Want to make creations as awesome as this one?

IES “Pasqual Calbó” i Conservatori de Menorca

Transcript

PROGRAMA D'ESTUDIS INTEGRATS

PEI

(entre el Conservatori Professional de Música de Menorca i l'IES "Pasqual Calbó")

1. Què és el PEI i a qui està destinat?

2. Quins són els objectius del PEI?

3. Altres característiques del PEI

4. Convalidacions del PEI

5. Comissió coordinadora del PEI i funcions

6. Horari lectiu

És un programa de LA

conselleria d'educació i universitats

destinat als alumnes que estudien simultàniament:

1. QUÈ ÉS EL PEI I A QUI ESTÀ DESTINAT?

Els ensenyaments

PROFESSIONALS DE MÚSICA

Els ensenyaments

D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

RACIONALITZAR L'HORARI ESCOLAR

MILLORAR EL RENDIMENT (COORDINANT HORARIS)

OPTIMITZAR L'ÚS DEL TEMPS NO LECTIU PER PART DE L'ALUMNAT

2. QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL PEI?

FACILITAR ELS ESTUDIS
(a l'IES i al Conservatori)

3. ALTRES CARACTERÍSTIQUES DEL PEI

2. Si l'alumne /a abandona els ensenyaments, perdrà la seva plaça al PEI i s'integrarà en un grup ordinari.

1. Per poder participar al PEI, els/les alumnes han d'estar matriculats als Ensenyaments Professionals del Conservatori.

3. A cada curs de l'IES, l'alumnat PEI va al mateix grup: a 1r d'ESO, 1B; a 2n d'ESO, 2B, etc.

4. L'IES i el Conservatori es coordinen per establir les sessions lectives de l'alumnat per a cada curs, per intentar distribuir ordenadament els exàmens en tots dos centres...

5. Alguns dies a la setmana, els alumnes PEI acaben alhora a l'IES, per després anar al Conservatori.

4. CONVALIDACIONS DEL PEI

L'alumnat PEI sol·licitarà la convalidació de les matèries següents:

1r ESO

3r ESO

Música I

Música II

5. COMISSIÓ COORDINADORA
DEL PEI I FUNCIONS

La formen:

COORDINADOR/A PEI

DE L'IES
(professor/a del centre)

DIRECTOR/A

i/o CAP D'ESTUDIS
CONSERVATORI

DIRECTOR/A

i/o CAP D'ESTUDIS
IES

COORDINADOR/A PEI

DEL CONSERVATORI
(professor/a del centre)

Les seves funcions:

Acordar mesures d'organització: agenda digital, compartida amb el professorat del Conservatori...

Fer un seguiment de l'alumnat en els dos ensenyaments.

Coordinar i elaborar els horaris.

Per a dubtes o suggeriments

rmiralles@iespasqualcalbo.cat.

6. HORARI LECTIU