme en el dia a dia i que ajuden amillorar el món.Per tot això, donada la situació actual, enguany volem reflexionar sobre laimportància de protegir la biodiversitatdelsecosistemesque són casa nostra. Comprendre la funció de les espècies animals i vegetals amb què convivim i la relació que tenen amb la nostra salut i benestar contribuïx al’equilibride les persones amb la naturalesa.És la nostra responsabilitat protegir i preservar la biodiversitat perquè les futures generacions també puguen disfrutar-la. En este sentit, l’ODS 15ens urgix a frenar la pèrdua de biodiversitat amb accions que ajuden acuidar els ecosistemesper al benefici de tots, com són les que fa laFundació Global Naturei que contribuïxen a fer real este objectiu.Amb la participació en este concurs, tu hi contribuïxes.

Elsobjectiusd’este concurs es regixen pels principis de Consum com a cooperativa i organització de persones consumidores que promou eldesenvolupament sostenibleentre tots els col·lectius.Per això, l’objectiu principal ésaprendre jugant, que es desenvoluparà amb l’elaboració d’unvídeoen què l’alumnat haurà d’explicar les accions que du a terme en el dia a dia per aprotegir la biodiversitat de l’entorn més pròxim. Este objectiu se subordina a uns altres, com ara:Resoldreproblemàtiques relacionades amb els centres d’interés en què l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.Desenvoluparun aprenentatge autònom i eficaç.Treballaren equip de manera organitzada i cooperativa.Progressaren el desenvolupament de les competències clau.Sensibilitzarsobre els seus drets com a persones consumidores, en concret, en relació amb el dret a la salut i l’educació.Fomentarels coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, en concret, l’ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres.Obtindreinformació sobre els avantatges de portar un estil de vida sostenible.Conéixerels avantatges del treball en equip, el sentit crític i l’actitud responsable.Estimularla imaginació, la curiositat i la creativitat artística i audiovisual.

<div style="width: 100%;">

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: es reforça des de la comunicació oral i l’escriptura bàsica fins a formes més sofisticades de comunicació audiovisual.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA: contribuïx al desenvolupament del pensament científic i les destreses tecnològiques, que permeten contrastar idees i aplicar els seus descobriments al benestar social.COMPETÈNCIA DIGITAL: permet el desenvolupament de destreses relacionades amb la busca i l’accés a la informació en l’entorn en línia, el seu processament i el seu ús per a la comunicació i la creació de continguts digitals.COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE: es desenvolupa per mitjà del disseny de tasques en les quals l’alumnat aprén per si mateix a buscar, contrastar i seleccionar informació, a més de temptejar estratègies diferents per a resoldre un problema.COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES: s’analitzen els efectes de la pèrdua de biodiversitat en el context pròxim per a comprendre’n els efectes en contextos més complexos.COMPETÈNCIA EN EL SENTIT DE LA INICIATIVA I L’ESPERIT EMPRENEDOR: s’afavorix per mitjà de la planificació de tasques, eldesenvolupament de qualitats personals, d’habilitats socials i de planificació-gestió necessàries en diferents àmbits de la vida.COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS: promou la capacitat d’usar diferents materials i tècniques en eldisseny audiovisual per a desenvolupar la creativitat i la imaginació.COMPETÈNCIA EMOCIONAL: desplega les capacitats de treball en equip, amb la cooperació, i amb valors com el respecte als altres i a l’entorn.

Elsobjectius de desenvolupament sostenible(ODS) de l’ONU són una crida universal a països, organitzacions i persones consumidores per a fer front agrans desafiaments globalscom la fi de la pobresa, la protecció del planeta i la reducció de les desigualtats amb la finalitat d’aconseguir unfutur sostenibleper a tots.Considerant estos objectius, des de Team Consum, amb“xicotetes accions”volem valorar el poder que hi ha darrere de totes estes accions quotidianes que lespersones consumidoresduem a terme en el dia a dia i que ajuden amillorar el món.Per tot això, donada la situació actual, enguany volem reflexionar sobre laimportància de protegir la biodiversitatdelsecosistemesque són casa nostra. Comprendre la funció de les espècies animals i vegetals amb què convivim i la relació que tenen amb la nostra salut i benestar contribuïx al’equilibride les persones amb la naturalesa.És la nostra responsabilitat protegir i preservar la biodiversitat perquè les futures generacions també puguen disfrutar-la. En este sentit, l’ODS 15ens urgix a frenar la pèrdua de biodiversitat amb accions que ajuden acuidar els ecosistemesper al benefici de tots, com són les que fa laFundació Global Naturei que contribuïxen a fer real este objectiu.Amb la participació en este concurs, tu hi contribuïxes.

Elsobjectiusd’este concurs es regixen pels principis de Consum com a cooperativa i organització de persones consumidores que promou eldesenvolupament sostenibleentre tots els col·lectius.Per això, l’objectiu principal ésaprendre jugant, que es desenvoluparà amb l’elaboració d’unvídeoen què l’alumnat haurà d’explicar les accions que du a terme en el dia a dia per aprotegir la biodiversitat de l’entorn més pròxim. Este objectiu se subordina a uns altres, com ara:Resoldreproblemàtiques relacionades amb els centres d’interés en què l’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.Desenvoluparun aprenentatge autònom i eficaç.Treballaren equip de manera organitzada i cooperativa.Progressaren el desenvolupament de les competències clau.Sensibilitzarsobre els seus drets com a persones consumidores, en concret, en relació amb el dret a la salut i l’educació.Fomentarels coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, en concret, l’ODS 15: Vida d’ecosistemes terrestres.Obtindreinformació sobre els avantatges de portar un estil de vida sostenible.Conéixerels avantatges del treball en equip, el sentit crític i l’actitud responsable.Estimularla imaginació, la curiositat i la creativitat artística i audiovisual.

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: es reforça des de la comunicació oral i l’escriptura bàsica fins a formes més sofisticades de comunicació audiovisual.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA I COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA: contribuïx al desenvolupament del pensament científic i les destreses tecnològiques, que permeten contrastar idees i aplicar els seus descobriments al benestar social.COMPETÈNCIA DIGITAL: permet el desenvolupament de destreses relacionades amb la busca i l’accés a la informació en l’entorn en línia, el seu processament i el seu ús per a la comunicació i la creació de continguts digitals.COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE: es desenvolupa per mitjà del disseny de tasques en les quals l’alumnat aprén per si mateix a buscar, contrastar i seleccionar informació, a més de temptejar estratègies diferents per a resoldre un problema.COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES: s’analitzen els efectes de la pèrdua de biodiversitat en el context pròxim per a comprendre’n els efectes en contextos més complexos.COMPETÈNCIA EN EL SENTIT DE LA INICIATIVA I L’ESPERIT EMPRENEDOR: s’afavorix per mitjà de la planificació de tasques, eldesenvolupament de qualitats personals, d’habilitats socials i de planificació-gestió necessàries en diferents àmbits de la vida.COMPETÈNCIA EN CONSCIÈNCIA I EXPRESSIONS CULTURALS: promou la capacitat d’usar diferents materials i tècniques en eldisseny audiovisual per a desenvolupar la creativitat i la imaginació.COMPETÈNCIA EMOCIONAL: desplega les capacitats de treball en equip, amb la cooperació, i amb valors com el respecte als altres i a l’entorn.

1a FASEPLANIFICAR

En esta primera fase haureu de recopilar informacióper una banda, i, per l’altra, planificar les tasques que cal ferper a començar a preservar la biodiversitat. Per a dur-ho a terme, l’alumnat necessitarà aproximadament6 hores de treball en equip, tant lectiu com a casa.Però… per on comencem? El millor és triar un entorn pròximque necessite ajuda per a protegir-ne la biodiversitat i així poder avançar en un futur cap a una perspectiva global d’altres ecosistemes que vulgueu preservar.Si no se vos ocorre cap acció per fer, més endavant vos facilitem unes quantes xicotetes accions i jocs que segur que vos ajudaran.

2a FASEGRAVAR

En esta segona fase, per a preservar la biodiversitati ensenyar-nos a tots a respectar els ecosistemes, és el moment de plasmar en un vídeo tota la informació recopilada i tot el treball dut a terme en la primera fase. Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes 15 hores de treball en equip, tant lectiu, com a casa.Així doncs, hauran de preparar els vídeos de manera original i creativa. En la informació per a l’alumnat, els facilitarem alguns recursos i trucs que poden utilitzar. I, molt important: que no obliden anotar totes les fonts que utilitzen.Ara sí... silenci, càmera i… acció!

3a FASECOMPARTIR

En esta tercera fase, per a compartir la vostra xicoteta acciói mostrar-nos com preserveu la biodiversitat de l’entorn pròxim que heu triat, haureu d’organitzar els treballsi presentar-los al concursutilitzant com a model la fitxa de treball que proposem i que pots descarregar quan tanques esta finestra.Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes 4 hores de treball en equip, tant lectiu com a casa. Encara que els pots oferir ajuda, bàsicament és l’alumnat qui l’ha de completar. Com que té format de PDF emplenable, no cal imprimir-la.Ah! I no oblideu el joc "Preservant la biodiversitat", on l’alumnat es podrà descarregar el diploma que acredita la contribució al projecte de “conservació d’aus aquàtiques en zones humides”de la Fundació Global Nature i reflexionar, en menys de 5 minuts, fins on està disposat a arribar per a preservar la biodiversitat.

INFORMACIÓ PER AL DOCENT

bases DEPARTICIPACIÓ

FITXA DETREBALL

Línia temporal

En cada fase trobaràs informació sobre com organitzar el treball ieltemps estimat*que necessita l'alumnat per a dur-lo a terme.* Treball dins i fora de l'aula, autònom i/o en equip.

14 de febrer. Data límit d'inscripció al concurs.18 de març. Data límit per a presentar els treballs a concurs.

En esta tercera fase, per a compartir la vostraxicoteta acciói mostrar-nos com preserveu la biodiversitat de l’entorn pròxim que heu triat, haureu d’organitzar els treballsipresentar-los al concursutilitzant com a model lafitxa de treballque proposem i que pots descarregar quan tanques esta finestra.Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes4 horesde treball en equip, tant lectiu com a casa. Encara que els pots oferir ajuda, bàsicament és l’alumnat qui l’ha de completar. Com que té format de PDF emplenable, no cal imprimir-la.Ah! I no oblideu el joc"Preservant la biodiversitat", on l’alumnat es podrà descarregar el diploma que acredita la contribució al projecte de“conservació d’aus aquàtiques en zones humides”de laFundació Global Naturei reflexionar, en menys de 5 minuts, fins on està disposat a arribar per a preservar la biodiversitat.

En esta segona fase, per apreservar la biodiversitati ensenyar-nos a tots arespectar els ecosistemes, és el moment de plasmar en unvídeotota la informació recopilada i tot el treball dut a terme en la primera fase. Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes15 horesde treball en equip, tant lectiu, com a casa.Així doncs, hauran de preparar els vídeos de manera original i creativa. En la informació per a l’alumnat, els facilitarem alguns recursos i trucs que poden utilitzar. I, molt important: que no obliden anotar totes les fonts que utilitzen.Ara sí... silenci, càmera i…acció!

En esta primera fase haureu derecopilar informacióper una banda, i, per l’altra,planificar les tasques que cal ferper a començar apreservar la biodiversitat. Per a dur-ho a terme, l’alumnat necessitarà aproximadament6 horesde treball en equip, tant lectiu com a casa.Però… per on comencem? El millor és triar unentorn pròximque necessite ajuda per aprotegir-ne la biodiversitati així poder avançar en un futur cap a una perspectiva global d’altres ecosistemes que vulgueu preservar.Si no se vos ocorre cap acció per fer, més endavant vos facilitem unes quantesxicotetes accions i jocsque segur que vos ajudaran.

En esta segona fase, per apreservar la biodiversitati ensenyar-nos a tots arespectar els ecosistemes, és el moment de plasmar en unvídeotota la informació recopilada i tot el treball dut a terme en la primera fase. Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes15 horesde treball en equip, tant lectiu, com a casa.Així doncs, hauran de preparar els vídeos de manera original i creativa. En la informació per a l’alumnat, els facilitarem alguns recursos i trucs que poden utilitzar. I, molt important: que no obliden anotar totes les fonts que utilitzen.Ara sí... silenci, càmera i…acció!

En esta primera fase haureu derecopilar informacióper una banda, i, per l’altra,planificar les tasques que cal ferper a començar apreservar la biodiversitat. Per a dur-ho a terme, l’alumnat necessitarà aproximadament6 horesde treball en equip, tant lectiu com a casa.Però… per on comencem? El millor és triar unentorn pròximque necessite ajuda per aprotegir-ne la biodiversitati així poder avançar en un futur cap a una perspectiva global d’altres ecosistemes que vulgueu preservar.Si no se vos ocorre cap acció per fer, més endavant vos facilitem unes quantesxicotetes accions i jocsque segur que vos ajudaran.

En esta tercera fase, per a compartir la vostraxicoteta acciói mostrar-nos com preserveu la biodiversitat de l’entorn pròxim que heu triat, haureu d’organitzar els treballsipresentar-los al concursutilitzant com a model lafitxa de treballque proposem i que pots descarregar quan tanques esta finestra.Per a fer-ho, l’alumnat necessitarà unes4 horesde treball en equip, tant lectiu com a casa. Encara que els pots oferir ajuda, bàsicament és l’alumnat qui l’ha de completar. Com que té format de PDF emplenable, no cal imprimir-la.Ah! I no oblideu el joc"Preservant la biodiversitat", on l’alumnat es podrà descarregar el diploma que acredita la contribució al projecte de“conservació d’aus aquàtiques en zones humides”de laFundació Global Naturei reflexionar, en menys de 5 minuts, fins on està disposat a arribar per a preservar la biodiversitat.

INFORMACIÓPER A L'ALUMNAT

2

3

1

INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT

RECOPILAR INFORMACIÓSOBRELA PRESERVACIÓDE LABIODIVERSITAT

ORGANITZAR I GRAVARUNVÍDEOAMB LA‘‘XICOTETA ACCIÓ’’TRIADA

FITXA DE TREBALL IPRESENTACIÓ A CONCURS

VÍDEOS EXPLICATIUS

1

2

3

ALGUNS RECURSOS QUE ENS AJUDARAN AMB EL TREBALL

STORYBOARD IESCRIPTURADEL GUIÓ

Amb este recurs, podràsplantejar els detalls de la gravació, és a dir, traçar cada seqüència i estimar-ne la duració.Per a fer-ho, s’utilitza unaplantillaon es pot plasmar tota la informació que servirà de guia a cada un dels membres de l’equip. A continuació, vos proposem una Plantilla de Storyboardperquè vos servisca d’exemple.

GRAVACIÓ I EDICIÓDE VÍDEO

A continuació, vos proposem dos recursos que vos guiaran tant en el procés de gravació com en la preproducció i producció del vídeo. Recordeu que totes les persones que ixen en el vídeo han de tindre l’autorització firmada i que no heu d’utilitzar continguts com imatges o música que no són lliures de drets.Com es pot gravar un curt? Font: Team Consumhttps://teamconsum.consum.es/val/com-es-grava-un-curt/Com funciona el Chroma Key? Font: Vodafonehttps://www.youtube.com/watch?v=bRNfIcUhllk

ALTRESRECURSOS

INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT

Amb este recurs, podràsplantejar els detalls de la gravació, és a dir, traçar cada seqüència i estimar-ne la duració.Per a fer-ho, s’utilitza unaplantillaon es pot plasmar tota la informació que servirà de guia a cada un dels membres de l’equip. A continuació, vos proposem una Plantilla de Storyboardperquè vos servisca d’exemple.

A continuació, vos proposem dos recursos que vos guiaran tant en el procés de gravació com en la preproducció i producció del vídeo. Recordeu que totes les persones que ixen en el vídeo han de tindre l’autorització firmada i que no heu d’utilitzar continguts com imatges o música que no són lliures de drets.Com es pot gravar un curt? Font: Team Consumhttps://teamconsum.consum.es/val/com-es-grava-un-curt/Com funciona el Chroma Key? Font: Vodafonehttps://www.youtube.com/watch?v=bRNfIcUhllk

Amb este recurs, podràsplantejar els detalls de la gravació, és a dir, traçar cada seqüència i estimar-ne la duració.Per a fer-ho, s’utilitza unaplantillaon es pot plasmar tota la informació que servirà de guia a cada un dels membres de l’equip. A continuació, vos proposem una Plantilla de Storyboardperquè vos servisca d’exemple.

A continuació, vos proposem dos recursos que vos guiaran tant en el procés de gravació com en la preproducció i producció del vídeo. Recordeu que totes les persones que ixen en el vídeo han de tindre l’autorització firmada i que no heu d’utilitzar continguts com imatges o música que no són lliures de drets.Com es pot gravar un curt? Font: Team Consumhttps://teamconsum.consum.es/val/com-es-grava-un-curt/Com funciona el Chroma Key? Font: Vodafonehttps://www.youtube.com/watch?v=bRNfIcUhllk

TALLERS I JOCSPER A PRESERVAR LA BIODIVERSITAT

ÍNDEX DE TALLERS I JOCS

HOTELET PER A INSECTES

MENJADORES PER A OCELLS

CAIXES NIU PER A OCELLS

DESCOBERTA AL BOSC

1

2

3

4

5

7

6

8

9

dibuixaR amb fulles

metamorfosi

aus migratòries

toca i olora

ral·LI fotogràfic

DETECCIÓ D'ESPÈCIES INVASORES

PÈL I PLOMA

1

memÒRIA natural

2

ENDEVINA LA PARAULA

3

4

ON ESTÀ EL POL·LEN?

5

JOCS

Idea original de tallers i jocs: Fundació Pere Tarrés. Creativitat: Actio Activitats Educatives

TALLERS

Contribuirem a...

TALLER: HOTELET PER A INSECTES

Donar refugi, aliment i lloc d'implantació a insectes.Atraure a pol·linitzadors,Augmentar la biodiversitat d'insectes i plantes del nostre entorn,

Tindrem en compte ...

Necessitem...

Palets i caixes de fusta.Llandes grans i eines.Escorça d'arbres, palla, pinyes, canyiç...

Orientar-ho al sud o sud-estProtegir-ho de la plujaSituar-ho prop de plantes i flors que servisquen de manteniment als insectes

De 3 a 25 alumnes

3 hores

Tots els nivells

Descarrega ací la fitxa completa

TALLER: MENJADORES PER A OCELLS

Contribuirem a...

Tindrem en compte ...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

1-3 hores

Tots els nivells

Descarrega ací la fitxa completa

Donar aliment a diferentsespècies d'ocells.Augmentar la biodiversitat d'ocells del nostre entorn.

Proporcionar llavors o fruita seca sense torrar ni salats.

Mantindreles menjadoresprincipalmentenels mesos detardor/hivern.

Materials reciclats, materials d'escritori.

Ferramentes.

TALLER: CAIXES NIU

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

1-3 hores

Tots els nivells

Descarrega ací la fitxa completa

Donar refugi a diferentsespècies d'aus.Augmentar la biodiversitat d'aus del nostre entorn.

Fusta contraxapada.Claus xicotets i caragols.Diferents ferramentes.

Tindre-les instal.lades en fabrer.Revisar-les i renovar-les a inici d'hivern.No exposar-les en zones molt solejades ni sobre cursos d'aigua.

Allunyar l'orifici d'entrada del tronc principal.

TALLER: DESCOBERTA AL BOSC

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

2-3 hores

Descarrega ací la fitxa completa

El docent ha de conéixer bé la flora i fauna de la ruta.Aprofitar l'eixida per a recollir materials d'utilitat per a altres activitats.

Educació Primària, Centres Ocupacionalsi Centres d'Educació Especial

Guies de rastres i petjadesde la fauna de la zona

Guies de plantes i arbres de la zona

Maquillatge per a la cara

Targetes d'animals i plantes per al joc de memòria natural.

Descobrir la flora i fauna de l'entorn i contribuir a la seua protecció i conservació.

TALLER: RAL·LI FOTOGRÀFIC

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

2-3 hores

Tots els nivells

Disposar del material i tempsnecessari a l'aula per a poderanalitzar les imatges captades.

Dispositiu per a fer fotografies.

Guies de flora i fauna de la zona.

Augmentar el coneixement sobre la biodiversitat i els elements estructurals de la zona.

Detectar desperfectes i perills que posen en risc la salut o conservació de la flora i fauna de l'entorn analitzat.

TALLER: DIBUIXAR AMB FULLES

Contribuirem a...

Tindrem en compte ...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

1 hora

Educació Primària, Centres Ocupacionals i Centres d'Educació Especial

Aprofitar les mostres de flora recollides per a fer una exposició que ajude a conscienciar sobre la seua conservació.

Incloure informació que destaque la importància de la seua presència en la zona.

Fulles recollides en el bosc.

Fulls o cartolines blanques.

Tissores, cola, pegament, ceres, rotuladors...

Ulls de plàstic (optatiu).

Conéixer el procés de fotosíntesi i la seua funció en l'ecosistema.

Conéixer la flora de l'entorn pròxim.

Descarrega ací la fitxa completa

TALLER: METAMORFOSI

Descarrega ací la fitxa completa

Tindrem en compte...

De 3 a 25 alumnes

1 hora

Tots els nivells

Disposar de models a escala de diferents invertebrats que mostren les etapes de la metamorfosi.

Contribuirem a...

Necessitem...

Una fotocòpia de cartolina pera cada alumne/a.

Tissores, pegament, ceres, rotuladors...

Cinta adhesiva.

Conéixer el procés de metamorfosi i el cicle de vida d'algunes espècies.

Promoure la creativitat del'alumnat.

TALLER: TOCA I OLORA

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

1 hora

Tots els nivells

Bolses de tela o caixes de cartó.

Tissores o punxó i fulls o cartolines.

Que els elements naturals siguen coneguts per tots i totes, abans de jugar a la toca i olora.

Analitzar la seua relació amb altresespècies i amb els éssers humans.

Descobrir elements naturals delnostre entorn pròxim.

Conèixer els seus olors, texturesi formes.

Elements naturals: semilles, fulles,flors… recollits de l'entorn pròxim.

TALLER: DETECCIÓ D'ESPÈCIES INVASORES

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

De 3 a 25 alumnes

De 2 a 3 hores

Tots els nivells

Augmentar el coneixement sobre la biodiversitat de la zona.

Detectar espècies invasores i conéixer les actuacions que es duen a terme per a contindre la seua expansió.

Guies de flora i fauna de la zona.

Dispositiu per a fer fotografies.

Tindre temps a l'aula per a analitzar les fotografies preses.

Realitzar l'activitat en cursos escolars consecutius per a estudiar l'evolució d'espècies invasores en la zona.

JOC: PÈL I PLOMA

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

Grup classe

1 hora

Primària, EducacióEspecial i Centre Ocupacional.

Contes o històries on apareguenel nom de molts animals.

Imatges de cada un dels animals esmentats.

La zona de joc ha de ser àmplia i plana per a poder córrer.

Aprendre a identificar-los.

Conéixer les principals diferències entre mamífers i aus de la zona.

L'alumnat pot participar en l'elaboració i selecció de contes i històries.

JOC: MEMÒRIA NATURAL

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

Grup classe

1 hora

Primària, Educació Especial i Centre Ocupacional.

Elements naturals recollits o fotografiats de l'entorn pròxim.

Una taula i una caixa de cartó.

Afavorir la seua conservació i protecció.

Conèixer la fauna i la flora de la zona i aprendre a identificar-la.

Aprofitar l'eixida per a identificar l'estat de la flora i el tipus de fauna en funció de l'estació.Identificar colors, formes i olors de la natura.

JOC: ENDEVINA LA PARAULA

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

Grup classe

1 hora

Tots els nivells

Llistat de paraules i definicions.

Un xiulet.

Una campana, un timbre o un polsador.

Es recomana tractar les definicionsde biodiversitat i de sostenibilitaten dos llistats diferents.

Augmentar els coneixementsde la fauna i la flora dels diferentsecosistemes amb els que convivim; així com al voltant deldesenvolupament sostenible.

JOC: AUS MIGRATÒRIES

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

Grup classe

1 hora

Tots els nivells

Convé realitzar dos tandes de jocseguides per a comprendre lacontinuitat de les espècies.

Un xiulet.

Cartells amb les zones protegidesi els perills.

Corda o llana.

Sensibilitzar sobre la protecció dels espais i les zones d'anidació d'aus migratòries,per a garantir la continuitat de les espècies i de la seua població.

JOC: ON ESTÀ EL POL·LEN?

Descarrega ací la fitxa completa

Contribuirem a...

Tindrem en compte...

Necessitem...

Grup classe

1 hora

Primària, Educació Especial i Centre Ocupacional.

Material per a muntar un circuit d'obstacles.

Material fungible.

Equips amb connexió a internet.

Reconéixer la importància delspol·linitzadors per a la propagaciói subsistència de diversitat d'espèciesvegetals.

Sensibilitzar sobre la protecció delsinsectes i la seua importància en elsecosistemes.

Fer este joc amb el tallerd'hotel per a insectes.

Valorar la importància tantde lapart motriu com de la posteriorreflexió a l'aula.