Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

UOČAVAM PROMJENE

POČETAK

ŽIVA BIĆA RASTU I MIJENJAJU SE.

ZADATAK 1 OD 5

TOČNO!

SLJEDEĆE

DJEVOJČICA KORISTI POVEĆALO DA BI BOLJE...

ČULA

ZADATAK 2 OD 5

DODIRNULA

VIDJELA

TOČNO!

SLJEDEĆE

ODABERI SLIKU NA KOJOJ DJEVOJČICA KORISTI NJUH.

ZADATAK 3 OD 5

TOČNO!

SLJEDEĆE

DJEVOJČICA KORISTI SLUH.

ZADATAK 4 OD 5

DA

NE

TOČNO!

SLJEDEĆE

KOJA JE SLIKA TOČNA?

ZADATAK 5 OD 5

TOČNO!

ZA KRAJ


ČESTITAMO!

PONOVNO?

POGREŠNO!

POKUŠAJ PONOVNO