Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

zestawienie bibliograficzne

Monitorowanie i ocenianie postępów ucznia w procesie edukacji zdalnej

2

Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych

Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć?

Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu

Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela

Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym

Artykuły z bazy Edukacja


dostęp do artykułu po kliknięciu w znak +


Propozycje wykonania testu sprawności fizycznej w warunkach domowych.
Wartościowanie wiedzy i postępów uczniów w skali stopniowej nie jest doskonałą metodą, wzbudza bowiem sporo kontrowersji i wywołuje poczucie krzywdy u uczniów i ich rodziców. Strach przed negatywną oceną jest też najczęstszą przyczyną zniechęcenia uczniów do nauczycieli i szkoły.Propozycja sposobów i narzędzi służących rozwiązywaniu problemów współczesnej szkoły. Propozycja komplementarnego podejścia do indywidualizacji w nauczaniu. Kształcenie komplementarne w nauczaniu e-learningowym. Ocenienie i ewaluacja w nauczaniu e-learningowym.
Omówiono zasady organizowania i prowadzenia dyskusji online jako form interakcji w nauczaniu języków obcych oraz strategii oceniania uczestników.
Przemyślenia dotyczące oceniania w nauczaniu online, z odniesieniami do zdalnego nauczania języka angielskiego.


12

13

14

10

11

Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii

Nowa klasa Google

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA

Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie

Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela

8

9

6

7

Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020

Nauka zdalna a kwestionowanie ocen

To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie

Ocenianie na odległośćAutorka przedstawia kilka propozycji nieszablonowego sprawdzenia poziomu przyswojonej wiedzy: komiks on-line, odwrócona kartkówka, pudełko zagadnień, odwrócona lekcja quiz przeprowadzony zdalnie, memy.
Opis jak pracować i wykorzystywać narzędzie Google Classroom - jak założyć klasę dla uczniów, jak zlecać uczniom zadania, oceniać ich prace.


Autorka proponuje przeniesienie niektórych doświadczeń z USA do Polski zadając pytania: jaki jest cel oceniania; co wspiera uczenie się uczniów; co daje informacja zwrotna; co zrobić z oceną na koniec roku szkolnego. Przedstawia także własne rekomendacje. Tekst, za zgodą autorki, przedrukowano z jej bloga: www.osswiata.pl.
Samodzielna praca uczniów na platformie internetowej jako uzupełnienie nauczania w klasie. Propozycja aranżacji prostej platformy internetowej do nauczania języków obcych na odległość (zwłaszcza niemieckiego i angielskiego). Środowisko platformy Moodle. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem składowych Moodle. Przykłady zadań, formy pracy, ocena osiągnięć i samoocena.Jak wyglądało ocenianie przed pandemią, a jak podczas nauczania zdalnego. System odznak zamiast ocen w klasach szóstej, siódmej i ósmej, wskazówki jak go stworzyć.Monitorowanie postępów uczniów.Rozważania nt. czy uczeń mający zastrzeżenia do swojej oceny może ją zakwestionować stojąc na stanowisku, że oceny wystawione w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół nie mają mocy prawnej.Model hybrydowy nauczania oraz jego zalety. Znaczenie odpoczynku w procesie przyswajania wiedzy. Nowe technologie na lekcjach. Zmiana systemu oceniania i podejścia do wartości oceny.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.


Cyfrową wersję artykułów można zamówić: skanowanie@dbp.wroc.plOcenianie on-line.