Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

POČETAK

Prirodna i kulturna baština

Republika Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova i 12 parkova prirode.

ZADATAK 1

A

Ne

B

Da


U nacionalnim su parkovima potpuno zabranjene gospodarske aktivnosti.

ZADATAK 2

A

Da

B

Ponekad

C

Ne

TOČNO!



Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu je...

ZADATAK 3

A

UNESCO

B

UNICEF

D

EU

TOČNO!

C

NATO




Eufrazijeva bazilika je u...

ZADATAK 4

A

Šibeniku

D

Splitu

E

Poreču

C

Varaždinu

B

Zagrebu

TOČNO!





Starogradsko polje je na...

ZADATAK 5

A

Krku

E

Hvaru

F

Korčuli

B

Biokovu

C

Cresu

D

Braču

TOČNO!






PONOVNO?

ČESTITAMO!