Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Come si legge/scrive?

Poslušaj izgovor sljedećih riječi

pa odaberi onu koja je točno napisana.

Kad točno odgovoriš, postavi miša na kvačicu kako bi vidio i značenje pojedine riječi.

Autorica: Iva Peršić

Ovo djelo je ustupljeno pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima 4.0 međunarodna. Da biste vidjeli primjerak te licence, posjetite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ili pošaljite pismo na Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, SAD.

Parola #1

BORSSA

BORZA

BORSA

Avanti

Corretto!

borsa = torba

Parola #2

CENA

GENA

CHENA

Avanti

Corretto!

cena = večera

Parola #3

CETRIOLO

CIETRIOLO

CHETRIOLO

Avanti

Corretto!

cetriolo = krastavac

Parola #4

ZUCCERO

ZUCCIERO

ZUCCHERO

Avanti

Corretto!

zucchero = šećer

Parola #5

BASSILICO

BASILICO

BASILICHO

Avanti

Corretto!

basilico = bosiljak

Parola #6

CIARTA

CHARTA

CARTA

Avanti

Corretto!

carta = papir

Parola #7

FOLIA

FOGGIA

FOGLIA

Avanti

Corretto!

foglia = list

Parola #8

FORCCETTA

FORCCIETTA

FORCHETTA

Avanti

Corretto!

forchetta = vilica

Parola #9

NIOCCHI

GNOCCHI

GNIOCCHI

Avanti

Corretto!

gnocchi = njoki; valjušci; okruglice

Parola #10

FIGGIO

FILIO

FIGLIO

Avanti

Corretto!

figlio = sin

Parola #11

SIA

ZIA

CIA

Avanti

Corretto!

zia = tet(k)a; ujna; strina


Parola #12

GIOVEDÌ

GHIOVEDÌ

GOVEDÌ

Avanti

Corretto!

giovedì = četvrtak

Parola #13

CIEDERE

CEDERE

CHIEDERE

Avanti

Corretto!

chiedere = pitati

Parola #14

COSTUME

CHOSTUME

KOSTUME

Avanti

Corretto!

costume = kostim

Parola #15

GIOCO

GIOCHO

GOCO

Avanti

Corretto!

gioco = igra

Parola #16

ANGHELO

ANGELO

ANGIELO

Avanti

Corretto!

angelo = anđeo


Parola #17

GIUARDARE

GHUARDARE

GUARDARE

Avanti

Corretto!

guardare = gledati

Parola #18

CIUDERE

CHIUDERE

CUDERE

Avanti

Corretto!

chiudere = zatvoriti

Parola #19

USCHIRE

USSIRE

USCIRE

Avanti

Corretto!

uscire = izaći

Parola #20

GHENITORI

GIENITORI

GENITORI

Avanti

Corretto!

genitori = roditelji

Parola #21

MEDICHO

MEDICO

MEDICIO

Avanti

Corretto!

medico = liječnik

Parola #22

ROSSA

ROSA

ROZA

Avanti

Corretto!

rosa = ruža

= ružičasta

Parola #23

MAGLIETTA

MAGLLIETTA

MALIETTA

Avanti

Corretto!

maglietta = majica

Parola #24

GONNA

GHONNA

GIONNA

Avanti

Corretto!

gonna = suknja

Parola #25

CHAPELLI

CAPELLI

CIAPELLI

Avanti

Corretto!

capelli = kosa

Parola #26

GHIALLO

GALLO

GIALLO

Avanti

Corretto!

giallo = žuto

Parola #27

GHENNAIO

GHIENNAIO

GENNAIO

Avanti

Corretto!

gennaio = siječanj

Parola #28

MARSO

MARZO

MARCO

Avanti

Corretto!

marzo = ožujak

Parola #29

MAGGHIO

MAGGIO

MAGGO

Avanti

Corretto!

maggio = svibanj

Parola #30

GHIUGNO

GIUNNIO

GIUGNO

Avanti

Corretto!

giugno = lipanj

Parola #31

LULLIO

LUGNO

LUGLIO

Avanti

Corretto!

luglio = srpanj

Parola #32

DICEMBRE

DICIEMBRE

DICHIEMBRE

Avanti

Corretto!

dicembre = prosinac

Parola #33

MI CHIAMO

LUISA

MI CIAMO

LUISA

MI CIAMO

LUISSA

Fine

Corretto!

Mi chiamo Luisa. = Zovem se Luisa.