Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

zestawienie bibliograficzne

Monitorowanie i ocenianie postępów ucznia w procesie edukacji zdalnej

2

Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych

Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć?

Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu

Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela

Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym

Artykuły z bazy Edukacja

12

13

14

10

11

Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii

Nowa klasa Google

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA

Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie

Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela

8

9

6

7

Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020

Nauka zdalna a kwestionowanie ocen

To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie

Ocenianie na odległość