Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

?מי אנחנו

חטיבת ביניים

דקל וילנאי

ללמוד אצלנו

מידע להורים

מקצועות לימוד

תכניות מיוחדות

מגמות הלימוד

מארג

ללמוד אצלנו

מקצועות לימוד

אזרחות

מתמטיקה

הסטוריה

ספרות

אנגלית

עברית

ערבית

חנ"ג

צרפתית

תנ"ך

מדעים

של"ח

מחשבים

למידת חקר

מגמות הלימוד

מוסיקה

בניית אתרים

אומנות

תיאטרון ודרמה

צילום

קולנוע

מחול

תקשורת מקדמת

קרימינולוגיה

נבחרות ספורט


תעשייה וניהול

יזמות טכנולוגית

מציאות מדומה

תכניות מיוחדות

ספייס לאבחווה החקלאית

למידה רב תחומית

מייקרס ומציאות מדומה


תודעה אזרחית


תכניות העצמה

FLL

מארג

?מהי תכנית מארג
ויקהל

התפיסה הייחודית

מעגלי זהות


משואה לתקומה


מפתח ללמידה

מסע אל עצמי ב-י"ג צעדים

חלון לזמן העברי

לבבות דקל

מכתב להורי שכבת ז

כיתות מצויינות

ציוד וספרים לשכבת ז

מכתב להורי שכבת ז

כלל השכבה

מידע להורים

ציוד וספרים לשכבת ח

ציוד וספרים לשכבת ט

אלבום תמונות