Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Remedierea defectelor cadrelor, cabinelor și caroseriilor

Unitatea de curs : Reparaţia maşinilor şi instalaţiilor rutiere de construcţiiElaborat: PĂDURARU Vitalie, grad didactic superior, IP CET

START

Cuprins

Defecțiunile cadrului

Defecțiunile caroseriei

Utilaj tehnologic

Quiz

Bibliografie

Proiect de lecție

Proiect de lecție

un instrument de lucru și un ghid pentru profesor, care oferă o perspectivă de ansamblu, globală și complexă asupra lecției, fiind un fel de scenariu al activității ce urmează a fi desfășurată.

aici

+ info

+ info

+ info

link exercițiu

Sarcini de actualizare a cunoștințelor

Sarcina 1.1

Amintiți-vă ce știți despre cadru și caroserie, notați enunțuri simple, scurte pe coală/tabla virtuală https://en.linoit.com/ .

Sarcina 1.2

Accesați linkul https://wordwall.net/resource/18966064 și stabiliți asocierea: cadrul și caroseria - noțiuni generale. Glisați și potriviți noțiunile cu definițiile propuse.

Sarcina 1.3

În perechi, timp de 2 minute, discutați care sunt defecțiunile cadrului și caroseriei, notați-le pe fișe post-it/tabla virtuală https://en.linoit.com/ . Prezentați -le colegilor.

Etapa Evocare

Elevii nu sonorizează ce spun, ci doar scriu concomitent pe poster sau la tablă. Elevii scriu pe întreaga suprafață liberă fără a verifica dacă informația respectivă a fost deja formulată. Important este să participe toți, să se exprime liber fiecare.

Elevii potrivesc noțiunile cu definițiile propuse, care sunt legate de subiectul care urmează a fi studiat, actualizează cunoștințele importante pentru studiul temei noi.

- Încovoierea lonjeroanelor şi traverselor în plan vertical şi orizontal; - Răsucirea lonjeroanelor şi traverselor în plan vertical şi orizontal; - Fisuri transversale parţiale şi totale ale lonjeroanelor; - Fisuri longitudinale sau fascicul de fisuri ale lonjeroanelor în punctele de asamblare cu traversele şi suporturile; - Fisuri transversale sau longitudinale ale traverselor sau barei de protecţie; - Uzuri ale găurilor pentru nituri şi ale găurii pentru fixarea cârligului de remorcare; - Ruperea, fisurarea sau uzarea suporturilor pentru arcuri sau altor suporturi; - Deteriorarea cordoanelor de sudură ale unor piese sudate; - Coroziuni ale diferitelor piese; - Slăbirea îmbinărilor cu nituri şi şuruburi, etc.

Defecțiunile cadrului

Etapa Realizarea sensului

Defecțiunile cadrului

Deformarea cadrului autovehiculului are loc în urma accidentelor rutiere sau e un rezultat al încălcării condițiilor tehnice de exploatare.

Pentru a depista defecțiunile, se recomandă dezasamblarea cadrului, spălarea și curățarea pieselor.

Etapa Realizarea sensului

Tipuri de deformare a cadrului

Figura 1. Deformare diagonală

Figura 2. Deformare verticală

Sursa imagini http://www.ramakama.ru/component/k2/item/6

Etapa Realizarea sensului

Tipuri de deformare a cadrului

Figura 4. Deformare laterală

Figura 3. Răsucirea lonjeroanelor

Sursa imagini http://www.ramakama.ru/component/k2/item/6

Etapa Realizarea sensului

Fișa de lucru 3

Fișa de lucru 1

Fișa de lucru 2

Sarcini de învățare a conținuturilor

Sarcina 2.1. Grup 1

Citiți și analizați textul din fișa de lucru. Reprezentați printr-o schemă/ tabel/, diagramă Procesul de înlăturare a defecțiunilor de deformare a cadrului.

Grup 2

Citiți și analizați textul din fișa de lucru.Reprezentați printr-o schemă /tabel / diagramă Procesul de înlăturare a fisurilor și rupturilor cadrului.

Grup 3

Citiți și analizați textul din fișa de lucru. Reprezentați printr-o schemă/ tabel/ diagramă Remedierea defectelor niturilor și buloanelor de fixare.

Utilizați instrumentul https://www.mindmeister.com/ pentru a crea hărți conceptuale colaborative.

Etapa Realizarea sensului

Sursa imaginii FITZGERALD, P, English for ICT studies, Garnet Publishing Ldt, 2011

+ info

Procesul de înlăturare a defecțiunilor de deformare a cadrului

Etapa Realizarea sensului Grup 1.

Lorem ipsum dolor sit amet

Cauzele apariției fisurilor și rupturilor

Fisurile apar în urma obosirii materialului piesei, iar ruperea elementelor - în urma obosirii metalului, care survine din cauza tensiunilor dinamice foarte mari.

Etapa Realizarea sensului

+ info

+ info

Procesul de înlăturare a fisurilor și rupturilor

+ info

Etapa Realizarea sensului Grup 2.

Lonjeroanele, traversele, bara de protecţie sau suporturile fisurate, crăpate sau rupte, precum şi îmbinările sudate deteriorate se recondiţionează prin sudare electrică, cu sau fără piese de ranforsare, în funcţie de locul fisurii, de mărimea sa şi de solicitările la oboseală ale cadrului în zona respectivă.

•Sudarea fisurilor - ca la îmbinările cap la cap;•Cusătura de sudură - unul sau mai multe straturi (în funcție de grosimea pieselor , diametrul electrolizilor);

În dependență de grosimea metalului, se utilizează electrozi cu diametrul de 3-5 mm, intensitatea curentului fiind de 100-200 A sau chiar mai mare, în funcţie de grosimea pieselor şi de diametrul electrozilor. În cazul sudării în mai multe straturi, pentru mai buna topire a metalului la baza cusăturii, primul strat se aplică cu un electrod de diametru mai mic (de 3-4 mm), fără a se imprima electrodului o mişcare transversală. Următoarele straturi se aplică cu electrozi de diametru mai mare (5-6 mm), după curăţarea atentă de stropii de metal topit, oxizi şi zgură a fiecărui strat.

După sudare, se taie în sudură un canal lat de 4-6 mm în partea opusă teşiturilor până se ajunge la metalul curat. După ce s-a curăţat cu atenţie, canalul se umple, dintr-o singură trecere, prin aşa-numita cusătură de completare (sudură la rădăcina cusăturii).

După sudare, se face detensionarea locului sudurii prin batere cu ciocanul. Ulterior are loc ajustarea prin polizare la nivelul materialului de bază, se înlătură neregularităţile şi surplusul de material depus şi se verifică calitatea sudurilor executate.

Pregătirea pentru sudare

Etapa Realizarea sensului Grup 2.

Remedierea defectelor niturilor și buloanelor de fixare

Etapa Realizarea sensului Grup 3.

Defecțiunile caroseriei

Etapa Realizarea sensului

+ info

Deteriorări ale caroseriei autoturismelor

În timpul exploatării, defectele care apar la caroserii sunt diverse şi depind de construcţia lor, de materialele din care acestea sunt executate, etc. Lucrările de reparaţie sunt, de asemenea, variate şi necesită un volum mare de muncă. Se apreciază că, în cazul reparaţiilor capitale la autoturisme, repararea caroseriilor reprezintă 60-70% din volumul total de lucrări.

Sarcina 2.2 Identificați factorii care declanșează deteriorări pe suprafeţele de protecţie ale caroseriei, utilizând chatul Google meet.

Etapa Realizarea sensului

Defectele caroseriilor:

  • turtiri locale şi deformări;
  • fisurări,
  • spărturi şi rupturi ale tablei şi elementelor de rezistenţă;
  • deteriorarea uşilor;
  • corodarea anumitor porţiuni ale caroseriei şi uşilor;
  • zgârâieturi, etc.

1- pietriş, nisip, sare; 2- raze ultraviolete; 3- zăpada; 4- ploaia; 5- precipitaţii acide; 6- suprafaţa caroseriei; 7- metal; 8- corodarea acoperirilor de lac şi metalului de acid; 9- bombarea suprafeţelor acoperite cu lac.

link exercițiu

link exercițiu

link exercițiu

Remedirea defectelor cabinelor și caroseriei

Sarcina 2.3

Accesați exercițiul Remedierea coroziunii caroseriei din linkul de mai jos, găsiți perechea și descoperiți etapele și acțiunile de remediere a coroziunii.

Sarcina 2.4

Accesați linkul de mai jos, găsiți exercițiul Remedierea zgârâieturilor. Plasați cartonașele cu pașii de remediere a zgârieturilor în două categorii: zgârieturi superficiale și zgârieturi profunde.

Sarcina 2.5

Accesați linkul de mai jos. Descoperiți metodele de remediere a deformărilor caroseriilor. Completați spațiile potrivind cuvintele.

Etapa Realizarea sensului Sarcini de învățare

Dispozitive, utilaje, scule de reparație a cadrelor, cabinelor și caroseriilor

Etapa Reflecție

link exercițiu

link poster

Scule, utilaje, dispozitive

Sarcina 3.1

Accesați linkul de mai jos. Click pe elementele interactive pentru a descoperi destinația utilajelor/dispozitivelor folosite în procesul de remediere a defecțiunilor cadrelor și caroseriilor. .

Sarcina 3.1

Accesați linkul de mai jos. Click pe Spin it pentru a învârti roata. Numiți utilajul/dispozitivul scos în evidență de roată și argumentați destinația lui.

Etapa Reflecție

link exercițiu

Procesul tehnologic de reparație a caroseriilor

Sarcina 2.6

Înaintea procesului de reparație a caroseriei, se întocmeşte un proces verbal, verificându-se dacă autovehiculul a fost implicat în accidente rutiere, dacă nu are piese înlocuite, se analizează starea tapiţeriei interioare, starea uşilor, a geamurilor, a mecanismelor de acţionare a uşilor şi geamurilor, starea panourilor laterale. Se face o constatare prealabilă la primire şi o constatare definitivă după demontarea caroseriei în părţi componente, după degresare, spălare şi curăţirea vopselei elementelor metalice.

Accesați linkul de mai jos. Găsiți jocul Procesul tehnologic de reparație a caroseriilor, identificați de la 1-12 ordinea etapelor procesului tehnologic de reparație a caroseriilor.

Etapa Realizarea sensului

QUIZ

Alegeți varianta corectă.

START

Test Etapa Reflecție

QUIZ

Întrebarea 1/5

Care sunt tipurile de deformări ale cadrului autovehiculelor?

Deformare lateralăDeformare frontalăDeformare verticalăRăsucirea lonjeroanelor

ERROR!

Deformare diagonalăDeformare unghiularăRăsucirea lonjeroanelorDeformare verticală

ERROR!

Deformare lateralăDeformare verticalăDeformare diagonalăRăsucirea lonjeroanelor

Test Etapa Reflecție

Următorul

QUIZ

Corect

QUIZ

Întrebarea 2/5

Cum se aleg forma și dimensiunile pieselor de consolidare?

În funcție de deteriorările lonjeroanelor, amplasarea traverselor și consolelor.

În funcție de metodele de prelucrare mecanică a lonjeroanelor și traverselor.

ERROR!

În funcție de utilajul tehnologic folosit.

ERROR!

Test Etapa Reflecție

Următorul

QUIZ

corect!

Test Etapa Reflecție

QUIZ

Întrebarea 3/5

Care sunt lucrările de remediere a defectelor caroseriei?

Lucrări de îndreptare, înlocuire, sudare, protecție anticorozivă, vopsire.

Lucrări de metalizare cu metal pulverizat, prelucrare prin lăcătușerie, depunerea unui strat prin electroliză

ERROR!

Lucrări de alezare, lipire, operații de cromare și vopsire.

ERROR!

Test Etapa Reflecție

Următorul

QUIZ

corect!

Test Etapa Reflecție

QUIZ

întrebarea 4/5

În ce condiții este necesară restabilirea geometriei părții portante a caroseriei?

În procesul de înlăturare a turtirilor și de vopsire a caroseriei.

ERROR!

În cazul deteriorărilor grave, ca urmare a accidentelor.

În cazul deteriorărilor superficiale.

ERROR!

Test Etapa Reflecție

Următorul

QUIZ

corect!

Test Etapa Reflecție

QUIZ

întrebarea 5/5

Ce factori influențează calitatea și eficiența procesului de reparație?

Tipuri de cadru și caroserie.

ERROR!

Identificarea defecțiunilor, respectarea procesului tehnologic de reparație, folosirea utilajului și a dispozitivelor specifice.

Principiul de acționare a utilajului.

ERROR!

Test Etapa Reflecție

Următorul

QUIZ

corecT!

Test Etapa Reflecție

0/5

1/5

2/5

3/5

4/5

5/5

QUIZ

RESULTATE

0 corect

1 corect

2 corect

3 corect

4 corect

5 corect

Test Etapa Reflecție

0/5

1/5 Accidentele rutiere, nerespectarea condițiilor tehnice de exploatare a autovehiculelor cauzează deformarea cadrelor. Sunt următoarele tipuri de deformare: - laterală, - verticală, -diagonală, -răsucirea lonjeroanelor. Este imperios necesar de arespecta procesul tehnologic de remediere a defecțiunilor.

2/5 Alegerea formei şi dimensiunilor pieselor de consolidare trebuie să se facă în dependență de deteriorările concrete ale lonjeronului. Se ține cont de amplasarea traverselor şi consolelor. Grosimea acestora nu trebuie să depăşească grosimea tablei lonjeronului, respectiv 5-8 mm. Profilele U, colţarele sau eclisele trebuie să aibă racordări line cu lonjeroanele. De aceea capetele lor trebuie să fie prelungite pe o lungime de 50-100 mm şi să se termine la unghiuri de 30-45°.

3/5 Se întâlnesc diverse defecte ale caroseriei. Procesul de reparație trebuie ales pe măsură. Este necesară demontarea unor piese întru depistarea defectelor. În cazul defectelor grave, se recomandă de demontat toată tapiseria din interiorul caroseriei pentru a efectua mai uşor lucrările de măsurare, control şi instalarea cricurilor hidraulice sau mecanice pentru înlăturarea deformărilor şi încovoierilor. Lucrările de remediere a defecțiunilor sunt : -Lucrări de îndreptare, -înlocuire, -sudare, -protecție anticorozivă, -vopsire.

4/5 În cazul deteriorărilor grave ale caroseriilor, procesul de reparare începe prin restabilirea geometriei părţii portante, care se realizează cu utilaje portabile sau fixe, care sunt prevăzute cu acţionare hidraulică şi alte accesorii.

5/5 O evaluare corectă a defecțiunilor este o prim factor care influențează calitatea lucrărilor. Respectarea procesului tehnologic și alegerea utilajelor, sculelor, dispozitivelor și aplicarea lor corespunzătoare au drept rezultat calitativ.

BIBLIOGRAFIE

01

BĂLTĂREȚU, C., (2011). Diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilului. București: Ed. Didactica și Pedagogică.

02

IONESCU, C., RADU, A., (1998), Manualul tinichigiului auto. Volumul I și II/ Bucureşti: TRANSCOM S.A, U.N.I.M.A.R.

03

CARTALEANU, T., COSOVAN, T. (2017) Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

04

CARTALEANU, T., COSOVAN, O., GORAȘ-POSTICA, V., (2008). Formare de competențe prin strategii didactice interactive. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

05

GORAȘ-POSTICA, V.,(coord) (2012). Competența acțional-strategică?!. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

06

PĂDURARU, V.,Digitalizarea disciplinelor tehnice speciale prin instrumente Web 2.0, Didactica Pro,,,, nr.6 (112), 2018.

Curriculum modular Reparaţia maşinilor şi instalaţiilor rutiere de construcţii II.

Карл Дамшен, Ремонт автомобильных кузовов, Москва: Издательство „За рулем”, 2005.

07

08

„ Pentru a rămâne pe loc, trebuie să fugi. Pentru a ajunge undeva, trebuie să fugi de două ori mai repede!“ (Lewis Carrooll, Alice în Îara Minunilor) „Nu există prieten mai loial decât cărțile.“ (Ernest Hemingway)

Să vă fie de folos!

„Începe cu începutul și continuă pînă la sfârșit!“L. Crroll, Alice în Țara Minunilor