Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

curs21-22

organitzacióetapa

menjadori altresserveis

procediments secretaria

mesures covid-19

com treballam?

Comunicacióescolafamílies

mesures covid-19

Entrades i sortides localitzades i esglaonades

Grups estables de convivència

Comunicació escola-famílies online

PLA DE CONTINGÈNCIA 21-22

setembre i juny

octubre a maig

EducacióInfantil

Educacióprimària

educaciósecundària

Setembre (i Juny)

entrades i sortides esglaonades

4t

5è 6è

De 9:00 a 13:00 (setembre)

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45 (juny)

De 8:45 a 13:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

1r2n3r

4t 5è

De 8:45 a 13:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 9:00 a 13:45

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

1r3r4t

2n

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

Octubre - Maig

entrades i sortides esglaonades

EducacióInfantil

4t

5è 6è

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 14:45 a 16:00

De 9:15 a 12:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 15:00 a 16:15

Educacióprimària

1r2n3r

4t 5è

De 9:15 a 12:45

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 15:00 a 16:15

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

De 14:45 a 16:00

De 9:00 a 12:30

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

De 14:45 a 16:00

educaciósecundària

1r

2n

De 8:50 a 13:05

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

3r4t

De 14:50 a 16:30

De 8:50 a 13:05

Entrades i sortides pel camí de sa Cabana

De 14:50 a 16:30

De 8:00 a 14:00

Entrades i sortides pel carrer Balanguera

Divendres

De 9:15 a 13'00 h

De 9:00 a 12'45 h

organització etapa

Franges horàries diferents

Desdoblaments de llenguatgei mates

Classroom i altres eines GSUITE

Suport generalitzat

primer-segon-tercerquart-cinquè-sisè

tres mestres de referència

amb algunes sessions individuals en casos concrets

PATIS MENYS POBLATS -> espais delimitats i dos torns

continuam amb la mateixa plataforma didàctica digital

JORNADA INTENSIVA SETEMBRE-JUNY

pati primària

Com treballam?

Lecturaiescriptura

Matemàtiques

Treball cooperatiu,PBL, Projectes...

Avaluació competencial

Projectes significatius

hort, psicomotricitat, tallers experimentals...

deures

Els deures pretenen ser una continuació de la feina que es fa a l'aula, una manera de compartir amb totes i tots vosaltres el que es viu a les aules.Es proposaran tasques d'aprofundiment, de recerca o investigació relacionades amb alguns projectes i PBLs que s'estiguin treballant, així com també altrescontinguts treballats.

Començam a primer amb la lletra de pal i la lletra lligada s’introdueix a finals de 1r de primària, sempre tenint en compte els diferents estils d'aprenentatge. Es manté fins a 3r de primària la lligada com a referent.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVISTA

Treballam sobre la Consciència fonològica i el llenguatge oral.Els referents són els nom (inicials) i si no hi ha nom propi un element que els sigui familiar. Mateixos referents EI-EP.Ortografia natural. Importància de la relació so-grafia. Treballam perquè de cada dia vagin escoltant-ne més i les acabin posant totes.

PAL-LLIGADA

menjadori altres serveis

E x t r a e s c o l a r s

e s c o l a m a t i n e r a

1r2n3r

4t

setembre 13'30h

Almenjador

5è6è

setembre 13'45 h

Almenjador

De 13'45 h

Antic bar

m e n j a d o r

En funció de les instruccions de la Conselleria i de la possibilitat de configurar les activitats per grups de convivència-aula o diferents grups de convivència respectant la distància de 1,2 metres entre ells. A partir d'octubre.

L’activitat d’Escola Matinera es farà a l’espai de referència de cada grup de convivència o de diferents grups de convivència respectant la distància de 1,2 metres entre ells. A partir de dia 13.

comunicacióescola-famílies

DIA A DIA DE LES NOSTRES AULES I ALTRES ESDEVENIMENTS

COMUNICACIóTUTORIA-FAMíLIA

COMUNICACIóOFICIAL

telegram

com s'utilitzarà?

És un grup de difusió, només el tutor o la tutora i direcció podran enviar missatges.

per què s'utilitzarà?

Setmanalment es compartirà allò que passa a l'aula juntament amb un enlaç a un àlbum de fotografies de Google.

com hi puc accedir?

L'accés és voluntari i s'accedeix a través d'un link que trobareu al mail que us hem enviat desde la tutoria.

És necessaritenir l'APP baixada al nostre dispositiu.

grups decada aula

1r a

1r b

2n a

2n b

3r a

3r b

4t a

4t b

5è a

5è b

6è a

6è b

6è c

web de l'escola

com s'utilitzarà?

Setmanalment trobareu una notícia rellevant de l'etapa des d'on podreu conèixer una mica més les propostes pedagògiques.

per què s'utilitzarà?

A més de les notícies també trobareu un espai de cada etapa on es recolliran les propostes setmanals i altra documentació que trobem necessària.

com hi puc accedir?

A través del nostre navegador.espai primària>cursespai infantil>curs

gestib

què és?

Canal de comunicació oficial Escola-Família.

per què s'utilitzarà?

com hi puc accedir?

Signatura de circulars i comunicacions que abans es trobaven a l'agenda.Avaluacions...

A través de la web.Amb l'APP en els nostres dispositius.

ÉS NECESSARI TENIR COMPTE

gestib

A partir del 24 de setembre s'habilitaran les autoritzacions

procediments secretaria

1

2

3

ALTA AL GESTIB

ALERTA ESCOLAR

ACTUALITZACIÓ DADES(mail i tel)

MOLTES GRÀCIES