Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

zestawienie bibliograficzne

Monitorowanie i ocenianie postępów ucznia w procesie edukacji zdalnej

2

Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych

Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć?

Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu

Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela

Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym

Artykuły z bazy Edukacja

dostęp do artykułu po kliknięciu w znak +

 • Brzozowska-Wicherek, Ewa. Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych. "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2020, nr 3-4, s. 5-7.
Propozycje wykonania testu sprawności fizycznej w warunkach domowych.

 • Brzozowski, Janusz. Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć? "Monitor Dyrektora Szkoły" 2020, nr [3] (101), s. 54-58.
Wartościowanie wiedzy i postępów uczniów w skali stopniowej nie jest doskonałą metodą, wzbudza bowiem sporo kontrowersji i wywołuje poczucie krzywdy u uczniów i ich rodziców. Strach przed negatywną oceną jest też najczęstszą przyczyną zniechęcenia uczniów do nauczycieli i szkoły.

 • Czarkowski, Jakub Jerzy. Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu. "Trendy (czasopismo elektroniczne)" 2012, nr 2, s. 106-113.
Propozycja sposobów i narzędzi służących rozwiązywaniu problemów współczesnej szkoły. Propozycja komplementarnego podejścia do indywidualizacji w nauczaniu. Kształcenie komplementarne w nauczaniu e-learningowym. Ocenienie i ewaluacja w nauczaniu e-learningowym.

 • Górecka, Joanna. Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym. "Języki Obce w Szkole" 2020, nr 4, s. 31-37.
Omówiono zasady organizowania i prowadzenia dyskusji online jako form interakcji w nauczaniu języków obcych oraz strategii oceniania uczestników.

 • Gala, Katarzyna. Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela. "Horyzonty Anglistyki" 2020, nr 3, s. 54-57.
Przemyślenia dotyczące oceniania w nauczaniu online, z odniesieniami do zdalnego nauczania języka angielskiego.

12

13

14

10

11

Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii

Nowa klasa Google

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA

Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie

Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela

8

9

6

7

Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020

Nauka zdalna a kwestionowanie ocen

To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie

Ocenianie na odległość

 • Plumińska-Mieloch, Anita. Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii. "Sygnał" 2020, nr 10 s. 22-25.
Autorka przedstawia kilka propozycji nieszablonowego sprawdzenia poziomu przyswojonej wiedzy: komiks on-line, odwrócona kartkówka, pudełko zagadnień, odwrócona lekcja quiz przeprowadzony zdalnie, memy.

 • Springer, Marcin. Nowa klasa Google. "IT w Edukacji" 2015, nr 1, s. 52-54.
Opis jak pracować i wykorzystywać narzędzie Google Classroom - jak założyć klasę dla uczniów, jak zlecać uczniom zadania, oceniać ich prace.

 • Sterna, Danuta. Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA. "Sygnał" 2020, nr 5 s. 54-55.
Autorka proponuje przeniesienie niektórych doświadczeń z USA do Polski zadając pytania: jaki jest cel oceniania; co wspiera uczenie się uczniów; co daje informacja zwrotna; co zrobić z oceną na koniec roku szkolnego. Przedstawia także własne rekomendacje. Tekst, za zgodą autorki, przedrukowano z jej bloga: www.osswiata.pl.

 • Wolski, Przemysław. Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela. "Języki Obce w Szkole" 2008, nr 6, s. 158-167.
Samodzielna praca uczniów na platformie internetowej jako uzupełnienie nauczania w klasie. Propozycja aranżacji prostej platformy internetowej do nauczania języków obcych na odległość (zwłaszcza niemieckiego i angielskiego). Środowisko platformy Moodle. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem składowych Moodle. Przykłady zadań, formy pracy, ocena osiągnięć i samoocena.

 • Świercz, Joanna. Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie. "Matematyka" 2021, nr 2, s. 38-43.
Jak wyglądało ocenianie przed pandemią, a jak podczas nauczania zdalnego. System odznak zamiast ocen w klasach szóstej, siódmej i ósmej, wskazówki jak go stworzyć.

 • Lempa, Cezary. Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020. "Dyrektor Szkoły" 2019, nr 10, s. 27-33.
Monitorowanie postępów uczniów.

 • Łyszczarz, Michał. Nauka zdalna a kwestionowanie ocen. "Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2020, nr 5, s. 13-15.
Rozważania nt. czy uczeń mający zastrzeżenia do swojej oceny może ją zakwestionować stojąc na stanowisku, że oceny wystawione w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół nie mają mocy prawnej.

 • Marcela, Mikołaj. To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie. Rozm. przepr. Kinga Bartkowiak. "Głos Pedagogiczny" 2020, nr [6] (119), s. 12-17.
Model hybrydowy nauczania oraz jego zalety. Znaczenie odpoczynku w procesie przyswajania wiedzy. Nowe technologie na lekcjach. Zmiana systemu oceniania i podejścia do wartości oceny.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online. Cyfrową wersję artykułów można zamówić: skanowanie@dbp.wroc.pl

 • Nowak, Małgorzata. Ocenianie na odległość. "Dyrektor Szkoły" 2021, nr 5, s. 20-24.
Ocenianie on-line.