Want to make creations as awesome as this one?

Wykaz artykułów z bazy Edukacja

More creations to inspire you

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

3

4

5

1

zestawienie bibliograficzne

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniaw procesie edukacji zdalnej

2

Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych

Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć?

Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu

Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela

Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym

Artykuły z bazy Edukacja

Brzozowska-Wicherek, Ewa. Ocena sprawności fizycznej w warunkach domowych. "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2020, nr 3-4, s. 5-7.Propozycje wykonania testu sprawności fizycznej w warunkach domowych.

Brzozowski, Janusz.Jak oceniać, żeby uczniowie lubili chodzić do szkoły i chcieli się uczyć?"Monitor Dyrektora Szkoły" 2020, nr [3] (101), s. 54-58.Wartościowanie wiedzy i postępów uczniów w skali stopniowej nie jest doskonałą metodą, wzbudza bowiem sporo kontrowersji i wywołuje poczucie krzywdy u uczniów i ich rodziców. Strach przed negatywną oceną jest też najczęstszą przyczyną zniechęcenia uczniów do nauczycieli i szkoły.

Czarkowski, Jakub Jerzy.Wybrane aspekty oceniania i ewaluacji w nauczaniu z wykorzystaniem e-learningu."Trendy (czasopismo elektroniczne)" 2012, nr 2, s. 106-113.Propozycja sposobów i narzędzi służących rozwiązywaniu problemów współczesnej szkoły. Propozycja komplementarnego podejścia do indywidualizacji w nauczaniu. Kształcenie komplementarne w nauczaniu e-learningowym. Ocenienie i ewaluacja w nauczaniu e-learningowym.

Górecka, Joanna.Zadania pisemnej i asynchronicznej dyskusji na forum w kształceniu językowym. "Języki Obce w Szkole" 2020, nr 4, s. 31-37.Omówiono zasady organizowania i prowadzenia dyskusji online jako form interakcji w nauczaniu języków obcych oraz strategii oceniania uczestników.

Gala, Katarzyna.Jak oceniać wiedzę uczniów klas IV−VIII w nauczaniu zdalnym? – refleksje nauczyciela. "Horyzonty Anglistyki" 2020, nr 3, s. 54-57.Przemyślenia dotyczące oceniania w nauczaniu online, z odniesieniami do zdalnego nauczania języka angielskiego.

12

13

14

10

11

Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii

Nowa klasa Google

Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA

Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie

Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela

8

9

6

7

Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020

Nauka zdalna a kwestionowanie ocen

To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie

Ocenianie na odległość

Plumińska-Mieloch, Anita.Alternatywne sposoby sprawdzania wiedzy : na przykładzie zajęć z historii. "Sygnał" 2020, nr 10 s. 22-25.Autorka przedstawia kilka propozycji nieszablonowego sprawdzenia poziomu przyswojonej wiedzy: komiks on-line, odwrócona kartkówka, pudełko zagadnień, odwrócona lekcja quiz przeprowadzony zdalnie, memy.

Springer, Marcin.Nowa klasa Google."IT w Edukacji" 2015, nr 1, s. 52-54.Opis jak pracować i wykorzystywać narzędzie Google Classroom - jak założyć klasę dla uczniów, jak zlecać uczniom zadania, oceniać ich prace.

Sterna, Danuta.Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii : przykład USA. "Sygnał" 2020, nr 5 s. 54-55.Autorka proponuje przeniesienie niektórych doświadczeń z USA do Polski zadając pytania: jaki jest cel oceniania; co wspiera uczenie się uczniów; co daje informacja zwrotna; co zrobić z oceną na koniec roku szkolnego. Przedstawia także własne rekomendacje. Tekst, za zgodą autorki, przedrukowano z jej bloga:www.osswiata.pl.

Wolski, Przemysław.Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela. "Języki Obce w Szkole" 2008, nr 6, s. 158-167.Samodzielna praca uczniów na platformie internetowej jako uzupełnienie nauczania w klasie. Propozycja aranżacji prostej platformy internetowej do nauczania języków obcych na odległość (zwłaszcza niemieckiego i angielskiego). Środowisko platformy Moodle. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów z wykorzystaniem składowych Moodle. Przykłady zadań, formy pracy, ocena osiągnięć i samoocena.

Świercz, Joanna.Mechanizmy gamifikacji na lekcji a ocenianie. "Matematyka" 2021,nr 2, s. 38-43.Jak wyglądało ocenianie przed pandemią, a jak podczas nauczania zdalnego. System odznak zamiast ocen w klasach szóstej, siódmej i ósmej, wskazówki jak go stworzyć.

Lempa, Cezary.Monitorowanie uczniów : lekcja 1 rok akademicki 2019/2020. "Dyrektor Szkoły" 2019, nr 10, s. 27-33.Monitorowaniepostępówuczniów.

Łyszczarz, Michał.Nauka zdalna a kwestionowanie ocen. "Szkoła : miesięcznik dyrektora" 2020, nr 5, s. 13-15.Rozważania nt. czy uczeń mający zastrzeżenia do swojej oceny może ją zakwestionować stojąc na stanowisku, że oceny wystawione w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół nie mają mocy prawnej.

Marcela, Mikołaj.To edukacja powinna być dla uczniów, nie odwrotnie. Rozm. przepr. Kinga Bartkowiak. "Głos Pedagogiczny" 2020, nr [6] (119), s. 12-17.Model hybrydowy nauczania oraz jego zalety. Znaczenie odpoczynku w procesie przyswajania wiedzy. Nowe technologie na lekcjach. Zmiana systemuocenianiai podejścia do wartościoceny.

Artykuły z bazy Edukacja - kliknij w znak + i zamów artykuł online.Cyfrową wersję artykułów można zamówić: skanowanie@dbp.wroc.pl

Nowak, Małgorzata.Ocenianie na odległość. "Dyrektor Szkoły" 2021, nr 5, s. 20-24.Ocenianie on-line.